You are on page 1of 2

TEST 1.

Care este Prescriptia Tehnica care reglementeaza montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a macaralelor: a) PT R3-2003 ; b) PT R1-2003 ; c) PT R6-2003. 2. Cand trebuie responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor sa organizeze ree aminarea periodica anuala a macaragiilor si sa participe in comisia de ree aminare: a) anual ; b) semestrial ; c) data la doi ani. !. Cand este posibila folosirea macaralelor pentru ridicarea unei sarcini mai mari decat sarcina ma ima admisa: a) cand cablurile sunt noi ; b) este interzis ; c) este posibil numai in prezenta RSVT . ". Cand se poate folosi o macara pentru tragerea sarcinilor pe sol, pe orizontala: a) este interzis ; b) numai cu !olosirea unei roti de de"iere ; c) numai pentru macaralele cu comanda de la sol. #. Cand trebuie responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor sa verifice si sa vizeze $egistrul de evidenta a supravegherii macaralei: a) cel putin odata pe luna ; b) cel putin o data pe semestru ; c) cel putin o data pe an. %. Cine are obligatia de a stabili modul de organizare a muncii in sala cazanelor:personal de conducere si personal pentru deservirea instalatiilor de cazane &centrala termica '(autorizat de )SC)$ )*SPECT )T: a) proprietarul#utilizatorul cazanelor; b) S$ R %SP&$T; c) proiectantul centralei termice. +. )ncercarea de presiune hidraulica se efectueaza cu: a) apa ; b) lic'id neutru ; c) pneumatic.

,. Temperatura ma ima a lichidului de incercare va fi: a) 20 ($ ; b) )*0 ($ ; c) )1* ($. -. Cine poate efectua repararea hidrofoarelor. a) +nitatea detinatoare cu personalul propriu, cali!icat sudor pe baza de procedeu de sudura omolo-at de S$ R; b) .rice sudor autorizat S$ R pe domeniul recipiente; c) !irma autorizata S$ R pe domeniul reparatii cazane apa calda. 1/. Ce PT )SC)$ reglementeaz0 montarea si1sau repararea si e ploatarea recipientelor de o igen. a) $ /#1-2003; $ 0-2003; b) $ 2*-1111; $ 30-1116; c) $R 1-2003; $ /#2-200*.