You are on page 1of 4

DE LA VIOLENTA VERBALA LA VIOLENTA FIZICA!

prof. Bighiu Constantin prof. Tataru Dani !a Dir "tor prof. #unt anu Du!gh ru #ariana $"oa!a %i&na'ia!a Nr. ( I) sti $CO*+L %ENERAL AL ACTIVIT,-II Identificarea principalelor cauze generatoare de violen; prevenirea i combaterea fenomenului i comportamentelor indezirabile n mediul familial, colar i comunitar. OBIECTIVELE ACTIVIT,-II Identificarea cauzelor generatoare de violen; Implicarea elevilor n medierea unor conflicte intracolare; Consolidarea sentimentului de cetean european responsabil; Sensibilizarea elevilor n problematica violenei; Implicarea elevilor, prinilor i cadrelor didactice n activiti de prevenire i combatere a violenei; RE$+R$E +#ANE: elevi, membrii ai comunitii. RE$+R$E #ATERIALE: imagini po er point, materiale informative, statistici, camer video, flip c!art, postere. LOC+L DE DE$F,.+RARE: laborator Comenius DATA desfurrii activitii: "#.$%.%"$& *ARTENER ED+CA-IONAL/ Do&nu! psiho!og Cio0anu

C1E$TIONAR *ENTR+ DE*I$TAREA CAZ+RILOR DE VIOLEN-, 2N .COAL, (.A! g )arianta a3 )4rat4: 'r.crt (anifestri violente $ % & 0 # 1 2 4 ,-presii .ignitoare ntre elevi, referitoare la aspectul estetic ,-presii .ignitoare ntre elevi, referitoare la situaia material ,-presii ur/te ntre elevi Ceruri, conflicte ,-presii .ignitoare ntre elevi, referitoare la apartenena etnic ,-presii .ignitoare ntre elevi, referitoare la apartenena religioas 3ti ntre elevi )eloc *ar )es +oarte des

5lte situaii6 enumerai7......... ............................................. 5.F no& nu! 3 )io! n64 !a 7"oa!4 s &anif st4 / 'r 8ocul )eloc *ar crt $ 9n orele de curs % & 9n pauze

)es

+oarte des

9n incinta colii, dup programul colar 0 8/ng coal, dup programul colar 8.Ai fost )r o3at4 9n situa6ia 3 a fi )io! nt:agr si) fa64 3 un "o! g sau prof sor/ DA:N+ ;.Ai fost agr sat 3 "o! gi 9n 7"oa!4 DA:N+ <.Ai fost agr sat 3 prof sori 9n 7"oa!4/ DA:N+

ACTIVIT,-ILE DIN CADR+L *ROIECT+L+I $E DE$F,.OAR, 2N *ARTENERIAT C+ *OLI-IA LOCALA $I DO#N+L *$I1OLO% CIOBAN+ 5C:I;I:5:,5 C< :,(5 D !a )io! nta fi'i"a !a )io! nta ) r0a!a S=5 ),S+>?<*5: 9' )@<> ,:5A, : (.ETA*A *ENTR+ CO*II 5.ETA*A *ENTR+ *ARINTI *RECIZARE: SC@585 BI('5CI585 '*.$ I;,S:I ),*<8,5C> 5C:I;I:>DI 9' C5)*<8 <*(>:@*<8<I A*@I,C: C@(,'I<S: E8,:FS +IBG: 5B5I'S: ;I@8,'C, +@* 5 A,5C,+<8 ,<*@A,5' SCG@@8H <'), :,(5:IC5 ;I@8,':,I ,S:, ),C35:<:5 A, 85*B.

S=au evideniat msurile de combatere i prevenire a violenei. S=au precizat tipurile de violen.

S=au stabilit cauzele violenei. Ap!i"ar a "h stionar !or 7i "o& ntar a a" stora.

S=a evideniat rolul comunicrii eficiente n rezolvarea conflictelor i prevenirea actelor de violen. S=a demonstrat rolul mass=mediei n promovarea actelor de violen, prin prezentarea unor EmodeleH negative, importana unui mediu familial ec!ilibrat i rolul decisiv al colii n educarea copiilor i tinerilor n spiritul nonviolenei. 5ctivitatea din cadrul proiectului EC@(,'I<SH s=a finalizat cu ndemnul: F,R, VIOLEN-, 2N .COALA #EA!

Aroces=verbal
Intocmit astazi,"#.$%.%"$&, in cadrul activitatii E)e la violenta fizica la violenta verbalaH, activitate sustinuta de domnul profesor 3ig!iu Constantin,membru al comisiei EArevenirea si combaterea violenteiH din Scoala Bimnaziala 'r.$ Ivesti. )omnul profesor 3ig!iu le prezinta copiilor un material po er=point unde le e-plica copiilor ce este violenta,care sunt cauzele ei,cum se manifesta si cum putem diminua pe viitor comportamentele agresive. 8a aceasta activitate au participat: $. %. &. 0. #. 1. 2. 4. I. $". $$. $%. $&. $0. $#. $1. $2. $4. $I. %". %$. %%. %&. %0. %#. %1. %2. %4 %I. &".

Intocmit, consilier educativ,:ataru )aniela