You are on page 1of 7

1) Contractul de transport aerian (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana, ca urmare a declaratiilor sale "incomplete, incorecte

si inexacte". The Air Consignment Note este prima dovada a ncheierii contractului, a primirii bunurilor si a precizarii conditi 2) Curtea europeana a drepturilor omului (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana este supusa in exercitarea drepturilor sale unor ingradiri prevazute de lege ,,in scopul recunoasterii si respectarii drepturilor si libertatilor altora si in scopul satisfacerii exigentelor 3) Dreptul muncii (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana cae o presteaza- spre deosebire de orice marfa - imposibil sa fie pastrata - persoana care nu isi pune in lucru la un anumit moment forta sa de munca , nu o poate utiliza ulterior 4) Notiunea de administratie publica (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana sub ndrumarea careia se realizeaza activitatea de autoritate tutelara si stare civila - aceea de reprezentant al localitatii a carei populatie l-a ales. Altfel, primarul este reprez 5) Noua reglementare a institutiei extradarii (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana b! Conditii privitoare la fapte Conditii privitoare la pedeapsa d! Conditii privitoare la competenta e! Conditii privitoare la procedura

c! a.

6) Reprezentarea si procura (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoan" sau de mai multe persoane, iar n calitate de reprezentant poate fi o singur" persoan" sau mai multe. #ac" sunt mai mul$i reprezentan$i, n procur" trebuie s" se indice modul n care ace%tia 7) Societatea comerciala ca persoana juridica (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana &uridica 'ocietatea comerciala dobandeste personalitate &uridica din momentul constituirii cu indeplinirea tuturor formalitatilor stabilite de lege.Astfel conform art.( din ) *(+(,,- pent 8) Recrutarea si selectia functionarilor publici (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana trebuie s" fie numit" n func$ia respectiv". Anterior actului de numire al func$ionarului public se desf"%oar" activitatea de recrutare %i selec./ 9) Munca (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana care-si exercita activitatea pe baza unui contract de munca intr-o unitate economica sau sociala - indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane particulare, in schimbul unei remun 10) Contestatia la executare in materie contraventionala (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana care se considera vatamata in drepturile sale prin actele de executare silita!, prin care aceasta contesta executarea silita insasi, orice act de executare sau solicita instantei clarificarea 11) Conduita etica (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana interesata. Comisiile de disciplina au dreptul de a examina asemenea fapte si de a propune masuri administrative. 0n cazul in care faptele unui functionar public sunt prevazute de Codul 1 12) Judecata in prima instanta (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana intai la dictarea presedintelui* si se semneaza dupa lectura de cel in cauza. 0nculpatul este lasat sa spuna tot ce stie despre fapta pentru care este trimis in &udecata, apoi i se pot pu 13) Obligatiile angajatiilor (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana fizic" care se oblig" s" presteze munca

pentru %i sub autoritatea unui anga&ator, n schimbul unei pl"$i denumite salariu. #in aceast" defini$ie rezult" c" salariatul este persoana fi 14) Drept fiscal (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana c"reia i s-a stabilit r"spunderea n conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment - persoana care %i asum" obliga$ia de plat" a debitorului, printr-un anga&ament de plat" sau 15) Drepturile cetatenilor in U (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoan" are dreptul la integritate fizic" %i psihic".2 0n cadrul medicinii %i biologiei , trebuie respectate n principal urm"toarele3 a! c 16) !rocedura plangerii prealabile (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana v"t"mat" sau ar da na%tere la diferite conflicte ntre persoane care fac parte din aceea%i familie sau din acela%i mediu social . 1otrivit art. 45, Cod de procedur" penal" n cazul infrac$iu 17) "nstitutia !resedentiei # Seful de Stat (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoan". #up" revolu$ia din decembrie (,6,, prin #ecretul 7 )ege nr. 4 din 45 decembrie privind constituirea, organizarea %i func$ionarea Consiliului 8rontului 'alv"rii N 18) concurenta neloiala (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana n dauna unui concurent g! deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea leg"turilor stabilite cu aceast" clientel" n cadrul func$iei de$inute anterior la acel comerci 19) Raportul juridic de concurenta (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoan" fizic" n dreptul rom9n se realizeaz", n mod licit, numai dup" ob$inerea autoriza$iei administrative urmat" de nregistrarea :nmatricularea! persoanei n 20) Dreptul civil (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana &uridic" poate exista, avnd deci capacitate de folosin$", ns" ea nu va avea deocamdat" capacitatea de exerci$iu. ;oin$a organelor de conducere este voin$a persoanei &uridice, as 21) "storicul fundamentelor dreptului civil (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoan" s" nu-%i ndeplineasc" obliga$iile care i revin n virtutea unui contract sau n baza legii ori s" le ndeplineasc" necorespunz"tor sau cu nt9rzier 22) $raficul de influenta (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoan" o are pe l9ng" un func$ionar :real"! sau pe care las" s" se n$eleag" c" are pe l9ng" acesta :presupus"!, 23) Conditiile de fond si forma ale actului constitutiv (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoan" fizic" sau &uridic" ce are capacitate de exerci$iu poate fi parte ntr-un contract de societate. 1otrivit dispozi$iilor art. < alin. 4 din )egea nr. *(+(,,-, nu pot fi asocia$i persoane 24) "nstigarea (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana :instigator! asupra unei alte persoane :instigat! b! activitatea de determinare sa se refere la sav9rsirea unei fapte prevazute de legea penala c! sa nu existe o determinare anterio 25) !articularitatile dezbaterilor judiciare in privinta minorilor (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana inculpatului este cel mai important moment al aplic"rii normelor &uridice. =n cuvntarea acuzatorului trebuie s" se acorde o aten$ie deosebit" analizei probelor, fiecare prob"

26) Organizarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana nu poate fi constr9nsa sa faca parte sau sa nu faca parte dintr-un partid politic. 'indicatele :denumite organizatii sindicale! sunt constituite n scopul apararii drepturilor 27) %paritia si dezvoltarea pietelor valutare (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana care cere preschimbarea, scopul sau suma de preschimbat! pe o pia$" specific" - pia$a valutar". Cursul valutar sau cursul de schimb este o expresie a raportului valoric dintre monede, adic" p 28) !roprietatea afectata unui scop si fiducia (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoan" dob9nde%te drepturile de proprietate aferente tuturor intervalelor de timp sau n alte cazuri prev"zute de lege, prin radiere din cartea funciar". 1rin legea nr. 464+4-->, adoptat 29) tica si deontologie in profesia de relationist (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana crede3 dragoste, dreptate, echitate, fidelitate, dar si bogatie,frumusete,forta si chiar violenta. ?orala se referea la ceea ce este bine sau rau.#aca fidelitatea este o valoare positiva 30) Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de circulatie (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoan" responsabil" penal, care conduce un autovehicul pe drumurile publice, fiind vorba de un subiect calificat. 1otrivit art. < litera f din #ecretul *46 prin conduc"tor se n$elege pers 31) Speta comentata Curtea uropeana a drepturilor omului (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoan" care a beneficiat de o hot"r9re definitiv" favorabil" s" suporte consecin$ele faptului c" sistemul legislativ %i &udiciar intern a dus n spe$" la coexisten$a a dou" hot"r9r 32) Statul de drept si societatea civila (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoan" organic" %i moral", pe un teritoriu dat, n forma guvernan$ilor %i guverna$ilor sau, mai pe scurt, ca persoan" politic" a na$iunii. Celebrul sociolog ?ax @eber sus$ine c" statul est 33) Rata somajului (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana este considerata in stare de soma& este acela ca, in perioada de referinta :de obicei un an!, numarul saptamanilor in care persoana respectiva a fost neocupata sa fie predominant in raport cu 34) $eoria integrarii (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana care nu este libera nu este cetatean. Teoriile "cetateanului sofisticat" si "cetateanului nesofisticat" Aohn )ocBe considera de idealul democratic este reprezentat de cetateanul sofistica 35) Clasificarea drepturilor omului (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana poate cere sanctionarea celor culpabili, in cadrul unui proces ea este de asemenea indreptatira sa obtina un remediu adecvat in cazul violarii drepturilor sale exista chiar si mecansime spe 36) Dreptul civil # caractere juridice (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana care l-a ingri&it pe donator in sensul ca 0-a facut mena&ul sau alte servicii casnice poate fi gratificata de catre donator. 8orma contractului de donatie #onatiile se incheie in forma a 37) %cte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana fizica - desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale cenzori. #eclaratia pe proprie raspundere poate avea una din urmatoarele forme3forma autentificata de notarul

38) %sigurarile pentru copii (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana poate spori contul copilului platind prime suplimentare se poate adauga componentei de protectie si acumulare a politei o componenta investitionala, administrata separat, constituita prin pla 39) $utela minorului (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana. Alegerea tutorelui trebuie facuta astfel incat sa fie ocrotite interesele minorului, preferabila fiind numirea unei rude. 0nsa, autoritatea tutelara va trebui sa tina seama si de prevede 40) Curtea !enala internationala (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana care candideaza la un post la Curte trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii3 a! sa aiba competenta recunoscuta in domeniile dreptului penal si procedurii penale, precum si experienta ne 41) Cetatenia europeana (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana sau un grup social nu este privilegiat &uridic. 'i totusi, acordarea cetateniei in contextul inegalitatilor existente intre clasele sociale ar putea sa insemne ca exercitarea efectiva a dr 42) Drepturi morale & (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana fizice iar reputatia consta in respectul de care se bucura persoanele din partea celorlanti.#r. de a retracta opera - dr. simetric opus dr. de a divulga operei, astfel pentru exercitarea dr. 43) Drepturile cetatenilor in Uniunea uropeana (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana are dreptul la libertate si securitate.Cespectarea vietii particulare si de familie.;iata particulara si de familie ai oricarei persoane trebuie respectata, alaturi de respectarea domiciliulu 44) 'uarea si darea de mita (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent de modul cum a fost investita, o insarcinare de orice natura, retribuita sau nu, in serviciul unei unitati dintre cele la care 45) %ccizele si alte taxe speciale (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana fizica sau &uridica autorizata de autoritatea fiscala competenta, in exercitarea activitatii acesteia, sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca si sa expedieze produse accizabile in 46) $utela si curatela (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana decat parintii sai, tutorele, sub supravegherea, controlul si indrumarea permanenta a autoritatii tutelare . 0n sens restrans, tutela a fost definita ca fiind o sarcina gratuita si obligatori 47) Raspunderea administratiei pentru incalcarea principiului egalitatii cetatenilor in fata legii (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana se poate adresa &ustitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime, nici o lege neputand ingradi exercitarea acestui drept. 1otrivit art. D4 din Constitut 48) Obligatiile si indatoririle functionarilor publici (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana numita intr-o functie publica E(F. 8unctia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabili 49) De ce doresc sa devin profesor (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana si voi avea, implicit, ce transmite elevilor. Gare nu sunt prea marcat de canoanele formatiei de militar, mai putin permisiv si adaptat deschiderilorH 1entru ca de profesor, de 50) %udit intern

(persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana independenta si competenta a fidelitatii reprezentarilor contabile si financiare, a constituit si constituie cheia de bolta pentru probitatea si credibilitatea tranzactiilor economice. #e 51) Contabilitatea salariilor (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana. 'copul si sarcinile cercetarii au determinat urmatoarea structura a tezei 3 introducere, trei capitole, concluzii si recomandari, bibliografie, adnotare :in limbile romana si engleza!. 0n 52) Drepturile cetatenilor europeni( aspecte generale (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana are dreptul la protectia a datelor cu caracter personal care o privesc.Aceste date trebuiesc tratate corect , in scopuri precise si doar pe baza consimtamintului persoanei in cauza.#reptul 53) societatea comerciala (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana fizica - desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale cenzori. #eclaratia pe proprie raspundere poate avea una din urmatoarele forme3 forma autentificata de notar 54) conomia turismului (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana care se deplaseaza spre un loc situat in afara resedintei obisnuite pentru o perioada mai mica de (4 luni si ale carei motive principale de calatorie sunt altele decat exercitarea unei activi 55) !osesiunea (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana aduce un nex cu sine, un obiect in relatiunile sale totale sau partiale, prin care acel obiect se prezinta, ca de fapt ei ii apartine". Celatia dintre persoana si obiect infiinteaza posesiune 56) Comerciantii (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana fizica este comerciant prin faptele pe care le savarseste, persoana &uridica este comerciant prin scopul si forma constituirii sale. #obandirea legala a calitatii de comerciant 57) Raspunderea civila pentru prejudiciile cauzate mediului inconjurator (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana &uridica, daca au fost indeplinite cu prile&ul executarii functiei lor. 8aptele ilicite atrag si raspounderea personala a celui ce le-a savarsit, atat fata de persoana &uridica, cat si fat 58) lemente de procedura judiciara (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana se poate adresa &ustitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime in exercitarea dreptului sau la un proces echitabil. Accesul la &ustitie nu poate fi ingra 59) valuarea performantei si gestiunea carierei (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana respectiva si mai pu/ D*Dh5(f D in despre comportamentul in munca, despre ceea ce face aceasta in cadrul postului detinut. #esi punctul de plecare il constituie aprecierile sau realizaril 60) Masuri de protectie a copilului aflat in dificultate (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana special selectata si pregatita in acest scop. CGNCI1TI3ingri&irea familiala temporara este planificata ingri&irea familiala temporara este limitata in timp.Cesursa esentiala este asistent 61) Management general modern (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana care da dispozitii - deci participa la management - este manager. 0n inteles anglo-saxon, manager corespunde activitatii de a administra, a ordona, a conduce, a antrena, a diri&a, a explica, 62) Societatile comerciale # scurte incursiuni in reglementarile existente in noul Cod civil

(persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana &uridica, cu toate ca tendinta de a introduce in circuit un nou subiect de drept se manifesta destul de pronuntat. 0n perioada evului mediu sau definitivat principalele atribute ale socie 63) )ormarea functionarului public (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana cu experienta, abilitati si competente profesionale specifice, atestate sau, dupa caz, certificate in conditiile 64) Sindicatele # managementul conflictelor (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana trebuie sa aiba calitatea de salariat, de asociat intr-o cooperativa sau sa faca parte dintr-o categorie profesionala. 'omerii care si-au incheiat definitiv activitatea profesionala, pensiona 65) $urismul balnear in statiunea montana *aile +erculane (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana care se deplaseaza intr-un loc, altul decat acela al mediului sau obisnuit pentru mai putin de (4 luni si al carui scop de calatorie este altul decat exercitarea unei activitati remunerate la 66) Serviciul public( functia publica si functionarii administratiei publice (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana numita intr-o functie publica. 8unctiile publice sunt prevazute in anexa la aceasta lege. Anexa inventariaza functiile publice generale si pe cele specifice. )a finalul anexei, se precizeaza 67) )unctia secretariatului de legatura si filtru in contactele conducerii (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana. 8isierul prezinta avanta&ul ca poate permite o actualizare permanenta, fara a afecta ordinea alfabetica. Grice nume nou de persoana sau organizatie care apare pe parcurs poate fi usor interc 68) volutia institutiei sefului statului in istoria dreptului romanesc (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana asu de catre persoane diferite. #eceneu si ComoJcus au fost totodata regi si mar preoti, pe cand in vremea lui Kurebista puterea religioasa a fost detinuta de catre #eceneu, iar in vremea lui 69) Drepturile cetatenilor europeni # aspecte generale (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica informatii ori idei fara amestecul autoritatilor publice si fara a 70) )unctia secretariatului de legatura si filtru in contactele conducerii (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana. 8isierul prezinta avanta&ul ca poate permite o actualizare permanenta, fara a afecta ordinea alfabetica. Grice nume nou de persoana sau organizatie care apare pe parcurs poate fi usor in 71) Societatea in nume colectiv (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana &uridica si dobandeste calitatea de comerciant la data inmatricularii sale in Cegistrul Comertului. 'ocietatea in nume colectiv este administrata de unul sau mai multi asociati numiti in c 72) %specte privind circulatia juridica a terenurilor in Romania (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana valorifica un drept asupra aceluiasi bun. Il raspunde de asemenea in cazul in care lucrul vandut prezinta deficiente ascunse care afecteaza utilitatea terenului, acesta devenind impropriu uti 73) Controlul activitatii administratiei publice (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana lezata in situatia anterioara. #aca autoritatea administrativa sau functionarul public nu inlatura in termen de *- de zile ilegalitatile comise, Avocatul 1oporului se va adresa autoritati 74) Definitia si obiectul dreptului comercial (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana care este comerciant, raportul &uridic

respectiv ete calificat ca fiind de drept comercial. Calitatea de comerciant o au toate persoanele care exercita permanent o activitate comerciala cu 75) Suspendarea contractului individual de munca (persoana si exercitarea calitatii de cetatean :norma si legea), persoana beneficiaza si de vechime in munca -ex. pe perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 4 ani! - in cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza un