449

PasaJ CFR Balotești 780 Aeroport Henri Coandă 783 Aeroport Henri Coandă

Spitalul Mogoşoaia
SMA Mogoşoaia Avicola

460

AMCO 780

Sat Odăi Facultativă* Primăria Mogoşoaia ICSIM
304

Pasaj CFR Otopeni
149
780

Pasaj CFR Otopeni

Parc Brâncovenesc Ferma Odăi EvoBus Parc industrial Ferma Mogoşoaia ADP Sector 1 Cimitirul Străuleşti II Fortului Aleea Privighetorilor
4 30

Şos. Bucureşti-Ploieşti 107

9 14 4 30 9 44 80 7 83 7

148

Pasaj CFR Chitila
Libertăţii

422

CFR Centură INMH Bd. Petrila
4 30 60 4

Pădurea Băneasa Restaurant Băneasa Academia de Poliție 148
301

148 301
Microelectronica

Ambasada SUA Inst. Meteorologic

Grădina Zoologică

Jolie Ville Băneasa

G-ral Ion Bunoaia Grigore Alex. Ghica Buziaş Doi cocoşi Şos. Bucureşti-Târgovişte Jandarmeriei
261

Comuna Chitila

Complex 131 261 335 605 Comercial Băneasa
131 148 149 301 304 335 605 449 780 783

Atlasului

Drumul Mătăsii

Gara Chitila Romceram

Ştrandul Străuleşti
Cimitirul Străuleşti
97 4 30 0 46

97 205

Piscul Scoarţei Piscul Radului

205

Oaspeţilor Drumul Regimentului Dărmăneşti Apicultorilor

UTREC

Precizia

20 304 N117

20 14 5 2 8 1 61 49

SC Bere Băuturi Cpt. Radu Dragoş Facultativă* Sold. Adrian Pătru
42 2
112

Coralilor Jimbolia
20 97 2 11 0 46 17 N1
9 14 48 21 11

Mihai Viteazu

Cartier Dămăroaia
331 BIS

24 331

IS 1B 33

Petrom 331 BIS
Nuferilor Foradex
112 148 149

Şos. BucureştiPloieşti ROMAERO Pod Băneasa
131 205 261 304 335 449 780 78 N11 3 3
↑205 ↑261 ↑335 ↑N113

112 30 1 605

Laromet

Petrom City I

Maica Teofana

Parc Bazilescu

Mezeş

M4
Subcetate Marmurei Bd. Gloriei
45 42 2N 118

Teatrul Masca

0 46 31 3 24

Izbiceni

112 331

331↓ 331 BIS

Neatârnării Bd. Bucureştii Noi
331

Dridu Combinatul Fondului Plastic Hotel Parc
14 81 49 33 City Center 13 31 BIS

45 112 N118

Depozitul Pajura
65 86

Crinului

Jiului

20 24 97 17 N1

Făurei Piaţa Pajurei

Dridu
65 86

Pajurei

SC Condex

Şos. Chitila Bd. Bucureştii Noi Facultativă*
162

Răsadniței

422 N11 8

Giuleşti-Sârbi

163

Sculptorilor Școala nouă
163

Cartier 16 februarie
Depoul Giuleşti Institutul Pasteur Copşa Mică
11 1 Piaţa Giuleşti 62 163 N11 0

