You are on page 1of 12

ld!

r o w d i Stup

Fly Express

Vicko ,Petra I Bakice

Date: Broj 16 Godina 2

04/07

To Order Call: 0038521570205

Page 2

Stupidworld!

Sadraj
Rubrike (Izbori).....5 Vicko, Petra I Bakice........................6 Mosor und fottographicce...............8 Kupres sci Konjinni.......................10 Nala je pasa..12

Page 3

To Order Call: 0038521570205

Super Kinner

Price: $10.26 Order #: 028731 Type: Ecologic Tropical

Torba di Kinnero

Torba monog torbo-proizvoaa Super Kinner moe se gotovinom kupiti samo za 2$.

Page 4

Stupidworld!
Rubrike
Izbori izabrali predsjednika Banal Grupe
Izbori za predsjednika 06/07 godine. Protekli su bez problema. Na ovim izborima Dida je s 3 glasa pobijedija Petru koja je imala 2 glasa. Iza Petre su se ubacile None I Teta Branka sa 1 glasom. Dok su bez glasova ostali Mirko, Vesna I File.

Izbori za predsjednika DHS-a


Ovako je glasila lista nakon izbora: Jale 4 Buba 1 Luka 1 Mario 0 Mirko I Vesna ,ponovno, 0! Jaka je sa 3 glasa razlike pobijedio Bubu I Luku ,a sa 4 Mirka ,Vesnu I Maria! Poto Luka nije ba aktivan u DHS-u Buba je pod presjednik. Jaka presjednik itd.

Statistika Izbora
Na izborima za Banal grupu glasovalo je 87.5% ljudi a za DHS 85.7%. Najgore su proli Mirko I Vesna kandidirani na 2 izbora I osvojili 0 glasova,a najbolje Jale sa ak 3 glasa prednosti pred podpresjednikom.

Page 5

To Order Call: 0038521570205

Vicko,Petra i
Vicko, Petra I Bakice su meusobno povezane. Vicko je Petrin roak I obrnuto ,a oboje imaju I po dvije Bakice ak jednu zajedinku:Nonu. Ali ovdje nije rije o ovoj vrsti bakica. Ovo je rije o nepoznatim bakicama ili Homo Sapien Bakvinu: turistikim bakicama I Divljih bakica. Evo neke pitome Bakice I dida (dolje na slici). Lokacija: Negdje u Rumunjskoj Slika s Ture Balkana Picture by: Ivana Deli

Page 6

Stupidworld!
U Okraju s Bakicama i Vicko i Petra su bili bespomoni. Na primjer: U Kutnoj hori-esk Republika Vicko i Petra su bili u kovnici za novce s pustim bakicama tipa Espaa. Kad je voditeljica reka da e ovaj ta in je pokaziva kako se kuje dat novi bakice su probile Vicka i Petru samo da bi doli do novia. Vicko se borio izato se izborio za dva novia ali Petra je ostala bespomona! Nije s eborila i nakraju (kad su sve bakice pokupile lovu) ostali su samo tuna Petra i
Voditeljica. Voditeljica je saali i da joj novi. A sada nastupa Malta. Na Malta su ih nale bakice tipa Romnia . One su doslovno pregazile jedne zagrepane koji su ili s naon agencijom. Na Sreu Vicko i Petra Proli su samo s lakim ozlijedama jer su se pourili i bili bri od bakica.

Vicko je u Splitu

izbjegao

ponovno one bakice Espaa koje su bile mirno okupljene oko voditeljice. Vicko se pourio jer je ovaj put bio spretan. I tako zavrava Pria o Bakicama.

Page 7

To Order Call: 0038521570205

Ovije k se mora te odmo riti ako ste se penja li

Eto mjesto gdje smo ili Mosor. Svi su govorili da smo na Marjanu. (Zabunili su se)

Nema Buca...

Za razliku od sad!

Page 8

Stupidworld!

Magarac o doma.

Igralo se I na balun...

Petre ima svugdi...

...ne samo na mosoru nego I u Helsinkiju!

Page 9

To Order Call: 0038521570205

Evo ko nas je doeka na putu do kupresa!

Ovaj nan je Kesija zube!

Ovaj je Ogroooooooooman!

Mala drijebad...

Page 10

Stupidworld!

Vicko Skija.

Kupreko polje.

Mirko, Auto ,Potok I Vesna.

Djelo Vicka I Lopate

Kad su se vozili doma Bezii su uli da neto lupa. Toje bija klju od auta. Osta in je s druge strane brave,a imali su dva kljua tako da je jedan bija u bravi,a drugi u vanjskoj bravi za otkljuat auto!

Dovienja!

Page 11

Petra je nazvala Vicka i pitala ga Oe li udomit pasa? Vicko je nazva Vesnu koja je odma rekla Ne! Ali zato je petri odjedamput palo napamet to pitat? E o tome je ova pria. Petra i njene prijateljice su nali kutiju i u njoj 3 pasa: 2 mujaka i 1 enku. Petra nije mogla odolit pa je uzela enku +na uvanje i pomislila da e uspit udomit ga negdi. A Bubica kako je reagirala kad je mala dola?! Bila je najsretnija na svitu! Ponaala se ka prava mama! ak i kad je mirko doa i uvatija malu Bubije malo mahala repon. Petrin pokuaj da Vicko udomi pasa je bio neuspjean,ali je nakraju uspila uvalit malu jednoj u Trogiru. Taj pas je strano smian pogledajte: