You are on page 1of 4

TOLERANSI

Pada pandangan anda, mengapakah sikap toleransi seperti dalam Pakatan Murni penting kepada negara kita yang mempunyai rakyat pelbagai kaum? F1 Elak perasaan perkauman F2 Kerjasama F3 Permuafakatan F4 Tidak berlaku perbalahan F5 Kestabilan ekonomi F6 Hormat menghormati F7 Pelabur asing F8 Agihan kekayaan Bagaimanakah tolak ansur masyarakat pelbagai kaum di Malaysia boleh membantu negara kita untuk lebih maju pada masa hadapan? F1 Mengamalkan semangat inkuiri/ingin tahu F2 Mengambil berat terhadap sesuatu isu F3 Bergembling tenaga untuk memajukan ekonomi F4 Menjaga kestabilan politik F5 Menjaga sentimen perkauman F6 Bertoleransi F7 Merealisasikan konsep 1 Malaysia PENGEKALAN KEMERDEKAAN Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakan kita dapat mengekalkan kemerdekaan negara? - Menghargai kebijaksanaan pemimpin negara - Mendukung konsep kerjasama /toleransi - Kemakmuran negara dipelihara - Bersatupadu / perpaduan - Taat kepada pemerintah / kerajaan - Mengamalkan rasa hormat menghormati - Mengadakan rundingan / pemuafakatan - Saling faham memahami . Pada pandangan anda, apakah tanggungjawab warganegara dalam memelihara kemerdekaan negara? - Menjaga keamanan negara - Menjaga nama baik negara - Menjaga keamanan negara - Menjaga keharmonian kaum - Mengharumkan nama negara - Mewujudkan perpaduan kaum - Meningkatkan kemajuan ekonomi - Merealisasikan konsep satu Malaysia Kemerdekaan Tanah Melayu 1957 adalah hasil kebijaksanaan pemimpin nagara. Pada pandangan anda, apakah pendekatan terbaik dalam memastikan kemerdekaan yang kita nikmati akan terus dipelihara? - Mendukung konsep kerjasama - Tolak ansur / toleransi antara pelbagai kaum - Memelihara perpaduan antara kaum - Menyelesaikan masalah hubungan antara kaum melalui meja rundingan - Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat - Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung

MENGHAYATI KEMERDEKAAN Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti menghargai Kemerdekaan yang telah dicapai selama ini ? F1 Negara bebas daripada penjajahan F2 Mewujudkan keamanan F3 Membentuk masyarakat bersatu padu F4 Menegakkan maruah bangsa F5 Mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial F6 Menjadi negara berdaulat

PERPADUAN
Jelaskan peranan generasi muda hari ini dalam mengukuhkan perpaduan masyarakat berbilang kaum. - Menyertai aktiviti sukan - Saling kunjung-mengunjung semasa perayaa kaum - Pengaulan / aktiviti melibatkan pelbagai kaum - Menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) - Menghayati perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dalam meningkatkan perpaduan

NILAI
Pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh menerapkan unsur-unsur pakatan murni dalam kehidupan seharian? - Menghasilkan perpaduan kaum - Wujudkan kerjasama dalam kalangan masyarakat berbilang kaum - Wujud permuafakatan politik antara kaum - Wujud parti berbilang bangsa - Menyokong pelaksanaan sekolah wawasan - Menggunakan bahasa kebangsaan - Mengamalkan budaya kebangsaan

Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita. F1 Rela berkorban F2 Menggunakan pendekatan musyawarah/ mesyuarat/ perundingan/ kesepakatan F3 Mendukung konsep kerjasama antara kaum/ pemimpin F4 Menggunakan kebijaksanaan F5 Permuafakatan dalam membuat keputusan F6 Bertoleransi dalam kalangan masyarakat F7 Mengutamakan keamanan F8 Mengamalkan toleransi/ tolak ansur F9 Mengamalkan pendekatan diplomasi F10 Perpaduan kaum diutamakan F11 Mengutamakan kesejahteraan/ kesentosaan F12 Kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara

Pada pendapat anda, apakah kebaikan yang diterima daripada peluang mentadbir yang diberi oleh British dalam Sistem Ahli kepada orang tempatan? F1 Latihan mentadbir F2 Pengalaman memerintah F3 Persediaan merdeka F4 Toleransi kaum F5 Sokongan rakyat F6 Perpaduan kaum F7 Sokongan British

PAKATAN MURNI
Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong Pakatan Murni di Persekutuan Tanah Melayuyang merdeka. - Mereka menyedari bahawa pakatan ini akan mewujudkan perpaduan yang jitu antara kaum di Persekutuan Tanah Melayu - Menerusi Pakatan Murni keharmonian kaum dapat dicapai - Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berperlembagaan dibentuk

RUNDINGAN
Kemerdekaan negara kita hasil kebijaksanaan pemimpin berbincang dengan pihak penjajah. Mengapakah pendekatan berunding lebih baik daripada berperang dalam usaha menuntut kemerdekaan? F1 Mengelak pertumpahan darah F2 Kemerdekaan lebih terancang F3 Memelihara perpaduan kaum F4 Dapat terus kerjasama British selepas merdeka F5 Rakyat lebih bersedia F6 Tiada kerosakan harta benda F7 Ketenteraman awam F8 Lebih matang dan dihormati dunia

PILIHAN RAYA
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah tindakan Tunku Abdul setelah memenangi pilihanraya pada tahun 1955 sehingga mencapai kemerdekaan - Membentuk kabinet - Menuntut kemerdekaan - Berunding dengan pihak British - Mengetuai rombongan ke London - Membuat pengisytiharan tarikh kemerdekaan

PERJANJIAN
Pada pandangan anda, mengapakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 perlu dihayati oleh generasi muda ? F1 Menerapkan nilai tanggungjawab sebagai warga Malaysia F2 Taat kepada Raja/ pemimpin F3 Cinta akan negara F4 Memupuk perpaduan di antara kaum F5 Menghormati hak orang lain F6 Taat kepada agama

Pada pendapat anda, mengapakah rakyat patut melibatkan diri dalam sambutan hari kemerdekaan negara? -Menghargai dan mengenang jasa tokoh kemerdekaan -Menunjukkan rasa syukur kerana negara dapat kebebasan daripada penjajah -Membuktikan negara luar yang Malaysia mampu berdikari -Membuktikan bangsa Malaysia hidup dalam keharmonian Bagaimanakah anda menunjukkan semangat cinta akan negara? -Mengibarkan bendera Malaysia di kenderaan, rumah, kelas -Mengharumkan nama Malaysia -Menglibatkan diri dalam perarakan hari kemerdekaan -Mengadakan kempen kesedaran -Mempromosikan keindahan Malaysia Pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara? -Menjaga keamanan negara -Mengekalkan kemerdekaan negara -Menegakkan keadilan -Mewujudkan perpaduan -Mengukuhkan kedudukan raja -Membendung tindakan liar -Menjamin kemakmuran negara Apakah keistimewaan cara kemerdekaan negara kita dicapai? -pemimpin berwibawa -Tanpa pertumpahan darah -Sikap bekerjasama antara kaum -Mengutamakan perundingan -Musyawarah -Melalui pakatan murni -Melalui pilihanraya -Mengamalkan tolakansur -Melalui perjanjian Pada pendapat anda, apakah kebaikan yang diperoleh dari penubuhan Malaysia kepada rakyat hari ini? -Keluasan negara bertambah -Bilangan penduduk bertambah -Pertahanan negara lebih kukuh -Komunis dapat dibanteras -Penjajahan asing ditamatkan -Merapatkan hubungan antara kaum -Memperkayakan budaya negara -Meluasakan pasaran