11 N110

Clăbucet

300 422

1 Mai

Bd. Ion Mihalache RAR

Lainici

20 24 42 45 30 0N 118 Sandu Aldea

Aviator Popişteanu

41 ↑330 3 ↑N11

Ancuţa Băneasa

Mănăstirea Caşin
282 205

Caşin

Arcul de Triumf

Godeni Bd. Constructorilor Kiev Griro

Piaţa Domenii

Piaţa Charles 13 de Gaulle 1
28 23 30 33 0 N1 33 13

Aviatorilor

Calea Floreasca

Sala Lucian Grigorescu
335 IS 1B 33

135 182 282 N119
↑ ↑

Mircea Eliade

Ceaikovski Gariba ldi

Griviţa
Rusetu Gheorghe Vâslan

Bd. Mareşal Averescu
41

Bd. Ion Mihalache
20 4 2 2 4 5 4 05 2 82 2 00 8 3 11 N

Docenţilor
↓ 361 ↓ 783

↑361 ↑783

Glinka George Călinescu
9 N11 182

282

Caraiman Cimitirul Sf. Vineri Pasaj Grant
17 97 N1 86 780 65 05 1

135

Piaţa Dorobanţilor

Mehadiei Pasaj Dragomireşti

2 16 63 1 110 N

Cimitirul calvin

Pasaj Grant Turda

Zurbaua

421

Bd. Ceahlău Piaţa Crângaşi
10 N1 01 6 8 17 41
↑ ↑

Pasaj Grant Şos. Crângaşi

20 24 42 45 46

Piaţa Ion Mihalache Banu Manta
2 28

Pasajul Grant
11 62 ↓1 63 ↓1 78 1

Depoul legume Chiajna

Crângaşi
601↑ N110↑

Basarab

Stoica Ludescu Tit Nic Şos ule ola . sc e u

Banu Manta
1 82 ↓ 1 282

Primăria sector 1

20 24 42 45 205↑ 282↑

1312 18 1 30 0 33 1 33 1 BIS 3 Liceul Ion 3335 3 Luca Caragiale N1119 N1 s.

Piaţa Floreasca

5 182 282

Şos. Bd. Lacul Tei Petricani Teiul Doamnei Ceaikovski 28 Bd. Barbu Văcărescu Teiul 2 Doamnei Şoseaua Institutul Mihail Glinka Grigore Moisil Colentina Construcţii Maica Domnului Bd. Lacul Tei 2 182 Grigore 1 661 123 N 2 01 8 Ionescu 2 G. Rossini 1 2 4 8
2 28

101

1

Luigi Galvani

Alexandru cel Bun
16 36

Bd. Lacul Tei

Circul Bucureşti Bd. Lacul Tei

18 25 2 68 4 N1 2 01

3

361

Piaţa Victoriei
122 381

1 46 182

Roma

Şo fan Ştel Cal. ce are Şos. Ştefan Doro- M banţilor Perla cel Mare

Stadion Dinamo

182 205 282 Petr u

Ţibleş
601

162 163

lul Spitaait Sârbu Pan Cal. Giuleşti

Pod Ciurel Bd. Uverturii

178

>

C st as ud a en ţilo r

1 N11 23 601 0

Carrefour Militari
6 23

137

>

137

Metro Militari
137
>
>
> > >

385

>

236

Inscut

SC Vest SA
5 8 25 35 N11

13 13 7 8

8 25 35 1 N1 36 20

CFR Cotroceni Valea Oltului

Petuniei

0 7 138 N12 8 25 35 13

Compasului

Frigocom

Romancierilor

Bd. Timişoara
41

Sergent Moise

CET Vest

136 221

136 221

Firos

Itia

Comat Auto SA

Textila Comautosport Militari

8 25 35 22

Radox 1 N120

221

Romancierilor Poiana Muntelui

90 91 93 221 26 8 N116

16 93 8 N1 0 91 268 36 9 Drumul 168 Taberei 34 105

Favorit

6 1 93 368 N11 90 98 268 6 69 71 1 26 105 1

96 139


361 →

7 7 0 N1 92 9 04

8 25 Depoul 35 Militari

12 2

Preciziei

M3

Braşov

20 8 25 35 137 138 N1

Bd. Timişoara

1 8 11 25 137 138 N120

Dr. Staicovici Prof. Dr. Rainer Univ. Naţională de apărare Mihai Ciuca Piaţa 12 21 Arsenalului 36 Spit. Dr. 22 6 Th. Burghele Şos. Pandurilor
47

6

Palatul Parlamentului

361 N121
361

ile Sibiu Bd. Vas Milea G-ral Vasile Milea

Drumul Sării

22 6

385 N122

Orizont

Lt. Nicolae Găină

Aprodex Drumul Sării
96 139

Palatul Parlamentului

Academia Română Calea 13 Septembrie Piaţa Regina Maria
32 23

136 N121

Valea Ialomiţei
168 Cartier

90 91 93 N116
Coloana Infinitului

Masa Tăcerii
↑ 221 268

Piaţa Valea Ialomiţei

Piaţa Drumul Taberei

Drumul Taberei 35 Sibiu

Cal. 13 Septembrie Sebastian

Năbucului
2 173 N12 1226 385 2 2 47

Şos. Progresului
1 8 11 25

4 11 7N 11

Poşta

69 71 173 268

Valea Argeşului

69

71

11 7

Brâncuși

Valea Parc C-tin Doftanei Brâncuși

Drumul Taberei 95/98 Râul Doamnei

5 10

73 221 368 81 16

Tricodava

126 69 71

Bd. 1 Mai Cimitirul Ghencea
302

Liceul Eugen Lovinescu Bd. Ghencea Braşov Drumul Cooperativei

Drumeţul Cart. Tudor Vladimirescu

Petre Ispirescu
385 302 73 122 1 22 53 N 4 47 1 427

Drumul Sării

Inox

Piaţa Chirigiu
73 i 21 3 re 23 oa 14 N1

302↑

Calea 13 Septembrie

Aleea Vlăsiei

Vişana Parcul Tineretului Palatul Copiilor

Ghidigeni

381

Valea Oltului
Sere Militari Ansamblul Primăvara

105 368 385 N122

5 10 8 36

Râul nei Doam
Prelungirea Ghencea

3 185 126 17 41 122 385 N122 221

N122 368 385 105 122

41 47 126 185 221 302 427 453

Ghencea

Gârleni

Pia Petre Ispirescu Sepţa 13 temb rie Mărgeanului
139 226 302

3 17

Trâmbiţei

96 427 453

Vulcan SA Od Cal. Rahova r rilo a . t l s. Şo ului Caeren s F re Sebastian Calea Prog Rahovei 117
21 N1 20 32 82

Şos. Viilor
3 17
7 47 232 N10 7

Spătarul Preda Şos. Viilor
47

Autogara Filaret
3 32

Complex Petre Ispirescu comercial
N1 14 22 0

Spătarul Doina Preda

Dr. C-tin Istrati Înclinată
17

Primacom Cartierul Latin

>

302

Cartierul Latin

122

Cimitirul Ghencea 3 Depoul Alexandria
32 N114

185

223

226 227
Caporal Preda
9 13

Tăcerii
303 438
438

438 96 303

Mărgeanului
32

11 ↓22 7 0

Fabrica de pâine

Cibinului

14 N1 02 3 7 22

Teiuș Piața Rahova

Munţii Carpaţi
Dumitru Peneș

Pecineaga

Armistiţiului
8 23 1 2 N1

1 14

Antiaeriană Șos. Alexandriei Șos. Măgurele
227

Amurgului

Şos. Sălaj

Armistiţiului
20 139 2

Suliţei
Rocar

Suhaia

Şura Mare
4

Gutuilor Petre Grigoreanu

Piaţa Ferentarilor
Complex comercial

82 3N 12 1↑

Teiului Penitenciarul Rahova Albotești Gladiolelor Celofibrei Şoseaua Vârtejului Câmpului PECO Slatina
438 302

Caracal Venus
227
>

Școala Genera lă 127

227

Piaţa Ferentarilor
4 7 25 32 N10 3 7

Toboșari

227
> >
>

634

> >

> >

302 Cartier

Fortuna

Curtea de Argeş Pod Bragadiru

Margarina

Pecinişca
303
IAI Măgurele Stenyon Cimitirul Măgurele

Dumbrăveni

Griviței

Primăria Bragadiru

Bragadiru

438

ROCON Pasaj CFR Măgurele

Vârteju

453

Şcoala generală Magazin Facultativă* Unirii

Atomiştilor 94 Atomiştilor 45

Facultatea de fizică

ACR

Bufet

427

Sat Pruni

>

>

303 427 453

Piața Pucheni

Munții Carpați

Şos. Sălaj

Bacău

117

Vadul Nou

8 23 139 14 2201 3 N1223 1 Vâltoarei

CFR Progresu
323

Toporaşi Reşiţa

4 8 23 139 141 323 N121

Zeţarilor

Drumul Găzarului

Baciului
4 22 0

4 7 25 N107

Cimitirul Progresu

Cimitirul Evreiesc Lamoteşti

Şos. Giurgiu lui Anghel N uţu
7 25 102 116 N107

Luica
Roşiori

Răducan u Cristea

CFR Progresu
7 25
Şos. Giurgiului

Gara Progresu

102 116 N107

139 2 26

Piaţa 220 Rahova
↓ 227 226 220 139

Eroii Revoluţiei
232 6 1413 N10112 32 07 N N1

133

>

>

Costache Stamate Cimitirul Şerban Vodă
312 313 381 634 N105

11 1 Ilie 16 1 41 2 32 N 106 N11 2

Opriş

Constantin Brâncoveanu

Pridvorului Cartier Vitan-Bârzeşti Splaiul Unirii 749
102 181

George Bacovia Huşi

63 4

Piaţa Progresului Secuilor
116 141 N112

Piaţa Sudului

Şos. Olteniţei Şos. Berceni Lunca Bârzeşti Spitalul Sf. Ioan Stadion
2 23 6 0 N1
11 63 4

73 74 77 242

Spitalul de copii Izvorul Rece Bd. C-tin Brâncoveanu Straja Izvorul Crişului

Bd. Alexandru Obregia

Niţu Vasile Emil Racoviţă

Amiro

7 3 7 N1 81 12

Izvorul Rece Niţu Vasile

Dragoş Mladinovici

Spit. Dr. Marinescu Spit. Dr. Alexandru Obregia
74 2 31

116 141

Străduinţei
732 24 3 31 5 0 N1

Piața Reșița
Ucea
102 116 220

77 381 N112

Turnu Covasna Turnu Măgurele Măgurele Dorohoi Izvorul Oltului Bd. C-tin Platforma Brâncoveanu Metalurgiei
Editura Aramis

73 313 N105

Aliorului Ciceu

Bd. Alexandru Obregia
74 N106

Sere

125 141 220 232 242 312

Metro Berceni

>

Primacom Cartierul Latin

Bascov

Manea Şerban Buzoieni Mărgeanului

32

Năsăud Calea Ferentarilor

Şos. Sălaj

Ştefan Hepiteş

17 32 32 N1 07

Cuţitul de argint
12 6 N1 N10 323 6 1 1

2 31 23 3 3 3 12 81 N1 05

URBIS

Autogara Imprimeria Militari Naţională CESAROM Bd. Preciziei

13 71 38

Complex Comercial West Park

>

Victoria

Nufărul

62 137 138

Master SA

61 178

Valea Cascadelor

Păcii

8 N1421 20

61 62 136 137 138 236 336 N115

1 12 04 4

Facultatea de drept 70

92

236 421 N11 5

Apusului

Valea Lungă

Gorjului

Piaţa Veteranilor

Lujerului
106

Liceul Tudor Vladimirescu

61 62 UPB 136 236 336 N115

ral G- ilea 1 . Bdle M 11 35 si a 69 71 V
90 91 93 96 105 ↑139

Facultatea electronică

136 ↓139

Piaţa Leul 139

Spit. Universitar

Eroilor

Piaţa Operei

Şc. gen. 309

Pa nd Ş ur os Piaţa ↓ ilo . Danny r 1 22 Huwe 22
9 13

104 124 236

104 124

Facultatea Pod de medicină veterniară ↑136 Haşdeu B. P. Haşdeu
N122

104 123 124 N1 15 N120 N122

>

>

> >

> >

236
>

Centrul 138 Comercial Militari
Şos. de centură

Cart. Roşu
106
Tufănelelor Strămoşilor Cătinei Mărgelelor

Orşova
10 61 78

Berzei

Liceul Industrial Auto 62 N115

Bd. Anul 1864

Centrul Comercial Militari

Bd. Iuliu Maniu 17

17 33 8 6 N1 421 20

Complex Apusului

N120 336 421

Cişmigiu

135

Roşia Montană

10 6↑

Teatrul Masca Bd. Uverturii

Carol Davila Grădina Botanică

t N roc 12 110 en Ştirbei 3 2 N1 i 15 Vodă 36
23 ↓

→8 36 8

Pasajul Lujerului

Politehnica

71 2 69 6 61 691 93 9 61 69 90 115 90 91 6N 3 3 ↑236 236 ↑336

Bd. Doctor Spit. Marinescu univ. Pod 601 Facultatea Eroilor de medicină

33 66 01

O Ropera mâ 12 nă 3

Vasile Pârvan 66

85 16 3

Berzei

Palatului

178 Sala

↓361

Piața 138 268 Revoluției Piaţa 21
37 122 1 68 138 2

137

163 61 91 6 601 3 311 3.A. Bd. Carol I
C Piaţaosetti R

Bd. Carol I ească Armen

Piaţa Mihail Grădina Kogălniceanu Cişmigiu
← ← ← 138 137 61 66 69 70 85 90 122 ← 91 92 163 268 336 601 Elie N110 N116 Rad u ↓361

Dec. 1989
e rsitat 1 Unive ↑36 81

raian Calea T Moşilor Bd. Pache Protopopescu

Matei Voievod
14 55 3 13

Mecet
70 79 92

Agricultorilor

Lt. Victor Manu Vatra Luminoasă Maior Coravu

. Şos ai h i M avu Br

Aura Buzescu

86 90

Pictor Hârlescu

Lucreţiu Pătrăşcanu Baia de 36 40 56 9 aramă N10

Facultatea 102 de Pompieri Spit. Nicolae Şos. Morarilor Malaxa Bodești Vergului Bd. 1 Decembrie 1918

Cora Pantelimon
102 104

Ghirlandei

Argonitului

10 61 78

Cimitirul Militari Dezrobirii

poarta 2 Petrache Poenaru

41 178

Politehnica Primăria Municipiului Pod București Groză-

Complex Grozăveşti Witing 96 93 Facultatea 85 168 1 7 33 68 veşti de filosofie Calea 62 6 1 26 3 2 1 2 60 Plevnei 1N Mircea 11 AN Vulcănescu → 1 Grozăveşti 12 0 11 E → 85 17 6 1 FS 10 35 Po 82→ 63 5 → ELCEN Co d 26 16 1
↓ ↓

6

5

Popa Tatu Griviţei Bd. Dinicu Golescu
122 126 137 138 16 178 226 268 368 8 →

1

SemănăBd. toarea G-ral Petre Popovăţ 162 Regiei 6 Regie Complex 0 1 N11 601 Pod 0 Cămin U4 Ciurel Semănătoarea

Cal. Plevnei

Primăria sector 6

M 4
3 12 3 13

Tra M 65 97 Calea Victoriei Ga ns ini 12 po ste Buzeşti Bd. Dacia ra rtu ru 133 3 N11 rilo l 62 7 No de 17 r 68 93 7 8 rd 226 3 8 178 Calea 9 8 1 26 16
↓ ↓
↓ ↓

Polizu

Piaţa Sf. Voievozi

12

331 301 IS B 331 68 22633 783 8 6 1 1 6 81 6 131
122 3

79 86

1↓ 36

Ştirbei Vodă

126 178 368 8
17

Luterană

Izvor

136

Piaţa Naţiunile Unite

11 Iunie

Parcul Carol I
7 47

7 23 27 47 232

al Pasctian Cris

0 8 5 1 17 1 3 133 3 12
3 13 8 17

35 5133 282 7801 105

82 de 5 Gara No rd
10 5

20

Rar eş

1

Dr. Felix Al xa Cee rna ndru t

205↓

Pasaj Victoria
1↓ 36
361

78 1 28 23 2 13 78 3 0

al. ţei 79 C i Griv

Calea Piaţa Victoriei Buzeşti

79 38 86 1 7 12 83 2 3 N1 00 18 36 1

Pi Ro aţa ma nă

1 36 00 86 6 3 79 3 22 13

ASE

Făinari
21 N1 66 01

68 126 3

Nicolae Golescu

Liceul econ omic Virgil Madg Piaţa earu Calea Doro banţilor Spaniei Piaţa Lahova 331 331 BI ri S

Piaţa Gemeni

79 8 6

133 135

12 30 6 3680

Calea Moşilor
21 N1 66 01

Mihai Eminescu Horei
rul işo oc o F eF d
5 13

1 . 10 0 3 Şosai 3 5 33 Mih vu a r B /88 33 Şos. Mihai Bravu

1 46

85 69 08 14 1 N1 10

Şos. Pantelimon Avrig

85 69

135 131 301 331 331 BIS N113 N119

Mihai Eminescu

5 3 N12

Ştefan cel Mare
Toamnei Teatrul Metropolis Mihai Eminescu
16

Maria Rosetti
268

138 137 → → 300

Nicolae Bălcescu

Nicolae Bălcescu

Batiştei

5 N1216 3

Bd. Hristo Botev
381

Piaţa Sf. Gheorghe
CEC

5 16 21
2

3 783 N101 N102 N108 N110 N113 N116 104 123 N117 124 385 N118 N115 N N121 N 120 N119 12

14 40 55 56 N109

7 27 32 47 232

Piaţa Unirii

14 40 55 56

Patriarhia Română Gramont
07 N1 27 23

Piaţa Unirii

361 783

Bd. I.C.Brătianu Bd. Mircea Vodă

N

312

Bd. Dimitrie Cantemir
N107

Bd. Mărăşeşti
116 ↑312 313 381 N105 N106 N112

Dâmboviţa SA

Tineretului
06 N1 12 N1

116 N106 N112

Colegiul Național Gh. Şincai

1

6 11

Adesgo

173

Podul Ilfovățului

162 163

20 24 45 65 86 97 4227 1 N1 18 N1

Carpaţi

Bd. GriviţaExpoziţiei

Piaţa Presei Libere
42 105

361

Şos. Fabrica de glucoză Parc Herăstrău
131 205 ↓ 330 331 BIS 331 335 361 3↓ N11 1 6 3 783

780

Traian Vasile Bd. Expoziţiei
5 10

Universitatea RomânoAmericană Inst. Agronomic Agronomie

Muzeul Satului

↓135 301 ↓N119

>

Depoul Bucureştii Noi Şos. Chitilei

>

>

41 42 105 148 149 261 304 330 449

>

> >

Magaziile 16 februarie

162

Minerva

Casa Presei Libere

Casa Presei Libere Piaţa Presei Libere

Nicolae Caramfil Şos. Pipera

Pipera

Oituz Şos. Fabrica de glucoză Ciucă Ştefan
2 68

Ciucă Ştefan

112
>
>

M2
>

Pasaj Colentina Complex 254 Comercial Niro

N101 N108 21>

Facultatea 112 1 48 Biotera 1

49 20 52 61

Brodina
30 16 05

Aeroportul Băneasa Piaţa Băneasa Apicola

Horia Măcelariu
112 301 605

Bd. N113 Ficusului

Jiului

Pasaj Băneasa
Pasajul Aviaţiei Căruţaşilor
301

5 605
Pipera SA Mircea Drăcea Şos. Pipera
9 11 5N 3 21 11

CFR Constanţa
112 135 N119

Gara Băneasa

135 605 N119

Măguricea

Rocin SA

Gelcap

Aurel Vlaicu

Platf. Pipera
12 5 1 N119 5 13

16 36 Electronica

Menţiunii

Escalei

682

Şos. Fabrica de glucoză
16 36

Zamfir Niculae Oituz

Periş
2 68

Niculae Cînea

112 1 ↑ N1135↑ 9↑

Ştrandul Tei

Gherghiţei

08 N1 1 0 N1 Cornişor 54 2 21

112

Sportului

Verdi

Cartier Colentina

Balotului

Lacul Tei

N123

Râul Colentina

2 18 68 54 F.C. 2 253 2 2 8 1 8Juventus 66 N10 Radovanu 21 101 N

Maior Băcilă Cremeniţa
(P-ţa Colentina)

