You are on page 1of 4

Cukni Vo Drvo Na boga kamenja ne sme frlale, Od drugi poveke ne sme gresele So edna nadez Za troska ljubov Za malku

sreka Ziveeme Pesni stihovi Celi, fermani noki nespani solzi soleni So edna nadez Za troska ljubov Za malku sreka Ziveeme Cukni vo drvo Vistina e Nadvor e prolet Zivi sme Cukni vo drvo ukni tri pati Zaedno da sme !as i ti" #ako de inja Vo krevet gusnati ne stanuvame $ veke pladne e %oa e ova, ova e toa toa e toa, toa e se" &&"

MENI TREBAS TI tekst - OLIVER DRAGOJEVIC


MENI TREBAS TI tekst

Necu srebro, necu zl to n! bo" tst#o c!$elo" s#!$et %ocu s &o ' &e l$ub!s t! necu &$esec, necu z#!$ez'e n!t! sunce ' &e "r!$e t#o" neb zel!& s$ $ T! s! srebro, t! s! zl to ! bo" tst#o ko$e ne& & &o" z!#ot s&!s o s! t! bu'! &o$ s$ $n z#!$ez' '!o neb ko$e" treb & n$eznost! &! s#o$e ' $ Re() *+ Men! treb &en! treb &en! treb &en! treb &&" s t! ' &e #ol!s s t!, cezn$o 'u" s t! ' &e #o'!s s t! z l$ub #

NASOJ LJ,BAVI JE -RAJ tekst OLIVER DRAGOJEVIC


NASOJ LJ,BAVI JE -RAJ tekst Olo#no nebo k!su tu"e s.re& , Ne&!rne ruke, s$ene su bez sn , / o#!& stolo& tebe #!se ne& , A c su n!s&o !s.!l! 'o 'n C#$ece u # z!, &!r!s t#o" t!$el , -u' "o' ' krene&, os$ec & " $ , ,z lu' cek .ostel$ &e b!$el , - ' tebe ne& , ne& &!rno" sn N so$ l$ub #! $e kr $, $er te 'ru"! &en! s ' ukr 'e, N so$ l$ub #! $e kr $, o#o srce #!se ne& n 'e Mrt#o c#!$ece, .ust! stol,

t! s! 'on!$el &! bol N!$e&o nebo, .r z n st n, t! s! o'n!$el &! ' n T! s! l!l l zn! s$ $, n so$ l$ub #! $e kr $ L$ub #l$u s#o$o&, "r '!o s & z te, ,t#r'u n$eznu, .unu to.lo" sn , , n$o$ s & %t!o "o'!ne ! s te, 0ro#est! s tobo&, cu# t123 te o' zl && Crvena jabuka Sampanjski poljuba 'ampanjski poljuba Dlanovi moji pod elom tvojim ti ljubis me pospano sapat na kraju, topla i bosa otisla si prerano Na usnama stoji trag sampanjskog poljup a prosle su druge, kise i duge a ti jos prva do sr a Pun mjese je no as kao i tad ti ujem dolazis ponovo u nas grad ja opet bih sve sto god pozelis kad volis, ne mislis Pun mjese je no as kao i tad za mene uvas li onaj osmijeh i sad i malo sampanjskog poljup a prva do sr a #roz moju kosu provla is ruke mokri su ti obrazi zagrizes usnu u toj ljepoti sav mi zivot prolazi Na usnama stoji trag sampanjskog poljup a

prosle su druge, kise i duge a ti jos prva do sr a &&&&""