You are on page 1of 35

Proiect

CONCEPIA
DEZVOLTRII DURABILE URBANE
A

REPUBLICII MOLDOVA

Elaborat cu sprijinul financiar al PNUD Moldova n cadrul Proiectului Moldova Fermectoare

Chiinu, decembrie 2004

CONINUT
CONINUT ...................................................................................................2 1.Introducere: Provocrile tranziiei ...........................................................4 2. Starea actual. Do eniile !ro"le atice...................................................# $. O"iective.....................................................................................................% 4. &ana'e entul ur"an dura"il...................................................................%
4.1. Direcii i instrumente principale..........................................................................8 4.2. Conceptul pol de cretere ca element - cheie aL strategiei de dez oltare ur!an".................................................................................... # 4.$. %unicipiul Chiin"u - ora dominant al sistemului ur!an naional....................1& 4.4. 'oliticii de dez oltare pentru oraele mici i mi(locii.........................................12 4.). Democraia ur!an"* in+ormarea i participarea populaiei................................1$ 4.,. -estricii i !ariere.............................................................................................. 14

(. Politici de i !le entare..........................................................................1( )ne*e............................................................................................................1+


2

.ne/a .. .specte (uridice* instituionale i +inanciare pri ind dez oltarea dura!il" a oraelor -epu!lici %oldo a....................................................................................... 10 .ne/a 1. . anta(ele oraelor* ca poteniale poluri de cretere pe teritoriul -epu!licii %oldo a...................................................................................................................... 24 .ne/a C. 2niiati e 3uropene pentru dez oltarea dura!il" ur!an" ...........................2# .ne/a D. %ateriale gra+ice........................................................................................ $$

1.INT,ODUC-,-: P,O.OC/,I0-

T,)N1II-I

Dupa proclamarea independenei,Republica Moldova a cunoscut un ir de schimbri benefice: deschiderea rii ctre exterior, democratizarea vieii obteti, reforma proprietii i apariia sectorului privat, reforma funciar, liberalizarea comerului, libertatea cultelor religioase, mass-media etc !ns aceste schimbri au fost "nsoite de consecine negative "n sectorul social: extinderea srciei i aprofundarea decala#ului dintre diferite pturi sociale, creterea oma#ului i migrarea forei de munc peste hotare, degradarea infrastructurii sociale, stagnarea ecosistemelor Ma#oritatea acestor probleme poart o expresie teritorial pronunat, pentru c anume "n teritoriu $ raioane i orae $ interacioneaz reciproc populaia, agenii economici, infrastructura i mediul "ncon#urtor %stfel, procesul deindustrializrii a avut un impact negativ, "n primul r&nd, asupra anga#rii "n c&mpul muncii "n orae, iar nivelul srciei este mai mare "n oraele mici !n anii '(, a avut loc procesul de deurbanizare a Moldovei, ce s-a manifestat nu numai prin micorarea numrului total i al ponderii populaiei oreneti de la )* )+ "n ,''( p&n la ), (+ "n -((), dar i "n .ruralizarea. modului de via i a gradului de ocupare a populaiei din multe ore mici i suburbii ale municipiului /hiinu 0rocesul perioadei de tranziie, inclusiv "n aspect teritorial, a decurs "n mare parte spontan, fapt ce a condus la formarea unor disproporii "n dezvoltarea regional a rii: decala#ul "ntre activitatea economic "n Municipiul /hiinu i stagnarea "n mare parte a restului Moldovei1 depresia ma#oritii oraelor mici cu o populaie p&n la ,2,( mii locuitori, "n special a oraelor dominate anterior de una sau dou "ntreprinderi mari, aflate "n prag de faliment1 prezena unor zone agrar-industriale dezastruoase "n lunca 0rutului, zona /odrilor i sudul rii

3ituaia defavorabil "n ma#oritatea oraelor i ariilor aferente acestora se manifest prin: nivelul sczut de venituri, regresul ramurilor principale de producie, micorarea numrului populaiei i migrarea ei, dezechilibrarea structurii populaiei din punct de vedere profesional i al v&rstei, situaia deplorabil "n domeniul serviciilor, etc Reieind din aceste condiii, 4uvernul Republicii Moldova , la elaborarea 4trategiei de Cretere 3conomic" i -educere a 4"r"ciei pentru perioada 2&&4-2&&, , a stabilit ca una din prioritile principale 5dez oltarea regional"* 5m!un"t"irea condiiilor pentru creterea sta!il" pe 5ntreg teritoriul "rii 3-a recunoscut c 55n perioada implement"rii re+ormelor aspectului regional al dez olt"rii i-a +ost acordat" o atenie insu+icient". 'olitica a +ost orientat"* 5n special* spre ni elul maro. 6u au +ost +ormate mecanismele necesare* !aza instituional" i legislati " pentru dez oltarea regional" i a autorit"ilor pu!lice local" 6,

3trategia de /retere 7conomic i Reducere a 3rciei 8-(()--((9:, 4uvernul Republicii Moldova, -(() 8;;; scers md:
1

%stfel, "n faa 4uvernului st problema elaborrii politicii regionale de stat, iar "n cadrul acesteia $ a politicii susinerii dezvoltrii urbane, reieind din axioma interaciunii dintre urbanizare i nivelul progresului economic i social - < astfel de politic, pe de o parte, trebuie s se spri#ine pe realitile Republicii Moldova 8cadrul legislativ, sistemul administrativ de stat, resursele financiare i umane, experiena planificrii spaiale i management:, iar pe de alt parte $ s se orienteze spre standardele =niunii 7uropene privind asigurarea unei dezvoltri regionale i urbane durabile, ceea ce =7 recomand "n actele sale normative i recomandrile adresate tuturor rilor candidate /onform practicii generale aplicate "n rile =7, o astfel de reglementare se aplic at&t pentru planificarea spaial, c&t i pentru diverse compartimente ale vieii oraelor $ construcia i exploatarea spaiului locativ i a infrastructurii, mediul ambiant, gradul de ocupare i "nvm&nt, ocrotirea sntii, turism, politica comercial 8reglementarea comerului:, organizarea timpului liber, etc 7uropa urban este extrem de divers Diferenele "n funciile i structura economic, componena social, numrul populaiei i structura demografic, precum i amplasarea geografic, condiioneaz cerine specifice mediului urban >u exist un singur model al oraului european ?otodat exist o cerin general fa de orae "n toate rile europene $ ele trebuie s fie comode pentru habitat, asigur&nd gradul de ocupare a forei de munc, "nvm&nt, locuine, transport public, servicii sociale i o calitate "nalt a mediului urban !n ansamblu toate aceste caracteristici formeaz baza pentru susinerea dezvoltrii urbane /onform /omunicatului /omisiei 7uropene@, prosperitatea economic"* coeziunea social" i prote(area mediului tre!uie s" +ie scopuri complimentare de autoconsolidare a strategiei ur!ane dura!ile care a7 a: 5m!un"t"i italitatea economic" a oraelor* 5n special* 5n regiunile r"mase 5n urm"* prin 5ncura(area antreprenoriatului i implement"rii ino aiilor* creterii producti it"ii i e/ploatarea noilor surse de utilizare at8t 5n oraele medii* c8t 5n oraele mici 5n scopul promo "rii sistemului echili!rat ur!an european policentric9 b: organiza acces la !ene+icii o!inute 5n mod rezona!il 5n urma creterii producti it"ii i competiti it"ii i reducerii e/cluderii sociale i a 5m!un"t"irii ni elului de securitate* intensit"ii gradului de lichidare a deeurilor* competiti itatea i spri(inirea oraelor mici i mari9 c: +ace ca oraele s" +ie susinute 5n ederea prote("rii mediului i a e ita impozitarea costurilor legate direct de dez oltarea mediului* zonelor rurale 5ncon(ur"toare* regiunilor* 5ns"i planetei sau generaiilor iitoare9 d: 5ncura(a procesele de luare a deciziilor ino atoare i +le/i!ile precum i a instituiilor ur!ane care or e/tinde participarea i or integra aciunile partenerilor 5n sectoarele ur!ane pu!lice* pri ate i comunale* de la ni el european la cel local* i ma(orarea sinergiei i cooper"rii 5ntre resursele i procesele instituionale e/istente.
>ivelul de urbanizare 8-((@:: mondial - 2,+, rile dezvoltate - *)+, rile slab dezvoltate - @)+ 8;;; geographA urbanisation :
2

3ustainable =rban Development in the 7uropean =nion: a Brame;orC for %ction /ommunication from /ommission to the /ouncil, the 7uropean 0arliament, the 7conomic and 3ocial /ommittee and the /ommittee of the Regions, ,''D: http:EE;;; inforegio cec intEubanEforum
3

<rientarea european a Republicii Moldova este expus "n 'lanul de aciuni :3%oldo a care prevede cooperare i parteneriat "n domeniile politic, economic i social, inclusiv 5promovarea unei dezvoltri regionale echilibrate1 reducerea decala#elor economice i sociale6) 0rezenta /oncepie este elaborat ca parte component a politicii de stat a Republicii Moldova "n vederea asigurrii unei dezvoltri durabile a sistemului de aezri urbane "n conformitate cu standardele europene 0roiectul /onceptului a fost elaborat de grupul de lucru "n cadrul /entrului de Fnvestigaii 3trategice i Reforme 8/F3R:, "n urmtoarea componen: %garcova Giliana, 4ud"m %natol, Rocovan Mihai, 3obcovschi ?atiana, Helari 4alina i Ierzen %ndrei 8materiale grafice: /onsultant: Furii 0ovar 8F>/0 5=rban-0roiect6:

2. ST),-)

)CTU)0/.

DO&-NII0-

P,O20-&)TIC-.

Indicatorii de baz:2 8"n general pe republic: Fndicatorul urbanizrii 8ponderea populaiei urbane "n numrul total al populaiei:, + i "n general pe republic 8la (, (, -((-: )2 @ ii fr teritoriile din st&nga >istrului i or Jender 8(, (, -((-: ), @ iii pe teritoriul din st&nga >istrului 8(, (, -((-: 9D 2 3uprafaa terenurilor urbane "n totalul teritoriului, + 8fr teritoriile din st&nga >istrului i or Jender, la (, (, -((): *) 0opulaia urban, mii locuitori: ,'2( ,'2' ,'*( ,'D' ,''' (, (, -(() Br regiunea transnisrean Regiunea transnistrean i or Jender @DD ( 9)@ ( ,,@( , -(@9 ) ,'*9 @ ,'@@,* ,)'2 9 )@D ,

<rae cu populaie: K (,2 mil locuitori $ , 8/hiinu: K (,, mil locuitori $ @ 8Jli, ?iraspol i Jender: -(-2( mii locuitori $ ,( p&n la -( mii locuitori $ )'

0lanul de %ciuni =7-Moldova 8proiect:, >oiembrie -(()

52

3ursa: Departamentul 3tatistic i 3ociologie al Republicii Moldova, Ministerul 7conomiei, 3erviciul 3tatistic al teritoriului din st&nga >istrului 6

Dup nivelul de urbanizare Republica Moldova este atribuit grupului rilor "n curs de dezvoltare 8indicatorul mondial al urbanizrii -2,+, "n rile slab dezvoltate -@)+: 0erioada de tranziie "n Moldova a fost marcat de micorarea populaiei urbane Motivele principale: scderea activitii economice, "n special, "n sectorul industrial, stagnarea infrastructurii, depopularea !n deceniile precedente, "n special "n anii 9(-D(, drept rezultat al economiei planificate urbanizarea activ a rii a fost efectuat prin amplasarea pe teritoriul republicii a peste @(( de "ntreprinderi din industria prelucrtoare cu o dezvoltare respectiv a infrastructurii urbane !n perioada ,'9,-,''( populaia urban a crescut de la 9*( mii locuitori p&n la - , mil locuitori, sau aproape de @ ori 3istemul urban al rii s-a format din -, de orae 8unul mare, @ medii i ,* mici: i )2 localiti de tip orenesc Bundamentarea tiinifico-aplicativ a procesului de urbanizarea s-a bazat pe 53istematizarea raional complex a R 3 3 M 6, 53istema regional a reelei de localiti a R 3 3 M 6, planurile generale de dezvoltare a aglomeraiilor urbane 8/hiinu, ?iraspol-Jender: i a oraelor !n dependen de mrime i funcie oraele se clasificau "n patru nivele: centre poli+uncionale ale grupurilor de aezri "n grup 8>ord $ Jli1 /entral $ /hiinu1 3ud-est $ ?iraspolEJender1 3ud $ /omrat:1 centre interregionale, influena crora se reflecta asupra c&torva raioane administrative $ 3oroca, 7dine, =ngheni, <rhei, <cnia, Dubsari, I&nceti i /ahul1 orae-centre ale unor raioane administrativ-teritoriale separate1 orae mici de importan" local"