Iţcani

Spitalul Fundeni
Spitalul Fundeni

66 253

Doamna Ghica Radovanu

Poiana cu aluni

Răscoala 1907

Minerilor 282

Şos. Fundeni

Institutul Oncologic
Liceul Victor Babeş

182

2 28

1

Fundeni Scut - Gherase

Suveica

Reînvierii
1 46 330 335

Teiul Doamnei Maica Domnului
36

Spicului

ân ic lin l om r lc a lu pi eu lui ita tro Sp ilan uz u F M ran ţă

Şcoala generală 145 Ziduri moşi Şos. Colentina Heliade între vii Dumitru Slugeru
14 3N 10 8

253

Vasile Lascăr

Doctor Grozovici

16

Turmelor Lizeanu

Obor

Bucur Obor

143 254

Halele Obor
36 2 68

Complex comercial Dimitrie Grozdea Intrare Fundeni

Piaţa Obor

82 36 14

N108

Gara Obor

Electronica

Bd. Ferdinand Cimitirul armenesc
14 36 10 1 143

14 3↓

Baicului
69 85 143 682
Şos. Iancului Sarafineşti
Bd. Chişinău

XXL Megadiscount

17 N1 133

17 N1 133

85 69 108 N 4 1

Oborul nou

331 46 03 35

la Şcoaului c n a I

sari Mătă

Lt. Victor Piaţa Manu i lu u Ianc
1 5 13 311 330

Baicului

5 N102 46 55 33

Şos. Morarilor

Şos. Fundeni
14 46 55 104 N1 02

Bd. Pierre Zefirul SA de Coubertin
4 0 10 86 9

Şos. Pantelimon

Spitalul Sf. Pantelimon

N102 5 311 55 13

Stadionul Naţional

36 101 335

253

Granitul

N102 14 46 55 246
Şos. DudeştiPantelimon

3 16

Pantelimon
Irisului

M1
Dărăbani Pupitrului
24 6

Bd. Corneliu Coposu

Piaţa Sf. Ştefan Alexandru Sihleanu

Hala Traian

Ţepeş Vodă Biserica Delea Veche
40 56 N 109

Bd. Basarabia
40 56 N109

Piaţa Sf. Vineri 116

Matei Basarab

117 313

116 117 313 385

133

Delea Veche Universitatea Hyperion Calea Călăraşilor Matei 4 Basarab 10 Învingătorilor Dristorului

Piaţa Muncii
Piaţa Hurmuzachi

Pationoar

Stadionul Naţional

lae Nico Bd. igorescu Gr 01

Costin Georgian

70 79 ↑102 253

102

Bd. Bd. Basarabia Basarabia
70 79
Liceul Nichita Stănescu

Grup industrial Faur SA Titan

1 ↓102 335

Barajul Iezerului
40

Republica SA
36 56 103 N109

Policolor 2 Munţii Mehedinţi

>

Meiului Complex Comercial Şcoala generală 55
103

20 5 N1 22 38 15 N1 124 N1 21 N1 123 4 10

>

Constantin Brâncuşi IOR Parcul Titan

Bd. Decebal

Gheorghe Petraşcu
1 135 311 330

Lucreţiu Pătrăşcanu Constantin Brâncuşi Bd. Nicolae Grigorescu
92 101 102 253 335 N104

