You are on page 1of 2

TEST 1. Autorizarea de funcionare a echipamentelor care intra sub incidenta ISCIR se efectueaz de ctre?

a) responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatilor-RSVTI ; b) reprezentantul ISCIR ; c) n functie de comple itatea instalatiei de catre RSVTI sau inspectorul ISCIR! . Echipamentele aflate sub incidenta ISCIR pot functiona fara autorizatie de functionare ? a) da ; b) nu ; c) in functie de comple itatea echipamentului! !. "eser#irea echipamentelor si instalatiilor de sub incidenta ISCIR se face de catre persoanal autorizat ISCIR ? a) nu ; b) da ; c) in functie de comple itatea echipamentului! $. E#identa instalatiilor din cadrul societatii se #a tine ? a) nu se tine evidenta instalatiilor ; b) in orice registru ; c) ntr-un registru tipizat! %. Ce se &nele'e prin recipient sub presiune? a) orice recipient metalic care con"ine un fluid la o presiune mai mare de #$% bar ; b) orice recipient metalic chiar dac& este la presiunea atmosferic& ; c) orice recipient metalic sau nemetalic contine un fluid ! (. A#ariile )i accidentele la macarale se anun la I.S.C.I.R. I*S+ECT,IT &n termen dea) ma im ' ore; b) imediat; c) ma im () ore! .. / 'rind rulant acionat electric cu sarcina nominal 1 ton poate fi mane#rat de a) macaragiu autorizat de I!S!C!I!R! I*S+,CT-IT n grupa -; b) electrician; c) manevrant instruit prin curs de adaptare profesional&! 0. RS1TI poate s or'anizeze e2aminarea anual a macara'iilor? a) nu;

b) da; c) numai cu acordul inspectorului sef de la ISCIR IT! 3. Re#izia 'eneral a unui ascensor se #a efectua obli'atoriu la un inter#al de timp cuprins intre ? a) . luni / ( ani ; b) ( ani / 0 ani ; c) 0 ani / ) ani! 14. Este permis ridicarea cu sti#uitorul a tuburilor de o2i'en? a) da$ cu aprobare 1efului de sec"ie; b) da dac& se respect& prevederile prescrip"iilor tehnice! c) nu$ fiind o opera"ie periculoas&!