You are on page 1of 1

Metfora 1: Lordinador com a tutor Metfora 2 : Lordinador com alumne Metfora 3: Lordinador com a simulador Metfora 4 : Lordinador com

a eina

http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/aquari/aquari.html

http://www.squeakland.org/index.jsp

http://www.discoveryfamilia.com/juegos/mini_juegos/todos/viva_el_agu a/?cc=ES http://artpad.art.com/artpad/painter/