You are on page 1of 17

CAPITOLUL 2

MAGME
Din punct de vedere fizico-chimic, magma este un sistem mineral fluid de regul heterogen, stabil numai la temperaturi nalte, de peste cca. 700 0. Magmele care ajung la suprafa poart denumirea de lave. 2.2.1. CONSOLIDAREA MAGMELOR !onsolidarea este procesul prin care faza lichid trece n faza solid "cristalin sau amorf, necristalizat#, cauza principal fiind rcirea magmei. !onsolidarea prin cristalizare este un proces complicat, care deriv din natura policomponent, n regimul unei rciri lente. !omponen ii minerali cristalizeaz cel mai adesea succesiv $i pe un interval termic larg, uneori de c%teva sute de grade. &uccesiunea cristalizrii mineralelor difer de la caz la caz, fiind dependent de temperaturile de topire ale componen ilor n stare pur $i de propor iile acestora n topitur. 'rin consolidarea integral a magmei, rezult o masa solid "format numai din cristale sau din cristale $i sticl#, care reprezint roca magmatic. (n paralel cu ea, prin consolidare, din topitura magmatic se separ, aproape ntotdeauna, o faz fluid, format predominant din substan e volatile dizolvate n magm. )ceast faz este principalul agent care intervine n evolu ia ulterioar a sistemului magmatic. Cauza i tendina cri ta!iz"rii. )$a cum am artat mai sus, cristalizarea este procesul de trecere a fazei lichide n faza cristalin "solid#. !ele mai frecvente cauze sunt* r"cirea sistemului magmatic+ #ierderea "par ial# a fazei volatile. !onsolidarea magmelor se poate realiza n dou forme* apari ia de cristale roci plutonice "structur holocristalin#+ apari ia sticlei sticle vulcanice. (n principiu, cristalizarea este inversul fenomenului de anate,ie "topire par ial# -l se desf$oar pe un interval termic ./ $i respectiv baric .', a crui mrime depinde de compozi ia magmei. (n acest interval, o faz solid coe,ist cu o faz lichid, procesul evolu%nd spre cre$terea treptat a fazei solide "invers fa de anate,ie#. (n mod esen ial, ntr-un sistem nchis, cristalizarea ar trebui s reproduc etapele anate,iei, dar n sens invers. -,ist ns unele abateri, care deriv din dou situa ii "mprejurri#* 0. viteza procesului direct - n sensul cre$terii temperaturii - este mult mai rapid dec%t viteza procesului invers "1pd 2 1pi#. De aici rezult c metastabil de mare amplitudine este greu de realizat, pe c%nd

suprarcirea se realizeaz cu u$urin . -,* n cazul magmelor relativ v%scose, la rcirea rapid, e,ist posibilitatea conservrii strii topite, ca stare metastabil, p%n la temperaturi normale. Dimpotriv, supranclzirea fazelor solide $i conservarea lor ca faze metastabile n domeniul de stabilitate a topiturilor, nu se realizeaz nici la cele mai rapide nclziri. !onsecin a acestei asimetrii cinetice este c procesul de cristalizare poate continua chiar $i n domeniul subsolidus "adic sub condi iile indicate de curba solidus# put%nd s apar faze solide metastabile efectiv noi* sticla vulcanic, tridimit, cristobalit, leucit pseudocubic, adic faze care n-au e,istat n roca ini ial supus anate,iei+ 3. a doua situa ie provine din condi ia geologic a magmei. (n deplasarea spre locul de consolidare, magma se poate contamina. (n plus, este posibil separarea fazei solide de cea lichid $i prin urmare etapele cristalizrii nu pot fi acelea$i cu cele ale anate,iei. !unoa$terea n detaliu a procesului "etapelor# de cristalizare nu este posibil. /otu$i, din observa iile directe $i e,perimente se pot deta$a c%teva tendin e generale* a. n magmele bazice la presiune joas, primele minerale care cristalizeaz sunt* olivina, spinelii, plagioclazii calcici, feldspa ii alcalini, feldspatoizii, plagioclazii acizi, cuar ul, micele "ultimele#+ b.toate mineralele mi,te "olivina, piro,enii, plagioclazii# $i schimb chimismul ca urmare a interac iunii dintre cristale $i topitur. (n cazul cristalizrii rapide, apar fazele de cristale zonate+ c. unele minerale care cristalizeaz n stadiile ini iale devin instabile n fazele t%rzii, reac ion%nd cu magma $i duc%nd la formarea unor minerale noi, ca de e,emplu* olivina trece n piro,eni "reac ii de incongruen , cu degajare de cldur#+ leucitul trece n feldspat potasic "reac ii de incongruen , cu degajare de cldur#+ piro,enii trec n hornblende+ hornblendele trec in biotit. d. mineralele hidro,ilate "bogate n volatile# cristalizeaz n etapele finale ale procesului, ca urmare a cre$terii presiunii par iale a substan elor volatile. $iteza de cri ta!izare % $C 1iteza de cristalizare "1c# este masa cristalin format ntr-un cm4 de lichid n unitatea de timp $i are ca unitate de msur 5g6cm4s7. -a este controlat de doi factori* 0. viteza de formare a germenilor cristalini. 1fgc reprezint numrul de germeni format ntr-un cm4 de lichid ntr-o secund "&'(c). 3. viteza de cre$tere a cristalelor 8 &cc. -a reprezint viteza de cre$tere a volumului cristalelor.

