You are on page 1of 2

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI Facultatea de Limbi si Literaturi Straine Masteratul de CULTURA SI LIMBAJUL R!

ANI"ATIIL R EUR #ENE #re$entare %enerala: Acest program masteral cuprinde mai multe module structurate astfel: Modulul Comunicare in afaceri (oral) Modulul Comunicare in afaceri (scris) Modulul Cultura Organizationala (Comunicarea Interpersonala, Bune practici in negociere, prezentare, intalniri, tehnici de recrutare) Modulul Civilizatie Europeana Contemporana Modulul Organizatiile Europene Modulul atelier de limbaj specializat ( limbaj juridic, politic, corespondenta in afaceri) Modulul Drept (dreptul muncii, dreptul comunitar,dreptul comunitar al afacerilor) Modulul Economie (Marketing, Macro-economie, Relatii financiare internationale) eaders!ip in management PR C!IC PR"#$%I"& ' la firme recomandate de Camera de Comert" stundentii care lucreaza deja# vor face acest tip de activitate la firmele angajatoare C"'$C!I()' *$ PR"#$%"RI& cadre didactice de la Catedrele de imba Engleza# $ranceza# %ermana# &paniola# Departamentul Afacerilor si Administratiei 'ublice# A( &( E# $acultatea de Drept(

C NDITII DE ADMITERE: ) se pot inscrie absolventi ai sectiilor de 'il(l(%ie (specializarile A) B* L+M+A+ sau (rice student care sta,ineste limbile straine ale ,r(%ramului- (

) e*amen scris la limba engleza (traduceri specializate sdin +!e Economist# cu e*ercitii le*icale pe te*tul propus)" interviu la limba ,(

NUMAR L CURI: cu ta*a si cu finantare de la buget(

LIMBILE DE STUDIU& limba engleza in combinatie cu limba franceza- germana- spaniola( M(dulele de dre,t si ec(n(mie sunt ,redate in limba r(mana+ # RTUNITATI #E #IATA MUNCII .( +raducator traduceri specializate (domeniile economic# juridic# politic# administrativ) in doua limbi( /( &ecretar de firma de comert# counselling# administratie etc( 0( E*pert mar1eting researc! 2( Documentarist: mapa negociatorului# prezentari de firme sau produs# elaborare de baze de date on)line# studii si sondaje de mar1eting( 3( Organizator evenimente: team)building# simpozioane# saloane# congrese( ,45&E E5A&M4&: &einajo1i 4niversit6 of Applied &ciences# $inlanda si 7ope 4niversit6# iverpool# 48(# # imoges si 'oitiers) $ranta( A$9 9E59) Consortiul european D48E:E+# cu sediul in Avans 4niversit6# 7ertogenbosc!# Olanda 9n cadrul acestui consortiu se organizeaza de doua ori pe an concursuri de strategii de mar1eting si de management# prin limba engleza# unde studentii nostri# de 0 ani# de cand ne)am afiliat# # au obtinut medalii de aur# de agint si de bronz prima data# la ;uimper in $ranta# a doua oara la 7amilton# in Marea ,ritanie# ultima oara la &einajo1i# $inlanda( :O4) acest masterat are o componenta profesionala aplicata foarte puternica# cu accent pe limbaje specializate in cele doua limbi# dar si pe componenta europeana privitor la legislatia si institutiile europene# norme de angajare si recrutare in spatiul 4E# dreptul comunitar european(

'ersoana de contact: director master# conf( dr( Diana 9onita# </. 0.02=>3# ionita?diana@6a!oo(com