You are on page 1of 7

SENARAI SEMAK FAIL INDUK LINUS ( 2013 )

NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS, KUANG


31200 CHEMOR, PERAK.
KOD SEKOLAH

: ABA 2009

BIL
PERKARA
1. Takwim :
a) Mesyuarat
b) Perjumpaan
c) Ujian / Peperiksaan
d) Perancangan Aktiviti / Pelan Aktiviti Tahunan
Semasa
e) Perancangan Strategik ( 3 tahun )
- KPI
2. Struktur / Carta Organisasi
3. Biodata dan Rumusan Maklumat Guru
4. Jadual :
a) Peribadi Guru
b) Jadual Kelas
5. Minut Mesyuarat dan Minit Curai
- Kurikulum
- Panitia BM , Matematik dan BI
- Jawatankuasa LINUS
6. Perancangan Kewangan
- Panitia BM
- Panitia Matematik
- Panitia BI
7. Peperiksaan
a) Jadual Peperiksaan
b) Laporan Analisis Peperiksaan
8. Senarai Bahan Rujukan, Bahan Bantu Mengajar
9. Jadual Pencerapan
10. Perkembangan Staff
a) Jadual Kursus
b) Laporan Kursus
c) Bahan Edaran
11. Program
a) Kertas Kerja
b) Laporan
c) Post-Mortem
d) Tindak Susul
12. Pekeliling / Surat
SENARAI SEMAK FAIL INDUK LINUS ( 2013 )

UNIT
A

B
C
D
E

G
H
I
J

NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS, KUANG


31200 CHEMOR, PERAK.
KOD SEKOLAH

: ABA 2009

BI
PERKARA
L
1. Takwim :
f) Mesyuarat
g) Perjumpaan
h) Ujian / Peperiksaan
i) Perancangan Aktiviti / Pelan Aktiviti
Tahunan Semasa
j) Perancangan Strategik ( 3 tahun )
- KPI
2. Struktur / Carta Organisasi
3. Biodata dan Rumusan Maklumat Guru
4. Jadual :
c) Peribadi Guru
d) Jadual Kelas
5. Minut Mesyuarat dan Minit Curai
- Kurikulum
- Panitia BM , Matematik dan BI
- Jawatankuasa LINUS
6. Perancangan Kewangan
- Panitia BM
- Panitia Matematik
- Panitia BI
7. Peperiksaan
c) Jadual Peperiksaan
d) Laporan Analisis Peperiksaan
8. Senarai Bahan Rujukan, Bahan Bantu Mengajar
9. Jadual Pencerapan
10. Perkembangan Staff
d) Jadual Kursus
e) Laporan Kursus
f) Bahan Edaran
11. Program
e) Kertas Kerja
f) Laporan
g) Post-Mortem
h) Tindak Susul
12. Pekeliling / Surat

Fail Sokongan 1 ( Literasi )

ADA

TIADA

Nama Sekolah

: Sek. Keb Syed Idrus Kuang


31200 Chemor, Perak

Kod Sekolah

: ABA 2009

Bi
l

Perkara

Manual Pentadbiran LINUS

Instrumen Saringan

Ada

Tiada

Fail Sokongan 2 ( Literasi )


Nama Sekolah

: Sek. Keb Syed Idrus Kuang

Catatan

31200 Chemor, Perak


Kod Sekolah

: ABA 2009

Literasi Kohort 4 ( 2013 )


Bi
l
1

Perkara
Senarai Nama Murid LINUS

Surat / Rekod Pemeriksaan


Doktor
( Jika Ada )

Data Maklumat Murid LINUS

Keputusan Saringan Murid


( S1 dan S2 )

Analisis Saringan
( S1 dan S2 )

Hal-hal lain
Borang Prestasi Murid

Ada

Tiada

Catatan