You are on page 1of 3

broj 07 / 12/2013

glasnik

Sadraj
NOVOSTI

HT Eronet operater broj 1 u BiH do 2020..................................... 4 Mjesena telefonska pretplata u HT Eronetu ostaje ista. .................. 4 Tomislav Ruk novi direktor Sektora za prodaju HT Eroneta............ 5 Projekt Blie korisniku. ........................................................... 5 Miran erki nagraen za Android aplikaciju ............................ 6 Novi Eronetovi centri u Bugojnu, Vitezu i irokome Brijegu............. 6
HT EROneT U ZAJeDnICI

NAFF Neum, festival animiranoga filma ..................................... 7 Banjaluka filharmonija koncert pod vedrim nebom ................... 7 Koncert ora Balaevia u Mostaru.......................................... 8 Sarajevo Film Festival . ............................................................ 8 Ana Rucner & prijatelji i tradicionalni prijam HT Eroneta ................ 9 Bike Day 2013. HT Eronet ................................................. 10 Dani hrvatskoga filma u Oraju .............................................. 10 Memorijalni turnir u spomen na Marka Bokovia ...................... 10 Mediteran Film Festival u irokome Brijegu ............................... 11 Donacija vozila.................................................................... 11 Didakovi dani 2013. ........................................................... 11 Lets Do It 230.000 sadnica za ljepu BiH. ............................. 12 Seminar o Hutovu blatu.......................................................... 12 12. opovi dani na Plivi. ........................................................ 13
PREDSTAVLJAMO

Grupa za kabelsku mreu i usluge, Ljubuki............................... 14


IZ NAE PONUDE

HT Eronet nudi najpovoljniji roaming iz Europske unije................ 16 Blagdani za pamenje........................................................ 16 Samsung Galaxy Note 8.0. .................................................. 17 Napravite transfer sezone, prenesite broj u Eronet. ...................... 18 Pratite Prvu hrvatsku nogometnu ligu samo na HOME.TV-u........... 18 HT Eronet registriran na stranicama Poslovnog B2B imenika BiH. ... 18 KINO TV vrhunski filmski kanal samo u ponudi HOME.TV-a ...... 18
IT NOVOSTI

Impresum
Izdava:

Javno poduzee Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar


Urednik:

Radoslav Dodig
Urednitvo:

CARNet e kanjavati ilegalno skidanje sadraja .................... 19 Iskon ima novu lanicu Uprave................................................ 19 Tablet budunosti savitljiv i tanak poput lista papira!. ................. 19 INFO sajam informacijskih tehnologija................................... 19
MOZAIK

Lidija ori, Vanja Gavran, Zoran Jurilj, Renata Mari, Vedran Marijanovi, Ana Mili, Ruica Pulji, Miljenka Raji, Mirjana Sesar, Tanja Smiljani, Nika imi, Lavinija Tadi, Boo Tomas i Marija Zeljko
Adresa urednitva:

Internetska ovisnost ipak poremeaj ...................................... 20 Iz povijesti telekomunikacija (6) . ............................................. 21 Najskuplje je financijsko neznanje .......................................... 22 Vremeplov: Prihod PT HZ HB u 1992. iznosio je 753.358,00 DM .. 24 Pojmovnik: Informatiko i raunalno nazivlje (4) ......................... 24 10 brzopoteznih pitanja i odgovora . ...................................... 25 Draganu Pavloviu osmjehnula se srea ................................... 25 Igrajte i Nokia Lumia 610 moe biti vaa. ................................. 25 Krialjka ............................................................................. 26 Grafiti................................................................................. 26

JP HT Mostar Kneza Branimira bb 88000 Mostar Tel.: 036 395 291 E-mail: press@hteronet.ba
Tisak:

Grafotisak d.o.o., Grude


Grafiki prijelom:

www.CAKUMPAKUM.net

MOZAIK

IZ POVIJESTI TELEKOMUNIKACIJA (6)


Tko je izumitelj telefona? Nakon izuma telegrafa (Samuel Morse 1838., vidjeti INpuls br. 5, str. 22.) u mladim i poletnim Sjedinjenim Amerikim Dravama nastavilo se ubrzano raditi na razvoju novih telekomunikacijskih ureaja, posebno na prijenosu ljudskoga glasa na daljinu. Rije je o telefonu (grki tele-, udaljen i fone, glas, dalekoglas), ureaju ije se ime prvi put spominje 1830. u Francuskoj. Radilo se o napravi za prijenos glazbenih nota. Ipak, nije posve jasna injenica tko je izumitelj prvoga telefona. U tom krugu nekoliko je imena: Johann Philipp Reis, Antonio Meucci, Elisha Gray i Alexander Graham Bell. Johann P. Reis, samouki njemaki izmitelj, u 1860. i 1861. pokuao je sa svojim elektromagnetskim protoPatent br. 174.465 Alexander Bell, koji je kasnije dodao ime Graham, roen je 1847. u Edinburghu (kotska). Kao esnaestogodinjak bio je vrstan glazbenik i govornik, razvijajui interes za akustiku jer je elio pomoi majci koja je bila gluha. Uskoro se s obitelji nastanio u Ontariju u Kanadi, gdje je nastavio rad s ureajima za prijenos zvukova na daljinu. Tako je osmislio glasovir koji je uz pomo elektrine struje mogao emitirati glazbu na daljinu. Postao je profesorom vokalne fiziologije i govornitva na Sveuilitu u Bostonu. Tamo je produbio istraivanja s namjerom da napravi telefon koji prenosi ne samo glazbu ve i govor. Godine 1875., dok je Bell radio pokus na telegrafskim porukama, njegov pomonik Watson sluajno je dodir-

GORE: Bellov telefon iz 1876. LIJEVO: Telefon J. P. Reisa iz 1861.

tipovima ureaja prenijeti ljudski govor na daljinu, ali su inspektori Pruskoga kraljevskog telegrafskog odjela proglasili njegove izume teko prihvatljivim. Antonio S. Meucci, talijanski pronalaza iz Firence, radio je na ureaju za prijenos zvukova koji je nazvao teletrofono. On je 1871. Amerikom patentnom uredu podnio opis njegova rada, ali bez kompletne dokumentacije. Kasnije nije obnovio i reaktivirao svoj izum. Ipak ameriki Predstavniki dom 2002. potvrdio je rezolucijom da je izumitelj telefona Antonio Meucci. Elisha Gray, ameriki strunjak iz Chicaga, unaprijedio je svoj harmonic telegraph eline vibrirajue cijevi sinkronizirane na razliitim frekvencijama elektrine struje, koji je Western Union Telegraph Company ocijenio kao koristan izum. S druge strane, velika veina smatra Alexandra Grahama Bella kao izumitelja telefona. On je prvi slubeno prijavio izum telefona, otvorio kompaniju i napravio velik pomak u komercijalizaciji telefona.

nuo elinu oprugu koja je proizvela glasan zvuk. Bell je uo taj zvuk u drugoj sobi i odmah dotrao govorei pomoniku Ne dirajte nita! Recite mi to ste upravo uradili? Tako je otkrio da elina ica treperei nad magnetom proizvodi promjenjivu struju. Uz financijsku pomo svoga amerikog punca prijavio je i registrirao 7. oujka 1876. Amerikom uredu za izume (US Patent Office) pod brojem 174.465 ureaj zvan telefon koji je prenosio glasovne ili druge vrste zvuka telegrafski, putem elektrinih valova, slinih vibracijama zraka. Tri dana poslije prvi telefonski ureaj bio je napravljen. Telefonska linija vodila je s krova zgrade dva kata nie. Prva reenica izgovorena preko telefona bila je Gospodine Watsone, doite! Potrebni ste mi! Sljedee godine osnovana je Bell Telephone Company. Razvoj telefona u tehnikom smislu nastavljen je i dalje. Sljedei korak bio je 1878. kada je Thomas A. Edison izumio mikrofon s ugljinim zrnima koji je poveao kvalitetu i zvuk glasa. (R. D.)
21