You are on page 1of 1

MAINSKI FAKULTET SARAJEVO

I ciklus studija - III godina (5. semestar)


Odsjek za motore i vozila
Smjer: Motori i vozila
Akademska 2013/14

RASPORED ASOVA III godina MOTORI I VOZILA uionica 002


Ponedjeljak

Utorak

Dinamika motora
SUS
(predavanja), sala
305
Sistemi za dobavu
goriva
(predavanja), sala
305

Osnove dinamike
vozila
(predavanja)

Srijeda

etvrtak

Petak

Motori SUS
(predavanja)

Motori SUS
(vjebe)
sala 305

Propulzivni motori
(predavanja)

Motorna vozila
(vjebe), sala 305

Propulzivni motori
(vjebe) sala 305

08,15 - 09,00
09,15 - 10,00
10,15 - 11,00
11,15 - 12,00
12,15 - 13,00
13,15 - 14,00
14,15 - 15,00
15,15 - 16,00
16,15 - 17,00

Dinamika motora
SUS
(vjebe)

Osnove dinamike
vozila
(vjebe)

Motorna vozila
(predavanja)

Sistemi za dobavu
goriva
(vjebe)

17,15 - 18,00
Napomena: Mogua izmjena rasporeda u prve dvije sedmice nastave.