!n perioada de tranziie, dup ,''( interconexiunile economice, sociale i altele "n cadrul reelei urbane a Moldovei s-au transformat reieind din noile condiii i factori organizarea administrativ a rii, stabilirea relaiilor de pia, schimbrilor "n specializarea i forma organizaional a subiecilor din sfera social i productiv ?otodat, "n dezvoltarea oraelor au survenit un ir de probleme care au necesitat corectri "n cadrul sistemului centralizat urban decizional i de planificare: !nvechirea planurilor generale de dezvoltare a oraelor, nivelul insuficient de monitorizare i coordonare a construciei "ntreprinderilor i locuinelor, rsp&ndirea practicii 5construciilor neautorizate61 Gipsa programului de stat i instrumentelor necesare privind construcia locuinelor, necesitatea reconstruciei fondului locativ existent1 Degradarea infrastructurii sociale1 3upra"ncrcarea infrastructurii tehnice $ magistralele de tranzit, sistemele de asigurare a populaiei cu electricitate i ap potabil, problema deeurilor1 Fneficiena utilizrii resurselor naturale i creterea polurii mediului1 Gacune "n cooperarea i corelarea dezvoltrii municipalitii i a mediului "ncon#urtor

3oluionarea problemelor menionate a fost agravat at&t de lipsa reformelor i a procedurilor planificrii centralizate, c&t i de insuficiena resurselor financiare i a, investiiilor urbane private i publice /adrul legislativ ce reglementeaz dezvoltarea urban "n Moldova include Gegea privind principiile urbanismului i amena#rii teritoriului 8,''9: i /oncepia dezvoltrii durabile a localitilor Republicii Moldova 8-((,: %ctualmente se elaboreaz 0lanul amena#rii teritoriului naional, sunt re"nnoite planurile urbanistice generale al unor municipii i orae

$. O2I-CTI./oncepia Dezvoltrii Durabile =rbane este o parte integrant a unui program de dezvoltare durabil a sistemului urban al rii, care va fi implementat "n cadrul 0oliticii de dezvoltare regional, fiind una din direciile principale ale 0lanului de %ciuni =7Moldova <biectivele de baz ale /oncepiei Dezvoltrii Durabile =rbane sunt: Dezvoltarea echilibrat a oraelor "n interaciune cu dezvoltarea social-economic durabil pe "ntreg teritoriul rii1 7xtinderea cadrului legislativ, instituional i sporirea resurselor pentru rezolvarea problemelor oraelor1 3usinerea organelor administraiei publice locale "n activitatea lor pentru dezvoltarea social-economic, reieind din principiile Irii 7uropene a autoadministrrii puterilor locale $ eficacitii, subvenionrii, planificrii, coordonrii i parteneriatului "ntre organele administraiei publice centrale i locale, sectorul public i privat, precum i societii civile

0rincipiul asigurrii dezvoltrii durabile a "ntregului sistem de aezri umane pe teritoriul Republicii Moldova este un criteriu coordonator unic al construciei urbane i amena#rii teritoriale, ce se reflect at&t "n 0lanul %mena#rii ?eritoriului >aional, c&t i "n practica planificrii i dezvoltrii municipiilor i oraelor

4. &)N)3-&-NTU0

U,2)N DU,)2I0

4.1. D I,-CII 4I INST,U&-NT- P,INCIP)0Dezvoltarea durabil a sistemului urban naional este asigurat prin realizarea unor msuri i instrumente "n urmtoarele direcii: a: aplicarea normelor i procedurilor legislative, economice i administrative, "n conformitate cu standardele europene, "n special a celor care in cont de principiile autonomiei locale i ale subsidiaritii1 b: interconexiunea procesului de planificare i dezvoltare a sistemelor naionale, regionale i urbane1
8

c: abordarea integrat a problemelor de planificare i gestionare a urbelor1 d: concentrarea resurselor financiare 8de stat, municipale i private: pentru soluionarea problemelor ma#ore "n dezvoltarea urban1 e: perfecionarea sistemului teritorial la nivel regional i urban1 f: informarea populaiei i asigurarea procesului participativ in managementul urban =na din principalele msuri destinate promovrii dezvoltrii durabile urbane a Republicii Moldova reprezint politica regional a statului i dezvoltarea urban, bazate pe actele legislative respective 8Gegea privind dezvoltarea regional, Gegea privind bazele i dezvoltarea teritoriului: i structurile instituionale ale administraiei centrale i locale !n cadrul sistemului naional urban al Republicii Moldova organizarea spaial este examinat prin prisma ierarhizrii localitilor in dependen de rolul fiecrui "n reeaua respectiv

4.2. C ONC-PTU0 5 PO0 D- C,-4T-,- 6 C) -0-&-NT 7 C8-I) 0 ST,)T-3I-I D- D-1.O0T),- U,2)N/

3copul strategic al 4uvernului pe termen lung reprezint asigurarea unei creteri economice durabile i eradicarea srciei 9 0roblema dat poate fi soluionat numai "n cazul utilizrii active a resurselor teritoriale 8raionale i urbane: $ resurselor umane, ale "ntreprinderilor, infrastructurii i mediului ambiant <rient&ndu-se de +acto spre creterea i echilibrarea nivelelor de dezvoltare social i economic pe "ntregul teritoriu al rii 8gradul de ocupare a populaiei, venituri pe cap de locuitor, asigurarea cu serviciile sferei sociale etc :, "n viitorul apropiat cea mai binevenit baz a politicii de stat pentru dezvoltarea oraelor poate constitui conceptul polului de cretere * !n teoria i practica regional este binecunoscut tendina crerii regiunilor-epicentre sau a polurilor ce se formeaz "n #urul oraelor, ca centre de cristalizare a activitii administrative, sociale i economice Fniial, aprobat "n 7uropa, "n cadrul planurilor de stat ale Branei 8planurile FL i L, anii 9(:, concepia polului de cretere a fost implementat "n peste @( de ri, inclusiv Frlanda, Marea Jritanie i Ftalia, i "n rile in curs de dezvoltare ale %mericii Gatine, %siei de 3ud-est i ale %fricii /onform concepiei date, factorii de cretere a teritoriiilor reprezint sau oraele, sau structuri de concentrare economic create "n baza acestora $ zonele economice libere, obiectivele industriale mari sau de infrastructur, regiunile de cooperare transfrontalier

3trategia de /retere 7conomic i Reducerea 3rciei 8-(()--((9:, 4uvernul Republicii Moldova, -((), 8;;; scers md:
6

Richardson I M 5/entrele de cretere, dezvoltarea rural i politica naional urban6, Fnternational Regional 3cience Revie;,@ ,'*D
7

%naliza i evaluarea factorilor ce determin crearea oraelor-centre de dezvoltare "n sistemul urban al Moldovei 8demografia, economia, infrastructura, fluxurile populaiei, bunurilor i a serviciilor : este oportun a se efectua "n cadrul elaborrii 0lanului de %mena#are a ?eritoriului >aional 7stimarea preliminar a posibilitilor unor grupe de orae, care pot constitui centre poteniale de cretere pentru zonele aferente i a "n ansamblu pe republic se prezint "n ane/a 1 3ensul politicii regionale, inclusiv susinerea dezvoltrii urbane, este lichidarea inegalitii "n dezvoltarea social-economic dintre Municipiul /hiinu i alte regiuni, stimul&nd dezvoltarea 5polilor de cretere6, ceea ce va permite economisirea resurselor i a timpului, crearea unor zone confortabile pentru climatul de afaceri, locurilor noi de munc, creterea economiilor teritoriilor subdezvoltate De asemenea, se creeaz o premis pentru sistematizarea statisticii teritoriale 7videnierea pe teritoriul Republicii Moldova a ,(-,- orae-centre ale 5regiunilor de dezvoltare6 va permite implementarea "n Republica Moldova a sistemului european al statisticii teritoriale i, ca urmare obinerea unor informaii mai calitative pentru efectuarea analizei i luarea deciziilor adecvate %ceast msur de#a este prevzut de 4uvernul Republicii Moldova: 5!n concordan cu 6omenclator al :nit"ilor 4tatisticii ;eritoriale aplicate de =niunea 7uropean vor fi evideniate pentru suport i dezvoltare anumite regiuni din care fiecare va cuprinde c&teva uniti administrativ-teritoriale existente, cu excepia or /hiinu 6D

4.$. & UNICIPIU0 C 8I4IN/U 7 O,)4 DO&IN)NT )0 SIST-&U0UI U,2)N


N)ION)0

0oziia deosebit a municipiului /hiinu ca i capital a aglomeraiei urbane 8*D( mii locuitori: este determinat de funciile sale administrative, economice, sociale i culturale ce se extind peste "ntreg teritoriul rii 0onderea municipiului /hiinu "n 0FJ-ul rii constituie aproximativ )2+, "n exportul total de mrfuri - 9(+, "n importul total- D(+, din "ncasrile fiscale "n bugetul consolidat al rii - peste 9(+ !n anii 9(-D( ai sec NN, a fost "nregistrat un proces accelerat de cretere a oraului, "nregistr"ndu-se un spor al populaiei de - 2 ori, iar al populaiei ocupate "n sfera de producie $ de ) 9 ori !n perioada de tranziie, numrul de locuitori /hiinului, ca i ai celorlalte orae ale Republicii Moldova, s-a diminuat considerabil 8de la 9*9 * mii "n anul ,'', p&n la 99- - mii "n anul -((): i s-a modificat structura demografic i funcional !n totalul economiei oraului, a crescut considerabil ponderea activitii micului business, "nvm&ntului superior, structurilor financiare i de comer exterior, sa extins sfera de prestare a serviciilor, "ns, "n acelai timp s-a diminuat numrul populaiei ocupate "n ramura industrial ?otodat, s-a pstrat efectul aglomeraiei, fapt ce demonstreaz existena unui potenial tiinific i de producie, al forei de munc calificate i a unei infrastructuri sociale i tehnice dezvoltate %specte negative: dezechilibrarea sistemului de aprovizionare cu energie electric, termic i ap potabil, trafic intens pe automagistrale, utilizarea necontrolat a teritoriilor destinate construciilor, problema deeurilor

3trategia de /retere 7conomic i Reducerea 3rciei 8-(()--((9:, 4uvernul Republicii Moldova, -((), 8;;; scers md:
8

10

!n perspectiv, principalele obiective privind susinerea dezvoltrii /hiinului sunt integrarea i subvenionarea Municipiile i oraele trec printr-o perioad de schimbare rapid a sistemului i, respectiv, trebuie s corespund noilor condiii de planificarea oraului i de management 'lanul general de dez oltare a Chiin"ului p8n" anul 2&2& a +i un pas important 5n acest sens %cesta trebuie s identifice cile i metodele "n compatibile cu standardele =7 "n vederea transformrii oraului /hiinu i a "ntregului municipiului intr-un sistem urban echilibrat /onsolidarea prosperitii economice i sociale a oraului implic, "n particular: a: o economie local flexibil i diversificat "n combinare cu sectorul industrial, serviciile, instituiile culturale, de agrement i turism, accentul fiind pus "n particular, pe dezvoltarea relaiilor de antreprenoriat i !MM, ceea ce asigur un nivel "nalt de asigurare cu locuri de munc1 b: disponibilitatea personalului calificat pentru exploatarea creterii economice i inovaiilor "n sectoarele1 c: o infrastructur de comunicaii inclusiv tehnologiile informaionale, reelele de transportare, care asigur accesibilitatea intern i extern, strategiile de internaionalizare ce "ncura#eaz schimburile, interconexiunea "ntre diverse medii sociale i economice1 d: un mediu urban favorabil, "n termeni de resurse fizice i naturale, care depinde, la r&ndul su, de eficacitatea sistemelor de control al polurii, funcionalitii transportului, infrastructurii de mediu i monitorizarea terenurilor de pm&nt, care stimuleaz utilizarea "n comun a resurselor i crearea unui mediu urban atractiv1 e: o bun calitate a vieii, "n termeni culturali i sociali, inclusiv locuine i mediul1 f: o administrare urban calificat ce promoveaz abordarea integrat i parteneriatul pentru dezvoltare economic i social urban, legturi eficiente i funcionale cu alte localiti urbane ale municipiului, inclusiv i capacitatea de a stabili relaii eficiente cu regiunile rurale aferente /riteriile menionate mai sus stau la baza /oncepiei 0lanului =rbanistic 4eneral al Municipiului /hiinu 8aprobat de /onsiliul Municipal la 9 aprilie -((): ' 3trategia de dezvoltare cuprins "n /oncepia menionata pentru perioada de p&n "n anul -(-( presupune transformarea oraului dintr-un centru regional cu influen internaional limitat "ntr-o capital modern, conectat la reeaua internaional de comunicaii i integrat "n spaiul economic i cultural european 3ituat "ntr-un perimetru geografic favorabil, la intersecia importantelor fluxuri umane, materiale i financiare, municipiul /hiinu va deveni un centru regional strategic i polifuncional de contact, capabil s asigure legtura "ntre 7stul i Lestul 7uropei Mediul de afaceri atractiv i infrastructura tehnic i instituional adecvat vor asigura o cretere economic stabil, bazat pe dezvoltarea ramurilor care exploateaz la maximum potenialul local existent

/oncepia 0lanului =rbanistic 4eneral al mun /hiinu 0>=D-Moldova, primria mun /hiinu, -(() 11

%diional la potenialul existent, oraul este "n stare s exploateze oportunitile oferite de integrarea european, aa cum au demonstrat-o sectoarele ce contribuie esenial la creterea economic i care sunt localizate cu preponderen "n localitile urbane: comerul internaional, comunicaiile, transportul, instituiile culturale i de turism, design i cercetri /reterea "n aceste sectoare ofer potenialul necesar pentru crearea locurilor de munc i "mbuntirea calitii vieii Dezvoltarea capitalei este rezultatul unei iniiative colective la care 4uvernul, administraia municipal, societatea civil, sectorul privat i cetenii contribuie cu eforturi i resurse comune !n urma unor activitii susinute, se va "mbunti habitatul municipiului, inclusiv condiiile de trai, calitatea serviciilor comunale i situaia ecologic < atenie special se va acorda asigurrii condiiilor de un nivel calitativ ridicat al serviciilor de sntate, "nvm&nt i asisten social Gocalitile suburbane se vor dezvolta armonios integrndu-se "n aglomeraia metropolitan 3e va afirma statutul de capital integrat "n economia naional i "n cea european, capabil s asigure un mediu favorabil vieii i activitii economice 0entru realizarea acestei viziuni sunt identificate 2 obiective strategice: transformarea /hiinului "ntr-o capital modern, conectat la reeaua internaional de comunicaii i integrat "n spaiul economic i cultural european1 stabilirea unui mediu socio-cultural ca factor de echilibru "ntre interesele individuale i comunitare1 asigurarea unui habitat ecologic durabil i confortabil pentru locuitorii municipiului1 crearea unui climat de afaceri favorabil investiiilor i creterii economice1 constituirea unei aglomeraii metropolitane de localiti integrate i dezvoltate armonios

<biectivele strategice determin principalele direcii de dezvoltare ale municipiului Fmplementarea lor se va materializa prin atingerea unui set de peste @( de obiective specifice i urbanistice, care se prezint ca sarcini sectoriale ce contribuie la realizarea unuia sau a mai multor obiective strategice /onform estimrilor /oncepiei, pentru implementarea proiectelor orientate spre atingerea obiectivelor strategice i urbanistice, este necesar un efort investiional de peste )( miliarde lei 8@ 2 miliarde =3D: %proximativ c&te )(+ din suma total urmeaz a fi investite "n infrastructura tehnicoedilitar i spaiul locativ, iar restul "n amena#area teritoriului i pentru alte finanri Gu&nd "n considerare constr&ngerile bugetare, numai -2-)( + din investiii se preconizeaz a fi finanate din fondul bugetului municipal /ea mai mare parte a resurselor financiare necesare trebuie atrase din fonduri private, inclusiv strine

4.4. P O0ITICII D- D-1.O0T),- P-NT,U O,)4-0- &ICI 4I &I90OCII

12

/ea mai mare parte a populaiei urbane a Republicii Moldova locuiete "n oraele mici i mi#locii /riza social-economic din anii '( ai secolului NN a influenat negativ nivelul de trai i gradul de ocupaie a populaiei acestor orae %u fost afectai "n mod special, acele orae bunstarea crora este dependent de activitatea a unei sau a c&torva "ntreprinderi mari Depirea de ctre oraele mici i mi#locii a crizei se complic prin limitarea resurselor financiare, dezvoltarea slab a infrastructurii afacerilor, prin numrul limitat al cadrelor calificate, marginalizarea economic i excluderea social a unei pri eseniale a populaiei, inclusiv a tineretului Restabilirea bunstrii i viabilitii oraelor mici i mi#locii poate fi realizat, pe de o parte, "n baza activitilor centralizate i coordonate la nivel de stat 8legislaia, descentralizarea fiscal, promovarea investiiilor, suportul antreprenoriatului, asistena special oferit pturilor sociale vulnerabile: 0e de alt parte, este important iniiativa administraiilor locale "n vederea crerii "n orae a climatului favorabil pentru dezvoltarea activitii de antreprenoriat, colectarea impozitelor, reconstruirea infrastructurii, organizarea muncii colective, etc ?otodat, este oportun de a utilizarea activ a asistenei financiare i tehnice, acordat de ctre organismele internaionale i rile-donatoare 80>=D, =>F/7B, ?%/F3, =3%FD, 3FD%, etc : "n cadrul proiectelor pentru susinerea micului business, agro-businessului, microfinanrii, iniiativelor sociale locale i de protecie a mediului /oncepia Dezvoltrii durabile a Gocalitilor Republicii Moldova 8-((,:, aplicabil i pentru oraele mici i mi#locii, presupune: ,( determinarea categoriei localitilor i a ierarhiei lor funcionale1 efectuarea cercetrilor privind depistarea i evaluarea disfuncionalitilor, eliminarea acestora i stabilirea prioritilor pentru fiecare localitate1 monitorizarea activitii privind urbanizarea, amena#area teritoriului i prote#area mediului "ncon#urtor1 aplicarea standardelor internaionale "n domeniile menionate1 integrarea programelor sectoriale la nivel micro i macro1 stabilirea legturilor la nivel social, economic i de mediu dintre oraele i regiunile ce le "ncon#oar1 atragerea populaiei pentru luarea deciziei "n domeniul urbanizrii, amena#rii teritoriului i proteciei mediului "ncon#urtor

Ma#oritatea acestor aciuni vor fi coordonate la nivel de stat !n plus, "n conformitate cu /arta 7uropean a %utoadministrrii Gocale, aprobat de 0arlamentul Republicii Moldova 8,''*:, este important promovarea iniiativelor locale, parteneriatului dintre oraele vecine i cooperarea vamal "ntre oraele "nvecinate ale regiunilor din Moldova, Rom&nia i =craina

4.(. D -&OC,)I) U,2)N/ : IN;O,&),-) 4I P),TICIP),-) POPU0)I-I

/oncepia Dezvoltrii Durabile a Gocalitilor Republicii Moldova, Monitorul <ficial al Republicii Moldova, nr 2-D din ,( ianuarie -((10

13

Bormarea Republicii Moldova ca stat independent, transformrile survenite "n viaa economic i social au generat apariia unor schimbri eseniale "n structura de guvernare la nivel central i local, precum i "n relaiile dintre stat, sectorul privat i societatea civil Resursele bugetare limitate au redus nivelul finanelor publice disponibile pentru investiiile urbane !n acelai timp, "n dezvoltarea urban crete rolul sectorului privat i al cetenilor, "n special, "n astfel de sectoare cum ar fi construcia spaiului locativ, serviciile de asisten social, instruire i educaie, transport i comunicaii, organizarea turismului i agrementului !n condiiile noi, cetenii se confrunt cu problema extinderii democraiei i "mputernicirilor autoritilor locale i implicarea tuturor actorilor, inclusiv a populaiei "n formularea i implementarea strategiilor urbane integrate pentru dezvoltarea durabil 0articiparea i informarea populaiei despre aceste procese trebuie s fie reflectat "n legislaie i s cuprind urmtoarele obiective: procesul de luare a deciziei dintre autoritile locale sau centrale i societatea civic va urmri principiile parteneriatului1 proceduri detaliate urmeaz a fi elaborate "n vederea oficializrii implicrii principalilor actori "n procesul de luare a deciziilor "n contextul planificrii dezvoltrii oraului1 stabilirea unei baze bine determinate pentru participarea sectorului teriar, crearea reelelor i organizarea meselor rotunde va consolida transparena i controlul public pe parcursul tuturor etapelor planificrii urbane i implementrii proiectelor

7ste oportun activizarea rolului organizaiilor nonguvernamentale "n procesul dezvoltrii conceptului de dezvoltare durabil a oraului, accentul fiind pus pe calitatea administrrii locale, crearea locurilor de munc, dezvoltarea climatului favorabil de afaceri, spaiul locativ, problemele sociale i protecia sntii, utilizarea iraional a terenurilor i degradarea mediului

4.#. , -ST,ICII 4I 2),I-,0rincipalele restricii i bariere "n calea managementului urban eficient includ: procesul lent de descentralizare care contravine principiilor /artei 7uropene a %utoadministrrii Gocale, dublarea i suprapunerea competenelor1 lipsa actelor legislative ce ar reflecta dezvoltarea durabil urban, planificarea i managementul urban1 lipsa integritii "n planificarea urban, at&t vertical, c&t i orizontal1 lipsa indicatorilor pentru evaluarea i monitorizarea durabilitii1 ma#oritatea planurilor i programelor urbane sunt vechi i depite1

14

bugetul limitat al oraelor, lips de fonduri investiionale pentru locuine i schimbarea infrastructurilor vechi, conflictul dintre potenialul investiiilor private i domeniile sensibile1 fenomenul 5construcii neautorizate61 barierele "n calea implementrii metodelor i tehnicilor durabile de construcie implic tehnologii costisitoare i materiale importate scumpe, progres lent "n construcia spaiilor locative i a cldirilor, resursele energetice i financiare limitate a municipiilor i oraelor i necesitatea indicatorilor de evaluare a 5durabilitii construciilor6, inclusiv din punct de vedere al gradului de rezisten seismic1 participarea limitat a societii civile "n managementul urban i lipsa de transparen a procesului de luare a deciziilor la nivel de administraie local1 lipsa de informaii i cunotine privind experiena =7 "n dezvoltarea durabil urban, precum i despre posibilitile de a obine asisten financiar i tehnic din exterior pentru asigurarea unei dezvoltri urbane durabile "n Moldova

(. PO0ITICI

D- I&P0-&-NT),-

/reterea rolului i influenei oraelor "n politica i administrarea de stat trebuie se devin o prioritate 3ubestimarea fenomenului urbanizrii, aspectelor lui negative i pozitive limiteaz posibilitatea realizrii efective a 3trategiei de /retere 7conomic i Reducerea 3rciei, precum i a 0lanului de %ciuni =7 $ Republica Moldova %pare necesitatea elaborrii i realizrii politicii de stat privind dezvoltarea urban durabil, inclusiv obiectivele, prioritile, resursele i mecanismele acesteia 0opulaia trebuie s cunoasc mai mult despre metodele prin care 4uvernul i administraia public local va influena direct sau indirect asupra municipiilor i oraelor: a: pentru o mai bun coordonare 5ntre administraia local" i naional" este important: continuarea procesului de descentralizare "n conformitate cu /arta 7uropean a %utoadministrrii Gocale1 perfecionarea actelor legislative reieind din dezvoltarea durabil urban, planificare i management, lund "n considerare a practicile i legislaia =71 asigurarea coordonrii, supravegherii i monitorizrii tuturor iniiativelor urbane prevzute "n contextul 3trategiei de /retere 7conomic i Reducerea 3rciei b: =rmtoarele aspecte sunt considerate ca fiind relevante pentru autorit"ile ur!ane: revizuirea planurilor i programelor urbane 8ma#oritatea crora sunt depite: i acceptarea strategiei pentru dezvoltarea durabil1 schimbarea abordrii sectoriale de luare a deciziilor prin cea integral pe termen lung1 stimularea participrii tuturor actorilor 8sectorul privat, companii strine: "n planificarea i luarea deciziilor cu stimulente financiare1
15

planificarea bugetului real pentru c&iva ani "n scopul asigurrii fondurilor ce prevd activitatea de management sau planificare urban1 un sistem mai eficient de colectare a taxelor locale c: Reieind din participarea i informarea populaiei, sunt evideniate urmtoarele aspecte ce pot lichida barierele existente: procesul de luare a deciziilor dintre autoritile urbane sau de stat i societatea civil trebuie s se realizeze pe principiile de parteneriat1 urmeaz a fi elaborate proceduri detaliate pentru implicarea tuturor reprezentanilor "n procesul de luare a deciziilor privind planificarea1 stabilirea unor proceduri pentru participarea reprezentanilor societii civice, crearea reelelor de comunicare i organizarea meselor rotunde "n vederea consolidrii transparenei i control public pe parcursul tuturor etapelor de planificare urban i implementarea proiectelor

16

)N-<) N-<)
9U,IDIC- : INSTITUION)0- 4I ;IN)NCI),D-1.O0T),-) DU,)2I0/ ) O,)4-0O, , -PU20ICI & O0DO.)

).

) SP-CT-

P,I.IND

!n scopul reprezentrii integrale a aspectelor #uridice, instituionale i financiare, ca fundament al dezvoltrii durabile a oraelor "n condiiile Republicii Moldova, "n cele ce urmeaz va fi fcut o generalizare a bazei #uridice concrete, ale principiilor de ordin organizatoric i financiar ale activitii autoritilor locale, ale practicilor i realizrilor practice "n limitele legislaiei "n vigoare i "n contextul /onstituiei Republicii Moldova i a /artei 7uropene pentru %utoadministrarea Gocal Aspecte juridice i instituionale !n principiu, baza normativ privind reglementarea #uridic a activitii autoritilor administraiei publice locale, inclusiv "n orae, este de#a format "n Republica Moldova 0rincipiile de baz, ce determin statutul #uridic al colectivitilor locale i serviciilor publice locale, rezult din art ,(' al /onstituiei Republicii Moldova i a /artei 7uropene pentru %utoadministrarea Gocal 8,'D2:, ratificat de 0arlamentul Republicii Moldova 8,''*: !n calitate de principii de baz i determinante ar putea fi considerate: autonomia local, inclusiv financiar1 descentralizarea serviciilor publice1 eligibilitatea autoritilor administraiei publice locale1 consultarea cetenilor "n problemele locale de interes deosebit

%ctele legislative de prim important, care descriu statutul #uridic al autoritilor administraiei publice locale i sursele lor de finanare, inclusiv a celor oreneti, sunt Gegea privind administraia public local din ,D martie -((@ i Gegea privind finanele publice locale din ,9 octombrie -((@ Din aceste acte normative rezult c orice competen a autoritii oreneti urmeaz a fi asigurat cu resurse umane i materiale, inclusiv financiare, ceea ce constituie garania dezvoltrii durabile a oraelor Jaza #uridic stabilete competena autoritilor publice oreneti, determin statutul #uridic al oraului ca o varietate de colectivitate local, ce are statut de persoan #uridic, dispune de patrimoniu ce constituie proprietate public i municipal

17

!n competena oraelor, conform Gegii privind administraia public local intr urmtoarele direcii de activitate: Dezvoltarea social-economic, amena#area teritoriului i urbanismul1 /onstruirea i "ntreinerea drumurilor, strzilor, podurilor locale i gestionarea circulaiei rutiere1 4ospodria comunal, "n limitele ce nu in de competena unitilor administrativ-teritoriale de alt nivel, transportul auto de cltori, transportul electric urban, autogrile i staiile auto, "n perimetrul teritoriului respectiv1 /onstrucia, "ntreinerea i exploatarea sistemelor de alimentare cu energie termic, cu ap, de canalizare, de epurare a apei, salubrizarea localitii, gestionarea deeurilor de producie i mena#ere conform legii1 %cordarea de asisten social populaiei, inclusiv protecia tinerei familii, a familiilor cu muli copii, a mamei, a drepturilor copilului, a persoanelor "n etate i solitarilor, "n partea ce nu intr "n competena altor autoriti1 /onstrucia de locuine pentru pturile socialmente vulnerabile ale populaiei i pentru alte categorii prevzute de legislaia "n vigoare, precum i exploatarea fondului locativ municipal1 Fnstituiile de "nvm&nt precolar, extracolar, primar, gimnazial, mediu de cultur general i liceal, alte instituii de "nvm&nt care deservesc populaia localitii respective1 Fnstituiile de cultur i activitile publice culturale 8cminele i casele de cultur, alte aezminte de culturalizare:, inclusiv bibliotecile i muzeele1 /ultura fizic i sportul, amena#rile i localurile sportive1 activitile pentru tineret la nivel local1 desfurarea "ntrunirilor1 %lte atribuii prevzute de lege

!n calitate de obiecte ale dreptului de proprietate public sunt recunoscute: bunurile organizaiilor bugetare i ale celor organizaiilor cu caracter social-cultural 8instituii de "nvm&nt, de ocrotire a sntii, de cultur:1 bunurile "ntreprinderilor locale cu form de proprietate public, inclusiv cota din capitalul statutar al "ntreprinderilor cu form de proprietate mixt i comun1 bunurile autoritilor publice oreneti, terenurile oraelor, mi#loacele bugetului orenesc, valorile mobiliare1 fondul locativ 8cu excepia celui particular, cooperatist, al asociailor obteti etc :1 obiectele de infrastructur tehnic i alte obiecte, care se afl pe teritoriul oraului, necesare pentru dezvoltarea economic i social a acestuia i pentru realizarea de ctre autoritile oreneti a sarcinilor ce le revin !n conformitate cu reforma administrativ-teritorial 8din anul -((@: in cadrul statului au fost formate @- de raioane i =?% 4guzia, pe teritoriul crora sunt circa 92 de orae, 2 municipii, ,9,2 de sate i comune 0entru toate autoritile administraiei publice locale ale acestora aspectele #uridice au o importan primordial, deoarece nerespectarea unor cum ar fi, bunoar, delimitarea clar a atribuiilor, poate s duc la dublrile lor i, "n rezultat, la o asigurare financiar instabil Gipsa mecanismelor de transmitere ctre ora a proprietii de la autoritile publice centrale sau ale unitii administrativ-teritoriale 8raion: limiteaz manifestarea autonomiei locale, aa cum este ea definit de /onstituia Republicii Moldova i de /arta 7uropean pentru %utoadministrarea Gocal Competena i atribuiile autoritilor 0ornind de la prevederile legislaiei "n vigoare, "n general se observ c municipiile, oraele au competene similare nu numai cu raioanele, dar i cu satele, comunele "n peste @( de direcii ale vieii sociale, indiferent de faptul c oraul este o unitate administrativ-teritorial mai dezvoltat "n aspect economic i social-cultural dec&t satul i se deosebete suficient de raion, reieind din funciile sale
18

De exemplu, conform Gegii privind administraia public local, "n competena oraului intr dez oltarea social-economic", amena#area teritoriului i urbanismul < competen similar este prevzut pentru raion i alte uniti administrativ-teritoriale de nivelul doi !n Gegea privind principiile urbanismului i amena#rii teritoriului, la fel ca i "n /oncepia dezvoltrii durabile a localitilor Republicii Moldova, dezvoltarea social-economic a oraelor i satelor intr at&t "n competena raioanelor, c&t i a oraelor, fr a fi stabilite deosebiri clare i evidente "n delimitarea competenelor dintre autoritile administraiei publice locale respective %tribuiile oraului "n privina acordrii asistenei sociale populaiei, inclusiv protecia tinerei familii, a familiilor cu muli copii, a mamei, a drepturilor copilului, a persoanelor "n etate i solitarilor, "n partea ce nu intr "n competena altor autoriti,, sunt analogice competenilor autoritilor administraiei publice raionale Ga nivel local activeaz direciile municipale asisten social i seciile raionale asisten social i protecie a familiei, create de consiliile respective de comun acord cu Ministerul Muncii i 0roteciei 3ociale, care se afl "ntr-o subordonare dubl $ fa de autoritile locale respective i fa de Departamentul asisten social a Ministerului Muncii i 0roteciei 3ociale Ga nivelul oraelor, asemenea structuri nu sunt prevzute, dar acestea se pot ocupa cu problemele asistenei sociale, dac "n mod independent vor gsi resurse financiare %tribuiile oraelor "n domeniul construciei de locuine pentru pturile socialmente vulnerabile i pentru alte categorii prevzute de legislaie, precum i exploatarea fondului locativ, nu sunt asigurate cu mi#loace financiare conform Gegii privind finanele publice locale, la fel ca i "n cazul atribuiilor anterioare !n domeniul "nvm&ntului precolar, extracolar, primar, gimnazial, mediu de cultur general i liceal, precum i al altor instituii de 5n ""m8nt, de care beneficiaz populaia localitii respective, la fel ca i "n cazul sferei de asisten social, atribuiile organelor centrale de specialitate ale administraiei publice suprapun celor ale autoritilor administraiei publice raionale i locale, ceea ce este inadmisibil "n condiiile autonomiei locale /onform legislaiei, Ministerul 7ducaiei "i exercit activitatea prin intermediul direciei de "nvm&nt din componena autoritilor administraiei publice raionale, dar nu prin intermediul unui organ administrativ desconcentrat Fnstituiile de "nvm&nt sunt finanate din bugetul local, "ns directorii acestor instituii sunt numii i eliberai din funcie de ctre Minister sau de ctre direcia de "nvm&nt raional, cu consultarea prealabil a autoritilor administraiei publice locale, dei, "n condiiile unei autonomii locale reale, acest lucru ar trebui s fie invers 2nstituiile de cultur" i acti it"ile pu!lice culturale sunt reglementate de multiple acte legislative cum ar fi: Gegea culturii, Gegea cu privire la teatre, circuri i organizaii concertistice, Gegea cu privire la biblioteci, Gegea muzeelor, Gegea privind meteugurile artistice populare, etc /onform Gegii culturii, organizaiile de cultur pot fi de stat, municipale i private /onform legii pentru orae i alte localiti asemenea instituii nu sunt prevzute /onform Gegii cu privire la biblioteci, bugetul unitii administrativ-teritoriale, inclusiv oraul, nu poate fi aprobat, dac "n el nu sunt prevzute mi#loace necesare pentru dezvoltarea bibliotecilor, dar "n Gegea privind finanele publice locale i "n Gegea privind administraia public local nu se conin prevederi similare, i, prin urmare, nu sunt create condiii pentru finanarea lor /onform Gegii privind meteugurile artistice populare autoritile administraiei publice locale, inclusiv din orae, acord meterilor populari, organizailor i "ntreprinderilor lor, "n modul prevzut de lege, faciliti fiscale i de alt natur, "ns "n legislaia fiscal asemenea "nlesniri lipsesc

19

Cultura +izic" i sportul* amena("rile i localurile sporti e* acti it"ile pentru tineret la ni el local* des+"urarea 5ntrunirilor sunt domenii reglementate de diferite acte legislative i normative, dar nu sunt "ntr-o corespundere deplin cu Gegea privind administraia public local i Gegea privind finanele publice locale !n Gegea cu privire la cultura fizic i sport, sunt stabilite condiii destul de clare pentru autoritile administraiei publice locale "n privina alocrii mi#loacelor i punerea la dispoziia organizaiilor sportive a edificiilor sportive i "ncperilor necesare 0entru agenii economici, cheltuielile destinate dezvoltrii culturii fizice i sportului, trebuie s constituie nu mai puin de ,+ din venit, "ns "n alte acte legislative, inclusiv fiscale, asemenea norme lipsesc 0robleme cu caracter similar se "nt&lnesc i cazul altor atribuii acordate, conform legislaiei, autoritilor administraiei publice a oraelor, dei atribuiile permanente, conferite lor prin Gegea privind administraia public local, trebuie s fie asigurate prin structuri, personal corespunztor i resurse financiare necesare, prevzute "n bugetul local < concluzie general"* 5n urma analizei competenelor atri!uite autorit"ilor administraiei pu!lice din orae* ar +i c" !aza normati " pri ind acti itatea acestora necesit" o per+ecionare con+orm principiilor Cartei 3uropene pentru .utoadministrarea Local". Proprietatea oraelor /onform Gegii privind proprietatea public a unitilor administrativ-teritoriale din ,9 iulie ,''', proprietatea public a oraului o constituie bunurile mobile i imobile, aflate pe teritoriul acestuia p&n la intrarea "n vigoare a Gegii privind organizarea administrativ-teritorial a Republicii Moldova din ,noiembrie ,''D !ns, "n anul -((@ a fost efectuat "nc o reform administrativ-teritorial, i, "n legtur cu acest fapt, aplicarea prevederilor Gegii privind proprietatea public a unitilor administrativ-teritoriale din ,9 iulie ,''', este problematic din punct de vedere #uridic !n legea respectiv se conin prevederi contradictorii, care limiteaz competena autoritilor administraiei publice locale oreneti "n ceea ce privete realizarea dreptului de proprietate public /onform legii 5bunurile ce se transmit "n proprietatea public a unitilor administrativ $ teritoriale, se stabilesc, la solicitarea autoritilor administraiei publice locale, de ctre organele centrale de specialitate corespunztoare 6 %ceast prevedere limiteaz competena oraelor "n realizarea dreptului de proprietate public, ceea ce contravine articolului ) al /artei 7uropene pentru %utoadministrarea Gocal !n acest articol este spus c colectivitile locale trebuie s aib competene depline i "ntregi "n limitele legii, care pot fi puse "n cauz sau limitate de ctre o alt autoritate public numai "n limitele prevzute de lege >ici "n Gegea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor nu sunt luate "n considerare, "n msur deplin, principiile de organizare i funcionare a colectivitilor locale, inclusiv oreneti /onform acestei Gegi, "n cazul c&nd terenurile proprietatea public a statului se mrginesc cu terenurile proprietate public a unitilor administrativ $ teritoriale, reprezentanii statului i reprezentanii unitii administrativ-teritoriale coordoneaz hotarele acestor terenuri Dac reprezentanii respectivi nu convin asupra hotarelor, ele se determin de 4uvern la propunerea %geniei >aionale /adastru, Resurse Bunciare i 4eodezie %rticolul ,, din /arta 7uropean pentru %utoadministrarea Gocal prevede c autoritile administraiei publice locale 5trebuie s dispun de un drept #urisdicional de recurs pentru a asigura liberul exerciiu al competenilor lor i respectul principiilor autonomiei locale care sunt consfinite "n /onstituie i "n legislaia intern6

20

!n Legea pri ind terenurile proprietate pu!lic" i delimitarea lor acioneaz acelai principiu discriminatoriu $ unitilor administrativ-teritoriale le aparin acele terenuri care nu sunt atribuite statului "n proprietatea public De exemplu, terenurile fondului silvic, inclusiv terenurile destinate ocrotirii naturii, aflate "n proprietatea public a statului, sunt aprobate de 4uvern /onform acestor prevederi ale Gegii, 4uvernul poate efectua schimbri "n acest domeniu, in&nd cont sau nu de opinia autoritilor administraiei publice locale /onform Iotr&rii 4uvernului Republicii Moldova nr '2' din ) august -((@ 5/u privire la delimitarea terenurilor proprietate public "n unele uniti administrativ - teritoriale ale Republicii Moldova6, este aprobat numai suprafaa total a terenurilor proprietate public, inclusiv cea aflat "n proprietatea public a statului !ntre timp, conform articolelor ) i 2 din /arta 7uropean pentru %utoadministrarea Gocal, "n cursul procesului de planificare i de luare a deciziei pentru toate chestiunile care privesc direct colectivitile locale, este necesar ca acestea s fie consultate, pe c&t posibil, "n timp util i de o manier apropiat Far "n cazul modificrii limitelor teritoriale locale este necesar consultarea prealabil a colectivitilor locale eventual prin referendum, acolo unde legea permite >u este conform principiilor autonomiei locale nici decizia referitor la delegarea "mputernicirilor consiliilor raionale privind privatizarea fondului de locuine al oraelor, satelor i comunelor, "n timp ce privatizarea fondului de locuine a municipiilor /hiinu i Jli fiind lsate Departamentului privatizrii /onform altei modificri din legislaie, autoritilor administraiei publice locale de nivelul doi 8adic raioanele, municipiul /hiinu, =?% 4guzia: li s-a delegat atribuii privind 5privatizarea patrimoniului "ntreprinderilor agricole proprietate a statului, terenurilor aferente "ntreprinderilor 8altor obiective: private, a terenurilor aferente "ntreprinderilor privatizate sau supuse privatizrii, a cror valoare nu este inclus "n capitalul social al acestora, a fondului de locuine proprietate a statului sau a unitilor administrativ $ teritoriale, a obiectivelor din fondul de imobile, cu excepia obiectivelor date "n competena altor autoriti ale administraiei publice 6 %ceast norm #uridic nu delimiteaz proprietatea public a statului de proprietatea public a unitii administrativ-teritoriale 8de exemplu, fondul de locuine:, "n timp ce ultima se afl "n competena exclusiv a autoritii locale i nu poate constitui obiect al delegrii .st+el* 5n loc s" +ie clar" su! aspect (uridic i mai concret" din punct de edere a mecanismelor de aplicare* !aza normati " 5n igoare ce delimiteaz" i determin" proprietatea pu!lic" a oraelor i altor unit"i administrati -teritoriale* este destul de con+uz" i creeaz" condiii pentru di+erite +eluri de interpret"ri i aplic"ri su!iecti e. Aspecte financiare /onform /artei 7uropene pentru %utoadministrarea Gocal, autoritile administraiei publice locale au dreptul la resurse financiare proprii suficiente, de care pot dispune liber "n exerciiul competenei lor Resursele financiare trebuie s fie proporionale cu competenele prevzute de lege, iar subveniile acordate autoritilor administraiei publice locale, pe c"t e posibil, nu trebuie s fie destinate finanrii unor proiecte specifice, adic s poarte pre#udiciul libertii fundamentale a politicii colectivitii locale "n propriul lor domeniu de competen 7ste stabilit de asemenea, c autoritile administraiei publice locale "n domeniul investiiilor trebuie s aib acces la piaa naional de capitaluri Resursele financiare ale oraelor reprezint totalitatea tuturor tipurilor de mi#loace bneti i a activelor financiare, de care dispun agenii economici care activeaz pe teritoriul lor
21

Resursele financiare teritoriale se formeaz din mi#loacele i active proprii, precum i din cele atrase Ga mi#loacele atrase se atribuie "ncasrile de la veniturile generale de stat, care sunt surse de reglementare a sistemului bugetar, transferurile din contul fondului de susinere financiar a teritoriilor, format "n componena bugetului de stat, mi#loacele speciale <binerea veniturilor oraului i acumularea i distribuirea acestora se efectueaz prin intermediul sistemului financiar, ce include blocurile bugetar i financiar-creditar, fondurile extrabugetare, sistemul de asigurare i altele 0lanificarea finanelor oraelor reprezint o parte component a politicii financiare a statului Ga elaborarea planului financiar 8bugetului: oraului, politica financiar a acestuia se ia "n considerarate "n funcie de prioritile determinate la nivel macro, dar nu ca o totalitate de necesiti ale unor anumite direcii ale cheltuielilor oraelor >atura sistemului financiar existent "n Moldova face ca raioanele s apar "n calitate de subiect principal i determinant a relaiilor inter-bugetare %nume raioanelor le aparine dreptul de a forma bugetele oraelor i satelor, i anume de ele depinde obinerea la timp a mi#loacelor bneti "n bugetele oraelor, pentru exercitarea atribuiilor prevzute de legislaie <rganizarea relaiilor interbugetare dintre raioane, orae i sate este destul de dificil "n condiiile c&nd atribuiile nu sunt clar determinate "n legislaie, exist insuficiena veniturilor proprii, lipsete planificarea cheltuielilor la nivel local "n perspectiv medie, precum i din cauza situaiei create "n ceea ce privete amplasarea forei de producie i dezechilibrul "n dezvoltarea economic existent pe teritoriul rii Dreptul oraelor este limitat at&t la etapa planificrii bugetare, c&t i la etapa finanrii "n procesul exercitrii atribuiilor Dac la nivel statal este efectuat planificarea i prognozarea cheltuielilor bugetare pe programe i rezultate, atunci la nivelul bugetelor oraelor planificarea se efectueaz doar pentru un an, iar finanarea depinde de raion 3tructura regional a activitilor economice, constituit "n Moldova, este de aa natur c municipiul /hiinu genereaz -*+ din "ncasrile fiscale i de alt natur, i numai dou municipii $ /hiinu i Jli, dispun de surse financiare ce asigur formarea bugetelor acestora fr suportul financiar din partea statului 3tarea financiar a celorlalte orae depinde totalmente de politica financiar a statului i raionului !n rezultatul amplasrii forelor de producie i a sistemului de administrare a finanelor la nivel statal 8conform cruia raionului i s-a atribuit funcii de ordonator principal de mi#loace financiare:, dezvoltarea oraelor este, cu unele excepii, lent i instabil !n anul -((@, de exemplu, finanarea oraelor fcut "n proporie de doar circa ,@+ din veniturile bugetelor tuturor unitilor administrativ-teritoriale 8fr a ine cont de transferuri i de municipiul /hiinu: !n acelai an, cele mai asigurate din punct de vedere a surselor financiare 8fr a lua "n considerare transferurile: au fost oraele =ngheni 8@( @ +:, <cnia 8-) '+:, Geova 8-- D+:, /lrai 8-- 2 +:, R&cani 8-- ) +: i Jasarabeasca 8-( - +: Gu&nd "n consideraie transferurile, cele mai asigurate "n anul -((@ au fost: =ngheni $ @D 2+, /ahul $ -9 '+ Jriceni $ -9 '+, ?araclia $ -) *+, <cnia $ -( @+ <raele cele mai puin asigurate financiar sunt Bleti, Faloveni, Htefan-Lod, unde cota mi#loacelor financiare variaz "n bugetele raioanelor respective, cu transferuri sau fr, "n limitele a ,( +

22

7valuarea cheltuielilor bugetelor unitilor administrativ-teritoriale 8raioanelor: la formarea bugetului anual se face "n conformitate cu nou atribuii, "n timp ce, conform legii, autoritile locale exercit atribuiile lor "n peste @( de direcii1 celelalte cheltuieli sunt reprezentate la capitolul 5altele6 <raele sunt limitate nu numai "n dreptul deplin de a dispune de mi#loacele financiare, dar i "n dreptul de a obine "mprumuturi pe termen scurt sau lung pentru cheltuieli capitale, prin intermediul emiterii obligaiunilor %cest drept conform legislaiei aparin doar raioanelor i municipiilor /hiinu i Jli Jaza fiscal a unitilor administrativ $ teritoriale ale Moldovei 8a oraelor i raioanelor: se caracterizeaz prin urmtoarele: veniturile proprii ale bugetelor respective, pentru anul -((2, sunt prognozate "n sum de ,,-* ) mil lei sau cu ,D+ mai mult dec&t "n anul -(() !n sum totala a veniturilor unitilor administrativ-teritoriale, cota parte a municipiului /hiinu, conform pronosticului pentru anul -((2, este de 2( -+ venituri proprii, cota parte a municipiului Jli $ 9+ Leniturile bugetelor unitilor administrativ-teritoriale, in&nd cont de transferuri, sunt prognozate "n sum de ,D,* D mil lei, sau cu o cretere de ,( ,+ comparativ cu anul -(() !n 0FJ aceste venituri vor constitui ) '2+, cu o diminuare a cotei acestora cu ( -@+ comparativ cu anul -(() !n volumul total al bugetului public naional, veniturile bugetelor unitilor administrativ-teritoriale vor constitui ,) )+ !n ceea ce privete oraele, indicatorii financiari principali ai acestora nu sunt expui nici "ntrun document oficial >ici statistica de stat, nici sistemul financiar statal nu permite urmrirea strii financiare a oraelor, dei conform statutului #uridic oraele i raioanele sunt de aceeai importan Bormarea resurselor bneti "n orae nu se limiteaz numai la mi#loacele bugetare, aceasta depinz&nd i de alte structuri i instrumente financiare: bnci i filialele acestora, organizaii de asigurri, participani la piaa valorilor mobiliare, companii de audit i consulting /onform datelor statisticii, sistemul bancar al rii demonstreaz o bun cretere la toi indicatorii ?otalul activelor bncilor s-a ma#orat "n anul -(() cu ,* @+, dar creterea obligaiunilor cu ,D 9+ rm&ne "n urm de creterea activelor lichide 8@* '+: i a depozitelor 8-, '+: !n loc s crediteze sectorul real al economiei, inclusiv "n orae, bncile dau prioritate h&rtiilor de valoare de stat 0e perioada a ' luni ale anului -((), creterea volumului h&rtiilor de valoare procurate a constituit *2 9+, iar a creditelor i solicitrilor privind leasingul financiar $ numai cu ,( ) + %semenea practic a bncilor nu poate s nu influeneze accesibilitatea resurselor bneti "n orae, "n condiia c&nd c&nd este necesar atragerea economiilor bneti ale populaiei, aflate "n afara circuitului, i orientarea acestora la creterea calitii vieii "n orae, la soluionarea problemelor de producie i de ordin social Dezvoltarea peei asigurrilor este actual nu numai din punct de vedere al perspectivei micorrii cheltuielilor bugetului, aferente lichidrii consecinelor riscurilor naturale, economice sau politice, dar i ca o surs important de atragere a resurselor investiionale ale asigurtorilor, iar prin intermediul acestora i a mi#loacelor bneti ale populaiei ?endine pozitive pe aceast pia nu s-au manifestat "nc "n Moldova !n anul -((@, comparativ cu anul -((), plile de asigurare sau ma#orat la scar naional doar cu - + la tipurile de asigurare benevol, iar la asigurarea obligatorie $ de , 2 ori Datele statistice privind dezvoltarea pieei asigurrilor pe orae lipsesc, la fel ca i pe "ntregul sistem financiar .st+el* sistemul de +inanare a oraelor* e/istent 5n ar"* nu corespunde cerinelor Cartei 3uropene pentru .utoadministrarea Local" i nu contri!uie la crearea condiiilor pentru asigurarea dez olt"rii dura!ile a oraelor.

23

Recomandri de ordin politic privind dezvoltarea durabil a oraelor. 0entru crearea condiiilor de dezvoltare a autoadministrrii 8autonomiei: locale "n orae i a autonomiei financiare reale, ar fi necesar: 0erfecionarea unor prevederi ale legislaiei din domeniul finanelor publice locale1 %sigurarea echilibrului 8proporionalitii: dintre volumul de "mputerniciri al autoritilor administraiei publice oreneti i volumul, necesar pentru aceasta, de resurse umane i financiare, inclusiv "n cazul atribuiilor delegate de ctre stat1 3tabilirea unui mecanism eficient de control asupra activitii factorilor de decizie, excluz&nd amestecul ne#ustificat "n activitatea oraelor din partea autoritilor administraiei publice raionale i centrale1 Reconstituirea statisticii de stat 8inclusiv financiare:, fapt ce ar permite autoritilor publice s formuleze politicile "n domeniul dezvoltrii oraelor, s compare calitatea vieii "n orae cu standardele europene, s efectueze "n orae o politic financiar echilibrat1 3chimbarea sistemului privind corelaia dintre bugetul de stat, bugetul unitii administrativ-teritoriale i orae, prin crearea "n teritoriu a direciilor financiare subordonate Ministerului Binanelor, care ar coordona i efectua separat finanarea bugetelor raionale i a bugetelor oraelor

) N-<) 2. ) .)NT)9-0- O,)4-0O, : C) POT-NI)0- PO0U,I D- C,-4T-,- PT-,ITO,IU0 , -PU20ICII & O0DO.)
Fstoria ne-a demonstrat, prin multiple exemple, rolul stimulativ i organizatoric al orelelor "n dezvoltarea regiunilor i rilor Drept dovad pot servi oraele-sate din 4recia antic, oraele-hanzice din 4ermania medieval, oraele-colonii de pe rmurile Mrii Mediteranene i Mrii >egre Din acest punct de vedere, Moldova nu este o excepie Din timpurile strvechi pe teritoriul Moldovei, ca i pe teritoriul altor state europene, oraele erau centre ale dezvoltrii activitii administrative i economice a "ntregii ri Ma#oritatea oraelor de baz ale Republicii Moldova s-au format "n secolele NFL-NL 8/hiinu, Jender, 3oroca, =ngheni, <rhei, /ueni, /ahul etc : ca centre administrative i comerciale < alt categorie de orae 8?iraspol, Jli, /omrat, ?araclia: au aprut mai t&rziu, "n secolele NLFFF-NFN, "n perioada colonizrii active a teritoriului de ctre emigrani i capitalul strin !n teoria i practica dezvoltrii regionale, se evideniaz trei tipuri de regiuni $ regiuni omogene dup specializare, demografie i condiii naturale, regiuni nodale sau polarizate formate "n #urul oraelor ca nuclee ale activitilor administrative, economice i sociale1 regiuni programate, formate formate prin proiecte investiionale, zone economice libere, cooperare cu alte state, etc

