You are on page 1of 8

Regia Autonoma de Electricitate-RENEL

PE 155/92

Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru cladiri civile
Aprobat cu Decizia RENEL nr.232/7.04.92 in baza avizului CT al RENEL ! D"TDEE NR. 40#/$%.03.92

Lucrare elaborata &e'

DD"TDEE ! ectia (eto&e )i te*nolo+ii in tran)portul )i &i)tributia enner+iei electrice

,CE-ENER" !.ucure)ti $992

3.03. DEC..9$0 )2au realizat ob)ervatiile )i propunerile 1acute )i pe baza concluziilor )2a elaborat re&actarea 1inala a )tan&ar&ului. 232/7. D"TDEE in colaborare cu .n cur)ul anului $99$0 in ca&rul D"TDEE ! -TDEE a 1o)t revizuit TA 2342%3.$$.N/TA . 40#/$%.2a6.n ur(a ob)ervatiilor ))i propunerilor 1acute0 )2a elaborat )inteza ob)ervatiilor )i ))2au operat (o&i1icarile nece)are in te4t 5re&ectarea .n te(eiul . 7re)criptii +eneraale=0 pe care . . >ilialele &e retele electrice vor &a avizele 5acor&urile6 &e 1urnnizare a ener+iei electrice0 in con1or(itate cu preve&erile nor(ativului. -a)ura re)pectiva e)te (otivata &e 1aptul ca nu e4i)ta nici un )tan&ar& cu continut )i(ilar0 aprobat &e CE.otararii nr. 2.03.otararii nr.9.92 :icepre)e&intele Con)iliului &e A&(ini)tratie al RENEL0 vazan& proce)ul verbal nr. Lucrarea in acea)ta 1aza )2a inaintat . e aproba <Nor(ativul privin& proiectarea )i e4ecutarea bran)a(entelor pentru cla&iri civile= ! 7E$##/92 Nor(ativul i)i incepe aplicabilitatea la &ata &e 0$.$992 )i inlocuie)te preve&erile TA 234/%3 <. 34/$99$ a Con)iliului &e A&(ini)tratie al RENEL0 e(ite ur(atoarea DEC.n ace)t conte4t0 prin avizul CT 2D"TDEE 5proce) verbal nr 40#/$%.9. Lucrarea in re&actarea .A nr.9260 TA 234 a &evenit nor(ativ RENEL 57E $##/926 Noul nor(ativ intra in vi+oare incepan& cu iulie $9920 1ilialele &e retele electrice ur(an& a2l &i1uza tuturor 1actorilor intere)ati 5cu prioritate in)titutelor &e proiectare )i unnitatilor &e con)tructii !(onta860 iar prin avizele 5acor&urilor6 &e 1urnizare a ener+iei electrice a noilor con)u(atori )a i(puna noile preve&eri &in 7E $##/92..n)titutul Ro(an &e tan&ar&izare a propu) )a 1ie anulat.ran)a(ente electrice pentru cla&&iri civile.R pentru aprobare )i tiparire0 &ar a 1o)t returnata cu reco(an&area ca )tan&ar&ul re)pectiv )a 1ie anulat. .03. a 1o)t tri(i)a in anc*eta 1actorilor intere)ati &in RENEL )i &in a1ara.CE-ENER" va (ultiplica )i va &i1uza prezentul nor(ativ la 1ilialele &e retele electrice in nu(arul &e e4e(plare nece)ar.92 al Co(i)iei Te*nice &e pecialitate a D"TDEE0 .04. . . $$99/$990 a "uvernului Ro(aniei &e in1iintare a RENEL0 precu( )i .n )e&inta &e colectiv &in $$.E' $.

2. 'irida individuala e)te 1iri&a &e bran)a(ent avan& rolul &e' .2.2. ER:AT. 7rezentul nor(ativ )e aplica bran)a(entelor electrice )i celor )upu)e unor lucrari &e reparatii0 pentru in)talatii electrice cu ten)iunea intre 1aze &e 004?: &in cla&irile &e locuit0 co(erciale0 )ocial2culturale )i a&(ini)trative.7rotectie la )curtcircuit a coloanelor electrice $.E. . &ransamentul electric e)te partea &in in)talatia &e &i)tributie a ener+iei electrice cuprin)a intre liniaa electrica 5aeriane )au )ubterana6 )i in)talatia interioara 5a abonatului6 care are )copul &e a a&uce ener+ia electrica &in retea in in)talatia interioara.2. $.ran)a(entele pot 1i in&ivi&uale can& )erve)c un )in+ur abonat )au colective0 can& )erve)c (ai (ulti abonati. $.protectie la )curtcircuit a coloanelor electrice in&ivi&uale@ .le+atura intre o coloana electrica colectiva )i coloanele electrice in&ivi&uale ale abonatilor . $.$. .2.D. 7unnctul &e &eli(itare a in)talatiilor electrice &intre 1urnizor )i con)u(ator 5abonat6 il con)tituie bornele &e ie)ire &in contoarul &e (a)urare a ener+iei electrice. Re+ulile prezentate in prezentul nor(ativ au ca obiect )tabilirea con&itiilor +enerale &e proiectare )i e4ecutie a bran)a(entelor electrice0 a)t1el incat )a 1ie a)i+urata )ecuritatea per)oanelor0 buna 1unctionare a in)talatiilor0 &i(inuarea pier&erilor &e ener+ie )i i(pie&icarea utilizarii ilicite a ener+iei electrice. $.7rotectie la )curtcircuit a racor&urilor )i coloanelor electrice.4.3.2.le+atura intre racor&ul electric )i coloanele electrice colective )i/)au in&ivi&uale.7. Racor&ul electric poate 1i aerian )au )ubteran.3 'irida de bransament e)te co(ponenta bran)a(entului in care )e realizeaza cone4iunile intre racor&ul electric )i coloanele electrice )i un&e )e (onteaza aparatele &e protectie a coloanelor electrice.3.C.2. 'irida secundara e)te co(ponenta bran)a(entului avan& rolul &e' . Racordul electric e)te partea &e bran)a(ent cuprin)a intre linia electrica 5aeriana )au )ubterana6 )i 1iri&a &e bran)a(ent. $. .1 !ENERAL"#A#" 1 1 $biectul si domeniul de aplicare $.2. /.no& ener+etic pentru (anevre &e intrerupere )i co(utatie@ . 'irida principala e)te 1iri&a &e bran)a(ent avin& rolul &e' .(a)urare a ener+iei electrice con)u(ate &e abonat inoni(' >iri&a &e &i)tributie )i contorizare (ontata pe palier ! >.leatura intre racor&ul electric )i coloanele electrice colective )i /)au in&ivi&uale . 1 2 #erminologia speci%ica $.#.

7. Puterea instalata Pi e)te )u(a puterilor no(inale a tuturor receptoarelor electrice ali(entata &in in)talatia interioara a abonatului. Puterea absorbita Pa e)te puterea (a4i(a0 )i(ultan ab)orbita &e unul )au (ai (ulti abonati 1iin& e+ala cu pro&u)ul &intre )u(a puterilor in)talate )i coe1icientul &e )i(ultaneitate .2. (oloane electrice colective0 care ali(enteaza (ai (ulti abonati )i care 1ac le+atura intre 1iri&a &e bran)a(ent )i 1iri&a &e &i)tributie )i contorizare@ b.2.9.$.%.2. (oloana electrica e)te co(ponenta bran)a(entului0 prin care )e realizeaza le+atura intre 1iri&a &e bran)a(ent )i in)talatia electrica a abonatului. Coloanele pot 1i' a. $. (oloane electrice individuale0 care ali(enteaza un )in+ur abonat $.

de simultaneitate 009 009 009 00%3 00%3 00%3 0072 007$ 0072 0033 0032 0032 00## 00## 00## 00#2 00#0 00#0 004% 0043 .$. $ 2 3 4 # 3 7 % 9 $0 $$ $2 $$ $4 $# $3 $7 $% $9 20 Numarul de camere la un apartament $ 223 7 ?B ?B ?B # 3 9 $0 $2 $% $# $% 27 20 24 33 2# 30 4# 30 33 #4 3# 42 33 40 4% 72 4# #4 %$ #0 30 90 ## 33 99 30 72 $0% 3# 7% $$7 70 %4 $23 7# 90 $3# %0 93 $44 %# $02 $#3 90 $0% $32 9# $$4 $7$ $00 $29 $%0 Tabelul 2 Coefic.n cazul aparta(entelor cu (ai (ult &e 7 ca(ere )au a celor prevazute cu incalzit )i/)au +atit electric0 puterea in)talata )e va calcula in 1unctie &e &otarea ace)tora. Nr.2.n valorile &in ace)t tabel nu )unt cuprinn)e in)talatii pentru incalzirea )patiilor )i/)au +atit electric.$.2 PRE)(R"P#""LE *E *"+EN)"$NARE 2 1 Elementele de calcul 2. Cu 7 ca(ere A &epen&inte Tabelul $ Puterea instalata #?B 3?B 9?B N/TA' . de Apart. Di(en)ionarea bran)a(entelor )e e1ectueaza pe baza puterilor ab)orbite 7a 7entru con)u(atorii ca)nici )e iau in con)i&erare puterile in)talate &in tabelul $ Componenta apartamentului Apart. 7entru &eter(inarea puterilor ab)orbite )e iau in con)i&erare coe1icientii &e )i(ultaneitate &in tabelul 2. Cu 223 ca(ere A &epen&inte Apart. .$. 2. Cu o ca(era A &epen&inte Apart.

$0A$3((2 Al0 pentru racor&urile electrice aeriene (ono1azate@ .6 trebuie )a core)pun&a caracteri)ticilor te*nice &in )tan&ar&ele &e pro&u) in vi+oare. 2.3. . Racor&urile )i coloanele electrice )e &i(en)ioneaza )at1el incat )a in&eplinea)ca con&itiile &e incalzire0 veri1icarea &i(en)ionarii 1acan&u)e in con&itiile &e ca&ere &e ten)iune. 2. . D)ile (etalice ale 1iri&elor &e bran)a(ent trebuie )a 1ie le+ate la bara &e nul &e protectie prin inter(e&iul unui con&uctor 1le4ibil &e Cu0 cu )ectiiunea &e $3((2. 2. Coloanele electrice tri1azate pot ali(enta cel (ult 20 &e aparta(ente. Ca&erile &e ten)iune nu trebiue )a &epa)ea)ca ur(atoarele valori' .$C pentru racor&urile electrice aeriene .#.$.44$3((2Al A $00((2 /L0 pentru coloanele electrice colective 2 2 Prescriptii constructive 2. 7entru acea)ta0 curentii no(inali ai )i+urantelor 51uzuibile )au auto(ate6 trebuie )a 1ie in cre)tere &e la receptor )pre )ur)a.34$3A2# ((2 Al0 pentru racor&urile electrice aeriene tri1azate . e reco(an&a ca intre curentii no(inali ai &oua )i+urante con)ecutive0 &i1erenta )a 1ie &e cel putin &oua trepte &in )irul valorilor no(inale.4.2. Aparata8ul electric pentru protectie la )curtcircuit trebuie ale) a)t1el0 incat caracteri)ticile lui &e 1unctionare )a a)i+ure )electivitatea protectiei0 izolan& portiunea &e1ecte 1ara a )coate &in 1unctiune intrea++a in)talatie. 2.2. 2.2. 2.$.243((2AlA4((2Cu0 pentru coloanele electrice in&ivi&uale .2.$.$.$.2.3. 2.n cazul bran)a(entelor blocurilor &e locuinte0 )e 1olo)e)c )i 1iri&e )ecun&are0 avan& contoarele (ontate centralizat. . 2.#. Co(ponentele bran)a(entelor electrice 5cabluri0 con&uctoare0 cle(e0 ar(aturi0 tevi )i tuburi &e protectie0 1iri&e &e bran)a(ent etc.00#C pentru racor&urile electrice )ubterane .2.7. Racor&urile electrice aeriene )i coloanele electrice in&ivi&uale )e e4ecuta (ono1zat0 pentru valori ale curentilor &e pana la 30A inclu)iv )i tri1azat pentru valori ale curentilor (ai (ari &e 30A )au pentru abonati care au receptoare tri1azate.$. ectiunile (ini(e ale con&uctoarelor bran)a(entelor electrice0 in&i1erent &e valorile rezultate &in calcul vor avea ur(atoarele valori' .n cazul racor&urilor electrice aeriene0 )e 1olo)e)c 1iri&e in&ivi&uale ec*ipate cu )i+urante auto(ate.%.3. ectiunile coloanelor colective &in blocurile &e locuinte nu trebuie )a &epa)ea)ca 3470A3#((2 in cazul utilizarii alu(iniului.$C pentru coloanele electrice colective )au in&ivi&uale 2.2.4.$. 7entru cla&irile co(eciale0 )ocial2culturale )i a&(ini)trative0 puterile in)talate )e vor &eter(ina prin calcul0 in 1unctie &e (ari(ea )i &e)tinatia ace)tora.

1 'iridele de bransament 3.%.2.2. Tra)eul coloanelor electrice )e ale+e a)t1el0 incat )a aibe lun+i(ea (ini(a. Di)tanta &e la nivelul par&o)elii la partea in1erioara a 1iri&elor )ecun&are tre&uie )a 1ie &e 0042 00%(0 a)t1el incat inalti(ea celui (ai &e )u) vizor )a nu &epa)ea)ca $03(. >iri&ele )ecun&are )e (onteaza in )patii co(une 5&e e4e(plu0 ca)a )carii6.n cazul abonatilor in&ivi&uali 5altii &ecat cei &in blocurile &e locuinte60 la care contoarele &e &econtare a ener+iei electrice nu )e (onteaza in 1iri&ele )ecun&are0 la capatul &in)pre contor con&uctoarele coloanei electrice trebuie )a &epa)ea)ca e4tre(itatea tubului cu cel putin 30c(. e interzice intro&ucerea con&uctoarelor &e)tinate altor )copuri in tubul &e protectie al unei coloane electrice. 3.2.$0.2.3. 3. Coloanele electrice trebuie )a 1ie a(pla)ate a)t1el0 incat trecerea lor )a nu a1ecteze capaciratea portanta a )tructurii. >iri&ele &e bran)a(ent )e (onteaza in )patiul )pecial a(ena8at in zi&0 in locuri cat (ai acce)ibile per)onalului &e e4ploatare.3.$.coloanele electrice au un tra)eu cu (ai (ult &e 2 curbe intre 1iri&e )au (ai (ult &e 3 curbe intre 1iri&e )i tabloul electric al con)u(atorilor . e interzice trecerea coloanelor electricce prin' ca(ere &e locuit0 incaperi u(e&e0 bai0 bucatarii0 )palatorii )au locuri cu a+enti corozivi 1ata &e (aterialele coloanelor electrice. 3. 2 (oloanele electrice 3.2.$.3. 3.4.7.2.2.$.. e interzicce ina&irea con&uctoarelor pe tra)eul coloanelor.$. 3. .2. Con&uctoarele coloanelor electrice trebuie )a aiba )ectiuni con)tante pe intre+ul tra)eu al coloanelor. Con&uctorul &e protectie ai coloanelor electrice in&ivi&uale trebuie )a 1ie le+at in cazul 1iri&elor &e bran)a(ent la bara &e le+are la pa(ant0 iar in cazul tablourilor &e &i)tributie ale con)u(atorilor la borna &e le+are la pa(ant &e pe ra(a (etalica a tablourilor0 &e)tinata )pecial ace)tui )cop. 7entru con&uctorul &e protectie al coloanelor electrice colective0 )e 1olo)e)te o platban&a &e otel zincat cu )ectiunea (ini(a &e $00((2 )au o ar(atura )u&ata cu )ectiunea ec*ivalenta &e cel putin $00((2.2. 3. Di)tanta intre nivelul par&o)elii )i partea in1erioara a 1iri&elor &e bran)a(ent trebuie )a 1ie &e 004200#( 3.9. Con&uctoarele unei )in+ure coloane electrice rtrebuie )a 1ie intr2un )in+ur tub &e protectie.3. PRE)(R"P#""LE *E +$N#ARE . 3.#.lun+i(ea coloanelor pe un tra)eu in linie &reapta pe orizontala &epa)e)te $#( . 3.2. 3. . -ontarea &ozelor &e trecere e)te obli+atorie in cazul in care' .

. ./b)ervatieE . . 3.n cazul coloanelor in linie &reapta pe verticala nu e)te nece)ara (ontarea &ozelor &e trecere in&i1erent &e lun+i(ea tra)eului. >iecare coloana &intr2o 1iri&a &e bran)a(ennt trebuie (arcata cu o etic*eta.2. -eri%icarile bransamentelor electrice :eri1icarea bran)a(entelor cla&irilor )e 1ace &e catre per)onalul intreprin&erilor 1urnizoare &e ener+ie electrica )i are &rept )cop receptionarea lucrarilor )i racor&area in)talatiilor la ener+ia electrica &e &i)tributie &e 8oa)a ten)iune.$$.