You are on page 1of 2

TEST 1.

Timpul de meninere a presiunii de ncercare hidraulic este a) 15 minute ; b) 30 minute ; c) Conform documentaiei tehnice de insotire a instalatiei, dar nu mai putin de 10 minute. 2. In afara termenului scadent, incercarea de presiune hidraulica la cazane strebuie sa se execute a) Dupa o intrerupere a cazanului mai mare de 2 ani, ianainte de repunerea in functiune ; b) data pe luna ; c) Cu ocazia uneu reparatii. 3. alabilitatea aut!rizatiei de f!chist este a) !ermanenta ; b) 1 an ; c) 2 ani. ". Incercarea la cald a unui cazan de abur se face in cadrul# a) "utorizarii functionarii ; b) #erificarii tehnice periodice ; c) $e%iziei e&terioare. $. %!cumentatia pt !btinerea a&izului !bli'at!riu de instalare la cazanele de abur se depune la IS(I) a) Cu 10 zile inainte ; b) 15 zile inainte ; c) Dupa instalare in ma&im 15 zile. *. (um pr!cedeaz )S TI n cazul n care ascens!rul nu mai prezint si'uran n funci!nare+ a) 'nter%ine la ascensor (i )l opre(te imediat dup* care anun* )ntrein*torul ; b) Comunic* )ntrein*torului toate defeciunile ascensorului dar f*r* s* inter%in* la acesta; c) pre(te imediat ascensorul (i anun* '+ ',C'$. ,. -a ce peri!ad au !bli'aia liftierii s efecteze examinarea medical+ a) "nual ; b) ,emestrial ; c) -a 2 ani. .. (are este /!tr0rea de 1u&ern pri&ind !r'anizarea 2i funci!narea IS(I)+ a) ./ 1022 din 2002 ;

b) ./ 1300 din 2001 completat* (i modificat* cu ./ 112 din 2005 ; c) ./ 112 din 2000. 3. %e c0te !ri &izeaz 2i n ce c!ndiii, )S TI carnetele de aut!rizaie a a liftieril!r+ a) -unar ; b) ,emestrial ; c) "nual, )n urma unei e&amin*ri. 14. (ine ine e&idena ascens!arel!r+ a) -iftierii ; b) $,#+' ; c) 3eful echipei de )ntreinere 4responsabil cu supra%e5herea lucr*rilor de )ntreinere).