24

!n practica de planificare regional pentru anii O*(-OD(, se evideniau ) sub-regiuni economice 8>ordul, /entrul, 3ud-estul i 3udul: !n corespundere cu aceste regiuni erau ) grupe de sisteme de aezri 8amplasri: 8centrele lor $ Jli, /hiinu, ?iraspol-Jender i /omrat: i D zone de aezri planificate 87dine, Jli, R"bnia, =ngheni, /hiinu, ?iraspol-Jender, /omrat i /ahul: ,, Ga "nceputul anilor O'(, sistemul regional de aezri al Moldovei includea -, de orae, )2 de aezri de tip orenesc i mai mult de ,9(( de sate Dup gradul de complexitate a funciilor,, oraele au fost divizate "n ) nivele: centre multifuncionale ale grupului de sisteme de aezri 8>ord, /entru, 3ud-estul i 3udul:1 centre inter-regionale, influena crora se extinde asupra regiunilor de un nivel mai #os1 orae $ centrele ale regiunilor de un nivel #os1 centre locale Dup ,'',, baza tiinific i de planificare a politicii regionale i urbane "n Republica Moldova nu a fost "nnoit i situaia la nivel local s-a "nrutit "n toate regiunile %nume din aceast cauz, la etapa iniial, pe parcursul elaborrii 0lanului amena#rii teritoriului naional i aplicarea principiilor /oncepiei Dezvoltrii Durabile a Gocuinelor este binevenit utilizarea produsului cercetrilor 5predecessorilor6 8>iiplanirovania, Piev niigiprograd, Moldgiprostroi i Moldgiproselstroi: aprobate "n anii D( de 4uvern Jaz&ndu-ne pe proiectele "n cauza i cele noi 8=rban proiect, ,'''--(():, putem concluziona c pe teritoriul Republicii Moldova exist un grup din ,(-,- orae, viabilitatea crora s-a evideniat "n perioade istorice diverse, inclusiv perioada de tranziie din anii '( %nume aceste orae viabile, care au pstrat activitatea economic pot fi cercetate "n calitate de 5centre de cretere6 epicentre de cretere, pentru stimularea dezvoltrii economice i sociale a regiunilor ce "ncon#oar oraele %cestea sunt: , %glomeraia /hiinu - Municipiul Jli @ %glomeraia 7dine-/upcini ) <raul 3oroca 2 <raul =ngheni 9 %glomeraia R&bnia-Rezina * <raul <rhei D <raul Dubsari ' %glomeraia ?iraspol-?ighina ,( <raul /omrat ,, <raul ?araclia ,- <raul /ahul !n total populaia acestor aglomeraii i orae constituie peste ,,2 mil oameni sau circa )(+ din toat populaia Republicii Moldova !n ele sunt concentrate aproximativ -E@ din totalul potenialului industrial al rii 8industria, baza de construcie, transporturi i comunicaii: i obiective ale infrastructurii sociale $ ocrotirea sntii, tiina, "nvm&ntul i cultura

11

4udim %natol 57conomic sub-regions of Moldova6, /hiinu, Htiina, ,'D@ 25

0rincipalele caracteristici, avanta#ele i punctele vulnerabile ale polilor creterii poteniali pe teritoriul Republicii Moldova sunt prezentate "n continuare .glomeraia Chiin"u =.C> $ influena ei se rsp&ndete pe "ntregul teritoriul rii fiind determinat de funciile administrative i social-economice ale /hiinului "n calitate de capital, de aezarea lui geografic central !n /hiinu au fost "nregistrai *9+ 8anul -((-: din ageni economici din ar i 2D mil =3D de investiii strine 0rincipalele ramuri sunt: industria 8--9 de "ntreprinderi "n industria uoar, a mobilei i industria alimentar:, industria constructoare de maini, industria materialelor de construcie, construciile i transportul, serviciile i comunicaiile %/ deine o cot parte de )D,)+ din exportul total al Republicii Moldova %glomeraia /hiinu reunete aproximativ 2( de localiti, inclusiv ' orae cu o populaie total de peste D(( mii de oameni, dintre care "n oraul /hiinu locuiesc 99( * mii oameni %glomeraia /hiinu reprezint principalul donator al bugetului de stat i pe deplin dispune de baz pentru autoadministrare i autofinanare conform standardelor europene .glomeraia ;iraspol-1ender =;iraspol* anul 10#2 i 1ender ? sec.222 5.e.n.> $ este a doua dup mrime "n ar, i cu cea mai variat structur a economiei: electro-energetica 8/uciurgan:1 industria constructoare de maini 8?iraspol i Jender:1 industria uoar i alimentar %vanta#ele regiunii sunt: poziia de tranzit "n direcia /3F-Jalcani 8gaz natural, energie electric, transporturi:1 aezarea geografic, apropierea cu or <dessa, unul din cele mai mari porturi la Marea >eagr1 concentrarea de ape subterane a rii, aproximativ )(+1 cel mai mic pericol seismic din "ntregul teritoriul Republicii Moldova /ondiiile pentru dezvoltare a turismului sunt deosebit de favorabile Bactorii negativi care persist sunt stoparea temporar a procesului de producie i cooperare cu alte regiuni ale rii, criza sectorului agrar i depresiunea social %unicipiul 1"li =anul 142#> $ "mpreun cu regiunea "nvecinat 8Bleti, 4lodeni, R&cani, 3&ngerei: populaia constituie aproximativ 2(2 , mii oameni, din care or Jli $ ,)2 ' mii oameni 8anul -((-: %ezarea geografic central "n nordul rii este extrem de avanta#oas /alea ferat activeaz "n trei direcii, autostrzile "n 2 direcii Fndustria $ constructoare de maini, industria uoar, alimentar i a materialelor de construcie 8gipsul: 0robleme $ necesitatea surselor investiionale pentru reconstrucia anumitor "ntreprinderi principale 8,-: i infrastructurii oraului, deficitul de resurse acvatice .glomeraia 3dine-Cupcini =anul 14$1> $ este relativ mic dup numrul populaiei 8circa 2( mii oameni:, "ns cuprinde un grup mare de "ntreprinderi rentabile de producie, adaptate la condiiile drastice ale pieei, acestea sunt: fabrica de producere a conservelor de fructe i legume, a zahrului, tutunului, produselor lactate, materialelor de construcie, de pstrare i prelucrare a cerealelor etc !n aglomeraie sunt concentrate aproximativ ,* mil =3D de investiii strine ?eritoriul acestei aglomeraii este inclus "n componena eurorgiunii 50rutul de 3us6 <raul 4oroca =anul 14##> $ cu o populaie de @D ' mii oameni, oraul este unul din cele mai vechi orae ale Republicii Moldova cu o industrie dezvoltat 89(+ din export-import a creia sunt "ndreptate spre =7: i beneficiaz de condiii pentru dezvoltarea turismului 8istoria, etnografia, izvoare minerale, r >istru: <raul 3oroca este unul din 5focarele6 active ale activitii de antreprenoriat %ezarea geografic avanta#oas din punct de vedere al transportului 0roblema principal este necesitatea investiiilor

26

<raul :ngheni =anul 14$&> $ cu o populaie de )( ( mii oameni, =ngheni este unul din cele mai active orae din Republica Moldova, "n ce privete atragerea resurselor financiare din proiecte, alocarea granturilor i investiiilor pentru dezvoltarea economiei i infrastructurii oraului !n acest context poate fi specificat proiectul ?%/F3 privind cooperarea transfrontalier 5=ngheni-Fai6, construcia conductei de gaz 5/lrai-=ncheni6, staia de alimentare autonom a oraului etc %u fost create zone libere privind activitatea de antreprenoriat, "ntreprinderi mixte cu participarea investiiilor strine provenite din Jelgia, 3=%, Rom&nia etc %vanta#ul plasrii geografice const "n cile de tranzit i vamale de ieire spre 7uropa /entral, condiii pentru dezvoltarea unei zone agricole ecologic pure 0roblema care exist "n regiune este criza de cadre calificate necesare la condiiile economiei de pia <raul <rhei =anul 1)$1> $ cu o populaie de @* ( mii oameni este una din cele mai vechi localiti de pe teritoriul Republicii Moldova Reprezint prin sine centrul industrial, care "nvioreaz o vast zon agricol "n regiunea central a rii 7xist condiii perfecte pentru dezvoltarea turismului 8muzee, mnstiri, canioanele r&urilor, unul din cele mai mari masive de pduri din ar: 0roblemele care exist sunt lipsa cailor ferate i calitatea inferioar a apei potabile .glomeraia -8!nia =anul 1,)0>--ezina =anul 140&> $ cu o populaie de circa 9( ( mii locuitori, din punct de vedere istoric a aprut "n urma dezvoltrii comerului 8locul de trecere peste r >istru: din Jasarabia "n 0odolia 8cereale, vite, fructe:, iar mai t&rziu a devenit principala zon de producere a cimentului "n ar cu o capacitate de producie total 8ambele uzine: Rezina i R&bnia: aproximativ , 2 mil tone de ciment pe an !n anii D( a sec NN, "n R&bnia a fost amplasat uzina electro-metalurgic, care activeaz pe baza fierului uzat al metalelor feroase importate din rile vecine ale 7uropei de 7st, cu volumul produciei de circa , ( mil tone de oel 8anul -((-: livrate peste hotare 0roblema principal este gradul "nalt de poluare a mediului "ncon#urtor 8bazinul aerian, apele de scurgere, afeciuni ale cilor respiratorii: de activitatea uzinei metalurgice i fabricilor de ciment <raul Du!"sari =anul 10&2> $ reprezint o localitate urban veche pa malul st&ng al r >istru 8circa -( ( mii locuitori: %vanta#ele plasrii oraului const "n condiiile de transport: cile ferate 8r >istru, autostrada interstatal 5oseaua 0oltava6, autostrada 5>ord-3ud6 "n ?ransnistria: /entrala hidroelectric cu capacitatea de )( mii CM /ondiii favorabile pentru dezvoltarea turismului Fmportana strategic a oraului pentru ?ransnistria ca verig de legtur "ntre partea de nord 8/amenca, R&bnia: i cea de sud 84rigoriopol, ?iraspol 3lobodzia: ale ?ransnistriei 0roblemele existente sunt: oma#ul i veniturile mizerabile ale populaiei <raul Comrat =anul 144$> $ cu o populaie de -2 * mii locuitori 8datele anului -((@:, oraul ocup o poziie central pe teritoriul 3tepei Jugiacului, partea de sud-vest a rii /omrat este capitala =%? 4agauzia, care cuprinde urmtoarele raioane: /iad&r-Gunga i Lulcneti %vanta#ul plasrii pe autostrada /hiinu-4iurgiuleti 8r Dunrea:, staia cii ferate Jugiac %ctivitatea sporit a antreprenorilor i a administraiei =%? privind diversificarea produciei i atragerea investiiilor strine 8?urcia, Bederaia Rus, Ftalia:, "n special "n vinificaie i industria uoar 0roblemele cu care se confrunt regiunea sunt: deficitul resurselor de ap potabil, eroziunea solurilor agricole, insuficiena de cadre calificate <raul ;araclia =anul 181$> $ cu o populaie de ,2 2 mii oameni, este o localitate central a comunitii bulgare "n Republica Moldova %ctiveaz eficient zona economic liber 8o alt zon $ satul ?vardia: 0e teritoriul localitii activeaz "ntreprinderi productoare de vinuri de "nalt calitate Relaii economice i culturale str&nse cu Julgaria, precum i cu regiunea vecin a =crainei, or Jolgrad 0roblemele ce exist sunt: necesitatea irigrii terenurilor agricole, aceasta se datoreaz climatului i secetelor periodice, lipsa materialelor de construcii naturale

27

<raul Cahul =anul 14)2> $ cu populaia de )- 2 mii locuitori, din punct de vedere istoric este cel mai renumit ora "n sudul rii %vanta#ele plasrii fa de transport: aeroport clasa 5%6, cale ferat, autostrzi active "n 2 direcii, r 0rut <ficiul vamal /ahul-<ancea 8Rom&nia: este un avanta# economic, plus la aceast activitatea "ntreprinderilor industriei alimentare i uoare ?ot "n regiunea aceasta activeaz /omplexul sanatorial pe baza izvoarelor de ap mineral local Fmportana regional a oraului va crete considerabil dup finisarea construciei portului i a terminalului 54iurgiuleti6 situat la )( Cm spre partea de sud, pe r Dunrea %stfel, fiecare din poluri de cretere menionate mai are anumite avanta#e i probleme, create de mediul existent i de dezvoltarea viitoare Realizarea politicii de susinere urban este orientat spre oraele ce reprezint linii de cretere, se pare a fi mai atractiv pentru activitatea de perspectiv Metodele de identificare a potenialului acestor orae i instituionalizarea lor viitoare ca epicentre de cretere vor fi determinate "n cadrul 0lanului de %mena#are a ?eritoriului >aional a Republicii Moldova !ntre aceste metode sunt: acumularea datelor statistice "n scopul evalurii potenialului oraelor i propunerile pentru dezvoltarea acestui potenial1 suportului legal respectiv1 crearea organismelor i instrumentelor pentru coordonarea inter-ministerial i inter-regional1 pregtirea propunerilor privind mecanismul relaiilor financiare ale oraelor centrale i cele a#utorate etc 0olitica 4uvernului privind dezvoltarea durabil urban pe termen mediu urmeaz a fi considerat ca o parte component activ a 3trategiei de /retere 7conomic i reducerea srciei, inclusiv suportul instituional i financiar pentru implementarea i monitorizarea acesteia

28

) N-<) C. I NII)TI.- - U,OP-N- P-NT,U D-1.O0T),-) DU,)2I0/ U,2)N/


Gndirea politic i cultural n materie de urbanizare <raele i cultura lor au format fundamentul civilizaiei europene 7uropa are o tradiie "ndelungat a culturii urbane Ga momentul actual, =niunea 7uropean este cea mai urbanizat regiune din lume, D(+ din populaie locuiete "n orae, circa -(+ din cetenii europeni locuiesc "n aglomeraii de mai mult de -2( mii locuitori, -(+ "n orae de dimensiuni medii 82(--2( mi locuitori: i )(+ "n orae de ,(-2( mii locuitori 3e poate identifica uor o spiral a schimbrilor intervenite "n dezvoltarea sistemului urban european "n perioada postbelic, de la urbanizare la suburbanizare, apoi deurbanizare 8cunoscut i ca 5urbanizarea rural6 : i, cea mai recent, reurbanizarea caracterizat de corelaia str&ns "ntre fluxurile populaiei i schimbrile economice ce au survenit %pariia noii abordri "n dezvoltarea spaial i urban poate fi asociat cu publicarea a dou documente de baz care au completat golul "ntre politica spaial i urban promovat "n anii D( i noua abordare aprut "n anii '( %cestea sunt: /artea %lb privind creterea economic, competitivitatea i anga#area "n c&mpul muncii $ provocrile "n calea spre secolul -, i 0rogramul european privind politica i aciunile "n vederea dezvoltrii durabile i a mediului 0ublicarea /rii Lerzi privind mediul urban "n ,''( a fost punctul de pornire pentru noua abordare a politicii urbane la nivel comunitar Recunoaterea importanei oraelor "n vederea asigurrii unei caliti decente de trai pentru cetenii europeni a generat o abordare mai global a felului "n care se dezvoltau oraele i a accentuat necesitatea ma#orrii calitii mediului urban i a bunstrii oraelor, ca fiind un obiectiv de baz al promovrii dezvoltrii socio-economice durabile Ga acel moment, instituiile europene au manifestat un interes vdit pentru problemele oraelor prin elaborarea urmtoarelor documente strategice: 0roiectul oraelor durabile 8,''@:, implementarea iniiativei comunitare =rban 8,'')-,''': urmat de /omunicatul /omisiei 7uropene 53pre o agend urban "n =niunea 7uropean6 8,''*: i apoi 5/omunicatul privind dezvoltarea durabil urban "n =niunea 7uropean: un cadru pentru aciuni6 8,''D: !n ultimul document, pentru prima dat a fost aplicat o abordare mai global pentru dezvoltarea durabil a oraelor, ce implica patru scopuri separate: /onsolidarea prosperitii economice i a politicii de anga#are "n c&mpul muncii "n orae1 0romovarea echitii, integrrii sociale i regenerrii ariilor urbane1 0rote#area i "mbuntirea mediului urban ca element al creterii economice durabile locale i globale1 /ontribuirea la buna guvernare i autoadministrare local

Ga 3ummetul de la Gisabona 8martie -(((: =niunea 7uropean a definit o strategie scopul primordial al creia este transformarea =7 5"n cea mai competitiv i dinamic economie "n lume, bazat pe cunotine6 ctre anul -(,(, precum i a identificat aciuni pentru politica de anga#are "n c&mpul muncii, reforma economic i coeziunea social %ceast strategie este cunoscut ca 50rocesul de la Gisabona6 , oraele fiind recunoscute ca elemente-cheie "n corelarea politicii de dezvoltare cu politicile ce contribuie la atingerea excelenei economice i echitii sociale 7xperiena obinut "n cadrul Fniiativei comunitare urbane 8program ce acoperea ,,D arii urbane: i a proiectelor urbane 82':, interesul manifestat fa de problema oraelor de ctre guvernele naionale,
29

societatea civil i academic, au contribuit la prelungirea acestei abordri %stfel, "n anul -(((, a fost lansat o nou iniiativ urban privind regenerarea economic i social "n ariile urbane $ =rban FF <biectivele noii iniiative comunitare sunt: De a formula i implementa strategii inovatoare pentru regenerarea economic i social a oraelor medii i mici sau a suburbiilor distruse ale oraelor mari, De a consolida i schimba experien i cunotinele "n vederea regenerrii urbane durabile i dezvoltrii ariilor menionate

!n cadrul 0rogramului =rban FF se acord asisten pentru *( de arii urbane 0opulaia acestora urmeaz a fi de circa -( mii locuitori, "n unele cazuri fiind admis i obinea de ,( mii locuitori Mai mult dec&t at&t, fiecare ora, sau suburbie trebuie s fie o unitate geografic sau socio-economic coerent i s se afle "ntr-o criz urban sau s necesite o regenerare economic sau social !n plus, trebuie s "ntruneasc trei din urmtoarele criterii: nivel #os al activitii economice i o necesitate specific de conversie generat de dificulti economice i sociale locale1 nivel "nalt al oma#ului, srciei i excluderii sociale1 nivel #os al "nvm&ntului, deficiene serioase "n aptitudini i rat #oas se colarizare1 numr "nalt de emigrani, minoriti naionale i refugiai1 tendine demografice alarmante1 mediu "ncun#urtor degradat

Ga r&ndul lor, autoritile locale urmau s colaboreze str&ns cu autoritile regionale i naionale "n vederea elaborrii unei strategii de dezvoltare urban "n contextul iniiativei i a programelor comunitare "n acest domeniu Biecare program acoperea o arie geografic coerent i una sau c&teva arii socio-economice urbane Regulile generale stipulate "n Regulamentul privind regulile aplicate "n cadrul Bondurilor 3tructurale sunt relevante i pentru aceste programe 7le trebuie s conin: o evaluare e/ ante prin care se analizeaz punctele slabe i forte ale ariei "n cauz1 o descriere a procesului de programare i aran#amentele efectuate "n vederea consultrii partenerilor1 o strategie i prioriti pentru dezvoltarea ariei urbane "n conformitate cu liniile directoare comunitare1 o descriere sumar a msurilor planificate pentru implementarea prioritilor, monitorizarea i evaluarea programului1 un plan indicativ pentru fiecare prioritate i fiecare an bugetar1 prevederile implementrii programului: autoritile i structurile create 8autoritatea de gestionare, comitetul de monitorizare, i dac este relevant, autoritatea finanatoare i comitetul de selectare:1 aran#amentele pentru administrarea programului 8concursul pentru propuneri, selectarea operaiunilor:1 aran#amente pentru controlul financiar, monitoring, control i evaluare

!raul european n re"iune# un ec$ilibru amenintor %t&t timp c&t au existat oraele, ele mereu au depins de regiunile aferente >u numai din punct de vedere al aprovizionrii cu ap potabil, produse alimentare, materie prim pentru industria
30

manufacturier, dar i din punct de vedere al aprovizionrii cu brae de munc >ici un ora nu a izbutit sau va izbuti s supraveuiasc fr suportul regiunilor aferente Din alt punct de vedere, regiunile au depins mereu de oraele centrale <raele ofer diverse faciliti 8loc pentru tranzaciile comerciale, distracii, studii, dezvoltarea artelor, servicii mediale, etc : precum i o surs important de lucru i c&tig pentru ma#oritatea locuitorilor din suburbii %ctualmente, interdependena dintre ariile urbane i rurale a crescut i mai mult, datorit suburbanizrii, lucrrilor de infrastructur, interdependenei economice, etc Din aceste considerente, 7= a formulat o politic urban bazat pe principul aa numitei regiuni ur!ane +uncionale : reele de orae i suburbii ce sunt "n str&ns corelaie "n termeni de dezvoltare a economiei locale i regionale, migraia forei de munc /onceptul unei astfel de regiune ofer oportuniti excelente pentru dezvoltarea oraelor chiar i "n afara hotarelor lor, precum i soluii pentru rezolvarea problemelor urbane stringente la un nivel adecvat Dei regiunile urbane funcionale pot varia enorm "n dependen de tipul i dimensiunea oraului implicat i a numrului de locuitori, acestea pot fi aferente oraelor mici i mi#locii, "n arii predominant rurale, sau pot fi regiuni de tip metropol Dei interdependena "ntre orae i regiunile aferente este "n cretere, aceasta a devenit mai problematic i mai vulnerabil !n primul r&nd, chestiunea suburbanizrii cauzeaz multiple probleme de mediu, transport i de securitate "n numeroase arii urbane europene: oraele continu s se extind, "n multe cazuri "ntr-un mod necontrolat, din cauza creterii numrului populaiei i necesitii de spaiu suplimentar /a urmare, autoritile oreneti centrale se confrunt cu probleme financiare "n ceea ce privete colectarea taxelor locale i reducerea cheltuielilor pentru "ntreinerea i dezvoltarea oraelor !n al doilea r&nd, multe orae europene se confrunt cu problema tranziiei spre o economie bazat pe servicii !n particular, oraele ce fac parte din categoria oraelor vechi industriale necesit schimbri radicale "n sensul crerii unui model economic absolut nou, bazat pe servicii, cunotine i tehnologii, dezvoltarea industriei de distracii i turism >oile locuri de munc "n orae adesea nu ofer oportuniti pentru categoriile de muncitori ce provin din industriile tradiionale devenite rudimentare Fndustria serviciilor i economia bazat pe cunotine necesit lucrtori bine instruii cu cunotine specifice, "n timp ce ma#oritatea omerilor dispun de un nivel #os de cunotine i pregtire profesional 3chimbrile economice, demografice i spaiale pot fi drastice Multe orae sunt inapte s se adapteze singure la noile circumstane Fnvestiiile necesare sunt prea mari, iar bugetele oreneti nu pot suporta costurile sociale foarte "nalte !n situaia c&nt toate eforturile depuse nu se soldeaz cu succes, oraele pierd vitalitatea lor i se dezvolt dup un scenariu de criz urban profund Fnvestiiile care urmeaz a fi efectuate pentru dezvoltarea viitoare a oraului sunt direcionate spre soluionarea problemelor sociale imediate, astfel "ncetinind dezvoltarea oraului Multe orae au nevoie de reforme structurale profunde %cest proces dureaz o perioad "ndelungat i necesit schimbri structurale %ezvoltarea oraelor i an"ajarea n cmpul muncii 7ste evident faptul c ma#oritatea aa numitor probleme oreneti 8oma#ul, fragmentarea social, incertitudinea calitii vieii, etc : sunt rezultatele unor schimbri considerabile 7ste de menionat faptul c ma#oritatea omerilor locuiesc "n ariile urbane, i at&t timp c&t dezvoltarea economic nu poate soluiona automat problema oma#ului, problema coeziunii sociale i a calitii vieii, va necesita "mbuntirea nivelului competitivitii i productivitii "n ariile urbane Din aceste considerente merit a fi menionat c soluionarea problemei oma#ului necesit combinarea a dou tipuri de politici 0e de o parte, urmeaz a fi creat un mediu favorabil pentru atragerea investiiilor sau extinderea celor existente, ori indirect 8prin "mbuntirea infrastructurii i a serviciilor, accesului i mobilitii, mediului urban i a securitii, etc : sau direct 8prin promovarea
31

oportunitilor ce pot fi oferite de ctre ora pentru comunitatea antreprenorilor: 0e de alt parte, dezvoltarea potenialului economic urmeaz a fi orientat spre sectoarele i activitile ce genereaz noi locuri de munc i conecteaz cererea cu oferta Migrarea selectiv din orae spre suburbii se datoreaz existenei unei categorii mari de locuitori cu venituri #oase 3erviciile urbane costisitoare, astfel ca spitalele, instituiile de "nvm&nt superior, teatrele i muzeele sunt "n multe cazuri subvenionate din bugetele locale, dar de fapt sunt utilizate de persoane din ariile ce depesc hotarele administrative ale oraului %ceasta duce la acutizarea problemelor financiare ale oraului Fat de ce calitatea vieii "n unele districte urbane este "n particular alarmant !n aceste arii urbane "n dificultate, problemele economice, sociale i de ordin fizic se cumuleaz i duc spre lipsa unei coeziuni sociale i excludere social a populaiei &n cadru pentru politici urbane locale %stzi, o abordare 5de #os "n sus6, "n opinia autoritilor locale este oportun at&t la nivel naional, c&t i la nivel comunitar /ontientizarea problemelor cu care se confrunt oraelor "n mare parte se datoreaz lansrii unor programe de aciuni de care actualmente beneficiaz oraele i care sunt a#ustate la necesitile lor Fndiferent de la faptul c fiecare ora se confrunt cu un set unic de probleme i posibiliti, tendinele sunt "n fond aceleai Multe orae identific punctele lor slabe i forte i reieind din acestea elaboreaz strategii de "mbuntire a vitalitii lor Din aceste considerente politicile urbane sunt grupate "n diverse moduri =rmtoarea stipulare reflect schimbrile ce au intervenit "n politica urban 5 meninerea oraelor la un nivelul corespunztor a economiei globale competitive concomitent cu soluionarea problemelor motenite 6 De asemenea este necesar de a acorda o atenie sporit cetenilor: dezvoltarea unui ora puternic crearea districtelor viabile intensificarea participrii cetenilor

Din cele menionate, este evident c oraele sunt ameninate de suburbanizare i revenirea spre ariile rurale <raele pierd locuitorii i afacerile, exercit o migrare continu i se confrunt cu declinul a unei serii de funcii urbane %utoritile locale "ncearc s stopeze aceast tendin prin "mbuntirea competitivitii i crearea unor orae mai viabile Momentul crucial pentru ora este reurbanizarea 0oliticile de dezvoltare a oraelor sunt direcionate spre diversitate i suport, dezvoltarea unui mod atractiv de via i a unui climat de afaceri favorabil 0e de o parte, aceste politici sunt destinate utilizri mai eficiente a ariilor urbane prin crearea unor orae mai compacte 0e de alt parte, condiiile de trai sunt "mbuntite prin ma#orarea calitii spaiilor locative 0rintr-o abordare echilibrat a urbanizrii, se acord atenie construciei noilor locuine "n ariile urbane existente "nainte de a purcede la explorarea noilor spaii =n ora puternic este foarte dependent de situaia economic ca factor generator de locuri de munc >oile locuri de munc trebuie create "n primul r&nd de sectorul privat 7forturile oraelor sunt "n prealabil concentrate asupra 5capturrii6 companiilor mici i mi#locii ce sunt amplasate i lucreaz pentru piaa local 7le sunt pilonii creterii economici Deci, administraiile locale activeaz ca incubatoare pentru promovarea antreprenoriatului i inovaiilor, susin crearea noilor afaceri i supravegheaz continuitatea acestora < atenie cresc&nd este acordat promovrii activitilor antreprenoriale "n regiunile defavorizate Dezvoltarea local i regional este promovat din interior !n atragerea locuitorilor, vizitatorilor i companiilor "n orae, imaginea oraului este din ce "n ce mai important Fmaginea oraului este important at&t pentru oraele istorice c&t i pentru oraele cu o
32

arhitectur modern =n aspect mai strategic "n abordarea dezvoltrii urbane ine de crearea unui caracter i imagini c&t mai specifice a oraului 0rin marCetingul urban, autoritile locale propag imaginea oraului lor, sloganul fiind - fii la nivel i spune tuturor despre tine %imensiunea naional i comunitar a politicii de dezvoltare urban Fndiferent de faptul c problematica oraelor i, "n special, cea a rolului oraului european atrage o atenie cresc&nd, nu exist un set unic de politici care ar putea fi aplicat pentru toate oraele europene Desigur baza legal i organizaional a aciunilor orientate spre dezvoltarea durabil a oraelor variaz de la un stat membru la altul i reflect diferenele "n responsabilitile asumate la diverse nivele de administrare ?otui, doar "n unele state membre 8astfel ca Marea Jritania, Brana, 4ermania i <landa: exist politici urbane bine definite i orientate spre dezvoltarea unor regiuni urbane ca pri componente politicilor de dezvoltare economic durabil Ma#oritatea politicilor i programelor urbane sunt elaborate i implementate de statele membre i orae =nele state membre consider c administraiile oreneti trebuie s poarte responsabilitatea ce mai mare pentru dezvoltarea politicilor urbane i respectiv pentru identificarea msurilor adecvate de la diverse nivele administrative Din cele menionate este evident faptul c aspectele cele mai generale ale politicii de dezvoltare urban, "n particular cele ce in de capacitatea de a combina dezvoltarea economic, coeziunea social i calitatea mediului urban au o dimensiune european nu numai din considerentele c implic dimensiuni supranaionale, ci deoarece astfel de politici implic principii, factori i codiii ce sunt de importan strategic pentru dezvoltarea prosper a =7 ca entitate i a calitii vieii pentru cetenii europeni >ecesitatea de a acorda politicii urbane o dimensiune european nu deriv numai din necesitatea de a "ncura#a aciuni "n domenii specifice ale infrastructurii sau de a "mbunti calitatea vieii urbane sau chiar din necesitatea de prote#a i moteni avuia cultural european %ceste rigori pot fi soluionate i la nivel regional i local "n conformitate cu sistemele naionale a fiecrui stat membru Dimensiunea european a politicii urbane reiese din necesitatea de a facilita conturarea i diseminarea strategiei integrate de dezvoltare urban bazat pe principiile-cheie adoptate de =7 "n contextul schimbrilor impuse de secolul -, !n aceast ordine de idei, politicile de dezvoltare a ariilor urbane europene sunt cruciale pentru "mbuntirea condiiilor economice, dezvoltarea social i "n particular, pentru "mbuntirea condiiilor de trai ale cetenilor =7

) N-<) D. & )T-,I)0- 3,);IC'arta (. )*ormarea reelei urbane a +oldovei, 0e hart este prezintat reeaua localitilor urbane nu numai din Republica Moldova, dar i din regiunile "nvecinate ale =crainei i Rom&niei >oiunea Qlocalit"ile ur!aneR include toate oraele 8inclusiv cele de importan republican, regional, #udeean, municipii: conform legislaiei in vigoare /uloarea punsoanelor corespunde timpului apariiei localitilor, i perioadei de obinere a statutului de t&rg, localitate de tip orenesc sau ora %stfel, formarea reelei urbane a Moldovei a parcurs o cale lung de la apariia oraelor-colonii eline antice p&n la fondarea orelelor mici "n a doua #umtate a secolului NN, care "n continuare au obinut statutul de ora >u toate localitile de tip orenesc i-au pstrat statutul su: oraele medievale Jaia, Lama, ?"rgu-?rotu, ?"rgu-0utnei, Htefneti, /otnari, Blciu, Gpuna, Racov, 0eresecina, /osteti sau t"rguri Mihileni, Ladul-Racov, 4ura-4alben, Jairamcea s-au transformat "n sate /ercetrile arheologice au demonstrat, c "n regiunea >istrean procesul de formare a oraelor a durat Gocalitile
33

oreneti descoperite "n apropierea satelor contemporane Rudi, %lcedar, 7chimui, Jutuceni, /alfa, /ioburciu inc din antichitate i chiar din evul mediu t&rziu 8Hcerbaca, 3rata: au disprut din harta regiuni pentru sute de ani =nelelocaliti, spre exemplu /hilia, <rhei, sub influena unor factori 8comer, aprare: i-au schimbat amplasarea, dar i-au pstrat populaia i statutul orenesc 'arta -. )Reea urban a Republicii +oldova. (//(, Iarta demonstreaz starea reelei urbane "n anul proclamrii independenei Republicii Moldova Diametrul punsoanelor este direct proporional cu mrimea localitilor 8indicii cantitativi, exprimai prin numrul locuitorilor:, iar culoarea red caracteristic calitativ, diferind schimbarea populaiei "n parcursul deceniului ,(( + este considerat numrul populaiei oraului "n anul ,'D, %stfel, "n ,'', "n republic existau patru orae mari cu populaie mai mare de ,(( ((( locuitori, inclusiv capitala $ /hiinu, unde locuiau 9*9,* mii de oameni %l aselea ora dup mrime era R&bnia, urmat de cinci orae medii cu o populaie "ntre @(-2( mii locuitori: /ahul, 3oroca, =ngheni, <rhei i Dubsari 7xistau cinci localiti oreneti cu o populaie mai mare de -( mii locuitori: oraele de subordonare raional /omrat, /iad"r-Gunga, Drochia, /ueni i orelul 3treni De asemenea, existau -* localiti oreneti mici, "n ,2 dintre care locuiau mai mult de ,2 mii de oameni i -* orae foarte mici cu o populaie mai mic de ,( mii locuitori %naliza hrii denot faptul c, la baz procesului demografic "n anii D( a fost creterea populaiei oreneti i sporirea numrului localitilor urbane >umrul populaiei oreneti "n ,'', a constituit -(*@ 9 mii de oameni, sporul general "n comparaie cu anul ,'D, a constituit -9 D + !n grupa localitilor din nordul i vestul rii 83oroca, Drochia, R"bnia, Rezina, Bleti, =ngheni, /ahul i alte: sporul numrului de locuitori a depit @(+ !n /hiinu, ?iraspol, 3treni, 4rigoriopol, Dnestrovsc, ?araclia, /ricova i 4lodeni sporul numrului de locuitori a constituit -2$@( +, sau aproximativ ca i "n republic !n ma#oritatea localitilor oreneti creterea era mai mic dec&t cea medie din ar >umai "n patru orele $ Liniovca, 3tuceni, Geninschii i Brunze, se observa scderea populaiei 'arta 0. )Reea urban a Republicii +oldova. -11(, !n parcursul deceniului urmtor s-au manifestat schimbri serioase, "n special "n structura demografic a populaiei Dei, "n general, reeaua urban a Moldovei i-a meninut structura sa, a avut loc trecerea calitativ de la cretere la micorarea general a numrului locuitorilor Din cauza schimbrii hotarelor administrative, oraul Dubsari nu mai face parte din categoria oraelor medii Ga fel i-au redus 5rangul6 oraele Dnestrovsc, 3"ngerei, Jriceni, <cnia, %nenii >oi, HtefanLod i Ladul-lui-Lod ?rei orele au pierdut statutul su $ 3tuceni, Jugeac i Liniovca 0opulaia oreneasc total s-a micorat cu 9 * + i a constituit ,'@@,' mii de oameni 8iar lu&nd "n considerare 0ervomaisc, nominalizat de autoritile locale din stnga >istrului ca orel $ atunci mai mult de ,')( mii: >umai "n nou din 99 localiti oreneti s-a estimat un spor mic a populaiei !ntre acestea sunt =ngheni, /ead"r-Gunga, >isporeni, ?araclia, /ricova i /antemir !n -) orae se observa stabilizarea sau micorarea populaiei p&n la * +, adic nu mai mult dec&t "n mediu pe ar !n primul r&nd, printre acestea sunt municiupiul /hiinu, R"bnia, <rhei, /omrat, /ueni, Drochia, 7dine, /lrai, /imilia, I"nceti, Geova, Bleti, precum i un numr de orae mici 7ste esenial numrul oraelor, "n care populaia s-a redus peste media pe republic, dar nu a depit ,(+ %ceste orae sunt Jli, Jender, /ahul, 3oroca, 3lobozia, Jasarabeasca, Rezina, 4lodeni, /riuleni, <taci, ?eleneti, Htefan-Lod i Fargara !n ,' localiti oreneti s-a micorat populaia cu mai mult de ,( + !n acest context, se evideniaz oraele nistrene, nordice i Lulcneti 'arta 2. )Carcas de sprijin a dezvoltrii durabile urbane a Republicii +oldova, Iarta demonstreaz un sistem de distribuire a populaiei "n Moldova i teritoriile "nvecinate ale =crainei i Rom&niei 0e teritoriul Moldovei cu a#utorul culorilor sunt evideniate urmtoarele aglomeraii: +ormate 8/hiinului, >istrului de Sos, Jlilor i Rezina-R"bnia:1 5n proces de +ormare 87dine-/upcini, 3orocii, =nghenilor, <rheiului, Dubsari-/riuleni i /ahulului:1 5n proces de apariie
34

8>istrului de Mi#loc, Drochiei, R"canilor, 4lodenilor, Bletilor, /rlailor, >isporenilor, 3chinoasei, /omratului, /ead"r-Gungii i ?aracliei: !n componen aglomeraiilor se distinge tipul de aglomeraii policentrice 8conur!aii: 0e teritoriul Moldovei acestea sunt 9 la numr Din cauza densitii sporite a populaiei "n regiunile de frontier se formeaz aglomeraii trans+rontaliere 7xist sisteme 3oroca$ Fampol, 3ecureni$ <cnia $ <taci $ Movilu, /imilia $ Jasarabeasca $ 3erpnevoe $ Jerezino, ?araclia $ Jolgrad la hotarele Moldovei i =crainei, precum i =ngheni $ 3culeni $ Fai i /ahul $ <ancea la hotarul Moldovei cu Rom&nia %glomeraiile sunt nuclee carcasei de spri#in a dezvoltrii durabile urbane alturi de cele mai importante centre economice $ noduri industriale i de transport, care reprezint 5focare6 ale potenialului productor-consumator 3chema principial de carcasei include nucleul, care este acest 5focar6, sferele de influen, care formeaz regiuni i axe, prelungite de-a lungul magistralelor de transport !ntre sferele de influen ale nucleelor apar coridoare de conectare, care se "ntind pe axe i reprezint continuarea lor 0e teritoriul Republicii Moldova pot fi identificate 9 nuclee interne i 2 transfrontaliere /ele mai dezvoltate i apropiate nuclee formeaz sfere de influen comun Dup cum se vede pe hart, centrul Moldovei este traversat de o zon larg cu populaie i dezvoltare economic sporit de la Fai p&n la <dessa, asemenea zon se formeaz i "n nordul republicii de la Jli la R"bnia !n sudul Moldovei este "n proces de formare zona economic dunrean, care unete at&t porturi fluviale i maritime rom&ne i ucrainene Jrila, 4alai, Reni, Fsmail, ?ulcea, /hilia, c&t i oraele "nvecinate din Moldova $ 4iurgiuleti, /ahul, /antemir, Lulcneti, ?araclia i /ead"r-Gunga Din punct de vedere economic nucleele pot fi considerate ca 5poluri de cretere6 $ subiecte ale politicii de stat orientate spre dezvoltarea economic durabil i eradicarea srciei

35