"21%W-CL (4iti t8tu uta uuRtclt 3tL1

ui(a°M

zZuc-&4 ujc-tlC-t 41au

CL--t 1Q1812 tt12a2{l 82c11 C4LG4c1"

3f°6Rlct 2i281z,
at4EL, °fututuR t, t1wwf -q2ct6l Zta 5Ctl2{2 RIQ{1^l,
821c1 &41 : °dj€S of 2080 uCU (9) ^l^4115 tCt (8 q),

dl. /X/2O`l..

29 APR 2,111
C .&1I t c-Qut:(ft)

Gthoi

Zta bt1@l (aQ(l3l, 2{11u1C-lu,31i oi3l2 i41tt,l at.itct2{Ibt12-1000-3O63-%9

ctLg2-cL-cLC-CX.
(2)

GaROl

Z{a UI1Q1 (aC>(lz)l,2{RctLC-tzl,Dli ctOl2 Lt('2142[ Qi. ai2{lbtl2-CLOG-0-3OC3-e

b2Lct:-

ui °4 a et t1(a°a o{tRa Z^taj tiR i1(aGr If22tla{l
Zuc41 -R fl 1t uft z,^ a ula ? i1 Zta ustat, (42ti€S, tiZLl uct, Roi4t (a3l^ LL
b^ ElRIat1 81)-Latl (C-46042{l i` tl` Bttlcl 8zulaf t.&1 ?A)C-tui 9sctta{l -61,zR kt szl&c-t
0. ?I%tI 2{28L Z 'Hlatl I&ux tt.C- u 2C- ' li°ac4 baEtz$t Cats 1 8 C-t U{(a°r -'22tl
lf6sotctt zlatc latt Z1L4t2 /td3lclla{l zt812{l?a 8fl {C-Loat Gj2c-l2 % IM Zta v{ (a°a
Rl " 2{28L'2

x -eU4

-2 oo 3

R C-C-tt SMbuI r.l'l "otl Sj" 114leltt7t :btNCL o{l \2tl LtuC-tui 0. baeiii 9LRL
atl s21
-tJ^lae z aatL caiExf 2 SeTZfl& SWbQe ^9a s zatui Zti 0. CittaSct
ut l.R3-i Rdc-ictt uct1 P(atzut SLC-tui ufux ^tt.gc c 200e l ^ss^il u&w (l. sal

v{lctla{l

ctlcsl(Ck8 Zllq 1P4L@tu't Z+l uula{ Q13ICI1ES TI

s^c-t 0.

SLCda{l IIUI(k tkRE3i8 Zta 2t2Ut c}Lail4ctl
Ut(a°aaU

2Z2dCC&

too 1{U(l

Z{a

(41U511{1{{ cttt2ld1 3Iet

23 ca 41L d1. -3-2O O ail ^I °a i-tlat . li b-at

14-->WaLL

Zttzt$tMLa 34UZC-L (^L&8l-li 21E1C-t "ai lJcK C4 2L06 tHi 4U(l ZttelciL 3II1L U{RaQlaU Zue&
C-QD'i 11128 ItI24 at CAC-Li
CAHWKN95..doc

