MTTC Departamentul Căilor Ferate DTV

Nr. 25/A/206/1975

Reglementări privind circulaţia trenurilor de marfă cu vagoane SZD transpuse
Vagoanele SZD transpuse pot circula în trenuri închise indiferent dacă sunt închise sau goale. De asemenea, aceste vagoane pot circula şi în trenurile în care se găsesc vagoane de ecartament normal, încărcate sau goale. Aceste trenuri se pot forma la tonaje maxime prevă ute pentru sec!iile respective în livretele de mers.

Capitolul I

"ondi!ii de formare Aceste trenuri de marfă se pot compune după cum urmea ă# $. %renuri de marfă compuse numai din vagoane SZD transpuse în stare goală, asigur&ndu'se procent de fr&nare de minimum ()*. +. %renuri de marfă compuse numai din vagoane SZD transpuse, în stare încărcată, asigur&ndu'se un procent de fr&nare de minimum ,)*. -. %renuri de marfă formate din vagoane SZD transpuse în stare încărcată şi vagoane SZD transpuse în stare goală, asigur&ndu'se un procent de fr&nare de minimum ,(*. ,. %renuri de marfă formate din vagoane SZD transpuse în stare încărcată sau goală şi vagoane de ecartament normal în stare încărcată sau goală, în care ca , tonajul grupului de vagoane SZD transpuse, nu tre.uie să depăşească ()* din tonajul reali at al trenului. (. /n toate ca urile trenurile nu vor depăşi lungimea utilă a sta!iilor de pe sec!ia de circula!ie respectivă, iar ultimul vagon din tren tre.uie să îndeplinească condi!iile impuse pentru vagonul de semnal. 0. 1a trenurile formate din vagoane SZD şi vagoane din ecartament normal, vagoanele SZD vor forma un singur grup care se va aranja după locomotiva de remorcare. 2. 1a remorcarea trenurilor de marfă formate numai din vagoane SZD transpuse încărcate, se admite în afara locomotivelor de trac!iune şi folosirea unei locomotive împingătoare. 3. 4rupurile de vagoane SZD transpuse vor fi prevă ute la am.ele capete cu tampoane, iar legarea se face prin voance. Capitolul II
Condiţii de frânare

mediu !oa"e înc. Tara Greutatea fr.o!i de m&nă. $atraso# $*270 21 − 20 '6 21 1) %5 * 60 vag.a5 6r&narea manuală /n ca ul fr&nării manuale. înc. mediu 22. $ desco . osii &r. în t. /n ca ul c&nd fr&nele de m&nă nu sunt suficiente. se vor calcula folosindu'se în func!ie de pantă. t automate ca . $ aco . la vag. e % '6 20 1) %5 * osii &r. în t Cif com. % osii tr. osii &r. &r. $atroso# $'20 1'5 21 − 20 '6 21 1) 50 * 60 vag. $ aco .6 − 21. $atroso# $ 270 2' '6 21 1) %0 * 60 vag. e % '6 20 1) 50 * osii &r. osii &r.ela de mai jos: 6elul vag.ot echivalea ă cu $) t greutate fr&nată. datele din anexa $. platformă . d5 6r&narea automată 4reută!ile fr&nate necesare calculului fr&nării automate pentru vagoanele SZD transpuse se vor lua din ta. $atroso# $ '20 1'5 2' '6 21 1) %5 * 60 vag.7 60 #a!. înc. SZD transpuse în stare goală sau încărcată. aco .7 '6 21 1) 50 * 60 #a!.'20( 1'5 22. să se complete e cu sa. . greutatea fr&nată se ia egală cu $( t. $atroso# $. osii &r. $ desco . $atraso# $*270 21(5 − 20(2 60 #a!.e din instruc!ia de remorcare şi fr&nare. av&nd în vedere că un sa. 7rocentele de fr&nare pentru men!inerea trenurilor pe loc cu fr&nele de m&nă. $atroso# $ 270 '6 21 * 51 * 50(' '2 #a!. pe vagon.6 − 21. e % '6 21 1) %5 * osii. platformă . se admite ca diferen!a p&nă la tonajul fr&nat necesar pentru men!inerea pe loc a trenului. cisternă . $atraso# +*'20( 55 21(5 − 20(2 60 #a!. cisternă . edi!ia $82(. e % osii &r. şi tipul fr.

încărcate 9*150 55 #a!. Schim.oghiuri marfă. . în stare goală la care schim. % osii 6r. sunt pre entate în ta. m&nerul schim.ire. "atf. schim. &r. progresivă cu sarcină :autoregim5 9'+2) '2 − '9 60(5 vag. autom. 9atrosov cu fr. echipate cu fr&nă progresivă :autoregim5.ătoarele de regim <munte'şes= se vor manipula de lăcătuşii de revi ie în toate ca urile.a a datelor înscrise în documentele de transport. $atraso# $270 2'(6 − 2%(5 60 #a!.ătoarele de regim <gol'încărcat= de la vag. +. 1a vag.oghiurile de transpunere sunt echipate cu sa. % osii tr. &r.ătoarelor de regim <gol'încărcat= se va face cu respectarea următoarelor reguli# $. sunt în stare încărcată sau goală.ătorului se va manipula în po i!ia medie indicată prin litera <"=. platformă SZD transpuse pentru transportul automo.ătoarele de regim <gol' încărcat= se vor manipula în po i!ia <încărcat= indicată prin litera <?=.it. precum şi cele acoperite care au tara de () t. $atroso# $ 270 26() 20 #a!. se vor manipula în po i!ia medie indicată de litera <"= atunci c&nd tara plus încărcătura este mai mare sau egală dec&t greutatea de comutare şi în po i!ia gol indicată de litera <@=.i"e. pentru transportul automo. Schim. 6r. atunci c&nd tara plus încărcătura este mai mare sau egală dec&t greutatea de comutare. -. tr. ma/. /n toate ca urile.ilelor. Capitolul III Vitezele maxime de circulaţie admise Vite ele maxime de circula!ie pe pante admise la trenurile de marfă compuse numai din vagoanele SZD transpuse. c&nd vag. din tren vag. 9astrosov 9*270 * 21 1) * 27 '6 21 1) 50 * '' - 26() * * 9anipularea schim. 7anta caracteristică ."6 . SZD transpuse la care . Schim. sau desco . pe po i!ia <munte= indicată prin litera <?= aceasta pentru reali area treptelor de slă. osii pe . se vor manipula în po i!ia medie indicată prin litera <"=.ilelor care au tara de +0.ătoarele de regim <gol'încărcat= se vor manipula de agentul sta!iei pe . înc.o!i metalici.1!oa"e 60 . este gol sau c&nd tara plus încărcătura este mai mică dec&t greutatea de comutare.elul de mai jos# Starea de încărcătură a #a!.ătoarele de regim <gol'încărcat= se vor manipula în po i!ia medie indicată prin litera <"= indiferent dacă vag.ătoarele de regim <gol'încărcat= de la vagoanele SZD transpuse în stare încărcată.ătoarele de regim <gol'încărcat= de la vagoanele SZD în stare goală. aco .3 t schim. >xcep!ie de la această regulă fac vagoanele SZD transpuse acoperite. se vor manipula în po i!ia <încărcat= indicat prin litera <?=. Schim.automo. Dară tara plus încărcătura este mai mică dec&t greutatea de comutare.

7entru trenurile de marfă compuse din vag. încărcate '5 20*250 #a!. %otodată. prima treaptă de fr&nare se execută printr'o scădere de presiune din c. &r7narea în tre te se e xecută prin scăderea succesivă a presiunii aerului din c.8'$ Bg. . SZD transpuse $. Această anexă face parte integrantă din reglementări. din ta.egionalele de căi ferate vor lua măsurile necesare pentru instruirea şi examinarea tuturor salaria!ilor interesa!i. nu poate fi mai mare de 2) BmCh. 345 trans use.g.. SZD transpuse. 7resiunea de regim în conducta generală de aer tre.elul de mai sus limitea ă vite ele care au re ultat corespun ător procentelor de fr&nare indicate la cap.fCcm 2.inetul GD2. a trenului cu o depresiune de ). SZD transpuse privind linia şi podurileE * circula!ia vag.1!oa"e '0 #a!. 7entru a exista siguran!a că instala!ia de fr&nă a trenului este complet alimentată. înc. SZD transpuse Capitolul I. %. care este echivalentul a două trepte de fr&nare de la ro. Vite ele max. după reali area acestei presiuni se va mai aştepta încă + minute înainte de demararea trenului. 2n anexa D la pre entele reglementări sunt redate instruc!iunile pentru manipularea fr&nelor automate. la trenurile de marfă care au în compunere vag.iri în trepte. Verificarea eficacită!ii fr&nei automate se efectuea ă printr'o scăde re de resiune 0(%*0(5 6!. de marfă SZD transpuse. !oa"e %0 vag. . înc. -.1!oa"e '5 #a!. se preci ea ă că la sta. /n continuare vite a trenului se va regla prin fr&nări şi slă.uie să fie (. SZD transpuse acoperite care depăşesc ga. a penultimul aliniat. /n anexa DD se găsesc caracteristicile tehnice ale fr&nelor automate cu care sunt echipate va!. 7re entele reglementări intră în vigoare încep&nd cu data de $')0.