You are on page 1of 5

Guia didctica dAudacity

1. Fitxa tcnica Ttol del material: Audacity Nom autors: Dominic Mazzoni i Roger Dannenberg Any producci: a la tardor de 1999 a la Universitat de Carnegie Mellon. Va ser publicat com a software de codi obert en Sourceforge.net al maig de 2000. Idioma material: afric alemany, rab, bengal, bielors, birm, blgar, camboyano, catal, xins (simplificat), xins (Taiwan), txec, core, dans, eslovac, eslov, espanyol, basc, fins, francs, galls, gallec, georgi, grec, hebreu, hind, hongars, indonesi, angls, irlands, itali, japons, litu, macedoni, neerlands, noruec, occit, persa, polons, portugus, portugus brasiler, romans, rus, serbi (cirllic), serbi (llat), suec, taiko, turc, ucrans i vietnamita Durada estimada: indefinida. Especificacions tcniques: podem accedir al programa una vegada lhem installat al nostre ordinador, per mitj duna descrrega gratuta. Per a la transformaci del projecte en MP3 cal installar un altra programa anomenat LAME. Descripci: o Objectius: Indagar i experimentar les possibilitats del so com a elements de representaci i comunicaci i reflexi didees i sentiments. Explorar i conixer materials i instruments diversos. Desenvolupar la sensibilitat i aplicar els coneixements artstics en lobservaci i lanlisi daudicions de realitat quotidiana. o Continguts: Bloc III i bloc IV del segon cicle de primria de la matria dEducaci artstica. o Destinataris: o Segon cicle.

mbit dintroducci: A laula juntament amb tots els alumnes a lassignatura de msica.

2. Descripci del material Tipus: Audacity s un programa lliure i de codi obert per gravar i editar sons. Tamb permet fer ledici darxius d'udio tipus Ogg Vorbis, MP3, WAV, AIFF, AU , LOF i WMP. Per a conixer com utilitzar aquest recurs, ens hem guiat pel segent tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=51AilgCR5OQ Funcionalitat: s una molt bona manera de motivar als alumnes, ja que es treballa a partir del so, que s una metodologia diferent amb la qual podem captar la seva atenci. Tamb s una altra manera dexperimentar com funcionen les classes organitzades a travs dactivitats sonores en les quals promovem la participaci activa de lalumnat. Estructura material: com podem observar a la imatge, el programa est compost per diferents eines deines dedici per a poder treballar i formar la teva prpia audici variant la durada de les diferents pistes, el seu volum, la seva ampliaci, etc.

3. Guia ds Destinataris: la classe est composada per 24 alumnes, dels quals no trobem cap que tingui cap necessitat educativa especial. Dintre daquest alumnat, trobem tres nouvinguts, per que noms es veuran afectats per la descripci de lactivitat, ja

que el que no dominen s lidioma i la resta de la proposta es pot interpretar des de qualsevol idioma. Els coneixements dels nostres alumnes respecte al tema de les emocions s bsic, ja que no sha treballat mai al llarg del seu procs daprenentatge, per tant, cal realitzar tot un projecte com a fi de que aprenguin i sadonin de les emocions que es poden manifestar. Els seus coneixements previs respecte a la seva habilitat amb les TIC no ho necessitem saber degut a que no han dinteractuar digitalment, ja que emprem aquest recurs com a metodologia i no com a instrument dutilitzaci. Competncies: o A la competncia cultural i artstica es posa lmfasi en el coneixement de diferents codis artstics i en la utilitzaci de les tcniques i els recursos que en sn propis, per ajudar lalumnat a iniciar-se en la percepci i la comprensi del mn que lenvolta i a ampliar les seves possibilitats dexpressi i comunicaci amb els altres. La possibilitat de representar una idea de manera personal, promou la iniciativa, la imaginaci i la creativitat, alhora que ensenya a respectar altres maneres de pensament i altres formes dexpressi. o El fet dexplorar i indagar els mecanismes i recursos apropiats per cercar solucions i adquirir coneixements, es promou de manera rellevant

lautonomia i iniciativa personal. Per una banda, el procs que porta a linfant des de lexploraci inicial fins al producte acabat. Daltra, exigeix lelecci de recursos, tenint present la intencionalitat expressiva del producte que es desitja aconseguir i la revisi constant del que sha fet en cada fase del procs amb la idea de millorar-lo si s necessari. o A la competncia per aprendre a aprendre es contribueix en la mesura que safavoreixi la reflexi sobre els processos en la manipulaci dobjectes, lexperimentaci amb tcniques i materials i lexploraci sensorial de sons, textures, formes o espais, a fi que els coneixements adquirits dotin lalumnat dun bagatge suficient per utilitzar-los en situacions diferents. Objectius: o Indagar i experimentar les possibilitats del so, com a element de comunicaci, i utilitzar-lo per expressar amb autonomia vivncies, idees i sentiments, contribuint a lequilibri afectiu i a la relaci amb els altres.

Expressar i comunicar amb autonomia i iniciativa emocions i vivncies per mitj dels processos propis de la creaci artstica en les seves dimensions musicals.

Desenvolupar la sensibilitat i aplicar els coneixements artstics en lobservaci i lanlisi daudicions i objectes de la realitat quotidiana i de diferents manifestacions del mn de lart i la cultura per comprendrels millor i forjar un gust propi.

Mantenir una actitud de recerca personal i/o collectiva, articulant la percepci, la imaginaci, la indagaci i la sensibilitat i reflexionant a lhora de realitzar i gaudir de diferents produccions artstiques.

Posar-se en situaci de viure la msica: cantar, escoltar, ballar i interpretar, mantenint una actitud receptiva cap a lexpressi musical i les seves manifestacions.

Desenvolupar una relaci dautoconfiana amb la producci artstica personal, respectant les creacions prpies i les dels altres, desenvolupant capacitats de dileg i sabent rebre i expressar crtiques i opinions constructives.

Participar en situacions de contacte directe amb les obres musicals, actuant de manera correcta i respectuosa i mostrant inters per lobservaci i per laudici de les manifestacions de lart.

Continguts:

DEL BLOC 3:

Discriminaci auditiva, denominaci i representaci grfica de les qualitats dels sons.

Audici activa i reconeixement duna selecci de peces musicals de diferents estils i dalguns dels seus trets caracterstics.

o o o

Comentari i valoraci de representacions musicals. Inters pel descobriment dobres musicals de diferents caracterstiques. Actitud atenta i silenciosa i respecte per les normes de comportament durant laudici musical.

DEL BLOC 4:

Exploraci de les possibilitats sonores i expressives de la veu, el cos, els objectes i els instruments.

Seguiment dhbits i normes per tenir cura de la veu, del cos i dels instruments.

Lectura i interpretaci de canons i peces instrumentals senzilles amb diferents tipus de grafies, individualment o en grup.

Inters i responsabilitat en les activitats dinterpretaci i respecte per les normes.

Inters per ajustar el procs de creaci musical a les intencions previstes i a les possibilitats davant la creaci, producci i interpretaci artstica.

Utilitzaci de material: per al desenvolupament de lactivitat, hem de suposar que a la sessi anterior hem realitzat les activitats creades a partir de lEducaplay, en la qual vrem introduir certes emocions. Aix doncs, per al treball de lAudacity no necessitarem introduir cap explicaci als alumnes, ja que coneixen les emocions que treballarem. Primerament, posarem laudici a tot el grup classe. A partir daqu, la classe la guiaran els propis alumnes. Realitzarem petits grups de 5 6 alumnes, els quals hauran de debatre quina emoci creuen que correspon a cada audici i per qu. Una vegada hagin reflexionat, ho posarem en com. Finalment, el mestre far que els alumnes reflexionin com pot la msica produir-nos una emoci o una altra, o quina acci pot ocasionar aquesta (ballar, plorar, avorrir-nos, etc.). Per tant, el material lemprarem de manera que siguin els alumnes els que en tot moment han de participar i raonar el sentit de lactivitat. Es demanar doncs, un alumnat actiu.

Avaluaci: el que avaluarem amb aquesta activitat ser que els tot i cada un dels alumnes participin al llarg de la classe, de manera que aportin les seves opinions. Aquesta opini, per, ha danar acompanyada dun raonament i una reflexi, per tant, es valorar una bona expressi dels alumnes i el seu nivell de raonament davant lactivitat. A ms, es tindr molt en compte latenci que presten els alumnes i el seu inters cap a lactivitat, aix com el respecte que es mostri a aquesta, a la mestra i a la resta de companys, a lhora descoltar les diferents opinions i de respectar els torns de paraula.