You are on page 1of 1

Algebra macierzy-matematyka zajcia nr 2 Zadanie 1. Oblicz wyznacznik macierzy.

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Zadanie 2. Znajd macierz odwrotn do danej macierzy, o ile to moliwe. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Zadanie 3. Rozwi rwnanie macierzowe (o ile to moliwe)stosujc macierz odwrotn. a) [ b) [ ] ] [ [ ] ] e) [ [ ] ] [ [ ] ]

f) c) [ d) [ ] ] [ [ ] ] g)

Zadanie 4. Rozwi wzgldem x rwnanie. a) | | b) | |

Zadanie 5. Na przykadzie macierzy kwadratowych [ pokaza, e , chocia ] [ ]