( BgfCcm 2.g. 7rin organele cu atri. încărcate '0 este 250 #a!.. /n anexa DDD se găsesc# * condi!iile de circula!ie ale vag. D. +.fCcm 2.or&rea pe pantă.#a!.elă s'a !inut seama de prevederile instruc!iei 0 art. dacă acestea sunt mai mari.f/cm2. !oa"e 50 vag.aritul de încărcare "6. SZD pe re!eaua "6.1!oa"e %5 #a!. şi ga. Dispo i!ii finale $. înc. încă de la sta!ia de formare. 1a co. de ). INS R!C"I!NI entru mani u"area fr&nelor automate la trenurile de marfă care au în compunere vag.$82( şi anulea ă ordinele şi dispo i!iile anterioare privind circula!ia vag. încărcate %0 16*190 #a!. !oa"e 65 vag.Bg. -. ++ pct.u!ii de îndrumare şi control din cadrul regionalelor "6 se va urmări aplicarea întocmai a pre entelor reglementări. pe sec!ii şi declivită!i p&nă la 8A a trenurilor care au în compunere numai vag. +.ilirea vite elor din ta. !oa"e %0 Vite a max.aritul F'V9.

iri în trepte. /n ca urile de urgen!ă şi pericol mecanicul va face fr&narea rapidă a trenului. 1a celelalte loc.or&re a trenului pe pante tre.ela următoare# #oziţia $%es&munte' $unte $unte $unte Depr.uie la îm. în capul trenului.f/ cm ! 0() 1(5 6r&nare rapidă Capitolul II 7entru trenurile de marfă compuse din vag.'). "onducerea şi fr&narea acestor trenuri se face conform reglementărilor din instruc!iile în vigoare pentru trenurile compuse din vagoane de ... Lungimea garniturii în osii 101*150 50 sec. 7entru oprirea trenului sau reducerea . scade cu ).inetului GD2.(.fC cm2.uie men!inută pe c&t posi.fCcm2.!. Se atrage aten!ia asupra faptului că este inter is a ac!iona valva de descărcare a loc. (kg. principal al loc.or&re pe pante cu declivită!i mai mari de $3A cu o loc. cu o resiune de 0(' f!. tre. în capul trenului şi locomotivă la urma trenului. la fr&nări. SZD transpuse se va face de către mecanic după cum urmea ă# * 3e a"imentea ă cu aer instala!ia de fr&nă a trenului la presiunea de regim.3 Bg. '(5 min. 0.uie să fr&ne e şi cu fr&na reostatică.ire a ro. resiunea este de 10 6!.f/cm2( iar în re8er#oru" rinci a" a" "oc. * Acest timp este în func!ie de lungimea garniturii şi nu tre. această valoare nu mai contri.unătă!irea efectu"ui de fr7nare. /n ca de pericol se poate utili a şi fr&narea electrică a loc. remorcate cu 1> vor circula la co.fC cm 2.uie să fie de ( atm.g.f/cm2. 6 min. din corpul trenului m&nerul ro. care este echivalentul a două trepte de slă. SZD transpuse şi #a!oane cu ecartament norma" imp de slă(ire 2 min. DD de mers măsur&ndu'se în c&t timp presiunea din re . vor circula pe pante cu declivită!i mai mari de $3A cu două loc.( Bg. resiunea este de 5(5 6!. %impii de slă.g. Vite a de co. 2. DDD :neutră5.()) Bg. se aşteaptă egali area presiunii în re . mecanicului în po .ui să fr&ne e pneumatic.. prin efectuarea de fr&nări şi slă. Slă. $). este inter is să se facă su.il constantă. care vor tre. Descărcarea c. 8. 151*200 '5 sec. presiunea de -. am&ndouă legate la tren şi fr&nă şi care tre.f / cm2( cu at&t mai mult cu c&t o scădere de presiune a aerului su.ruscă a vite ei se va efectua o fr&nare totală printr'o depresiune de aer în c. * 2n continuare se men!ine m&nerul ro.g.ire a fr&nelor 9astrosov sunt arăta!i în ta.g. $$. 1. manipul&ndu'se GD2 în po i!ia DD :de mers5. %impii de str&ngere ai fr&nelor 9astrosov sunt cuprinşi între -(='0)=. %renurile cu tonaj mai mare de 8+) t.uie să fie mai mic fa!ă de valorile indicate în ta. de $.e"a de mai jos: Tipul locomotivei 1> şi 1D> p&nă la $)) 70 sec. 3.uind necondi!ionat să contri. 7resiunea de regim în c. Verificarea etanşeită!ii trenurilor de marfă formate din vag. cu grija de a nu se depăşi #ite8e"e indicate "a Ca ito"u" 999. care descreşte cu ).( Bg. * /n aceste condi!ii compresorul fiind oprit. va fi în po . în cg. aceasta tre.irea în trepte a fr&nelor se execută prin alimentarea succesivă a c. 2.f/cm2. principal la loc. %renurile cu tonaj mai mare de 8+) t remorcate cu 1D>. * %renul se consideră alimentat în momentul c&nd î n c.uie la fr&narea trenului.

oghiului.oghiuri care sunt prevă ute numai cu traversă de sprijin a dispo itivului de fr&nare progresivă.oghiu. vag. D anexa D. cele instruc!ionale.oghiu.!in&ndu'se următoarele valori# . SZD şi de ecartament normal.uitoare de aer 9atrosov tip 9'-+). verificarea etanşeită!ii de către mecanic. !in&nd cont că procentul de fr&nare minim este de . în mod automat. $) de la "ap.rică fiind în"ocuite tre tat cu distri. 2. * 7o i!ia <mediu= indicată prin litera <"=. Ane/a 1 Caracteristici te:nice a"e fr7ne"or automate cu care sunt ec:i ate #a!oane"e 345 trans use Vagoanele de marfă SZD transpuse sunt echipate cu distri.uitorul de aer este modera. o. * po i!ia <încărcat= indicată prin litera <?=. dispo itivul de fr&nare progresivă nu este pus în ac!iune şi presiunile reali ate în cilindri de fr&nă au valori su. Capitolul I Schim.ire şi poate executa trepte de slă. "&nd maneta schim. deasupra . se face conform pct.>IJ9= aplicată la partea de jos a pere!ilor laterali. Vagoanele SZD în estrate cu dispo itiv de fr&nare progresivă se vor transpune numai pe . sau HDZ. <munte=. Dispo itivul de fr&nare progresivă este montat pe şasiu.uitoare..lică5 şi prin inscrip!ia <AH%F. diminu&nd procentul de fr&nare al vag. 7rin comprimarea dispo itivului de fr&nare progresivă cu ajutorul traversei de sprijin montate pe .ătorul de regim <şes'munte= are următoarele po i!ii# * 7o i!ia <şes= indicată prin litera <@=.ă o. pentru "6. Acest dis o8iti# func!ionea ă prin comprimare.(*. SZD în estrate cu alt tip de distri. 7rimele două tipuri nu se mai fa.ire.ătoarele de regim Distri. Capitolul II Dispo itivul de fr&nare progresivă cu încărcătura de tip +() A :autoregim5 Vagoanele de marfă SZD de construc!ie mai nouă sunt în estrate cu dispo itive de fr&nare progresivă în raport cu încărcătura. fiind amplasat numai la un capăt al vag.il la slă. Aceste vagoane se cunosc după marcajul făcut pe uşa rulantă :o dungă al. 9%Z'$-( şi 9'+2).ătorului de regim <şes'munte= este manevrată în po .ecartament normal. din care cau ă se inter ice transpunerea vag.ire. Schim.uitoarele de aer 9atrasov de tipurile arătate mai sus sunt prevă ute printre altele cu următoarele# 1.ător de regim <şes'munte= şi nu este modera.(*. 5istri. transpuse pe re!eaua SZD. presiunea din cilindru de fr&nă se modifică în func!ie de încărcătura vag.ătorul de regim <gol'încărcat= care poate ocupa trei po i!ii# * 7o i!ia <gol= indicată prin litera <@=.il la slă. respect&ndu'se pe total tren procentul de fr&nare de . distri. vor circula numai în trenuri compuse din vag.uitoare de aer de ti u" $*270. su. Vagoanele SZD echipate cu distri.uitor de aer tip <9atrosov= de tipul 9'-+). * 7o i!ia <munte= indicată prin litera <?=. 2n ca8u" c7nd tra#ersa de s rijin nu este montată pe . Schim.uitoru" de aer $atroso# ti $*'20 nu este în estrat cu schim.

