Programul activităţilor „BNR – Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti” în perioada 9-10 octombrie 2013, Suceava

Miercuri, 9 octombrie 2013 Locul desfăşurării: sediul Agenţiei BNR Suceava Adresa: Suceava, Str. Ana Ipătescu nr. 2, Suceava, tel: 02 0 !2 22" 09:00 – 10:00 Prezentare cu tema „Repere din istoria BNR , domnu! Mircea Mureşan, director ad#unct $irecţia %omunicare 10:00 – 11:30 Pre&entare cu tema'( nouă ar)itectură pentru guvernanţa economică a *niunii +uropene,, doamna Gabriela Mihailovici, consi!ier a! "uvernatoru!ui BNR# 11:30 – 12:50 Pre&entare cu tema '*niunea +uropeană din perspectivă -ancară, . domnul Nicuşor Ruiu, consi!ier a! vice-"uvernatoru!ui BNR# 12:50 – 13:20 pre&entarea Agenţiei BNR Suceava / Scurt istoric. +lemente de monogra0ie . dna. Elena Sireteanu, director agenţie, BNR Suceava1 13:20 – 14:30 pauza 14:30 – 15:50 Pre&entare cu tema 'Statistici ale -ăncii centrale, / domnul Dan P rvu, 2e0 serviciu, Serviciul raportări statistice directe, $irecţia Statistică1 15:50 – 1!:50 'Băncile %entrale.evoluţie 2i provocări ale activităţii de comunicare e3ternă, pre&entare susţinută de doamna Mirela "oman, director, $irecţia %omunicare1 1!:50 – 1#:20 $ Seminar interactiv / susţinut de lectorii BNR1 %oi, 10 octombrie 2013 Locul desfăşurării: *niversitatea '4te0an cel 5are, din Suceava, Aula %orp + Adresa: Str. *niversităţii 6 , 720228 Suceava, Rom9nia, :el: ;"0 2 0 26< 6"7 10:30 – 10:45 cuv9nt de desc)idere din partea domnului pro0. univ. dr. ing. =alentin Popa, rectorul *niversităţii '4te0an cel 5are, din Suceava 10:45 – 12:30 con0erinţă pu-lică susţinută de domnul Bogdan (lteanu, viceguvernator BNR

1$1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful