You are on page 1of 2

TEST 1. Se acord aviz obligatoriu de instalare pentru recipiente sub presiune ? a) nu; b) da; c) numai pentru hidrofoare. 2.

Ct este intervalul de timp maxim la care se efectueaz revizia interioar la recipiente sub presiune? a) 1 an; b) 2 ani; c) 4 ani. . !ecipientele sub presiune trebuie s fie ec"ipate cu supap de siguran# ? a) da; b) nu; c) nu dac sunt dotate cu presostate. $. !ecipientele sub presiune trebuie s fie ec"ipate cu manometru ? a) da; b) nu; c) numai cele pentru fluide inflamabile. %. Care din urmtoarele recipiente trebuie s aib indicator de nivel ? a) recipient tampon aer; b) recipient vas de expansiune; c) recipient stocator de oxigen. &. 'variile (i accidentele la macarale se anun# la ).S.C.).!. )*S+ECT,)T -n termen de. a) maxim 8 ore; b) imediat; c) maxim 24 ore. /. 0 grind rulant ac#ionat electric cu sarcina nominal 1 ton poate fi manevrat de. a) macaragiu autorizat de I. .!.I.". I# $%!&'I& (n grupa ); b) electrician; c) manevrant instruit prin curs de adaptare profesional. 1. 2n macaragiu cu autoriza#ie eliberat de ).S.C.).!. )*S+ECT,)T grupa 3 poate manevra. a) macara turn; b) automacara;

c) pod rulant. 4. )nstructa5ul periodica al !S6T) se efectueaz de ).S.C.).!. )*S+ECT,)T periodic la. a) 1 an; b) 2 ani; c) semestrial. 17. 8a verificarea te"nica oficial periodic este obligatorie prezen#a . a) conductorului punctului de lucru; b) deserventul instala*iei; c) " +&I.