)mbele viteze sunt dependente de gradul de subrcire a topiturii. &ubrcirea este definit de diferen a T * T1 % Tc "9# /0 - temperatura li:uidus+ /c ; temperatura de consolidare la care se desf$oar cristalizarea, fiind mai mic dec%t /0. !re$terea gradului de subrcire determin cre$terea &'(c $i a &cc +'i(. ,-). !re$terea v%scozit ii duce la scderea &'(c $i a &cc. $'(c $i &cc ating ma,imum la anumite valori pentru /, ele diferind de la un mineral la altul. 'rin urmare, viteza de cristalizare este o func ie e,trem de variabil, deoarece $i viteza de rcire a magmei este condi ionat de* gradien ii termici la contactul magm 6 mediu ambiant+ masa corpului+ conductivitatea termic a mediului $i a magmei+ mrimea efectelor calorice care nso esc cristalizarea, factori greu de apreciat n condi ii geologice date.

vfgc vfgc vcc vcc

TC

TC

T1

.i(. ,-. <ela ia dintre T, vfgc $i vcc !onsolidarea la /c se realizeaz prin cristalizare "vfgc 2 vcc 2 0#, pe c%nd cea la TC prin vitrifiere (aici vfgc 8 vcc 8 0#. 2.2.2. DI.EREN/IEREA MAGMELOR Diferen ierea magmelor reprezint procesul prin care, dintr-o magm ini ial rezult fie mai multe magme de compozi ii diferite, fie mai multe roci cu ni$te compozi ii diferite. Mecanismele de diferen ierea a magmelor, cu implica ii petrogenetice sunt n numr mai mare. /otu$i, dou dintre ele sunt mai eficiente.
2. Di'erenierea #rin cri ta!izare. 3

Diferen ierea prin cristalizare este calea cea mai eficient de proliferare a magmelor secundare. !orpurile magmatice pot sta n intervalul de cristalizare sute $i mii de ani, timp n care are loc o separare a fazei solide de cea lichid "Dar=in a intuit-o la mijlocul secolului trecut#. Mecanismul cel mai posibil, sugerat de Dar=in, este separarea gravita ional $i respectiv flotarea mineralelor felsice, adic a celor leucocrate "'i(. 20 1 #!ana $#. 1iteza de cdere6urcare a cristalelor n magm este dat de rela ia lui &toc>es*
v= 2gr 2 9 (c t )

"?#

unde* v - viteza de deplasare+ - v%scozitatea+ r - raza medie a cristalului+ g - accelera ia gravita ional+ @c - @t 8 densitatea cristalului $i respectiv a topiturii. -,* din topituri bazaltice, cristalele de olivin cad cu c% iva cm6min, vitez suficient pentru a contribui la formarea corpurilor de dunit, n timp ndelungat, n pr ile centrale ale masivelor gabbroice. A alt posibil cale de separare "concentratre# a cristalelor n magm este prin intermediul curen ilor turbulen i. (n acest mod s-ar putea forma cuiburile de cristale melanocrate cu forme neregulate, desemnate sub termenul de $lire "'i(. 21 1 #!ana $#. Bn e,emplu l pot constitui $lirele de magnetit din gabbrouri, $lirele de cromit, illmenit din anortozite. A a treia cale de separare a cristalelor ar putea fi filtrarea sub presiune. (n urma presiunii tectonice, faza lichid se elimin prin CstoarcereD, +'i(. 22#. Mul i petrologi consider c, din magmele bazaltice, datorit diferen ierii prin cristalizare, pot rezulta foarte multe tipuri fundamentale de roci magmatice, ca de e,emplu dunite, peridotite, piro,enite, granite, diorite, sienite, riolite, trahite, andezite etc..
,. Di'erenierea #rin tran 'er 2n tare (az3a ".

De$i nu este e,trem de eficient $i important, acest proces se numr printre mecanismele de diferen iere magmatic. 'rocesul se desf$oar la ad%ncimi mici, adic acolo unde condi iile de presiune permit separarea $i migrarea ascensional a componen ilor volatili. )ce$tia migreaz spre partea superioar a camerei magmatice, antren%nd cu ei $i al i componen i ai sistemului, pe care i concentreaz n partea superioar. )cest fenomen se e,plic astfel* solubilitatea gazelor este direct propor ional cu presiunea. De aici se deduce c magmele umede, n drumul lor ascensional la suprafa , datorit scderii presiunii, elibereaz o parte din componen ii volatili. Mecanismul este ilustrat schematic n diagrama din 'i(ura 2, a,b 1 #!ana $, care reprezint schema de evaporare izoterm a unui lichid binar, format dintr-un component ) greu volatil $i un component E u$or volatil, ca urmare a scderii presiunii. Fa ' 0, sistemul binar cu compozitia ,0 este complet lichid. Fa '3, se separ faza gazoas 8 g0, de compozi ie ,3. Masa

gazoas este $i ea mi,t, dar spre deosebire de l0 "lichidul# din care se separ, este mai bogat n componentul u$or volatil. Fichidul $i schimb treptat compozi ia, datorit srcirii n componentul E. Fa '4, faza lichid capt compozi ia ,4, iar faza gazoas capt compozi ia ,0. Fa '3, faza gazoas este infim. Fa '4, faza lichid dispare "lichidul fiind complet evaporat#. Din acest model simplu se pot trage dou cocluzii* 0. la temperatur constant, evaporarea unui lichid policomponent se face pe un interval de presiune "interval baric#. )cest interval baric, se mre$te odat cu cre$terea numrului componen ilor $i cu diferen a ' E '), unde 'E 8 presiunea de vaporizare izoterm a componen ilor u$or volatili, iar ') 8 presiunea de vaporizare izoterm a componen ilor greu volatili+ 3. faza gazoas nu este format e,clusiv din componen i u$or volatili "G 3A, !A3, G3&, G!l, GH#. -a con ine $i componen i greu volatili "I 3A, Ja3A, )l3A4, MgA#. Dup opinia unor autori, aceste CgazeD se acumuleaz n pr ile superioare ale camerelor magmatice, antren%nd compu$ii greu volatili ai magmelor. &e realizeaz astfel un transfer de substan n stare gazoas, care poate genera o diferen iere magmatic. 2.2.,. MI4CAREA MECANIC5 A MAGMELOR +MIGRAREA MAGMELOR)

(n stadiile ini iale de formare ale magmelor "prin anate,ie ; topire par ial#, faza lichid este mult subordonat fazei solide. Haza lichid este ca o pelicul intergranular, legat prin aderen de granulele fazei solide. )bia c%nd se dep$e$te o anunit propor ie "raport#, ncepe fenomenul de segrega ie a magmelor "topiturii#. (n acest proces, un rol foarte important l joac diferen ierea gravita ional "duce la segragarea pe vertical a topiturii fa de partea solid care se nume$te CrestitD anatectic#. Dac n timpul acestei diferen ieri gravita ionale, centrul de greutate al corpului magmatic rm%ne pe loc, mi$carea mecanic se localizeaz e,clusiv n interiorul camerei magmatice, fiind o mi$care relativ a fazelor constituente. Dac centrul de greutate se deplaseaz, se realizeaz o intruziune "dac ea se realizeaza n spa iile deja ocupate cu rocile solide# sau e,trusiune, dac masa magmatic iese la suprafa " 'i(. 26 1 #!ana $I#. Hor a motrice a deplasrii o constituie diferen a dintre densitatea medie a magmei $i densiatate medie a rocilor ambiante. Magma tinde s migraze la suprafa pentru a restabili echilibrul gravita ional. Hor a motrice a ascensiunii dispare numai acolo unde magma nt%lne$te mediul cu densitate mai mic dec%t propria sa densitate. &e cunosc cazuri c%nd o magm bazaltic a parcurs 000 >m pe vertical, ntr-un interval de timp relativ scurt. !%nd for a motrice a

ascensiunii este mai mic dec%t for a de frecare "de rezisten #, deplasarea nu se mai produce. 'entru corpurile sferice, cu raza r, cele dou fot e sunt* .73t * 89 $ * 89 6:, r, .rez * 8 6 r2 1 8 volumul corpului sferic cu raza r+ IK 8 for a motrice care revine unit ii de volum, dat de diferen a de densitate, mediu ambiant - magm+ I 8 for a de rezisten care revine unit ii de suprafa + 9 r3 8 suprafa a corpului cu raza r+

(n zonele ad%nci din manta $i scoar , unde presiunile se comport hidrostatic, aceasta este singura cauz care determin mi$carea pe vertical a magmelor. !auza ultim a mi$crii mecanice spre suprafa rm%ne diferen a densit ilor. Ju este e,clus ca, la scar mare, rocile din jurul corpului magmatic s sufere o deformare plastic, Ccurg%ndD invers fa de sensul de mi$care a magmei, pentru compensarea maselor. Mecanismul mai eficace este dezlipirea rocilor din acoperi$ $i afundarea lor spre bazinul magmatic, fenomen cunoscut sub denumirea de CstoppingD. 2.2.6. ASIMILAREA MAGMATIC5 )similarea este procesul de dizolvare n lichidul magmatic a substan ei din mediul cu care magma vine n contact. (n mod curent, acest mediu l reprezint rocile nconjurtoare. )cestea sufer o topire par ial sau total. /opitura rezultat intra n compozi ia magmei ini iale, creia i schimb chimismul "'i(. 2; 1 #!ana $I#, proces numit $i contaminare chimic. 'entru asimilare prin topire, sunt necesare dou condi ii* 0. temperatura solidus a rocii s fie mai mic dec%t temperatura magmei. )cest lucru este nfptuit n cazul n care avem de-a face cu magme CalohtoneD "migrate#, unde e,ist un dezechilibru termic ntre magm $i mediul nconjurtor+ 3. temperatura magmei s fie superioar propriei sale temperaturi solidus. -ste absolut necesar acest lucru, pentru c topirea rocilor nconjurtoare este un proces endoterm "cu consum de energie caloric#. 'ornind de la ultima condi ie, se pot trage c%teva concluzii* magmele aflate la temperatura solidus nu pot asimila prin topire, pentru c orice asimilare c%t de mic, determin deplasarea temperaturii sistemului magmatic n domeniul solidus+ cantitatea de roc asimilat este direct propor ionala cu masa magmei $i cu diferen a ./ 8 /magm ; /solidus. )stfel magmele bazaltice, supranclzite, asimileaz u$or roci granitice $i roci

sedimentare alctuite din cuar , minerale argiloase, carbona i, dar nu pot asimila peridotite. (n schimb magmele granitice, situate foarte aproape de temperatura minim posibil a magmelor, asimileaz foarte greu rocile cu care vin n contact. /ot o asimilare este considerat $i procesul de dizolvare n topitura magmatic a diverselor fluide "e,emplu asimilarea apei din rocile CumedeD determin%nd mic$orarea temperaturii solidus, implic%nd o cre$tere a capacit ii de asimilare a magmei#.

2.,. ORIGINEA MAGMELOR


!ercettorii au admis c magmele rezult prin topirea par ial "rareori total# a rocilor pree,istente, n condi ii geologice speciale. 'rocesul de topire par ial a rocilor se nume$te anatexie. !ondi iile geologice care favorizeaz topirea "anate,ia# rocilor solide sunt mai multe, dar cele mai frecvente sunt urmtoarele dou* 1. afundarea rocilor la mari ad%ncimi, prin fenomenul geologic de subducie+ 2. ascensiunea adiabatic a maselor de roci solide din zonele relativ ad%nci ale mantalei terestre spre suprafa . (n felul acesta, rocile solide fierbini ale mantalei trec de la presiuni mari "unde este stabil starea solid#, la presiuni mai mici, unde este stabil starea de topitur par ial. Henomenul este posibil numai dac masa solid a mantalei este antrenat ntr-un curent convectiv, av%nd loc pe ramura ascendent a curentului de convec ie. )lte cauze ale anate,iei, cum ar fi fric iunile tectonice, dezintegrarea substan elor radioactive, cre$terea presiunii vaporilor de ap n sistemele solide deja CfierbiniC, sunt de asemenea posibile, dar apar cu o mai mic frecven n natur. !ondi iile geologice cele mai favorabile generrii magmelor sunt schematizate n 'i(. <.

'rin fenomenul de topire, se produce o scdere relativ mare a densit ii sistemului $i prin urmare, formarea magmelor n mantaua $i crusta terestr conduce frecvent la apari ia unui dezechilibru gravita ional. (n virtutea acestui fapt, masele magmatice tind s se deplaseze spre suprafa , strpung%nd rocile crustei "fenomen numit intruziune magmatic ; vezi capitolul urmator# sau ie$ind p%n la suprafa , n condi ii subaeriene sau subvulcanice "fenomen numit vulcanic sau efuziune ori extruziune magmatic#. Magmele ie$ite la suprafa se numesc lave. Mecanismul $i viteza ascensiunii magmelor difer de la o condi ie geologic la alta $i de propriet ile magmelor. (n principiu, se poate totu$i spune c ascensiunea este mai rapid la magmele cu v%scozitate mic "cele bazice# $i n zonele afectate de fracturi puternice, cu mare e,tindere pe vertical. 2.,.,. ANATE=IA Dac o roc polimineraleste adus n domeniul / ; ' plasat ntre curbele solidus $i li:uidus, are loc un proces de topire par ial "anate,ie#. !alitatea $i propor ia fazei topite este func ie, pe de o parte, de compozi ia mineral a rocii afectat de anate,ie, iar pe de alt parte, de gradul de anate,ie "gradul de topire#. Din aceea$i roc ini ial, de e,emplu dintr-un peridotit, func ie de gradul de topire, pot rezulta topituri magmatice acide "la grad sczut de anate,ie#, neutre, respectiv andezitice "la un grad ceva mai avansat de topire# sau bazaltice "la un grad $i mai avansat de topire par ial. Din numeroae anate,ii e,perimentale, e,ecutate pe diverse roci magmatice, sedimentare $i metamorfice, s-a ajuns la concluzia c majoritatea rocilor care con in &iA3, alcalii, o,izi de aluminiu, formeaz n primul stadiu, o topitur granitic "cu chimism identic cu cel al granitelor

alcali-feldspatice#, rezult%nd n stadiile urmtoare, o compozi ie din ce n ce mai bazic. Lndiferent de natura rocii, compozi ia fazei lichide evolueaz spre o bazicitate din ce n ce mai mare, pe msur ce cre$te gradul de anate,ie. 2.,.6. CONDI/IILE GEOLOGICE ALE .ORM5RII MAGMELOR PRIMARE !onform teoriei tectonicii globale, e,ist trei zone de formare "generare# a magmelor* - zona de rift+ - zona de subduc ie "planul Eenioff#+ - zonele fierbin i din interiorul plcilor tectonice "hotspot# -'i(. ,>?61 1 #!ana =I? #!ana =III. &e admite e,isten a unui cuplu de curen i de convec ie ascenden i sub rift $i descenden i sub zonele de subduc ie " 'i(. <#. 'rin urmare formarea magmelor n zonele de rift este determinat de depresurizarea rocilor din manta, ca urmare a ascensiunii, iar n zonele de subduc ie, de afundare a maselor de roci crustale $i nclzirea acestora p%n la temperaturi de topire par ial. <% Menerarea magmelor n zonele de subduc ie "'i(. ,>? 61# #!ana =I? #!ana =III. 1. (n zonele de subduc ie sunt generate, n principal, magme neutre "andezitice#. -le au dou interpretri* a. anate,ia crustei oceanice "bazice# subduse+ b. anate,ia, la grad mai redus de topire par ial, a peridotitului fertil "pirolitic# situat n Npana de mantaD, de deasupra planului Eenioff. (n primul caz, topirea se datoreaz nclzirii rocilor bazice din crusta subdus. (n al doilea caz, topirea pirolitului se datoreaz scderii temperaturii solidus, ca urmare a ptrunderii apei degajat din rocile metamorfice bazice $i ultrabazice "roci clorit-epidotice, amfibolice, serpentinitice etc.#, care-$i continu metamorfismul prograd, simultan cu afundarea. 2. Magmele granitice "riolitice#, dacitice etc., pot de asemenea s apar, n cantit i subordonate, fie prin diferen iere, fie prin topirea par ial a diverselor roci antrenate n subduc ie. JB $i 'FB/AJLL M<)JL/L!L 'recambrieni, chiar dac ace$tia se gsesc n catenele orogenice andine. Oonele de subduc ie sunt cele n care are loc afundarea crustei oceanice, sau mai precis a litosferei unei plci care suport un ocean. Oonele de subduc ie se caracterizeaz prin urmtoarele elemente morfologice, geofizice $i geologice "PQllie, 0R70#* 0. amplasarea lor n fa a unui element morfologic conve,, fie el arc insular sau o margine de continent+

3. prezentarea unor fose oceanice care sunt cu 4 - 9 >m mai ad%nci

dec%t fundul oceanic alturat+ 4. e,isten a unei zone seismice cu focar intermediar $i profund+ 9. o puternic anomalie gravita ional negativ deasupra fosei $i o slab anomalie pozitiv deasupra arcului insular sau a marginii continentale+ ?. o cre$tere abrupt a flu,ului termic pe linia arcurilor insulare sau a marginii continentelor+ S. prezentarea unui arc vulcanic andezitic la mai mult de 000 >m $i mai pu in de 400 >m de marginea arcului insular sau a marginii continentale, ocup%nd latura oceanic a zonei de flu, termic ridicat. (n zona de subduc ie legea este asimetria $i zonarea polar a caracteristicilor geofizice $i geologice. (mpreuna cu seismicitatea, procesele magmatice ocup primul loc n dinamica zonelor de subduc ie. -le reprezint veriga final a unui ciclu petrogenetic care cuprinde urmtoarele etape* 0. formarea crustei oceanice n zonele de acre iune+ 3. metamorfismul par ial al produselor magmatice n serpentinite, $isturi verzi $i amfibolite+ 4. transportul lateral al crustei astfel constituit $i subducerea ei n zonele de convergen a plcilor+ 9. metamorfozarea par ial n faciesul $isturilor albastre $i tansformarea crustei subduse n cuar -eclogite+ ?. topirea par ial a cuar -eclogitelor, a andezitelor $i formarea unei magme care genereaz rocile calco-alcaline $i tholeitelor de arc insular+ S. punerea n loc a batholitelor n condi ii de temperatur nalt la baza sistemelor de arcuri insulare sau continentale. 'rin urmare, prin subduc ie, ptrund la mare ad%ncime "000 - 3?0 >m# roci specifice crustei oceanice* bazalte, spilite, serpentinite marine, etc.. (n general, aceste roci con in minerale hidratate "sunt deci roci CumedeD#, care prin descompunere la ad%ncimi mari, pun n libertate apa. 'rin topirea par ial a bazaltelor, rezult magme, n general andezitice, specifice zonelor de subduc ie. 1arietatea destul de larg a rocilor subduse, poate genera $i alte categorii de magme primare "anatectice#, n contrast cu uniformitatea magmelor generate n zonele de rift. Deshidratarea rocilor subduse "serpentinitele trec n dunite, etc.# face ca apa astfel rezultat s se infiltreze deasupra planului Eenioff, duc%nd la facilitarea anate,iei rocilor mai acide, care se gsesc n faza de Ctopituri poten ialeD. )par astfel magme anatectice granitice, sienitice, etc.. Magmele granitice sunt reprezentate prin rocile plutonice ale batholitelor "in special precambriene#. !ategoric, at%t magmele granitice, c%t $i cele bazaltice "e,truziunea $i intruziunea lor# sunt frecvent asociate cutrilor de amploare mare.

10

)pari ia de magme n interiorul plcilor este asociat e,isten ei Czonelor fierbin iD "hotspot-uri#. (n zona acestor puncte, izolat sau periodic, au loc mi$cri diapirice ale masei din manta "cauza este probabil dezechilibrul gravita ional provocat de modificarea local $i temporal a densit ilor#. )scensiunea poate provoca fuziunea "topirea# par ial a magmei, form%nd magme bazaltice. CONCLUZII: 'rincipala problem a originii magmelor are un dublu aspect. )stfel trebuie inut seama de* ocuren a mondial a magmei bazaltice primare cu compozi ie u$or variabil "bazaltul olivinic alcalin trece n tholeit# $i totu$i e,trem de uniform n spa iu $i timp+ ocuren a magmei granitice primare numai n zonele continentale. Aricum, cele trei puncte discutate mai sus, ), E, ! au o caracteristic comun* generarea magmei este legat de mi$carea pe vertical a maselor de roci. -,ist ipoteze $i pentru alte mecanisme. Bn e,emplu n acest sens este dezintegrarea radioactiv cu degajare de cldur "proces e,o- $i endoterm#, cantitate considerabil, suficient pentru o autotopire "procesul poate dura 00 - 000 mil. ani#. )cest poces poate avea loc numai n cazul izolrii termice totale a rocilor. -l este un proces de autofuziune, poate apare n decursul timpului geologic n pr ile centrale ale masivelor granitoidice din structurile continentale.

CAPITOLUL ,
,. ROCI MAGMATICE
,.1. ROCI MAGMATICE -le reprezint o categorie de roci foarte rsp%ndit n crusta terestr. Din punct de vedere al ocuren ei, ele se mpart n* roci vulcanice "efuzive# - formate n apropierea sau la suprafa a crustei+ roci plutonice "intruzive sau abisale# - formate n pr ile profunde ale scoar ei terestre. Lntermediare, ca pozi ie, sunt rocile subvulcanice "8 hipoabisale# MODUL DE OCUREN/5 <ocile vulcanice se gsesc la suprafa a 'm%ntului sub form de curgeri e,terne. !urgerile de lav au de obicei suprafe e scoriacee, n
11

blocuri sau cordate "'i(. > % #!ana III#. Dedesubt urmeaz un strat ro$u o,idat, apoi separa ii columnare perpendiculare pe suprafa a de rcire sau suprafe e tabulare paralele cu suprafa a de rcire sau cu direc ia de curgere, n special n zonele situate n apropierea suprafe ei " 'i(. 6 % #!ana II#. <ocile subvulcanice din apropierea suprafe ei se pot prezenta sub form de ne>uri verticale, mai mult sau mai pu in cilindrice. )cestea reprezint magmele care s-au solidificat n co$urile vulcanilor $i care au fost ulterior eroda i. -le se mai pot prezenta sub form de corpuri "mase# tabulare* dQ>e-uri $i silluri "'i(. ; % #!ana II#. ,.1.2. ROCI PLUTONICE +caracteri tici) OCUREN/5 +'3r7e de z"c"7@nt)A <ocile plutonice sunt roci magmatice n cadrul crora cristalizarea s-a produs n condi ii de rcire lent, comparativ cu ritmul de rcire al rocilor vulcanice. Henomenul de cristalizare lent s-a produs la ad%ncimi care variaza de la c%teva sute de metrii peste 30 >m. )lturi de ad%ncime, forma $i dimensiunile corpului magmatic la care se adaug temperatura rocii gazd sunt elemente care controleazz viteza de rcire $i implicit cea de cristalizare. A cen iunea 7a(7ei e te in'!uenat" de dec37#ri7are i de '3ra a cen i3na!" #r3#rie. (n mod firesc, decomprimarea are loc datorit crerii unor fisuri. Magma are o mi$care relativ calm, de umplere a acestor goluri, astfel rezultate. (n cazul n care magma folose$te for a acensional proprie, ea trebuie s ac ioneze mecanic $i chimic pentru a-$i crea spa iul necesar. )c iunea mecanic poate duce la boltirea, fracturarea $i chiar distrugerea acoperi$ului, ntr-o msur mai mare sau mai mic. )ceast ac iune poate avea loc $i lateral, prin injectarea materialului magmatic n spa iul adiacent. Horma natural a corpurilor magmatice mai poart $i numele, Nmai vechiD, de Nform de zcm%ntD. )ceste forme pot fi diverse, unele dintre ele fiind desemnate prin termeni specifici, clasici fiind urmtorii* 0. Si!!uri - corpuri tabulare, concordante cu structura major. &illurile mari au de obicei o compozi ie bazic. 3. Lac3!ite!e - corpuri stratiforme cu baza plat $i acoperi$ sub form de dom. Majoritatea sunt reprezentate prin roci acide $i mai rar bazice "'i(. B % #!ana III). 4. .ac3!ite!e - sunt mase lenticulare curbate, injectate de-a lungul $i concordant cu boltirile $i ad%nciturile stratelor cutate " 'i(. 10 % #!ana III#. 9. L3#3!ite!e - sunt corpuri neregulate sau lenticulare cu suprafa a superioar concav $i cea inferioar conve,. )u dimensiuni gigantice "1 8 ?0.000 >m4# $i sunt constituite din roci bazice "'i(. 11 % #!ana III#.

12

?. DCDe%uri!e - majoritatea iau na$tere prin injectarea magmei ntr-o

fractur. (n mod e,cep ional ating c% iva >m grosime $i sute de >m lungime "'i(. ; % #!ana II#. S. DCDe%uri!e ine!are - se formeaza prin ptrunderea unor magme pe fracturi majore de form conic sau cilindric. !ontactele sunt aproape verticale. -le se formeaz n urma prbu$irii blocului central $i injectarea magmei n lungul suprafe ei cilindrice " 'i(. 12 % #!ana III#. 7. St3cDuri - corpuri intrusive mari, cu pere i verticali. !onturul este de regul elipsoidal sau circular. -le se nrdcineaz la ad%ncimi foarte mari "'i(. 1, % #!ana III#. T. <atE3!ite - corpuri intrusive mari cu pere ii foarte nclina i, fr fundament vizibil "practic, nu se poate stabili unde se nrdcineaz ace$tia#. 'artea superioar are o form de dom. -le sunt dispuse paralel cu a,a zonei orogene n care sunt localizate. Eolta poate prezenta apofize $i protuberan e "'i(. 16 % #!ana III#. 'roblema punerii n loc a batholitelor este un caz aparte. (n nici un caz, acestea nu se formeaz prin injec ie ci mai degrab prin mecanismul de stoping "DalQ <. -0RR4# sau prin degradarea acoperi$ului, magma infiltr%ndu-se ascensional. Hragmente din acoperi$ cad $i se scufund fiind asimilate lent. )stfel $i face loc spre suprafa magma. 'entru toate cele prezentate mai sus precum $i pentru mai buna n elegere a fenomenelor care se petrec undeva n ad%ncime, n scoar a terestr p%n la nivelul mantalei, v prezentm 'i(. AA

13

COMPOFI/IA CGIMIC5 4I MINERALOGIC5 (n general, compozi ia chimic $i mineralogic este asemntoare cu cea a rocilor vulcanice. (n rocile plutonice nu e,ist sticl. Din punct de vedere mineralogic, pot fi men ionate c%teva deosebiri* a. Heldspa ii alcalini mic$ti sunt frecvent pertitiza i, form%nd concre$teri* Microclin - )lbit "Mi - )b#+ Artoclaz ; )lbit. b. Feucitul nu se cunoa$te n rocile plutonice. c. Gornblenda $i micele sunt mai frecvente n rocile plutonice, fiind prezent chiar $i muscovitul. <cirea rapid n condi ii vulcanice, duce la formarea fazelor metastabile* sticl, tridimit, augit subcalcic plus asocia ii minerale cum sunt leucit-cuar , olivin-cuar . )cestea lipsesc n cazul rocilor plutonice. Structura 'entru rocile plutonice sunt caracteristice o pleiad ntreaga de structuri, mai frecvente fiind. structura holocristalin "complet cristalizat# datorit rcirii lente+ structura echigranular "relativ grosier#, datorit rcirii lente+ structura gabbroid "allotriomorf granular# - structura rocilor bazice+ structura granitoid "hipidiomorf granular# - structura rocilor acide, adic mica "muscovitul#, hornblenda, feldspatul alcalin, feldspatul plagioclaz au contururi subidiomorfe - subhedrale+ structuri grafice caracteristice* concre$teri de cuar U feldspat alcalin structuri mirme>itice "cuar U feldspat plagioclaz drept gazd#+ structuri pertitice frecvente "albit U feldspat potasic drept gazd#+ te,tur n benzi "gnaisic#+ nu e,ist structuri veziculare. 'ot e,ista goluri cu structur druzitic sau miarolitic la granite, adic goluri, cptu$ite cu cristale. Molurile sunt atribuite contrac iei magmei $i nu degazeificrii rapide. )ceste goluri ar putea proveni prin segregarea n cantit i mici a unor gaze, spre sf%r$itul cristalizrii. TeHtura rocilor plutonice desemneaz $i ea modul de aranjare n spa iu al cristalelor. &unt frecvente te,turile compacte "din punct de vedere al modului de umplere a spa iilor n roc#, te,turile masive sau u$or orientate "din punct de vedere al orientrii cristalelor n roc#. Ju e,ist la rocile plutonice te,turi vacuolare sau scoriacee, acestea fiind apanajul numai rocilor vulcanice $i subvulcanice.
14

,.6. CORPURI PETROGRA.ICE MAGMATICE


CORP PETROGRA.IC 8 spa iul geologic ocupat de anumite tipuri petrografice "'i(. ,, % #!ana I=#. Bn corp petrografic este definit prin* - con inut litologic+ - loca ie "repere geografice#+ - v%rst. e,. corpul sienitic de la DL/<VB de v%rst /riasic. !orpurile petrografice pot fi* - omogene "e,. corp NgraniticD, alctuit doar din roc granitic#. - neomogene sau heterogene "e,. corp NgranitoidicD, alctuit din granite, granodiorite, tonalite# 'rin asocierea corpurilor omogene rezult corpuri petrografice compozite sau comple,e. -le sunt definite, indic%ndu-se tipul de roc dominant. -,emplu corpul NgraniticD de /ismana, n care, n afara granitului dominant, se gsesc $i corpuri dioritice, tonalitice etc.. (n 'i(. ,6 % #!ana I= sunt reprezentate tipuri de corpuri petrografice. &uma corpurilor petrografice care sunt puse n loc n aceea$i etap geologic $i ntr-un conte,t geotectonic dat, reprezint o provincie magmatic. (ntr-o provincie magmatic dat sunt incluse, de obicei, nu doar corpurile magmatice propriu zise, ci $i rocile "sau asocia iile de minerale# cauzate de magmatismul provinciei, cum ar fi rocile metamorfice $i mineraliza iile din aureolele de contact, hidrotermalitele asociate etc.. 'e teritoriul <om%niei s-au delimitat mai multe provincii magmatice, dar cele mai bine conturate sunt provincia banatitic, provincia neogen etc.. Ju vom ncerca o descriere amnun it a numeroaselor provincii magmatice de pe teritoriul rii noastre. 1om sublinia nsa faptul c acestea e,ist $i ne vom rezuma a da c%teva e,emple semnificative* a# Provincia banatitic (sfr itul Cretacicului! este prezent n Eanat, M- ii 'oiana <usc $i M- ii )puseni, fiind asociat orogenezei laramice. -a este format din corpuri hipabisale. Fa 'oieni "M- ii )puseni# a fost descris pentru prima oar n lume roca DACIT. -l apar ine acestei provincii predominant granodioritic, cu frecvente fenomene de contact. b# Provincia neogen cuprinde toate corpurile vulcanice $i hipabisale de v%rst neogen din !arpa i "e,. Fan ul vulcanic din !arpa ii Arientali - Aa$-Muti-Wible$, !limani-Murghiu-Garghita#. ,.6.1. .ORMELE DE F5C5MINT ALE CORPURILOR MAGMATICE 'entru acest lucru se utilizeaz 3 no iuni* corp petrografic $i corp magmatic. Ju e,ist o similitudine ntre corpul petrografic magmatic $i corpul magmatic. !orpul magmatic 8 spa iul geologic ocupat de magm+

15

!orpul petrografic 8 spa iul geologic ocupat de un anumit tip petrografic de origine magmatic. Ju e,ist de asemenea o congruen din punct de vedere al formelor de zcm%nt. !opul petrografic poate s aib* - suprafe e de discontinuitate interne* - plane "de fisuri#+ - sferice. &uprafe ele de discontinuitate intern, plane, sunt de origine endogenetic $i sunt reprezentate prin fisuri de rcire sau fisuri tectonice. 'rin fisurare se ob in subcorpuri, uneori cu forme regulate " 'i(. ,; % #!ana =#* - coloane+ - cilindrii+ - elipsoizi+ - cuburi. !orpurile de roci magmatice sunt de fapt corpuri magmatice, deoarece ele mo$tenesc forma $i dimensiunile corpurilor de magm din care au provenit. Dup ad%ncimea la care s-au format, corpurile magmatice se clasific n* 1. 'FB/AJL!- "abisale# 8 formate la mare ad%ncime* e,. batholit. 3. 'FB/AJL!- GL')EL&)F- 8 formate la mic ad%ncime* e,. lacolit, filon, dQc>, sill. 4. 1BF!)JL!- 8 formate la suprafa * e,. p%nza de lave, nec>ul "st%lp vulcanic - 'i(. ; % #!ana II#. "paratul vulcanic (vulcanul! este un corp magmatic heterogen, adesea compus din numeroase corpuri omogene, formate nu numai din lave, ci $i din magme hipoabisale. 'rin mi$cri tectonice $i procese de eroziune, numeroase corpuri au ajuns la suprafa , put%nd fi studiate u$or. )ltele sunt studiate prin foraje sau metode geofizice indirecte. e,. granitul de 'ricopan, granitul de !erna, gabbroul de Lu i, bazaltul de <aco$, andezitul de Lgni$ "cu diferite v%rste geologice#.

,.;. ASOCIA/II NATURALE DE ROCI MAGMATICE


)socia ia natural este totalitatea rocilor magmatice din aceea$i provincie $i se presupune c ele sunt c3n an(&ine, adic deriv din aceea$i surs. 'rin surs comun se n elege fie acela$i protolit magmatogen, fie acela$i corp magmatic din care au derivat, prin diferen iere sau asimilare, toate celelalte roci ale provinciei. Fa nivelul globului terestru, provinciile magmatice pot fi amplasate astfel* provincii situate la marginea plcilor+ provincii situate la interiorul plcilor. 'rimele pot fi situate at%t la marginile divergente, c%t $i la marginile convergente. !ele de a doua categorie, sunt amplasate at%t pe plci oceanice, c%t $i pe plci continentale, fiind corelate cu a$a zisele Nzone fierbin iD.

16

,.;.6. ASOCIA/II DE ROCI MAGMATICE CU POFI/IE TECTOSTRUCTURAL5 NECLARI.ICAT5 -,ist situa ii n care modelul tectonicii globale nu corespunde, condi iile tectostructurale neput%nd fi precizate. 'entru aceste situa ii, se poate presupune c* - e,ist o cunoa$tere incomplet asupra acestora+ - ele au luat na$tere n alte condi ii dec%t cele cerute de tectonic global "acest lucru este perfect posibil pentru c este vorba de asocia ii de v%rst cambrian#. ;. A 3ciaii i(ni7-ritice Lgnimbrite 8 roci vulcanice fragmentare, coerente sau necoerente care au luat na$tere prin emisiunea fisural a unor lave e,trem de bogate n componen i gazosi. Eulele erau a$a de numeroase, nc%t ajungeau s formeze un CfondD n care materia magmatic aprea numai ca particule de mici dimensiuni. )stfel de magme erau ni$te emulsii, CspumeD. Dup depunerea pe sol, particulele din partea superioar a pturii formate se aplatizau $i se sudau ntre ele datorit greut ii pr ii superioare a acesteia. <oca format era coerent, cu particulele de sticl aplatizate. Hiecare emisiune, ddea na$tere la astfel de secven e. !antitatea mare de materie emis fcea ca relieful ini ial s fie CngropatD $i s ia na$tere forme morfologice de platou "'i(.6> % #!ana =$#. )stfel de asocia ii au fost descrise n regiuni cu vulcanism vechi $i nou. 'ozi ia lor tectono-structural nu este cunoscut. Ju e,ist substan e minerale utile. (n <om%nia, zona mun ilor 1ldeasa "M- ii )puseni# este un e,emplu elocvent.

17