la o fr&nare totală. "ursa pistonului cilindrilor de fr&nă la vag.. se alimentea ă c. SZD transpuse şi vag.o!ilor admisă în exploatare este arătată în ta. încărcat <?= Tipul %istri#uitorului %e aer MTZ (&) 1(1(*1(5 2(5*' '()*%(' M& ' 1(1*1(5 2(5*' '()*%(' M *' 1(%*1() 2(5*' '()*%(' '. Capitolul V Fpera!iuni o.C. mai mari %e (+. 4rosimea minimă a sa. grosimea minimă a sa. sunt cele indicate în ta. 6ără trav. la fr&nări totale. /n această po i!ie lăcătuşul de revi ie tre.uitoarele de aer 9atrasov cu care sunt echipate vag.g. de spr. de fontă 15 mm 25 mm< sa.uie să depăşească ) (% 6!. "a resiunea de re!im( duc7ndu*se a oi ro. SZD de marfă pe .uie efectuate la transpunerea vag.' 0. SZD transpuse se face de către lăcătuşii de revi ie astfel# $.ela care urmea ă# -rosimea minimă a sa(oţilor admisă ptr* decliv* până la ptr. de s r.f/cm2 în tim de 1 min. este arătată în ta. mec.o!ilor de fontă va fi de -( mm. 7resiunile din cilindri de fr&nă reali ate de distri.ela următoare# #oz* sc+im(ăt* gol <@= mediu . SZD transpuse. Felul sa(oţilor Capitolul IV Verificarea etanşeită!ii instala!iilor de fr&nă la formarea trenurilor Verificarea etanşeită!ii de la instala!ia fixă a trenurilor de marfă formate numai din vag.o!i metalici Cursa pist* cil* de frână 75*125 mm 60*100 mm 2.)*1 1(1*1(' 1(5*2(% 1(9*2(% '(%*'() '()*%(5 0()*1 1(1*1(' 1(5*2(% 0()*1 1(1*1(' 1(5*2(% Capitolul III Norme ri#ind ci"indrii de fr7nare şi grosimea minimă a sa. +. /n acelaşi mod se execută etanşeitatea şi pentru trenurile de marfă care au în compunerea lor şi vag. =5 2 în po i!ia DDD. nemeta"ici 1% mm 20 mm K 1a expedierea din sta!ia de transpunere.o!i din fontă sa. după care va proceda la verificarea pierderilor de aer a căror val.ili area presiunii în c. Starea de )ncăr* gol încărcat gol încărcat #oziţia sc+im(ătorului de regim de la distri(uitor gol $I ' mediu'C' )ncăr* $. cu ecartament normal. %ecliv.. !.o!ilor 1.ligatorii care tre.ela de mai jos# Felul sa(oţilor sa. ./0 sa."elul #og$iului Cu tra#. nu tre.oghiuri de ecartament normal . După remedierea pierderilor de aer la tren..uie să aştepte sta. de marfă SZD transpuse.

-.iu'Vin!u de Mos'Simeria'7estiş.use Socola'"iurea'H&rlad'%ecuci'6ăurei'Nr iceni'9ogoşoaia'.arit F'V9.amifica!ia .o!ilor din fontă :a doua gaură a levierului de la cilindrul de fr&nă5.( p&nă la +$.amifica!ia Vest'Legru Vodă'6rontieră. . sau tran it în Hulgaria prin 4iurgiu Lord'.ara de conexiune nu este montată corect. /n rela!iile Socola'. respectiv "aranse.amifica!ia .udeni'"hiajna'Milava'4iurgiu Lord'Axa podului peste DunăreE sau de la %ecuci prin 9ărăşeşti'6ocşani'7loieşti Sud'Hra i'"hitila'. SZD transpuse de ga. dacă . Dorneşti şi 4ala!i la 7estiş. >ute"e de îndrumare sunt: $.u'4highiu'7loieşti %riaj. SZD transpuse privind linia şi podurile . +. /n rela!ia 3oco"a*=ardam Socola'"iurea'H&rlad'%ecuci'6ăurei'Oăndărei'6eteşti'. /n rela!iile Socola'7estiş şi Socola'"ălan a5 Socola'"iurea'H&rlad'%ecuci Lord'Hu ău :prin "osmeşti sau 6ăurei5'7loieşti >st'7loieşti Sud'7loieşti Vest'D&rste'Hraşov grupa tran it :direct sau prin Hraşov %riaj'6ăgăraş'Si. +. Se va unge timoneria de fr&nă şi se înlocuiesc sa.oşu Socola'"iurea'H&rlad'%ecuci'6ăurei'Nr iceni'9ogoşoaia'. de la Socola.eşi!a şi Socola'F!elul .oşu.ara de conexiune de la levierele ori ontale este montată în po i!ia corectă. -.eş'F!elul . SZD echipate cu fr&nă progresivă cu sarcina :autoregim5. Ane/a 99 "ondi!iile de circula!ie a vag. 6.o!ii de fr&nă necorespun ători. /n rela!ia Socola'.eş'.. SZD ce urmea ă să fie transpuse pe .amifica!ia "olentina' .'"raiova'Frşova'"aranse. 2n re"a!ia 4ala!i'"ălan . .ă de fr&nă pe liniile de sosire şi în ca ul c&nd fr&na automată este defectă.amifica!ia dinspre %urdaş'Simeria %riaj'"ălan. sunt redate în cele ce urmea ă# 9.amifica!ia ..utele şi condi!iile de circula!ie din punct de vedere a liniei şi podurilor vag.amifica!ia %unel h'Hrăila'6ăurei'Hu ău şi în continuare aceeaşi rută de la pct. respectiv Vin!u de Mos'. Se vor lua măsuri ca la .eşi!a. nu este asigurat. cu peste +).oghiuri de ecartament normal.amifica!ia "olentina' .eşi!a Lord'.oman. 1a transpunere se va verifica de către personalul de vag. . pentru ca să se asigure raportul de amplificare necesar sa. nu se va transpune.oghiurile cu ecartament normal pe care se transpun vag. procentul de fr&nare al vag. Vagoanele de marfă SZD care urmea ă să fie transpuse vor fi supuse în preala. Socola'7aşcani'Suceava'1ăcăceşti'Dlva 9ică'Heclean pe Someş'Dej'Apahida' teiuş'Vin!u de Mos'Simeria'7estiş. să se monte e traversele de sprijin necesare pentru ac!ionarea dispo itivului de fr&nare progresivă. Se atrage aten!ia să în situa!ia c&nd . /ntre 7loieşti >st'7loieşti Vest pot circula şi pe ruta D&m. vag. 9edgidia (.udeni.eşi!a Sud. "ălan. Lecesitatea verificării po i!iei corecte a . /n rela!ia 4ala!i'7estiş 4ala!i'Hrateş'.oşu.arei de conexiune apare la toate vag.( tCosie inclusiv.oşiori L.use sau prin Legru Vodă'Gardam şi de la Socola la .udeni'"hiajna'Videle'. $.il la o pro. F!elul'..$.

V.oman Socola'Daşi'7aşcani'. . Dorneşti sau Socola şi de la ..3 m. se vor îndruma în trase speciali ate. prin ordin de circula!ie.oşu max.. Dispo i!ii de detaliu pentru circula!ia acestor vag. înainte de intrarea în vigoare a noului plan de mers. /n rela!ia 4ala!i'. $.) sau mai mare.ui să se încadre e în limitele ga.( toneCosie inclusiv şi cu greutatea pe metru de vag. /n rela!ia Dorneşti'.oman DD.( toneCosie de vag. %renurile care au în compunere asemenea vag. () BmCh. DDD.( p&nă la +$. nu vor depăşi 2) BmCh sau vite a admisă de linie în ca ul c&nd aceasta este mai mică de 2) BmCh. se vor sta. /n rela!ia 4ala!i'. de marfă= edi!ia $82) cu modificările ei la i şi . prevă ute în . /ntre sta!iile 9ogoşoaia şi "hiajna vag.oman la Socola se poate face. . $).usse şi Gardam la 4ala!i. pentru care nu s'au prevă ut trase speciali ate din cau a circula!iei foarte reduse a acestor vag.eşi!a 4ala!i Hrateş'. $$. VDDD.amifica!ia . După transpunere pe .( tCosie şi max.use Dorneşti'Suceava'7aşcani'Adjud'6ocşani'7loieşti Sud'Hra i'"hitila' . SZD transpuse se admite şi prin sta!ia Hucureşti %riaj.roşura <Dnstruc!iuni privind modul de determinare a sarcinii pe osie şi a greută!ii pe metru liniar de vag..amifica!ia %unel h'Hrăile'6ăurei'Hu ău şi în continuare aceeaşi rută ca la pct. aceste vagoane se pot expedia şi cu alte trenuri. 3. Vagoanele SZD transpuse.eşi!a 4ala!i Hrateş'. 2. 8." la sta!ii. 7e sec!iile de pe rutele men!ionate la pct. 2. -. în stare încărcată cu peste +).aritului. cu respectarea rutelor şi condi!iilor arătate la pct. /n rela!ia Socola'. Sarcina pe osie se limitea ă la maximum +$.eş'F!elul . de asemenea. +.a!oane"e trans use #or fi cu ce" mu"t atru osii( i ar distan!a între osiile aceluiaşi .use 4ala!i Hrateş'.amifica!ia %unel h'Hrăile'Dedu'"ireşu :direct pe racordare sau prin 6ăurei5 şi în continuare aceeaşi rută ca la pct.eşi!a.('+$. +. pe liniile din sta!ii şi triaje şi pentru manevră în sta!iile de expediere şi de destina!ie. iar condi!iile de circula!ie se vor aduce la cunoştin!a personalului de loc.arit F'V9. $ de mai sus. .( tCm.. .amifica!ia %unel h'Hrăila'6ăurei şi în continuare aceeaşi rută ca la pct.aritului F'V9.ili şi difu a unită!ilor interesate de către regionalele de "6. din punct de vedere al sarcinii pe osie şi a ga.oşu. SZD transpuse de ga.udeni'"hiajna'Milava'4iurgiu Lord'Axa podului peste Dunăre. vag. prin ordin de circula!ie. 4reutatea pe metru de vag. pentru vag.oghiu de min. SZD transpuse în sensul de la 7estiş.amifica!ia 9edgidia Vest'Legru Vodă'6rontieră max. $. $ de mai sus. în cau ă vor tre. iar sta!iile către personalul de loc. este admisă numai cu condi!ia respectării sarcinii pe osie şi a greută!ii pe metru de vag.( tCm de vag.( toneCosie pentru toate rela!iile de transport men!ionate la pct. admise în parcurs pe liniile "6. se limitea ă la 2. VD.4ala!i Hrateş'. $+. precum şi pe sec!iile unde în anumite perioade nu sunt suficiente trase speciali ate. /n rela!ia 4ala!i'Gardam 4ala!i Hrateş'. admise pentru ruta respectivă. de max. $ P VDD de mai sus. .amifica!ia %unel h'Hrăila'6ăurei şi în continuare aceeaşi rută ca la pct. "ircula!ia vag. pentru toate rela!iile de transport men!ionate la pct. cu sarcină peste +). VDD. D.oghiuri de cale normală. DQ. () BmCh. circula!ia vag. /n rela!ia 4ala!i'. după ce a fost avi ată circula!ia lor de către . 9.amifica!ia %unel h'Hrăila'6ăurei şi în continuare aceeaşi rută ca la pct. 2. 7e alte rute. F!elul . 7rin sta!ii circula!ia se va face pe una din liniile construite cu şine tip . "ălan. 7e por!iunile de linie arătate mai jos se va circula cu limitarea vite ei astfel# "aranse.

8 :regionala5 şi $) :documente5.usse. $.5 "ondi!ii speciale# ' la trecerea pe l&ngă semnale. :eticheta de li. H. nega.(2) mm de la coroana şinei de $+)) mmE ' lă!imea din axul căii la cota de . vor tre.? 5imensiuni"e ma/ime: ' lă!imea de . 2.usse.20) mm de la coroana şinei de 2(( mmE ' lă!imea din axul căii la cota de .amifica!ia .udeni'"hiajna'Milava'4iurgiu Lord'. -. . "ircula!ia vag.acordarea 9ărăşeşti'6ocşani'Hu ău'7loieşti'7loieşti %riaj'Hra i'. SZD transpuse acoperite care depăşesc ga.utele de circula!ie De la Socola la .aritice prin construc!ie.? 5imensiuni"e ma/ime: ' înăl!imea .0() mm de la coroana şinei.aritul F'V9. cu respectarea condi!iilor de la pct.usse.eră trecere5. precum şi cele care circulă de la 4ala!i la .cu men!iunea că pe sec!iile de circula!ie# Fravi!a'Anina. 0 :sta!iile5.aritul F'V9 Vagoanele acoperite şi ca ane acoperite SZD transpuse încărcate sau goale.amifica!ia .acova'"osmeşti' . .))) mm de la coroana şinei.uta de circula!ie# 4ala!i'6ăurei'Nr iceni'9ogoşoaia'7ost "olentina' . . De la 4ala!i şi Socola pentru Valea "ălugărească şi Hucureşti'Hăneasa. vor circula pe rutele de mai sus. care au ga. + :verificarea5. "ircula!ia vagoanelor SZD transpuse cu dimensiunile şi rutele prevă ute la pct.amifica!ia .udeni. la $+8) mmE ' lă!imea din axul căii de fiecare parte la cota de .udeni'"hiajna'4iurgiu Lord'. iar din 6ăurei prin Hu ău la Valea "ălugărească şi din "hitila sau 9ogoşoaia la Hucureşti'Hăneasa.amifica!ia . ( :eticheta de încărcare5.usse# 4ala!i'6ăurei'Nr iceni'9ogoşoaia'7ost "olentina' . de $2)) mmE ' lă!imea din axul căii de fiecare parte la cota de . de . Q.2) mm.80) mm de la coroana şinei de $3) mm. .usse sau pe ruta# %ecuci'6ăurei'Nr iceni' 9ogoşoaia'7ost "olentina'.20) mm de la coroana şinei.udeni'"hiajna'Milava'4iurgiu Lord'.a Dulia şi Si.la capitolul DV lit. SZD transpuse se poate face între Hraşov grupa tran it P Vin!u de jos şi pe rutele Sighişoara'"oşlariu'Al. ochelarii acestora vor fi ridica!i la maxim de cursăE . de $0)) mmE ' lă!imea din axul căii de fiecare parte la cota de -30) mm de la coroana şinei de $()) mmE ' lă!imea din axul căii la cota de .80) mm de la coroana şineiE ' lă!imea din axul căii de fiecare parte între cotele $+))'+)() mm de la coroana şinei.usse.oşi şi 4ala!i' H&rlad este inter isă circula!ia vag. 2 :liniile5.a!oane"e ca8ane aco erite 345 a5 .usse# Socola'"rasna'%ecuci Lord'. . .ui să îndeplinească următoarele condi!ii# 1.aritul de încărcare "6.iu'"opşa 9ică'"oşlariu. "ircula!ia vag. prin Hucureşti'%riaj. de 88) mmE ' lă!imea din axul căii de fiecare parte la cota de . De la 4ala!i la .a!oane"e aco erite 345 a5 .+ se va efectua cu respectarea următoarelor condi!ii# a5 "ondi!iile generale prevă ute în instruc!ia -+3C$80.(() mm de la coroana şinei.20) mm de la coroana şineiE ' lă!imea din axul căii de fiecare parte la cota de (() mm de la coroana şineiE ' lă!imea din axul căii de fiecare parte între cotele $)))'. %ecuci'Har.3+) mm de la coroana şinei de -+( mmE ' lă!imea din axul căii la cota de . care circulă de la Socola la sta!iile Valea "ălugărească. şi ga. pct. DD'VDD de mai sus. Hucureşti Hăneasa şi .

$ şi +. pentru a fi programate. rampe.'urile vor sta. şeful sta!iei ca comunica prin telefonogramă la ."9'urile din parcurs vor avi a de fiecare dată. măsurătorile conform instruc!iei -+3.ere de la mărcile de siguran!ă p&nă la reperul de ga.ări de circula!ie pentru fiecare ca în parte.. ..) sau mai mareE ' măsurarea acestor vagoane se va face în pre en!a şefului de sta!ie sau a înlocuitorului său şi care respectă condi!iile şi rutele de mai sus at&t la ducere. 5? 2n sta!iile Socola. Valea "ălugărească. SZD transpuse cu ga. cu dispo i!ie scrisă toate sta!iile de pe sec!iile pe care acestea circulă condi!ii de circula!ie ale trenurilor care au în compunere vag. se va cere apro.arit depăşit. micşorare care ar efectua circula!ia vag.aritului pe unele sec!ii de circula!ie arătate mai sus. lu&nd toate măsurile S".ili prin programul de circula!ie trenurile cu care vor circula vagoanele SZD transpuse.ilite de organele 1 de pe regionala respectivă. iar liniile vecine cu cea de circula!ie vor fi li. marchi e de peroane. . vor circula fără a se mai cere apro.aritE ' circula!ia vag. 35 /n ca urile accidentale de micşorarea ga."9'urile respective despre reluarea circula!iei normale a acestor vag. peroane acoperite. După readucerea ga. organele din ramura 1 vor lua măsuri de sistare a circula!iei vag. SZD transpuse urm&nd ca peste punctele respective să circule în condi!iile sta.". iar . /n ca ul c&nd dimensiunile re ultate în urma măsurătorilor sunt mai mari.. organele 9 şi V fixate prin planul tehnic de exploatare al sta!iei vor efectua înainte de expedierea vag. în cau ă prin sta!ii se va face pe una din liniile construite cu şine de tip . şi .area de circula!ie conform instruc!iei -+3C$80-. 05 Dacă dimensiunile constatate în urma măsurătorilor se încadrea ă în dimensiunile arătate mai înainte la pct. pentru punctele în cau ă. Hucureşti'Hăneasa şi ."9 şi . organele 1 de pe regionala respectivă vor avi a . numerele vag.".aritului la dimensiunile ini!iale.". maga ii. c&t şi la întoarcere.usse %riaj. 4ala!i.". 25 .' prin sta!ii este inter isă circula!ia pe linii cu ochelari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful