You are on page 1of 1

ELE 481

G Sistemlerinin Analizi I

nkoul: -

Elektrik enerji sistemlerine giri. Temel kavram ve elektriksel cihazlar. Tek fazl ve fazl sistemlerde g hesaplar. G a sistemlerinin modellenmesi. Datm ve tama sistemi kablolar. Ksa devre hesaplar. G sistemlerinde sigortalar, kontakla sistemlerinde lm yntemleri. Topraklama kavram ve topraklama yntemleri. Dokunma ve adm gerilim hesaplamalarna ELE 482 G Sistemlerinin Analizi II nkoul: ELE 481 3

G sistemlerine giri. letim hat parametreleri; endktans ve kapasitans. Ksa, orta ve uzun hat modelleri ve akm-gerilim ili

elektriksel zellikleri. G sistemlerinin modellenmesi. Simetrik ksa devre analizi. Kesici seimi. Simetrili bileenler teorisi. devreleri. G sistemlerinde simetrisiz ksa devreler; faz-toprak, faz-faz ve iki faz-toprak ksa devre analizleri. G sistemleri metotlar. Yk ak. G sistemlerinde kararllk. ELE 483 G Sistemlerinde zolasyon nkoul: 3

Yaltm egdm ve temel kavramlar. G sistemlerinde i ve d ar gerilimler. Yryen dalgalarn yansma ve krlmas. analizi. Ar gerilimlere kar koruma ve aygtlar. ELE 484 Yksek Gerilim Kesicileri nkoul: 3

Kesiciler ve g devresi kesme hakknda genel bilgi. G sistemlerinde devre ama-kapama analizi. Kesici ark fizii. Ark ke

yaplar. Kesiciler iin test metotlar. Gazlarda akm gerilim karakteristii. Katotlardan elektron yaym. yonizasyon ve iyoni dzenekleri. Elektronegatif gazlarda delinme dzenekleri. Yldrm dearjlar. Korona dearjlar. Sv ve kat yaltkanlarda de gerilimlerinin retilmesi ve llmesi. ELE 485 Enerji Datm I nkoul: 3

Elektrik enerjisinin zellikleri ve enerji datm sistemleri. Hat sabitleri ve hesaplan yntemleri. Normalden farkl gerilimin iletken kesitlerinin belirlenmesi. Bir noktadan ykl hatlar. Enerji datm ebekeleri. Noktasal yklerle ykl hatlar ve kesit

younluklar. Toplu ve yayl yklerle alan hatlarda kesit hesab. Transformatr yerlerinin tayini ve glerinin hesab. Dire tiplerinin belirlenmesi. Alak gerilimli enerji datm projesinin hazrlanma esaslar. ELE 486 Enerji Datm II nkoul: ELE 485 3

Orta gerilim hatlar ve ebekeleri. Normlatrlm gerilim kademeleri ve ekonomik iletme geriliminin belirlenmesi. Datm snma ve mukavemet esasna gre belirlenmesi. Hat arzalar. Boyuna ve enine gerilim dm hesab. Hat iletken kesitinin Ekonomik hat iletken kesitinin belirlenmesi. ift taraftan beslenen hatlarda g kompanzasyonu ve kesit hesaplar. Enerji kay ELE 487 Enerji Hatlar nkoul: 3

Enerji hatlar iletken seimi. Enerji hatlar malzemelerinin mukavemet ve ar gerilimlere kar hesaplar. Yksek gerilim ha erisi denklemi. Sehim hesaplanmas ve sehim verme metotlar. Tel ekme hesaplar ve enerji tama hatlarna gelen ek ykle hesaplamalar. Ekonomik ve kritik aklklarn hesaplamalar. Direkler ve kafes direk hesaplamalar. Beton direkler ve hesapl direnci. Enerji iletim kararllna giri.