You are on page 1of 5

Diamanten

KAT - Efter Aaron T. Beck

Den Kognitive Indlæringsmodel
I kognitiv adfærds terapi (KAT) arbejdes der altid ud fra Den Kognitive Indlæringsmodel. Denne fortæller, at et hvert ubehag stammer fra forstyrrelser i tænkningen. Altså her antager man at tankerne kommer før følelserne Ethvert menneske vil i enhver situation gøre sig en tanke, bevidst som ubevidst. Tanken vil medføre en følelse, som står i overensstemmelse med tanken. Følelsen vil have indflydelse på kroppens tilstand og endelig vil alle disse tre størrelse have indflydelse på menneskets adfærd/handling.

Psykiske lidelser og KAT
Modellen virker naturligvis alle veje som pilene viser på billedet på forrige side, så en given adfærd også kan sætte en tanke i gang, og at man kan få et kropsligt symptom, som så udløser en følelse etc. Når mennesker lider af angst, depression, lavt selvværd, eller i dagligdagen rammes af nervøsitet, usikkerhed, bliver kede af det, så vil problematikken set gennem kognitive briller skyldes at de tænkte tanker ikke nødvendigvis står i overensstemmelse med deres virkeligheds verden.

Lær mere om kognitiv adfærds terapi

© homosapiens.cc
Du kan få lov til at bruge indhold læs her til hvad