You are on page 1of 1

John Dewey, Den amerikanske filosof, pdagog og socialistisk samfundskritiker John Dewey (1859195 !

er en af pdagogikkens kendteste og mest indflydelsesrige tnkere" John Deweys udgangspunkt #ar o#er$e#isningen om, at alle indi#ider $edst lrer gennem egen #irksomhed og erfaringer" %rfaringspdagogik er dermed n&gleordet og 'learning-$y-doing ' det mest rammende udtryk for hans pdagogik"
1

(i m) forst), siger Dewey, at al lring er noget, der foreg)r hos et indi#id p) et gi#et sted og et gi#et tidspunkt. %n 'under#isning', der &nsker at fremme $&rnenes lring, skal #kke deres interesse, fordi interessen er dri#kraften $ag udholdenhed i udf&relsen af opga#en" *un ar$e+det med opga#en f&rer til lring" ,-earning $y doing, er det kodeordet, h#is man #il fange $&rnrnes interesse" . #ores pro+ekt, h#or de 5 $&rn skulle fange kra$$er os#", $rugte #i Dewey teori" . starten #idste $&rnene ikke, h#ad #i skulle" De spurgte om, h#or #i skulle henne og h#ad #i skulle fange n)r #i n)ede ned til stranden" (i forklarede dem, at #i skulle fange kra$$er og re+er #ed h+lp af de redska$er, som #i ha#de (net og h+emmela#ede fiskestnger!" Da #i ankom til stranden, delte #i (de 5 pdagogstudernede! de 5 fiskestnger ud til de 5 $&rn og forklarede dem, h#ordan man skulle fange kra$$erne" (i stod tt p) dem og o$ser#ede dem, men istedet for at f&lge #ores instrukser, $egyndte de at fgte med fiskestngerne" (i stoppede dem og $ad dem om at kigge p) h#ordan (. (pdagogstudernede g+orde!" (i demonstrerede for dem, h#ordan man g+orde, og denne gang s) det ud til, at #i ha#de fanget deres opmrksomhed og interesse" /)let med at lre $&rnene, at fange kra$$er $le# opn)et med stor success" Dewey0s teori (-earning 1y Doing!, $le# en success, fordi $&rnene pr&#ede sig frem" De #iste ikke den store interesse i starten, og #irkede lidt opgi#ende, men efter flere gantagelser (samt #ores op$akning!, $le# de $idt af 'legen' og #iste stor interesse" 2ilsidt kunne de sel# fange kra$$erne, uden #ores ind$landing"

http344www"denstoredanske"dk45prog,6religion6og6filosofi47ilosofi47ilosofi6og6filosoffer6-61988t"47ilosoffer61988-t"6-695:6-$iografier4John6Dewey