You are on page 1of 2

TEST 1. Cine face instructajul legatorilor de sarcina: a) RSVTI ; b) Conducatorul locului de munca respectiv ; c) Seful de Sectie. 2.

Cine pastreaza Cartile macaralelor partea de exploatare in cadrul unui agent economic: a) Conducatorul locului de munca unde functioneaza macaraua ; b) RSVTI ; c) Responsabilul cu Protecti Muncii. 3. Care este Prescriptia Te nica care reglementeaza montarea! punerea in functiune! utilizarea! repararea si "erificarea te nica a macaralelor: a) PT R3 !""3 ; b) PT R# !""3 ; c) PT R$ !""3. #. Cand este posi$ila folosirea macaralelor pentru ridicarea unei sarcini mai mari decat sarcina maxima admisa: a) cand cablurile sunt noi ; b) este interzis ; c) este posibil numai in prezenta RSVTI. %. Care din persoanele de mai jos au accesul permis pe macara: a) RSVTI ; b) Seful de sectie ; c) Responsabilul cu Protectia Muncii. &. 'ntre sistemul protejat (recipient! cazan etc.) si dispoziti"ul de siguranta: a) nu se admite sub nici o forma montarea unui robinet ; b) se poate admite in cazuri speciale montarea unui robinet de inc%idere cu conditia ca& atata timp cat sistemul se afla in functiune& robinetul sa fie blocat si si'ilat pe pozitia ()SC*IS ; c) se poate admite fara nici o conditie impusa. *. 'n cazul dispoziti"elor de siguranta cu mem$rane de rupere! inlocuirea mem$ranelor de rupere se face: a) in cazurile de deteriorare constatate la controlul periodic ; b) anual cu altele noi& c%iar daca par a fi in stare intacta& cu e+ceptia celor la care fabricantul recomanda alta perioada de inlocuire ; c) numai cu ocazia efectuarii verificarii te%nice periodice la instalatiile ,ec%ipamentele) sub presiune pe care le prote-eaza.

+. Pentru centralele termice dotate cu unul sau mai multe cazane a carei putere depaseste 3,,-. si intra su$ incidenta PT C/02,,3! proiectul de instalare "a fi: a) verificat& semnat si stampilat doar de un verificator M.P/T autorizat ; b) verificat si avizat de proiectant sau a'entul economic care a intocmit proiectul ; c) avizat conform din punct de vedere al sc%emei termomecanice de un a'ent economic autorizat ISCIR I0SP)CT. /. 1a un cazan nou de apa calda care intra su$ incidenta PT C/02,,3! re"izia interioara poate sa nu fie efectuata la autorizarea functionarii daca: a) cazanul este livrat complet asamblat si fabricat cu ma+im ! ani inainte de data la care se face autorizarea ; b) cazanul este livrat complet asamblat si fabricat cu ma+im # an inainte de data la care se face autorizarea ; c) nu are importanta data cand a fost fabricat. 1,. Care este diametrul nominal minim si presiunea minima a unei conducte de a$ur pentru a intra su$ incidenta PT C1,02,,3: a) (n min1 !2 mm Pmin1"&3 bar ; b) (n min1 4" mm Pmin1"&4 bar ; c) (n min1 3! mm Pmin1"&4 bar.