You are on page 1of 1

____________________________________________________ KANDUNGAN FAIL Fail 1: a. Peraturan/Perlembagaan b. Sukatan/Rancangan/Jadual c. Senarai nama Guru Penasihat/Guru Pemimpin / ahli jawatankuasa dan keahlian.

d. Carta rganisasi e. !nggaran Perbelanjaan. Fail ": a. b. c. Surat men#urat $init mes#uarat jawatankuasa $init mes#uarat agung

Fail %: a. &ap ran akti'iti #ang telah dijalankan. b. (ehadiran ahli bagi setiap perjumpaan/ akti'iti 2. PENGLIBATAN PELAJAR

".1 Pen#ertaan (eahlian a. )adan )eruni* rm Jumlah ahli badan beruni* rm + 1,,-...../ Jumlah enr lmen b. (elab/Persatuan Jumlah ahli semua jenis kelab/Persatuan + 1,,Jumlah 0nr lmen c. (elab Sukan: Jumlah ahli semua jenis kelab sukan + 1,,Jumlah 0nr lmen / /