You are on page 1of 2

Anexa nr. 8 la Hotrrea Guvernului nr.

10 din 19 ianuarie 2010 CEREREA

lucrtorului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reinut din salariu pe anul ________
PARTEA I. Se completeaz de lucrtor

Numele, prenumele ________________________________________________________________________________________________ Codul fi !al


______________________________________________________________________________________________

Adre a domi!iliului _______________________________________________________________________________________________


SOLICIT R!"TOARELE SC

1. "!utirea per onal 2. "!utirea pentru o& # o&ie%

TIRI# ___________________________lei
# e n !rie uma !onform art. $$ din Codul fi !al%

________________________ lei
# e n !rie 0 au uma !onform art. $' din Codul fi !al%

(a !ererea !utirii pentru o&ie # o&% e indi! urmtoarea informa&ie de pre ea #el%) Numele, prenumele _______________________________________________________________________________________________ Codul fi !al _______________________________________________________________________________________________ Adre a domi!iliului ______________________________________________________________________________________________ $. "!utirile pentru per oanele ntre&inute !u ex!ep&ia per oanelor ntre&inute * invali+i din !opilrie_____________________ lei
# e n !rie re+ultatul produ ului dintre numrul de per oane ntre&inute ,i uma !onform art. $- din Codul fi !al%

'. "!utirile pentru per oanele ntre&inute * invali+i din !opilrie ________________________________________________________ lei
# e n !rie re+ultatul produ ului dintre numrul de per oane ntre&inute * invali+i din !opilrie ,i uma !onform art. $- din Codul fi !al%

-. .n ta/elul !e urmea+ e indi! do!umentele, !opiile au extra ele din a!e tea !are e anexea+ la !erere)
$enumirea documentului $enumirea or%anizaiei care a eli&erat documentul Seria' numrul (i data eli&errii documentului

______________________
#data%

_____________________________
# emntura%

PARTEA II. Se completeaz de patron

0enumirea patronului __________________________________________________________Codul fi !al_____________________________ Numele, prenumele, !odul fi !al al an1a2atului ,i uma anual a !utirii, !are !ore punde !ate1oriei !utirilor ________ nt verifi!ate. Cererea e te nre1i trat n re1i tru u/ numrul ________________ _________________ ______________________
#data% # emntura%

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Se *nm*neaz persoanei care a depus cererea


"erve,te drept !onfirmare a faptului ! lu!rtorul a !erut !utirile !ore pun+toare . 0enumirea patronului__________________________________________________________ Codul fi !al _________________________ Numele, prenumele per oanei !are a depu !ererea ______________________________________________________________________ Codul fi !al per oanei !are a depu !ererea ____________________________________ "uma total a !utirilor !erute ______________________________________________________________________________________lei Cate1oria !utirii a!ordate ________________ # !ri !u litere% _____________________
#data%

____________________
# emntura%

Cererea se depune de persoanele +izice rezidente ale Repu&licii !oldova la locul de munc de &az#
n !a+ul n !are lu!rtorul e an1a2ea+ pe par!ur ul anului fi !al pentru !are nt !erute !utirile * nu mai tr+iu de data ta/ilit pentru n!eperea mun!ii !a an1a2at. (u!rtorul !are nu3,i !4im/ lo!ul de mun! nu e te o/li1at pre+inte anual patronului !ererea privind a!ordarea !utirilor ,i do!umentele !ore pun+toare5 n !a+urile n !are pe par!ur ul anului e modifi! uma !utirilor la !are are dreptul lu!rtorul * n termen de 10 +ile de la data !nd au avut lo! a!e te modifi!ri5 n !a+ul n !are e !ere !utirea nefolo it n anul pre!edent * pn la n!eputul anului fi !al pentru !are e oli!it tre!erea !utirii. Codul fi !al pentru per oanele fi+i!e, !et&eni ai 6epu/li!ii 7oldova, !et&eni trini ,i apatri+i va repre+enta !odul per onal #80N9% indi!at pe ver oul /uletinului de identitate. 9entru per oanele fi+i!e, !et&eni ai 6epu/li!ii 7oldova, !are nu di pun de /uletin de identitate, !odul fi !al repre+int eria ,i numrul pa,aportului, iar da! nu de&in ni!i pa,aport, eria ,i numrul !ertifi!atului de na,tere au al altui a!t de identitate, in!lu iv a!tul de identitate provi+oriu model :39 .

Scutirea la care are dreptul persoana fizic rezident


Scutiri personale
1. :ie!are !ontri/ua/il #per oan fi+i! re+ident% are dreptul la o !utire per onal n !uantumul ta/ilit la art. $$ alin. #1% din Codul fi !al pentru anul re pe!tiv. 2. 0reptul la !utirea per onal ma2or, n !uantumul ta/ilit la art. $$ alin. #2% din Codul fi !al pentru anul re pe!tiv, l are ori!e per oan !are) a% 3a m/olnvit ,i a uferit de /oala a!tini! provo!at de !on e!in&ele avariei de la C.A.;. Cerno/l5 /% e te invalid ,i 3a ta/ilit ! invaliditatea a e te n le1tur !au+al !u avaria de la C.A.;. Cerno/l5 !% e te printele au o&ia # o&ul% unui parti!ipant !+ut au dat di prut n a!&iunile de lupt pentru aprarea inte1rit&ii teritoriale ,i a independen&ei 6epu/li!ii 7oldova, !t ,i n a!&iunile de lupt din 6epu/li!a Af14ani tan5 d% e te invalid !a urmare a parti!iprii la a!&iunile de lupt pentru aprarea inte1rit&ii teritoriale ,i a independen&ei 6epu/li!ii 7oldova, pre!um ,i n a!&iunile de lupt din 6epu/li!a Af14ani tan5 e% e te invalid de r+/oi, invalid din !opilrie, invalid de 1radul 8 ,i 885 f% e te pen ionar * vi!tim a repre iunilor politi!e, ulterior rea/ilitat.

Scutiri acordate soiei ,soului1. 9er oana fi+i! re+ident aflat n rela&ii de ! torie are dreptul la o !utire uplimentar, n !uantumul ta/ilit la art. $' alin. #1% din Codul fi !al pentru anul re pe!tiv, !u !ondi&ia ! o&ia # o&ul% nu /enefi!ia+ de !utire per onal !onform art. $$ din Codul fi !al. 2. 9er oana fi+i! re+ident aflat n rela&ii de ! torie !u ori!e per oan pe!ifi!at la art.$$ alin. #2% din Codul fi !al are dreptul la o !utire uplimentar n !uantumul ta/ilit la art. $' alin. #2% din Codul fi !al, !u !ondi&ia ! o&ia # o&ul% nu /enefi!ia+ de !utire per onal.

Scutiri pentru persoanele *ntreinute


1. "!utirea pentru per oanele ntre&inute !on tituie indi!atorul ta/ilit n art. $- alin. #1% din Codul fi !al pentru fie!are per oan ntre&inut, !u ex!ep&ia invali+ilor din !opilrie, pentru !are !utirea !on tituie indi!atorul prev+ut la art. $$ alin. #1% din Codul fi !al. 2. .n n&ele ul titlului 88 al Codului fi !al, per oan ntre&inut e te per oana !are ntrune,te toate !erin&ele de mai 2o ) a% e te un a !endent au de !endent al !ontri/ua/ilului au al o&iei # o&ului% !ontri/ua/ilului #prin&ii au !opiii, in!lu iv nfietorii ,i nfia&ii%5 /% lo!uie,te mpreun !u !ontri/ua/ilul au nu lo!uie,te !u a!e ta, dar ,i fa!e tudiile la e!&ia !u fre!ven& a unei in titu&ii de nv&mnt mai mult de - luni pe par!ur ul anului fi !al5 !% e te ntre&inut de !ontri/ua/il5 d% are un venit !e nu dep,e,te indi!atorul prev+ut la alin. #1% art. $$ din Codul fi !al. Conform alin. #11% art. 2' din (e1ea nr. 11<'3=88 din 2' aprilie 199> pentru punerea n apli!are a titlurilor 8 ,i 88 ale Codului fi !al, !utirile, tipulate la art. $$, $' ,i $- din Codul fi !al ,i nefolo ite de !tre !ontri/ua/il n anul fi !al pre!edent, !a re+ultat al nea!4itrii de !tre patron a alariului e a!ord la data a!4itrii re tan&elor la alariu. "uma !utirilor nefolo ite pe par!ur ul anului fi !al pre!edent e tre! n !ontul !utirilor pentru urmtorul an fi !al n urmtorul mod) da! uma !utirilor nefolo ite e te mai mare de!t uma alariului !al!ulat ,i nea!4itat * n limita, !e nu dep,e,te mrimea alariului nea!4itat5 da! uma !utirilor nefolo ite e te mai mi! de!t uma alariului !al!ulat ,i nea!4itat * n limita umei totale a !utirilor nefolo ite. 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
Codurile scutirilor
Scutirile "uma !utirii nefolo it n anul pre!edent !a re+ultat al nea!4itrii alariului de !tre patron ,i tre!ut n anul de 1e tiune "!utire per onal "!utire per onal ma2orat "!utire a!ordat o&iei # o&ului% "!utire uplimentar ma2orat a!ordat o&iei # o&ului% "!utire pentru per oanele ntre&inute, !u ex!ep&ia invali+ilor din !opilrie "!utire pentru per oanele ntre&inute * invali+i din !opilrie
? ??

Codul scutirii A 9 7 " "m N?

H??

N 3 numrul de per oane ntre&inute, !u ex!ep&ia per oanelor ntre&inute * invali+i din !opilrie. H * !odul per oanei ntre&inute * invalid din !opilrie #la ta/ilirea !ate1oriei !utirilor litera H e indi! de attea ori !te per oane * invali+i din !opilrie e afl la ntre&inerea an1a2atului%. Cate1oria !utirilor e te un !od, !are e o/&ine prin m/inarea !odurilor !utirilor !erute de lu!rtor.