You are on page 1of 2

DOKTORSKI STUDIJ RASPORED PREDAVANJA ( sijeanj 20. srpnja 2013.

) Datum
11.01.2013. 12.01.2013. 18.01.2013. 19.01.2013. 25.01.2013. 26.01.2013. 01.02.2013. 02.02.2013. 08.02.2013. 09.02.2013. 15.02.2013. 16.02.2013. 22.02.2013. 23.02.2013. 01.03.2013. 02.03.2013. 08.03.2013. 09.03.2013. 15.03.2013. 16.03..2012. 22.03.2013. 23.03.2013. 29.03.2013. 30.03.2013. 05.04.2013. 06.04.2013. 12.04.2013. 13.04.2013. 19.04.2013. 20.04.2013. 26.04.2013. 27.04.2013. 10.05.2013. 11.05.2013. 17.05.2013. 18.05.2013. 24.05.2013. 25.05.2013. Odabrana poglavlja komponentnih arhitektura i tehnologija Metodologija programskog inenjerstva Projektni ciklusi u znanosti i razvoju Metodologija programskog inenjerstva Dr.sc. Blaenka Divjak Dr.sc. V. Strahonja Dr.sc. Neven Vrek Dr.sc. V. Strahonja Dr.sc. Neven Vrek Dr.sv. Dragutin Kermek Projektni ciklusi u znanosti i razvoju Korporacijsko upravljanje u dravnim i privatnim organizacijama Znanstvenoistraivaki rad u informacijskim znanostima Korporacijsko upravljanje u dravnim i privatnim organizacijama Dr.sc. Marijan Cingula Dr.sc. Diana imi Dr.sc. Blaenka Divjak Dr.sc. Marijan Cingula Odabrana poglavlja iz upravljanja informacijskom tehnologijom Korporacijsko upravljanje u dravnim i privatnim organizacijama Dr.sc. Marijan Cingula Dr.sc. Zdravko Krakar Znanstvenoistraivaki rad u informacijskim znanostima Znanstvenoistraivaki rad u informacijskim znanostima Projektni ciklusi u znanosti i razvoju Dr.sc. Blaenka Divjak Dr.sc. Diana imi Dr.sc. Diana imi Projektni ciklusi u znanosti i razvoju Dr.sc. Blaenka Divjak Odabrana poglavlja iz upravljanja informacijskom tehnologijom Stanje i razvoj ERP sustava Dr.sc. Neven Vrek Dr.sc. Zdravko Krakar Odabrana poglavlja iz upravljanja informacijskom tehnologijom Stanje i razvoj ERP sustava Dr.sc. Neven Vrek Dr.sc. Zdravko Krakar

Predmet
Stanje i razvoj ERP sustava

Nastavnik
Dr.sc. Neven Vrek

07.06.2013.
08.06.2013. 14.06.2013. 15.06.2013. 28.06.2013. 29.06.2013. 05.07.2013. 06.07.2013. 12.07.2013. 13.07.2013. 19.07.2013. 20.07.2013.

Metodologija programskog inenjerstva Odabrana poglavlja komponentnih arhitektura i tehnologija Odabrana poglavlja elektronikog poslovanja Odabrana poglavlja komponentnih arhitektura i tehnologija Odabrana poglavlja elektronikog poslovanja Odabrana poglavlja elektronikog poslovanja

Dr.sc. V. Strahonja Dr.sc. Neven Vrek Dr.sc. Dragutin Kermek Dr.sc. Neven Vrek Dr.sc. Dragutin Kermek Dr.sc. Neven Vrek Dr.sc. Neven Vrek

Napomena: Predavanja se odravaju u Vijenici FOI /III kat petkom subotom u 14:00 sati u 9:00 sati