You are on page 1of 2

TEST 1. In cate exemplare se intocmesc procesele verbale de verificare pentru macaralele care nu se inregistreaza in evidentele ISCIR-INS ECT IT !

a) Un singur exemplar ; b) Doua exemplare ; c) Trei exemplare. ". Care este rescriptia Te#nica care reglementeaza montarea$ punerea in functiune$ utilizarea$ repararea si verificarea te#nica a macaralelor! a) PT R3-2003 ; b) PT R1-2003 ; c) PT R6-2003. %. Care este scadenta maxima de efectuare a unei noi verificari la o macara la prima punere in functiune! a) un an ; b) trei ani ; c) patru ani. &. Cand este posibila folosirea macaralelor pentru ridicarea unei sarcini mai mari decat sarcina maxima admisa! a) can cablurile sunt noi ; b) este inter!is ; c) este posibil numai in pre!enta R"#T$. '. Care este valoarea sarcinii pentru incercarea dinamica la o macara! a) sarcina nominala x1.1 ; b) sarcina nominala x1.2% ; c) sarcina nominala x1.3. (. Conform T Colectia ISCIR care este presiunea minim) peste care un recipient de aer intr) sub inciden*a ISCIR+ a) 0&' bar; b) 0&% bar; c) 0&0% bar. ,. Cine poate efectua repararea #idrofoarelor+ a) Unitatea etinatoare cu personalul propriu& cali(icat su or pe ba!a e proce eu e su ura omologat e $")$R; b) *rice su or autori!at $")$R pe omeniul recipiente c) (irma autori!ata $")$R pe omeniul reparatii ca!ane apa cal a.

-. laca de timbru de la un #idrofor casat mai poate fi refolosit) la un alt #idrofor identic+ a) D+& (iin i entic si (ara pericol mare e acci ente; b) ,U& pentru ca elementele e i enti(icare e pe recipient nu corespun cu cele e pe placa e timbru; c) ,u& pentru ca (abricantul -i ro(orului nu permite. .. /a ce interval de timp se verific) functionarea Supapei de Siguranta la un recipient de amoniac+ a) .a cel mult 1 an; b) .a cel putin 6 luni; c) .a sca enta. 10. 1up) destina*ia agentului termic produs$ cazanele se clasific) astfel ! a) )a!ane e /nc0l!ire central0& ca!ane e termo(icare& ca!ane e abur te-nologic& ca!ane energetice& ca!ane combinate 1ptr. mai multe estina2ii) ; b) )a!ane e /nc0l!ire central0& ca!ane e termo(icare& ca!ane energetice ; c) )a!ane pentru /nc0l!ire 3i ap0 cal 0 mena4er0& ca!ane energetice& ca!ane combinate ;