You are on page 1of 12

FLY EXPRESS

U ovon broju:
Foto Miseca
Rubrike
Izvjetaj sa Sela
KUTAKBARBAJOKA: Frizure djevojica
FLY EXPRESS TI SKARA
Br oj 44 | Godi na 4 | 5 kuna
mobitel: 099 692 49 60 e-mail: fly.vicko@gmail.com
Page 2
mobitel: 099 692 49 60 e-mail: fly.vicko@gmail.com
Na aerodromu smo ove godine bili 1000 puta,
iako nismo nikad letili, tako da smo se esto
nalazili u osmatranici, gledajui kako slijeu
avioni. Jedanput, u 23.30, iz stropa je izletija
imi. Bija je izbezumljen, pa je svaku malo
slijeta na prozor ili na zid. Mirko ga je uspija
slikat.
FLY EXPRESS TISKARA
Page 3
SADRZAj SADRZAJ SADRAJ
II FOTO MISECA: AERODROMSKI IMI
III SLUBENA SPRKA
IV RUBRIKE: ZMIJA U LUXORA | SUDAR
GOLUBOVA | TRP KANIBAL | RAFALNA
PRDNJA I OSTALO
VI Tiroler (& Krntner) Stdte: INNSBRUCK
VIII SECONDS FROM DISASTERS: KOMIZA
X KUTAKBARBAJOKA: Frizure djevojica
XI PEANUTS
XII IZVJESTAJ SA SELA
SLUBENA SPRKA
Slubeno se spravamo na zabuni do koje je dolo u
prolom broju, gdje smo napsali da u predprolom
broju nije blo Slubene sprke . Do zabune je dolo
jer smo mi u zadnji as stavl tu rubriku.
Kad san bija na
Brau, zadnje dvi veeri san lovija ribu s teton Majom. Ja san
lovija na lignju (nisan nita ulovija), a ona je lovila na trpa
(,unutranjost od). Neko vrime nije uope bilo ribe, kad ono Teta
Maja ulovi neto. ta je izvukla vanka, bilo je stvarno bizarno.
To je bija trp!! Ulovila je trpa na trpa! Objanjenja su vrlo
jednostavna: Taj trp je kanibal! ili Taj se trp zakaija za udicu pa
ga je teta Maja izvukla, a trp nije kanibal! Nama se vie svia
ono prvo, pa emo se opredijelit za njega, a vi kako oete!
Ovih dana, promatrajui ptice, ustanovili
smo da im je veliki napor poletjeti i da sve ptice rae hodaju ili
ak tre nego da lete. Dodatno su nas u to uvjerila dva goluba.
Mi smo ili svojim putem, kad smo doli ispred jednog goluba.
Nastavili smo hodat, a golub je nastavija hodat isprid nas, biui
od nas. Tako smo hodali 100 metri, a da se golub nije maka sa
strane nego je stalno urija isprid nas. Napokon je odluija
skrenit sa puta. Da se maka desno odma bi bija kraj nas i moga
bi prestat trat jer bi mi produili, ali se on odluija i livo, di je
mora pro kraj Mirka, mene i Vesne. Prije nego ta se on odluija
pre, s druge strane je bija drugi golub koji je nam je ia prisi
put. Put se suzija, pa su obadva goluba brzo hodali / trali isprid
nas. U istom trenutku obadva su odluili promijenit stranu i
pobi nama, pa su to i pokuali. Meutim, dva su goluba udrila
glavom jedan u drugoga i onda su napravili ono ta su odavno
tribali: okrenili se i otili. Kraim putem.
mobitel: 099 692 49 60 e-mail: fly.vicko@gmail.com
Page 4
RRB
(RUBRIKE)
BT
(TRP KANIBAL)
Sv GO0T
(SUDAR GOLUBOVA)
Luxor, tvornicu nadalina zaina i
okolade, terorizirala je
zmija. Ubrzo nakon toga
dekapitirali (obezglavili) su
je radnici. Obezglavljena
zmija(na slici) ubrzo je
prebaena u opu bolnicu
kovace u Solinu. Dok je
zmija imala glavu, ni pasi ni
make isprid Luxora nisu
reagirali nikako niti
napravili ita . Sad je pitanje: Ima li jo zmija???
Bubica je u zadnji misec
izila karton, povratila,
rasprdila se i jo toga.
Najvei kanadal je bija kad je dola dojava da je Bubica
izila karton. Iako to za nju nije dobro svi su rekli ili ajme (i
razmiljali: ovaj pas sve jede) ili ha,ha (i razmiljali: kako je
mogla izist karton??). Ustanovilo se da je karton lipo mirisa
pa da ga je Bubica zaminila s hranom. Kad smo uli da je
popila vodu kojiu stanari ostavljaju za vjeverice i onda se
popiala na zdjelicu, ha,ha je prevladalo ono ajme. Jedan
dan za rukom Bubica je oito izila faol iz kovaca jer je
zapuvalo vie puta zaredom. Svi su onda otili, ali ne
samo zbog Bubice, nego i zbog toga ta su to i prije
namjeravali.
FLY EXPRESS TISKARA
Page 5
Rd
(RAFALNA PRDNJA I OSTALO)
OTC
I v0
(ZMIJA U LUXORA)
mobitel: 099 692 49 60 e-mail: fly.vicko@gmail.com
Page 6
SPORTSKI GRAD
U broju 32, lani, u skupu
reportaa od 5 strana sa
onogodinjeg putovanja,
napisali smo samo 1/4
strane o Innsbrucku. To je
jako malo za najvei grad u
Tirolu (koji je vei i od
najveeg grada u Korukoj,
tako da je najvei i u Tirol i u Krnten). On je
jedini grad od svih Tiroler (& Krntner) Stdte u
kojem smo spavali. Bili smo smjeteni u lipom
hotelu blizu stadiona. Prije koji tjedan, zavrilo je
europsko prvenstvo u balunu u Austriji (i
vicarskoj), pa je sve jo bilo ukraeno tom
prigodom. Kako smo proli kraj stadiona,


FLY EXPRESS TISKARA
Page 7
primijetili smo da je ulica koja ide oko
stadiona ukraena grmovima koji su
bili napravljeni ka zastave zemalja
koje su sudjelovale. Na ulazu u grad,
vidi se skijaka skakaonica, koja je
smjetena na brdu (ma koje brdo, to je
PLANINETINA) iznad Innsbrucka.
Sliku
skakaonice
moete vidit na naslovnici.
Poto je skakaonica iznad
grada, kad se tamo
odravaju ski skokovi (a to
je svake godine) imate
dojam da skaka skae
direktno u grad (ka na
slici). Zanimljivo je da se u Innsbrucku zimska
olimpijada odrala dva puta:
1964 i 1976. Innsbruck zapravo
znai Most Na Rijeci Inn. To
govori i da je Innsbruck na rijeci
Inn. S jedne strane rijeke je
veina grada. Grad ka grad sam
po sebi je lip i simpatian, ali ne
oduzima dah. To je Innsbruck.
mobitel: 099 692 49 60 e-mail: fly.vicko@gmail.com
Page 8
09:21 24.06.2007. Europa. Hrvatska. Split.
Meunarodna luka. Mario Krstulovi stoji u redu za
ulazak na trajekt sa svojim Peugeotom 407.
Temperatura: 100 F (38C) Na drugom dijelu luke
Jaka Krstulovi, Ljubica Krstulovi, Vesna Bezi i
Vicko Bezi side u kafiu. Niko od njih nezna ta ih
eka... 00:09:54 do katastrofe. U luci je veliki red za
ukrcaj na trajekt. Nije bija prije pola sata kad su ovi
iz Jadrolinije poeli putat auta. Mario je blizu ulaza
u trajekt i skoro je siguran da e se ukrcat. On nezna
da su ljudi iz Jadrolinije odma poeli ukrcavat ljude
na donju palubu onesposobivi tako da se bilo koje
auto popne gore onesposobivi mjesto za vie od 60
automobila! 00:01:41 do katastrofe. Tek sad ovi iz
Jadrolinije shvaaju koju su pogreku napravili.
00:00:32 Mario obavjetava Jaku Krstulovi,
Ljubicu Krstulovi, Mirka Bezia, Vesnu Bezi i
Vicka Bezia da e se vjerojatno ukrcat. 00:00:15 Oni
se zapute prema tamo. 00:00:03 zadnje auto ulazi na
donju palubu broda i... Katastrofa Udara!! Ovi iz
Jadrolinije obavjetavaju ljude koji ekaju red, pa
FLY EXPRESS TISKARA
Page 9
tako i Maria Krstulovia koji obavjetava Jaku
Krstulovi, Ljubicu Krstulovi, Mirka Bezia, Vesnu
Bezi i Vicka Bezia. Poslijedice katastrofe su vee
time to slijedei brod za Vis ide u 19 sati naveer.
Jaka Krstulovi u jeku katastrofe izjavio je: Sad e
bit nevera kad doemo!. Nema pojma koliko je to
blizu tonosti. 04:35:13 do katastrofe. Jaka
Krstulovi, Ljubica Krstulovi, Mario Krstulovi,
Vesna Bezi i Vicko Bezi se dogovaraju kako e
dalje. Jedni se odluuju za ruat, a drugi za neruat.
00:20:45 do katastrofe. Blizu Hvara formira se
nevera. 00:02:59 Nevera pogaa Hvar... 00:00:02
Nevera rui telefonski stup... Katastrofa Udara!!
Nestaje struje u Hvaru, ali i u Komii! Komika
struja je povezana sa Hvarskom i ta god radi
Hvarska radi i Komika. 02:05:44nakon katastrofe.
Jaka Krstulovi, Ljubica Krstulovi, Mario
Krstulovi, Mirko Bezi,Vesna Bezi i Vicko Bezi
mirno se voze prema Komii. Uoili su neto udno.
Prmjeuju da nevide Komiu. Komia nije
osvijetljena zato to nema struje. Jaka Krstulovi,
Ljubica Krstulovi, Mario Krstulovi, Vesna Bezi i
Vicko Bezi to nevide. A i nemogu vidit jer je Komia
u mraku. Tek kad se spuste u Komiu, Jaka
Krstulovi, Ljubica Krstulovi, Mario Krstulovi,
Mirko Bezi, Vesna Bezi i Vicko Bezi shvaaju
kolika je katastrofa koja ih je pogodila i koliko su
sretni da su im ivci ostali ivi.
mobitel: 099 692 49 60 e-mail: fly.vicko@gmail.com
Page 10
KUTAKBARBAJOKA
Frizure djevojica
Ova osma pria iz
Gvineje nastala je sa
jednog izleta u
unutranjosti,na
njezinom sjevernom
dijelu prema granici
sa susjednom
dravom MALI. Taj
dan je bio vjerski
muslimanski
praznik. Na prolazu kroz mjesto MAMOU skupila se
grupa djece oko naeg malog fie. U tim praznikim
danima veina mjetana su nosili sveaniju odjeu pa
tako i djeca. Naoj grupi iz kolaodmah je bila panja
usmjerena prema skupini djevojica sa vrlo zanimljivim
frizurama. Odmah je pao komentar kako bi veina
evropskih frizera bila zadivljena ovim frizurama. Majke
ovih djevojica ove frizure rade dugo godina i to vrlo
strpljivo, tim vie to je kosa ovih domorodaca
kratka,tvrda i vrlo
kovrasta. Njihove
majke djelomino
upaju tu kosicu
to je vidljivo na
slikama 1 i 2 gdje
ostaju prazna
mjesta. Ostalu
kosicu pletu na
razne naine. Imao
sam prilike u jednom selu pored naeg gradilita vidjeti
kako to rade njihove majke. One to mau nekim biljnim
FLY EXPRESS TISKARA
Page 11
uljem, upaju i pletu. Iako donekle bolno djevojice trpe
jer oekuju da e kad porastu biti seoske ljepotice. To nije
sluajno, jer je ovdje obiaj da se za sklapanje braka
treba djevojka otkupiti. Ovaj izlet je bio na putu za
nacionalni park KIN KON, koji e biti opisan u slijedeoj
prii.
DOIVIO I PREPRIAO
BARBA JOKO ZAVOREO
Conakry
MAMOU
MALI
Adresa pote
ibenska 44
Adresa e-pote
fly.vicko@gmail.com
FLY EXPRESS
Telefon
021/570-205
Mobitel
0996924960
Da Jozo (trenutni vladar
svinjca) ima iskrivljenu
kraljenicu i malo je izgorija na
suncu nama nije novost, a vama
moda i je. Uglavnom, bit je da
mu se stanje poboljava, te da
mu se kraljenica ispravlja a
opekline koje je zaradija stojei
na suncu brzo nestaju.
Jozo u najgorem stanju .
Ako paljivije pratite dogaaje
koji se dogaaju na selu, i bez
da vam mi kaemo moete
primjetit da svake godine Koka
Bakovi ima pilie. Imala ih je i
ove godine, ali ona je uporna i
eli ih opet imat, tako da stalno
lei na jajima. Tetka nema
mista za jo 10-15 pilia, pa ju
zato tetka mie sa jaja.
Zanimljivo je da se Koki Bakovi moe prii jako jako blizu dok lei.
Koka Bakovi na jajima .