You are on page 1of 3

NORTONOV TEOREM ILI METODA KRATKOG SPOJA

Ova metoda omoguava da se odredi pad napona ili struja samo na nekom odreenom mjestu mree. Najprije se element na kojemu proraunavamo U i I, odvoji od mree, a preostali dio mree zamijeni nadomjesnim naponskim izvorom, a struja se na tom dijelu mree rauna izravno. Novi nadomjesni izvor ima EMS Uk i unutranji otpor Rk.
1

Primjer:
a b

Izraunati struju kroz otpor R3 i pad napona na njemu.

a) Na mjestu a-b, odvojimo otpor R3 b) Na ostatku mree, izvor napona kratko spojimo, a na izvodima a-b raunamo otpor RK
a RK b

RK =

R1 R2 R1 + R2
2

c) Gledajui zadanu shemu, toke a-b kratko spojimo te raunamo struju kratkog spoja IK.
a IK b IK a

IK =
b

U R1

d) Cijelu mreu s lijeve strana toaka a-b zamjenjujemo nadomjesnim otporom RK i izvorom UK, te sa desne strane toaka a-b, dodajemo element koji smo odvojili u toki a).
RK UK a

I3 =

UK RK + R3

d) Raunamo nadomjesni naponski izvor UK

U 3 = I 3 R3

U K = I K RK
3 4

Zadatak: Nortonovom metodom izraunati struju I2 koja tee otpornikom R4


U1 = 36 V U2 = 4 V U3 = 24 V R1 = 1 R2 = 3 R3 = 1 R4 = 6 I2 = ?
a I2

a) RK = ?

RK

RK =

( R1 + R2 ) R3 = 0,8 R1 + R2 + R3

b) IK = ?
I1 I2 IK

c) UK = ? d) I2 =?

U K = I K RK = 1,04V
a I2

I K = I1 + I 2 IK = U1 U + 2 = 13 A R1 + R2 R3

I2 =

U3 U K = 2A RK + R4
8

Zadatak:2
U1 = 18 V U2 = 16 V R1 = 2 R2 = 4 R3 = 6 I2 = ?
I3 a I2

a) RK = ?
I1

RK

RK =

R1 R3 = 1,2 R1 + R3
10

b) IK = ?

c) Uk = ? d) I2 = ?
IK IK a

U K = I K RK = 10,8

I2

I2 =

U2 U K = 1A RK + R2

IK =

U1 = 9A R1
11

12