You are on page 1of 2

TEST 1. In cate exemplare se intocmesc procesele verbale de verificare pentru macaralele care nu se inregistreaza in evidentele ISCIR-INS ECT IT !

a) Un singur exemplar ; b) Doua exemplare ; c) Trei exemplare. ". Cand trebuie responsabilul cu supraveg#erea si verificarea te#nica a instalatiilor sa efectueze instructa$ul profesional si de protectia muncii cu macaragii! a) lunar ; b) semestrial ; c) anual. %. Care este scadenta maxima de efectuare a unei noi verificari la o macara dupa prima punere in functiune! a) un an ; b) trei ani ; c) patru ani ; &. Care este viteza maxima de deplasare a macaralelor cu comanda de la sol! a) 30m/min ; b) 50m/min ; c) 70m/min. '. Care este valoarea sarcinii pentru incercarea dinamica la o macara! a) sarcina nominala x1.1 ; b) sarcina nominala x1.25 ; c) sarcina nominala x1.3. (.Care dintre urmatoarele tipuri de cazane fac parte din domeniul de aplicare a T C1-"))%! a) cazan e apa !ierbinte a"an #$0%35 bar ;T$125&'; b) cazan e abur a"an D$3 t/(; #$0%)5 bar ; c) cazan e apa !ierbinte a"an *$ 3+cal/(; T$1)5&'. *. +ocumentatia te#nica de insotire de la un cazan de abur casat mai poate fi refolosit, la un alt cazan de abur identica) D,% pentru ca este acelasi tip e cazan; b) -U% pentru ca elementele e i enti!icare e pe cazanul e abur nu corespun cu cele e pe placa e timbru; c) -u% pentru ca !abricantul cazanului e abur nu permite. .. roiectul de reparare a unui cazan de abur sau de apa fierbinte va fi avizat de catre! a) ./'.0 .-/#1'T .T in raza in care se solicita autorizarea e !unctionare;

b) unitatea care a elaborat proiectul; c) personalul e specialitate al unitatii e proiectare autorizata e ./'.02.-/#1'T. /. In ce conditii se poate incepe o lucrare de montare a unui cazan nou de abur0conform T C1-"))%! a) upa ce proprietarul/utilizatorul a emis coman a catre o !irma autorizata ./'.0; b) upa ce s2a obtinut a"izul obligatoriu e instalare eliberat e catre ./'.0 .-/#1'T .T; c) upa semnarea contractului pri"in lucrarea intre bene!iciar si executant. 1). +up, destina1ia agentului termic produs0 cazanele se clasific, astfel ! a) 'azane e 3nc4lzire central4% cazane e termo!icare% cazane e abur te(nologic% cazane energetice% cazane combinate 5ptr. mai multe estina6ii) ; b) 'azane e 3nc4lzire central4% cazane e termo!icare% cazane energetice ; c) 'azane pentru 3nc4lzire 7i ap4 cal 4 mena8er4% cazane energetice% cazane combinate.