You are on page 1of 11

PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI) 2013

MAKLUMAT SEKOLAH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN ULU ENGKARI
Nama Sekolah
Kod Sekolah

YBB 2325

Alamat Sekolah

SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN ULU ENGKARI,

95900 LUBOK ANTU.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No. Telefon
No.Faks
SKUE@YAHOO.COM
Alamat e-mel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCUS LINGGIE ANAK FRANCIS ININ
Nama Pengetua/Guru Besar

DG41
Gred Jawatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KILAT ANAK UKAH
Nama Penolong Kanan 1 (Pentadbiran)
KHAIRUL KHAIRI
Nama Pegawai Data MMI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilangan Guru
12
0
12
Lelaki
Perempuan
Jumlah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilangan Kelas (Sekolah Rendah)
Tahun 1 1
Tahun 2 1
Tahun 3 1
Tahun 4 1
7
Tahun 5 1
Tahun 6 1
Prasekolah
1
Jumlah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilangan Kelas (Sekolah Menengah)
Ting. 1
Ting. 2
Ting. 3
Ting. 4
Ting. 5
0
Ting. 6
Peralihan
Pendidikan Khas
Jumlah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilangan Waktu Dalam Seminggu (Sekolah Rendah)
Tahap 1
Tahap 2
Prasekolah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilangan Waktu Dalam Seminggu (Sekolah Menengah)
Purata waktu sehari
Menengah Rendah (Ting. 1,2,3)
Menengah Atas (Ting. 4,5)
Tingkatan 6
Kelas Peralihan
Kelas Pendidikan Khas

Tarikh:

LAPORAN KEBERADAAN GURU DI SEKOLAH


DI BAWAH AMALAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)
SEKOLAH
BULAN :

SEKOLAH KEBANGSAAN ULU ENGKARI


SEPTEMBER

2013

TAHUN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

09/02/2013
09/03/2013
09/04/2013
09/05/2013
09/06/2013
09/09/2013
09/10/2013
09/11/2013
09/12/2013
09/13/2013
09/16/2013
09/17/2013
09/18/2013
09/19/2013
09/20/2013
09/23/2013
09/24/2013
09/25/2013
09/26/2013
09/27/2013
09/30/2013
09/29/2013
09/30/2013
09/31/2013

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Jumlah

Tarikh

Perempuan

Bil.

Lelaki

Bilangan Guru

Data Guru Keluar Semasa PdP


Urusan Rasmi
Bil.
Bil.
Guru
Bil. Guru Bercuti
Hari
x
Sekolah
Hari
Sekolah
Bil.

16

48

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
0
0
0
0
0
0
64

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
0
0
0
0
0
0
312

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.69
0
0
0
0
0
0
0.32

Mesyuarat

Bil.
1

%
7.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.69
0
0
0
0
0
0
1.28

Seminar /
Kursus /
Bengkel
Bil.

2
2
2
2

2
2

12

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.38
15.38
15.38
15.38
0.00
0.00
15.38
15.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
3.85

Kokurikulum

Bil.

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00

Urusan Tidak Rasmi

Sukan

Bil.

NGO

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00

Bil.

NGO

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00

Bil.

Komuniti

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00

Bil.

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00

Lain-lain

Bil.

Keberadaan Guru

Lain-lain

Bil. Waktu
Keseluruhan
(Bilangan waktu sehari X

Bil. Waktu
Guru Hadir

Bil. Waktu
Guru
Tidak Hadir

Aktiviti Guru Ganti


Bil. Waktu
Yang Perlu
Guru Ganti

Bil. Waktu
Yang Ada
Guru Ganti

Bilangan kelas)

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00

63
65
65
60
30
63
65
65
60
30
63
65
65
60
30
63
65
65
60
30
63
65
65
60

1385

Bil.
59
65
65
60
30
54
57
56
52
30
63
53
55
60
30
63
55
65
60
30
63
65
65
50
0
0
0
0
0
0
1305

%
93.65
100.00
100.00
100.00
100.00
85.71
87.69
86.15
86.67
100.00
100.00
81.54
84.62
100.00
100.00
100.00
84.62
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.33
0
0
0
0
0
0
94.22

Bil.
4
0
0
0
0
9
8
9
8
0
0
12
10
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
80

%
6.35
0.00
0.00
0.00
0.00
14.29
12.31
13.85
13.33
0.00
0.00
18.46
15.38
0.00
0.00
0.00
15.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.67
0
0
0
0
0
0
5.78

Bil.
4

9
9
9
8

12

10

10

71

%
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
112.50
100.00
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
0
0
0
0
0
0
88.75

Bil.
4

9
9
9
8

12

10

10

71

%
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
100.00
100.00
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
0
0
0
0
0
0
100.00

Mengajar
Mata Pelajaran
Guru
Yang Diganti
Bil.
4

9
9
9
8

12

10

10

71

%
100.00
0
0
0
0
100.00
100.00
100.00
100.00
0
0
100.00
0
0
0
0
100.00
0
0
0
0
0
0
100.00
0
0
0
0
0
0
100.00

Menggunakan
Bahan Guru
Yang Diganti

Bil.
4
5

9
9
9
8

12

10

10

76

%
100.00
0
0
0
0
100.00
100.00
100.00
100.00
0
0
100.00
0
0
0
0
100.00
0
0
0
0
0
0
100.00
0
0
0
0
0
0
107.04

Mengajar
Mata Pelajaran
Lain

Bil.

%
0.00
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00

Menjalankan
Aktiviti Selain
PdP

Bil.
4
5

9
9
8

12

10

10

67

%
100.00
0
0
0
0
100.00
100.00
0.00
100.00
0
0
100.00
0
0
0
0
100.00
0
0
0
0
0
0
100.00
0
0
0
0
0
0
94.37

Tiada Aktiviti

Bil.

%
0.00
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
12 100.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
12 16.90

300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
200.00
300.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-8
-10
0
0
0
-18
-18
-9
-16
0
0
-36
0
0
0
0
-20
0
0
0
0
0
0
-20
0
0
0
0
0
0

DATA GURU KELUAR SEMASA PdP


(Urusan Rasmi)

3.85
4.00

Series1

Series2

Series4

Series5

3.00
2.00

0.32

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BIL
PERATUS

4
0.32
1

12
3.85
2
1
2
3
4
5

0
0.00
3

0
0.00
4

Mesyuarat
Seminar/Kursus/Bengkel/Taklimat
Kokurikulum
Sukan
NGO

0
0.00
5

Series2

Series5

Series3

DATA GURU KELUAR SEMASA PdP


(Urusan Tidak Rasmi)

1.00

0.50
0.00
0.00

BIL
PERATUS

0
0.00
1

0
0.00
2
1 NGO
2 Komuniti
3 Lain-lain

0
0.00
3

0.00

0.00

Series1
Series2
Series3

KEBERADAAN GURU

100.00

94.22

100.00

88.75

80.00

Series1

Series2

Series4

Series5

60.00
40.00
5.78

20.00
0.00

BIL
PERATUS

1305
94.22
1

80
5.78
2
1
2
3
4

71
88.75
4

71
100.00
5

Bilangan waktu guru hadir


Bilangan waktu guru tidak hadir
Bilangan waktu yang perlu guru ganti
Bilangan waktu yang ada guru ganti

Series2

Series5

Series3

AKTIVITI GURU GANTI

120.00

100.00

107.04
94.37

100.00

Series1

Series2

Series4

Series5

80.00
60.00
40.00

16.90

20.00

0.00

0.00

BIL
PERATUS

71
100.00
1

76
107.04
2
1
2
3
4
5

0
0.00
3

67
94.37
4

12
16.90
5

Mengajar mata pelajaran guru yang diganti


Menggunakan bahan guru yang diganti
Mengajar mata pelajaran lain
Menjalankan aktiviti selain PdP
Tiada aktiviti