You are on page 1of 4

OFERTA MOREA FILMS - 2014 Lux pre 1200 euro

Echipa este format din 2 cameramani i un asistent. Filmarea este realizat n format Full HD. n aceast variant, echipa de filmare poate s realizeze filmarea concomitent din trei unghiuri, ncep nd de la ceremonia religioas p n la finalul nun!ii. "coperirea# cu o camer la mire, a doua camer la mireas i a treia camer pentru filmare detalii, loca!ii, etc. $p!iunea include o edin! de filmare realizat naintea evenimentului pentru cadre de acoperire i%sau interviuri. Filmarea# realizat din & unghiuri, folosind & sau ' dslr ( ) dslr *ac+up, sunet ,ireless, sunet pentru *ac+up, lumini, sistem de sta*ilizare, slider, etc.

2 cameramani pre 950 euro


"ceast optiune v pune la dispozi!ie doi cameramani pe ntreg parcursul evenimentului. Filmarea# realizat n format Full HD. -ameramanul secundar ofer posi*ilitatea filmrii concomitente n loca!ii diferite, plus realizarea filmrii din dou unghiuri i par!ial din trei unghiuri. Este inclus o edin! de filmare realizat naintea evenimentului pentru cadre de acoperire i%sau interviuri. Filmarea# realizat cu 2 cameramani, 2 sau & dslr ( ) dslr *ac+up, sunet ,ireless, sunet pentru *ac+up, lumini, steadicam, trepied%monopied, slider.

Clasic pre 800 euro


Echipa de filmare este formata din cameraman i asistent v st la dispozi!ie pe ntreg parcursul nun!ii. "sistentul faciliteaz filmarea din dou unghiuri la ceremonia religioas c t i la petrecerea nun!ii. Este inclus o edin! de filmare realizat naintea evenimentului pentru cadre de acoperire i%sau interviuri. Filmarea este realizat n format Full HD, cu 2 dslr ( ) dslr *ac+up, sunet ,ireless, sunet *ac+up, lumini, steadicam, trepied.

Basic pre 700 euro


"ceast op!iune este recomandat nun!ilor cu un program scurt. Filmare# realizat n format Full HD. -ameramanul este la dispozi!ia dvs. ). ore. "sistentul este prezent p n dup primul dans. /e filmeaz cu ) dslr ( ) dslr *ac+up, sunet ,ireless, steadicam, monopied%trepied. $p!iunea include o edin! de filmare naintea nun!ii pentru cadre de acoperire i%sau interviuri. Filmarea va fi realizat dintr0un singur unghi e1cept nd ceremonia religioas i primul dans.

Simplu pre 500 euro


"ceasta optiune este disponi*ila in -lu2 3apoca. Filmarea nuntii este realizata in format FullHD cu o camera video de catre unul din cameramanii parteneri.

Extraoptiuni & Extracosturi


4entru nun!ile n alte localit!i se percepe contravaloarea car*urantului i cazare. 4entru nunt de noapte sau la distan! de peste 256+m 0 e1tracost )66 euro. 4entru cltorii interna!ionale e1tracost 566 euro. 7aterial *rut encodat n format dvd 8 )66 euro. -lauza de confiden!ialitate i renun!area la drepturile de autor pentru clipul de promovare 8 )66 euro. /ame da9 edit 8 )66 euro. :ove /tor9 % -oncept Film 8 )56 euro. 7acara plus operator macara 8 '66 euro.

Pentru toate opiunile, filmul se va preda pe suport dvd i bluray multiplicat n cte 3 exemplare. Termenul de predare este ntre 6 i 8 saptamani. urata filmului varia!" ntre #$ i #$% minute la ale&erea clientului. 'aterialul brut este predat pe ( furni!at de c"tre client.

Morea Alin Andrei FA


F)2%;&%266; 0 -.<.=. 26;.;)>) /tr.:iviu @e*reanu, nr.)., -ampia Aurzii

!!"#orea$il#%"&o#
6;'5.&';.?25 alinmoreaB9ahoo.com

'O(TRA'T )E REST*RI SER+I'II Ar," 1" AR-ILE 'O(TRA'TA(TE


1" Morea Alin Andrei FA. cu sediul n mun. - mpia Aurzii, /tr. :iviu @e*reanu, nr. )., 2ud. -lu2, nregistrat la $.@.-. cu nr. de ordine F)2%;&%266;, -.<.=. 26;.;)>), av nd cont nr. @$;? CA@: 6)&6 )262 D2>5 >5DD, deschis la Canca Aransilvania, "gen!ia 4ata 0 Eheorghieni, -lu203apoca, legal reprezentat prin dl. 7orea "lin "ndrei. n calitate de pre%,a,or /i 2" FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, cu domiciliul n mun. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, str. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, nr. FFFFF, ap.FFFFF, identificat prin -.=.%C.=. seria FFFFFFF, nr.FFFFFFFFFFFFF, eli*erat de 4ol. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, -34FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, telefoane de contact#FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF n calitate de 0ene$i&iar

Ar," 2" O1IE'T2L 'O(TRA'T2L2I


2"1" $*iectul prezentului contract l constituie prestarea de servicii de ctre prestator n folosul *eneficiarului, servicii care sunt cuprinse n "3ED" de pe verso a acestui contract.

Ar," 3" +ALOAREA 'O(TRA'T2L2I" MO)ALITATEA )E LATA"


3"1" Galoarea contractului este de FFFFFFFFFeuro, reprezent nd contravaloarea pachetului FFFFFFFFFF 4lata se face n & etape# 204 odat cu semnarea contractului, 504 n prima sptm n dup eveniment, restul de 304 odat cu predarea%primirea filmului. -osturile pentru transport se vor achita cu )5 zile nainte de eveniment. /chim*ul euro%leu se face la cursul C3@ din ziua semnrii contractului.

Ar," 4" O1LI5A-IILE *R-ILOR


4"1" re%,a,orul are urmatoarele o*liga!ii# 0 s ofere servicii de filmare i monta2 de calitate conform regulilor tehnice de *az 0 s asigure filmarea n propor!ie de minim ;5H de pe sisteme de sta*ilizare 0 s asigure prezen!a cameramanului principal I"lin 7oreaJ pe durata nun!ii 0 s asigure prezen!a cameramanului secund sau a asistentului, n func!ie de pachetul ales. 0 s predea lucrarea finit n termen de )'0)> sptm ni 0 s respecte cerin!ele clientului i s l consilieze la nt lniri n legtur cu cerin!ele pe care le are 0 s predea materialele n format /DIDGDJ i Full HD IClu ra9J n c te & e1emplare 0 n cazul n care se doresc corec!ii la monta2, ele se vor face gratis, dac sunt greeli ce apar!in monteurului sau dac *eneficiarul a avut cerin!e specifice care nu au fost respectate. "lternativ n cazul n care totui se doresc modificri pe monta2, ele se vor face contra cost. $ edin! de corec!ie de monta2 va fi ta1at cu )66 de euro incluz nd ma1im )5 modificri. 0 n cazul n care la data evenimentului, fcand e1cep!ie cazurile de for! ma2or, nu mai poate presta activit!ile care fac o*iectul prezentului contract, prestatorul se o*lig s0i asigure su*stituirea lui de ctre o persoan la fel de calificat, n caz contrar fiind o*ligat s plteasc *eneficiarului cu titlu de daune 2umatate din valoarea ntregului contract. 4"2" 1ene$i&iarul are urmtoarele o*liga!ii# 0 n ziua nun!ii s aloce timp dedicat pentru edin!a foto0video minim .6 minute 0 s asigure c echipa 7orea Films este singura echipa oficial care se ocup de filmarea evenimentului. 0 s hotrasc durata materialului finit la semnarea acestui contract, durata poate varia ntre )50)56 minute 0 s asigure transportul ntre loca!ii n ziua filmrii dac este cazul 0 s o*!in apro*rile necesare pentru fotografierea%filmarea n loca!iile sta*ilite c t i acordul tuturor persoanelor care vor participa la eveniment 0 s asigure costurile de transport i cazare dac nunta se desfoar n afara 2ude!ului -lu2 cu o sptm n nainte de eveniment 0 *eneficiarul va putea cere modificarea filmului finit ntr0un termen de ma1im dou sptm ni de la primirea filmului 0 *eneficiarul ofer prestatorului dreptul de a folosi pe o perioad nedeterminat ntre 2 i ; minute de imagini sau poate s aleag semnarea unei clauze de confiden!ialitate de )66 de euro. 0 n cazul n care renun! la e1ecutarea contractului, dup ncheierea acestuia, cu e1cep!ia cazurilor de for! ma2or, acesta se o*lig sa plteasc prestatorului, cu titlu de daune, 2umtate din valoarea contractului.

Ar,"5 )IS O6I-II FI(ALE


5"1" Fora #a7or8 apar de rspundere partea care o invoc. 4rin caz de for! ma2or se nteleg mpre2urrile neprevzute i inevita*ile pentru una dintre pr!i, incluz nd dar nelimit ndu0se la# accident, rnire, *oal, incendiu, calamit!i naturale, furt, urgen! familial Irudele de gradul ) si 2J sau orice act sau situa!ie dincolo de controlul pr!ilor i recunoscut de lege ca fiind un caz de for! ma2or. 4artea care invoc for!a ma2or va comunica n scris celeilalte pr!i dovada intervenirii cazului de for! ma2or.

RESTATOR Morea Alin Andrei FA

1E(EFI'IAR

A(E9A
-onform art.2.). din contractul de prestri servicii mai sus men!ionat, 7orea "lin "ndrei 4F", va presta urmtoarele servicii n folosul *eneficiarului#

1.nregistrare video eveniment InuntaJ n format Full :) 1080p n data de# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF , nunta este# de ;i de noap,e

2. Servicii de prelucrare a filmelor montaj# <n $or#a, )+) = 1lu ra> ?dura,a filmului montat este de apro1imativFFFFFFF#inu,eJ, plu% un $il# ,railer nun,a Iintre 2 si 5 minuteJ in format FullHD optimizat pentru upload pe Gimeo K Face*oo+ 3. Multiplicare dup matri# 3 seturi film , n format Clu ra9 3 seturi film , n format DGD sau ) set n format stic+ 7aterialul *rut se pred pe un hard0disc furnizat de ctre client n termen de dou sptm ni dup nunt. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ re ,o,al# euro Iconvertit n lei la cursul C3@J

"vans pltit FFFFFFFFFFFFFFFFF la data de# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF reprezent nd pachet FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFrest de plat FFFFFFFFFFFFFFF

RESTATOR Morea Alin Andrei FA

1E(EFI'IAR