You are on page 1of 1

Syriac Alphabeth

English Pronunciation Syriac Pronunciation Alphabet


ܰ
father abo ‫ܳܐܒܐ‬ olaf ‫ܐ‬
baby bobo ‫ܒܒܐ‬ ܳ ܳ beth ‫ܒ‬
ܳ ܰ
camel gamlo ‫ܓ‬ gomal ‫ܓ‬
uncle dodo ‫ܳܳܕܕܐ‬ dolath ‫ܕ‬
flower habobo ܳ ܳ ܰ
‫ܗܒܒܐ‬ heh ‫ܗ‬
duck vazo ‫ܰܳܘܙܐ‬ vow ‫ܘ‬
bell zago ‫ܰܙ ܳܓܐ‬ zai ‫ܙܙ‬
ܳ ܳ
sister Hotho ‫ܐ‬ Haith ‫ܚ‬
child Talyo ‫ܰ ܳܐ‬ Taith ‫ܛ‬
dove yawno ܳ ܰ youth ‫ܝ‬
dog kalbo ‫ܰ ܳܒܐ‬ kof

blackboard looHo ‫ܽ ܳܐ‬ lomad ‫ܠ‬


king malco ‫ܰ ܳܐ‬ meem ‫ܡ‬
fish nooneh ܶܵ ܽ noon

red soomoqo ‫ܽ ܳܳ ܳܐ‬ simkath ‫ܣ‬


church gheeto ‫ܺ ܬܐ‬ ghe ‫ܥ‬
ܶ
fruit feere ‫ܺ ܐܪܐ‬ feh ‫ܦ‬
bird Sefro ‫ܶܨ ܳ ܳ ܐ‬ Sode ‫ܨ‬
voice qolo ܳ Qof ‫ܩ‬
head reesho ‫ܺܪ ܳ ܐ‬ reesh ‫ܪ‬
peace shlomo ‫ܰ ܳ ܳܐ‬ shin ‫ܫ‬
thanks tawdee ‫ܬܘܕܝ‬ ܺ taw ‫ܬ‬