You are on page 1of 2

TEST 1. Pentru exploatarea cazanelor de abur n condiii de securitate este responsabil a) sociatatea de asigurari ; b) utilizatorul (proprietarul) ; c) pompierii. 2.

Placa de timbru de pe un recipient casat a) se pastra minim 5 ani de ctre RSVTI ; b) se va distruge n prezen a RSVTI ; c) se va trimite la IS!IR. 3. Prescripia tehnic PT C !1"2##3 nu se aplic dac a) recipientul este nc"iriat ; b) Recipientul lucreaz cu apa la o presiune ma#im admisibil mai mic de $%$5 &pa ($%5 bar) ; c) Recipientul lucreaz cu aer la o presiune ma#im admisibil mai mare de 5$ bar. . Supapele de si$uran cu pir$hie si contra$reutate se pot %eri&ica 're$la( a) numai pe standuri specializate ; b) la locul de 'unc ionare ; c) nu se veri'ic. ). *ncercarea de presiune hidraulic se execut a) dup o repara ie ; b) saptmnal ; c) la o temperatur de minim 5$ grade celsius. +. ,bli$aia numirii de -S.T/ re%ine0 a) Tuturor agentilor economici ; b) (umai agen ilor economici constructori de instala ii ce intr sub inciden IS!IR ; c) )gen ilor economici de intori de instala ii ce intr sub inciden IS!IR. 1. Cum se &ace trecerea n cadrul aceleia2i $rupe la mane%rarea unor macarale de tip di&erit3 a) *n urma unui instructa+ teoretic e'ectuat de 'ormator autorizat ; b) instructa+ teoretic% practic de acomodare ,i e#aminare de comisia te"nic a de intorului ; c) *n urma e'etuarii unei prectici de acomodare de -$ ore. 4. Cum se &ace trecerea la mane%rarea unor macarale din $rupe de clasi&icare di&erite3 a) instructa+ teoretic ,i e#aminare de comisia din care 'ace parte conducerea unit ii de intoare ; b) instructa+ teoretic ,i e#aminare de comisia din care 'ace parte RSVTI ;

c) curs teoretic% practic de acomodare ,i e#aminare de comisia din care 'ace parte inspectorul de specialitate IS!IR. 5. Cu ce sarcin se e&ectueaz ncercarea static la %eri&icarea tehnic periodic la o macara3 a) Sarcina nominal mrit cu .5 / ; b) Sarcina nominal mrit cu 0$ / ; c) Sarcina nominal. 1#. Care este 6otr7rea de 8u%ern pri%ind or$anizarea 2i &uncionarea /SC/-3 a) 12 0$.. din .$$. ; b) 12 034$ din .$$0 completat ,i modi'icat cu 12 05. din .$$5 ; c) 12 006 din .$$4.