You are on page 1of 2

TEST 1. Autorizarea de funcionare a echipamentelor care intra sub incidenta ISCIR se efectueaz de ctre?

a) responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatilor-RSVTI ; b) reprezentantul ISCIR ; c) n functie de comple itatea instalatiei de catre RSVTI sau inspectorul ISCIR! . Echipamentele aflate sub incidenta ISCIR pot functiona fara autorizatie de functionare? a) da ; b) nu ; c) in functie de comple itatea echipamentului! !. Care sunt recipientele ce ram"n in e#idena interna a societai? a) cele cu produsul p"presiune) V"volum) # $%%% bar litru ; b) cele cu produsul p"presiune) V"volum) # $%%%% bar litru; c) cele cu presiunea p # $ bar! $. E#identa instalatiilor din cadrul societatii se #a tine ? a) ntr-un registru tipizat ; b) in orice registru ; c) nu se tine evidenta instalatiilor! %. Responsabilul cu supra#e&herea si #erificarea tehnica a instalaiilor poate sa #izeze anual carnetele personalului de deser#ire a instalaiilor din cadrul societi? a) nu ; b) da ; c) numai cu acordul ISCIR! '. (n timpul deplasrii) pe E*S +electromotosti#uitor, pot staionaa) numai stivuitoristul ; b) dou& persoane ; c) trei sau mai multe persoane! .. /ispoziti#ele de si&uran ale motosti#uitorului sunta) limitator de curs& 'i limitator de sarcin& ; b) opritoare 'i tampoane ; c) limitator de curs& 'i limitator de sarcin&( limitator vitez& cobor)re "drosel)( limitatorvitez& la spargerea conductei( pl&cu*& de siguran*& combinat& cu bol* pentru asigurarea cobor)rii cadrului mobil! 0. Este permisa accesul persoanelor straine in camera troliului ? a) da ; b) nu ;

c) numai nso*ite! 1. Re#izia &eneral a unui ascensor se #a efectua obli&atoriu la un inter#al de timp cuprins intre ? a) + luni , - ani ; b) - ani , . ani ; c) . ani , / ani! 12. Care este prescripia tehnic care re&lementeaz punerea in funciune) e3ploatarea 4i repararea ascensoarelor ? a) 0T R$--%%. ; b) 0T R+ --%%- ; c) 0T R- -$122!