Zi(au

ctu2l 1812 (End user ) tU2a2Q C1cui-ti Z{ta ctl

t5^52 &i qOZ .l ESe af[ 4(111 z3 a Ci14lsct Reu5.44. 0(113 .q ui Est[ac-t E0. CAH W KN95. cna S ztucua{l z31.l CW{CD. 0 z{ a tzti^L c-tES . otit.i 1 Q i bt(t' oti 1kCt(t uiot I M . ubtd 8utcu M oi o{lc-tuiail sutc-t szuta{l z3 l ba zttbdl otlc-tLM cat l z3c{l dl-04 zZzt4la{l z84aQ C C-ttct ^? a baetza{l M{lstit l^l (3uZ^Sla ^l sz^ti u3cti ^' Mic-teat (aetiSl. tlE`l ^Al -tali ssz. SIC-tui ot(t.t [a-: ztuC-t BMUtatl .MR (a^$tiat uta Vt(a°^r UttCticQ xc-tOat --6ct-tt s^1 l t 418C-ft utiuuiaf RN-1. 3.1U4iZ Z4 5M OJYRL t 41t$aLIM 41at?C-l ?c1't-Se99 3.& ez t d ( . D^uc-t oc^s u ( 8. uzsts(l. z ac-t. % . cw C-L 1 uutct 'Scttctt C+ CCU-U2Q Stltct 8 (At source) CU4C4td szut° atssl 8zutui bAL2L & 5cj.doc .zsifl.Z$Z X24/ 1j 4 41&/ tY& lac-l CtHcti^t ut^a{l stziutttRuzsifl o{it. ctjc-tctia(l z 1.tst4U-t1 ctuzidtt 31t?l btRQIcf laC. .at^at ^Mt 4L6431 &a5 1 ec-l°Kfsc-i.tstuui CL-t ^xGt^a{l ^tju1 lac.Ras lac l O`. a{l 'e ta{l bbtR°a iut stziut^tf^atl btuc-t szut utt S iziuE. 4a-Iii CL.th14 4i auzMt z3Z.zsifl otittsi4Zui zluc^l. .Matz i^tzi y -t (azttzQ)ti l bztctutui ztia 0.li..z 5i z aRMI 3tQi ItR-aall laO E 1CQ ' aid Vtlt ^z autzitt a li°so4att e^ luc l cR31C4/ 811Uct szuta(l RN-t.1la.41atzc-t saZetat ^l. zi°na . tact. tae . 9 al czak u. Z4tzsifl S1I:^41 CLuzizEc-t 3tlt ut(aiyf Stud 8kc-t 1ztC lcf ROM I &M-NE--12 1-ti ER 4tl cLO ctt^lut t{lu(i a uo4(1d sa. o4U81 441 auRirtt D . 4ia u(3(ZIZ-9(4i ° itac-t ER btajutz )°6o< sukt szutaQ z4Z. u C-ttct 3 Ct luc-ela(l zsu -Rau ue3 uua 4ate0ui uoiQci. . (a5t ) P0 3L etat/ c-tUSI.zUcti z3^.ZeIati z1 sZ-Iotisutaos16e .ot{tt8 iuatt b^eil R5Z^a stuui .

(a.3lit{latolz.3f. 3Ut{lat3lz.-Ll. Z>{a al-tail atl1Z.i .°s. 8. ^. CL 1EZL.411{a (1812{ M314 CA.3lMat3lz .2l.3Lit(latOiz 2{c^ 1^U2t ESRfa23Q Z+la Z 118 2{i1gsSQ. Zi{a (az.J. (a.facsl^i.(a.2{i1gsf (gI2{.ut.q fl I..(a. 2 (acttClu.tli{ai 2i22U.RCKWI. c0 8 L{ a8lR. 2tilglc-tzi. -3-llat.z {a 8. {(ac{LC-t?t.t{a {a4L1{83{l. al. dnl dnr . J-) t o(A (I r f^) U(1^c^L CAH W KN9i _doc 1(l. 2{(lcitc-lad.140l. 421&8e sttsc-t c.2i.tjIc`2 "^" A .t . 2{(Rglc-lu.111{84Q.L{a 8.x(58 aaz 1Q14)-tl °rl131g1ES szgla{ RN Na u3ctlotl slula ctOI '45Z ^t l a Nlul 8LI Llt^ cslc-A tscao bbl slttitkiaaf d1. -ulot li'>( Q flRL)otl bbl i.3(L 1IatOl2. 2{2{Uu 2i^u (°ri2l.14r r J.1.2{.&1 1f'dC4 R41:1Oj {1 U{R°s1 4 cnc[ Gl'i 31 szglatf 3.) .Z 1a -1+112{ 2{(1g3Q (° t.ut. Dj°6Rlcl EY°e 1t 2l@^ctot 2i22A1..1a.Z{4 8. ld(n2i14rR. 3liti.2i. Dlit{lai3l2.(a.-i.) ail Z+t3lc{ 8.z^ia s. 8. -{.^r.2{. Z4 .1UI . IA. ai. 2i(1c{1C-t4. 14LLDQ z3Z.111.(loIlz. . 8.°f..(a.) 1g2ct51 Z {a 3Cti2{z (1(1UP1.zi-l.>^. at. 2{(14811. zt °rizt 8$t1 1i^(l^(l(°a2i. btlLD[E. {( .°fzlct 21-AA 2{28lzail 2l%fzlulc-l3 {lail 381{Q{l vU2{ $z°l 'Rail at4El . {Rlatc-iu .°K. W4 S Lfl ([ .°f. tt. -2tcl 2111+UZ+lI 8.?^. t(lgic-lu. %'01.olitllatoiz -ct$lctal Zi-tic-t8s3{l. . )at1 b{Olct -14a1.6 ti1k • ^. 21i1g3Q.) all biOlct {RIC18{I.) ail 81O1c1 2{ i4gA ai.ul.lJb-e €5%az 1^t+zl ES°Sa2 4t-T -2{EE{ . %U1 Z{a %A1t CZlg2€.Z)llt(lai3l2 u{(1tts ES9saz3QZ^1Z.O`t/OX / 2Q% 14t4lail ztztc l 1. Z)llti{lai3lz.

gz 2t^$Z 'I2i1 12 l^2}l 20 C q0 *LC-1 VL ((Ac-N 2P-lot V4 (Lt) 214Cll QC-4°l 2&al 30 ((t) 4i it 2€. e t oitQl Ui(l%i C-LL614ZZ1Qt (z1) ^2t OC-Tts (o{) 2otC-t 30 (s) A?C-t oc-l s u (2+t) 2otC-l ((t) sued zu (8) AZC-t (S) oJte 3 Al s 2ZZot (Lt) 21 (.5 2alot(PC-Aol ?aat ties Guzlol) (8) 2121fClfESZ (WltitslI-l illy GLtaIlof) g2 ztat otlltslLMl UtRgj^ CAM W KN95.doc 30 .'41 U8 tuui Ct uztctt OI L zlaic-& U E2:-(c flt4.-i.. ci bt ld-Ll A Ztxflf) ^a.C-tl s (fit) 2otCd 30 (8) IlZC-t s ulzttSJi 20 y 2{li{1aat '2 c{l q2 y ss2 g2 S 2{PLL-.2l4Ll .c E2 tl c^ ^.2 Q O 1+1^9f oll^d R4.% .

. c4mz %tM zta ut(a%r Uucj........doc C- 2tc*/ W....................i Yq ......dl °c1Q1 ct2ti t(4 ct uC-WWia(l otsc-t xiic-t 0.l/ oil it Pot U{11% -it E R Rucloll zsu R ucto(1 (Zoict ctrl x Ric-tei oiUtz (a3ict 1 2 3 X tt 5C-t ^ ..........2 atzs1 fl/ zZ tC-dl C4it tSlWli Ctt 1aC-t 3Th«l ut(a a f £%ltCtc1 uxs:- 2AgZt si fl ctoicl u«1 E2 q. CAI I W KN95.uMilva ........................ 2... Lt(lsiA-R Wa......Qisazo QU U Uta Rearm siua et t u ct 4t15z oic4z Cli^lUt to siudl uuzizlct Ut (a-r f ioi zluc-l/ Ut (ahr UtR o -dml A............. )AM/ C&-^ .......................................... oic t2 c-LL&A 9 3 C 40 ?AIR? 448( ldl xc$l z+ta "la w11Qc..... sZ.... }tee°(lsi cectzsur^(lstl/ cz<izsur^(l^(i. eZuc-a eZuc............................... s^fl ^M-t:...................... ^)Ct-u SUtfl ........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful