DOCUMENTE IMI!

"#E
$are on %ace&oo' $are on t(itter $are on email $are on printMore $aring er)ices0 De%initia ilogismul si structura lui* !egile silogismului "l%a&etul si sintaxa in logica propozitiilor +ro&leme glume In%erente imediate Termeni - logica !O,IC" - Notiuni si termeni Concepte semantice in logica propozitiilor Calcule si !ogica- " Introducere in logica

TE#MENI importanti pentru acest document
.

Introducere in sintaxa si semantica logicii propozitiilor Logica
+ Font mai mare | - Font mai mic

Introducere in sintaxa si semantica logicii propozitiilor
In logica clasica se considera acele propozitii(enunturi, expresii)care apar si in vorbirea curenta si care pot transmite o valoare de adevar. Astfel, in logica, nu vom considera ca propozitii acele enunturi de tip exclamativ sau interogativ cum ar fi Au ma doare! sau Cum ai reusit? De asemenea definitiile nu sunt considerate propozitii. Astfel enuntul !n numar intreg divizibil cu " se numeste numar par. nu este o propozitie, dar #rice numar par este divizibil cu ". este o propozitie si anume este o propozitie adevarata. Alte exemple de propozitii pe care le putem considera in logica sunt $isica este un animal., %ucuresti este capitala Italiei., ,

'aloarea de adevar a unei propozitii poate fi este adevarata. pe scurt prin adaugarea con0unctiei gramaticale +nu.ot procesul are un caracter formal. $e scurt se pleaca cu o multime de propozitii +elementare.compuse. +)on . dupa niste reguli bine precizate. In limba0 cotidian propozitia se poate citi )u este adevarat ca . etc. 'aloarea de adevar a propozitiilor +compuse+ se stabileste.In orice triung&i bisectoarea imparte latura opusa in parti egale. )oi vom considera numai logica binara. a caror valoare de adevar este data si se formeaza apoi alte propozitii . Daca este o propozitie atunci negatia sa este de asemenea o propozitie. ceea ce inseamna ca se face abstractie de continutul propozitiilor iar la baza sa vom pune cele doua principii clasice ale lui Aristotel si anume legea tertului exclus orice propozitie este sau adevarata. intr(un mod adecvat. disjunctia. De exemplu dac3 este propozitia este numar rational. adica vom considera ca singurele valori de adevar ale unei propozitii sunt este adevarata respectiv este falsa. sau. atunci este propozitia este numar rational. . *ubiectivismul atribuirii valorii de adevar nu poate fi evitat. insa.. -odul de formare al propozitiilor alcatuieste ceea ce numim sintaxa. iar celelelalte sunt propozitii false. Intuitiv putem spune ca prima si a treia dintre enunturile de mai sus sunt propozitii adevarate. si. evident. )u este adevarat ca sau. este probabil falsa. pe scurt .. 1) Negatia. este posibil adevarata.. implicatia si echivalenta. in functie de valoarea de adevar a propozitiilor +elementare. asa cum vom proceda in sectiunile urmatoare. conjunctia. printre cuvintele propozitiei . sau falsa/ legea contradictiei o propozitie nu poate fi simultan si adevarata si falsa. atribuirea valorii de adevar propozitiilor se face intr(un mod subiectiv. . 'om forma propozitii compuse cu a0utorul a cinci conectori logici si anume negatia. 2ormal vom nota negatia propozitiei cu si o vom citi )u sau eventual. decat intr(un mod formal. este falsa. date. *emnificatia propozitiilor este data de valoarea lor de adevar iar regulile de atrbuire a valorii de adevar propozitiilor alcatuieste ceea ce numimsemantica.

4) Disjunctia. formal. sau. se noteza cu si se citeste folosind con0unctia gramaticala si adica + si . si este propozitia 5 este numar par. sunt false. automat. *a consideram urmatorul exemplu este propozitia *tau acasa. ec&ivalent. $rin aceasta dis0unctia. este adevarata. Dac3 si sunt doua propozitii atunci dis0unctia lor este de asemenea o propozitie care. astfel incat. in logica matematica. In logica matematica semnificatia semantica a propozitiei este urmatoarea este o propozitie falsa daca si numai daca ambele propozitii . are un caracrer inclusiv spre deosebire de limba0ul cotidian unde. In particular.. formal. este o propozitie adevarata daca si numai daca ambele propozitii si sunt adevarate. ") Conjunctia. 6ste clar ca. se noteaz3 cu si se citeste folosind con0unctia gramaticala sau adica + sau .Astfel dac3 este propozitia 4 este numar prim. propozitia este adevarata in timp ce propozitia este falsa. adica. propozitia este adevarata daca si numai daca propozitia este falsa. propozitia este falsa. $ropozitia este .nu este numar rational. propozitia este adevarata si cand ambele propozitii . propozitia este adevarata. atunci este propozitia 4 este num3r prim si 5 este numar par. dis0unctia are un caracter excusiv. este o propozitie adevarata daca si numai daca cel putin una dintre propozitiile .. Dac3 si sunt doua propozitii atunci con0unctia lor este de asemenea o propozitie care. In exemplul de mai sus este clar ca propozitia este falsa si deci. Din punct de vedere semantic. adesea. in exemplul de mai sus. sunt adevarate. iar este propozitia -a duc la cinematograf. *emnificatia semantica a propozitiei este cea uzuala.

*emnificatia implicatiei apare insa cand examinam regula modus ponens daca propozitiile adevarata. Ca exemplu fie propozitia . si propozitia 9apada este alba. sunt adevarate atunci si propozitia este :) Echivalenta. In limba0ul cotidian faptul ca +Cainele doarme. putem intelege ca ea este falsa deoarece nu se poate sa stau acasa si in acelasi timp sa ma duc la restaurant. care are o anumita importanta in logica matematica dar noi o vom folosi intr(un mod limitat. 7a momentul oportun vom intoduce un alt conector logic care sa corespunda unei dis0unctii . Daca ambele propozitii si ar fi adevarate. In limba0ul cotidian insa.. semnificatia semantica a propozitiei este urmatoarea propozitia este falsa daca si numai daca este adevarata si este falsa. o propozitie. In logica matematica semnificatia semantica a propozitiei este urm3toarea propozitia este adevarata daca si numai dac3 ambele propozitii . In particular. sunt adevarate sau ambele sunt false. este. Ca exemplu fie propozita Cainele doarme. care se noteza formal cu si se citeste + implica .. nu are cum sa impice faptul ca +9apada este alba. In logica matematica. se poate intelege ca daca propozitia este falsa atunci propozitia este de asemenea falsa ( eventual nu are sens). in limba0ul cotidian. + daca atunci . Daca si sunt doua propozitii atunci ec&ivalenta lor. sau + daca si numai daca .*tau acasa sau ma duc la restaurant. Deoarece propozitia este adevarata rezulta ca si propozitia este adevarata. (Dis0unctia exclusiva a propozitiilor si este adevarata daca si numai daca una si numai una dintre propozitiile .. insa acest mod de a intelege implicatia nu poate fi definit in cadrul ce va fi considerat de noi. dac3 este o propozitie falsa atunci propozitia este adevarata indiferent dac3 propozitia este adevarata sau falsa/ de asemenea daca este o propozitie adevarata atunci propozitia este adevarata indiferent daca propozitia este adevarata sau falsa. excusive. de asemenea. care se noteaza formal cu si se citeste + ec&ivalent .) 8) Implicatia. este. Dac3 si sunt doua propozitii atunci implicatia lor. in logica matematica propozitia este adevarata in timp ce. sau + din rezulta . este adevarata ceea ce inseamna ca ea este falsa daca si sunt ambele adevarate. de asemenea o propozitie.

)otam cele patru propozitii de mai sus cu A.1. consideram propozitiile Ion este tata.. 14 se divide cu :. Consideram. este numar par .D. Ion are un copil. Exercitii 1. varianta in limba0 cotidian fara a o confunda desi. 1" este numar par sau 5 se divide cu 4 dar. . in limba0ul cotidian.in acelasi timp. conform indicatiilor din *ectiunea 1. evident. In limba0ul cotidian. cele doua propozitii difera/ putem incerca. Cerem acelasi lucru ca la 6xercitiul1. urmatoarele propozitii 1" este numar par.C.14 nu se divide cu :/ pentru merge .. si propozitia : este numar prim.. pentru urmatoarele propozitii . -aria este tata. 5 se divide cu 4. a doua cu B. 2.. -aria are un copil. 6ste dificil sa citim propozitia cu propozitia pentru . Rezolvari 1... 6ste clar ca propozitiile asemenea adevarata. a treia cu C si consideram urmatoarele propozitii si sunt ambele adevarate si deci propozitia este de <eformulati propozitiile de mai sus in limba0ul cotidian si interpretatile intr(o semantica care sa corespunda intuitiei noastre.B. )otam prima dintre aceste propozitii cu A.

C.5 se divide cu 4 si14 nu se divide cu :. *a consideram totusi ca propozitiile A. $utem considera ca A si B sunt propozitii adevarate iar C easte o propozitie falsa.B. este falsa. Atunci este adevarata. este falsa. este adevarata. este falsa. este adevarata.B. adevarata.D sunt adevarate iar propozitia C este falsa. pe de alta parte. Insa propozitia se poate citi in limba0 cotidian. . este este falsa. Atunci este adevarata. astfel Daca 1" este numar par atunci 5 nu se divide cu 4 si 14 se divide cu :. este de asemenea adevarata iar 2.D daca nu cunoastem persoanele respective.1" este numar par sau.in mod evident. Intuitia noastra nu ne spune nimic despre valoarea de adevar a propozitiilor A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful