You are on page 1of 1

Els nostres objectius:

- Fer que els nostres estudiants prenguin conscincia de les tradicions i la cultura del seu pas i dels pasos socis. - Animar als nens i nenes a descobrir similituds i diferncies entre els nostres pasos socis. - Desenvolupar una millor comprensi i apreciaci de la diversitat cultural entre els pasos socis. - Millorar les habilitats ling stiques i l!e"perincia en altres idiomes. #nfortir la relaci entre les diferents generacions.

- Aprendre sobre les tradicions del passat i permetre als nostres alumnes fer front als reptes del futur i de l$evoluci del mn. - Millorar les habilitats socials i ling stiques l$alumnat i personal de les nostres escoles. de

- Motivar els alumnes a ser independents en el seu propi aprenentatge. - %reparar els nostres alumnes per ser ciutadans globals per al segle &'. - %romoure entre els alumnes l$utilit(aci de noves tecnologies per comunicar-se amb els pasos socis. - Afavorir actituds de voluntariat) toler*ncia i respecte cap als altres.