You are on page 1of 14

i oblik) pri modulu (Uvod u projektovanje) u I semestru I godine osnovnih akademskih studija na (Arhitektonskom fakultetu) univerziteta u beogradu adam

sunturli 61/2012
mentor milutin cerovi demonstrator anela karabaevi

rada tokom kursa (Prostor

portfolio

teren

52 tanka elementa geometrije kvadra je stegnuto u laki metalni ram. malim pomerajima i rotacijama izmeu svaka dva elementa se dolazi do krive linije prirodnog terena. preveliki pomeraji i vertikalne sile prevelikog intenziteta naruavaju stabilnost sklopa. granicu stabilnosti odreuju fizike osobine (dimenzije) elemenata sklopa, poput prirodnog terena.

zid

tanke drvene ploice su poreane u slogove. slogovi se prepliu stvarajui prozranu ali vrstu prepreku. preklopi slogova formiraju razliite figure. prolazak pored dugakog zida nije monotono iskustvo.

streha

niti zateu pravougaonu povrinu sa zasecima. trake izmeu zaseka formiraju talase i povrina dobija treu dimenziju. trake sa manje talasa izdiu povrinu od tla, trake sa vie talasa ine svod. zategnutost niti ne dozvoljava da se svod urui. svod omoguava cirkulaciju vazduha, a ograniava prolazak svetla i padavina.

plaa

podzemno sklonite

nadzemno sklonite

nadzemno sklonite

nadgradnja