Barajul Rovinari

M1

104 123 124 Traian N103 N104 N111

Bd. Unirii Nerva Traian

Lucian Blaga Poşta Vitan

Piaţa Alba Iulia

312↓

Pasaj Mărăşeşti
1 13 3

Bd Oct . Go avian ga
Papazoglu Şc. Generală nr. 81

Piaţa Vitan
1
Bucureşti Mall

Policlinica Vitan
23 27

Amazoanei Şos. Mihai Bravu

135 330

Baba 634 79 92 311 N104 Novac 70 Ion Ţuculescu

Şos. Câmpia Libertăţii
0 311 33
330

Titan

Barajul Dunării

92 253 335 N104

Faur Poarta 4

101 311 330 N103

SC Bucur SA Radu Tina Cătănoaia

Piaţa Căţelu Şos. Industriilor Şos. Gării Căţelu

i s. dur Şo an P

Pod Lacuri

Poşta Titan

1 69 7

18

25 11

Depoul Dudeşti

Şos. Mihai Bravu
Calea Dudeşti
Bd. Camil Ressu

Dristor
181
23 2 7

M1
330 N10 3

Şos. Câmpia Libertăţii

Liviu Rebreanu ICME Poarta 1

Policlinica Titan Liviu Rebreanu Voluntarilor

101 102 311

3 32

Timpuri noi Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
323

Zizin
1 13 18 5 63 1↑ 4

Laborator
181↓

1 634

Postăvarului

Codrii Neamţului

40 101 311 03 N1
101 311

Fabrica de oxigen

47

21 N1

1

3 12

Postăvarului

226

4 12

Şos. Mihai Bravu
4↑ 12 23 2 34 6

63 4 22 3

Calea Vitan

Fizicienilor

Nicolae Grigorescu
Ilioara
23 27 102 N103 N111

Piaţa Timpuri Noi

133 312↓

Mihai Bravu
Bd. Abatorului

Piaţa Titan

Sold. Bd. Mihale Stelian Nicolae Grigorescu
N10 Nouă 3N 111

Isovolta
Oficiul Poştal 72 CFR Căţelu Bd. 1 Decembrie 1918 Ozana IOR 2
23 27 40 N11 1

103

Peneş Curcanul Pod Mihai Bravu Mihai Bravu
223
>

11 N1

Complex Olimpia

Răcari SC Utilaj Transport

23 2 7

Dumbrava

N 23 12 18 35 31 12

246

1 11 25

Bd. Tineretului

133

63 4

Piscul Răchitei

Drumul între vii Uzitex SA

11 1

1 Decembrie 1918
4 12 2 10

Borangicul
102 ← ↓124 124 223 181

102 123 135 223 N11 1

Stirom

2 11

Policolor

Chimopar 246 N111

23 27 40

5

Policlinica UNEX A-Z Pod Vitan

Fundaţia Aisteda
124

CET Sud

123 135 223

Nicolae Teclu

RATB Titan
Intrare sat Căţelu

Sat Căţelu

Anghel Saligny

M3

Sere

0 22

Nicolae Teclu Sere Taberei Cartier rezidențial Splaiul Unirii

Șos. de centura

223

INMB

181

> >

>

INML

Şos. Olteniţei
102

Şos. Vitan-Bârzeşti

Romprim

11 634

Aliorului

Tomeşti

Aleea Râul Târgului Emil Racoviţă
232 102 125 106 N
25 2 1 06 10 2 N1 23

Apărătorii Patriei

Bucureşti Romania RATB & metro
linie de tramvai tram route linie de troleibuz trolleybus route linie de autobuz bus route traseu autobuz de noapte night-bus route linie de autobuz expres express bus route linie de metrou subway/metro route staţii RATB singur sens one-way RATB tram/bus stops staţii RATB dublu sens both-ways RATB tram/bus stops doar liniile enumerate efectuează stația only enumerated routes stop here liniile enumerate nu efectuează stația the enumerated routes do not stop here staţii de metrou metro/subway stations

Bd. Metalurgiei
125

Dimitrie Leonida

Dumitru Brumărescu IMGB Poarta 1 UMUC SA Facultativă*

Real Berceni
232

Piaţa de Gros
242 312

IMGB Poarta 2

Berceni

M2

Vulcan SA

125 141 220

Şos. Berceni 104U (Technicshop)

205 261 301 605
ADMEB

Facultativă*

SILFLOR & MOVE

125

REMAT

8 76 N106 476 232

M2

capăt de linie end of line

© AGC BUSMAN SRL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful