SENARAI SEKOLAH RENDAH DI NEGERI SABAH

Bil.

Kod
Sekolah

Nama Sekolah

Alamat

Poskod

Bandar

No. Tel

No. Fax

Murid
L

Murid
P

Jumlah
Murid

Jumlah
Guru

1 XBA1001 SK AMBUAL

PETI SURAT 1054

89008

KENINGAU

6087334329 TIADA

95

95

190

23

2 XBA1002 SK APIN-APIN

PETI SURAT 1256

89008

KENINGAU

6087335133 6087335133

157

119

276

26

3 XBA1003 SK BANJAR

PETI SURAT 188

89007

KENINGAU

6087332695

314

315

629

51

4 XBA1004 SK BATU LUNGUYAN

PETI SURAT 04

89007

KENINGAU

TIADA

TIADA

43

36

79

12

5 XBA1005 SK RANCANGAN BIAH

SK. RANCANGAN BIAH, PETI SURAT 63

89007

KENINGAU

6087304003 TIADA

126

129

255

15

6 XBA1006 SK BINAONG

PETI SURAT 175

89007

KENINGAU

6087391109 6087391109

189

151

340

36

7 XBA1007 SK BINGKOR

PETI SURAT 121

89007

KENINGAU

6087391215 6087391215

226

232

458

39

8 XBA1008 SK BONOR

PEJ. PEL. GABUNGAN KENINGAU, PETI SURAT 4,

89008

KENINGAU

TIADA

43

45

88

10

9 XBA1009 SK BULU SILOU

PETI SURAT 404

89008

KENINGAU

6087332603 6087332603

241

219

460

42

10 XBA1010 SK BUNDU APIN-APIN

PETI SURAT 4 SK.BUNDU

89007

KENINGAU

0195817762 TIADA

11 XBA1011 SK BUNSIT

PETI SURAT 1756

89008

KENINGAU

6087391145

12 XBA1012 SK KAWAKAAN

PEJ. PEL. GABUNGAN KENINGAU PETI SURAT 4

89007

KENINGAU

13 XBA1013 SK DALIT

PETI SURAT 04

89008

keningau

14 XBA1014 SK DELAYAN TULID

PETI SURAT 04

89007

KENINGAU

15 XBA1015 SK KABATANG BARU

PETI SURAT 240

89007

KENINGAU

16 XBA1016 SK KALAMPUN

SK KALAMPUN PETI SURAT 04,

89008

KENINGAU

TIADA

17 XBA1017 SK KAMPONG BARU

PETI SURAT 4

89007

KENINGAU

18 XBA1018 SK KAMPONG BIAH

PETI SURAT 191

89008

19 XBA1019 SK KG KENINGAU

PETI SURAT 1266

20 XBA1020 SK KARAMATOI
21 XBA1021 SK JAYA BARU

TIADA

77

92

169

15

101

117

218

20

0138518636 TIADA

82

85

167

13

0138528502 TIADA

124

85

209

16

TIADA

33

48

81

12

99

69

168

12

61

56

117

12

6087304009 TIADA

118

115

233

19

KENINGAU

6087339195 6087339195

250

245

495

40

89008

KENINGAU

6087334494

171

135

306

27

PETI SURAT 240

89007

KENINGAU

TIADA

85

73

158

16

SK. JAYA BARU, PETI SURAT 04,

89007

KENINGAU

6087391093 6087391420

138

160

298

30

22 XBA1022 SK PEKAN KENINGAU

PETI SURAT 108 KENINGAU

89007

KENINGAU

6087331169 6087331175

411

412

823

60

23 XBA1023 SK INANDUNG

PETI SURAT 4, SK INANDUNG,

89007

KENINGAU

TIADA

35

37

72

10

24 XBA1024 SK KG BERIAWA ULU

PETI SURAT 1737

89008

KENINGAU

087-336255 TIADA

67

66

133

21

25 XBA1025 SK KAPAYAN BARU

PETI SURAT 4

89008

KENINGAU

6087308003 TIADA

116

119

235

19

26 XBA1026 SK LANAS

D/A. PEJ. PELAJARAN GABUNGAN, P/S. 04

89007

KENINGAU

6087306017 TIADA

97

88

185

15

27 XBA1027 SK LIAU APIN-APIN

PETI SURAT 2356

89008

KENINGAU

087-332062 6087332062

88

98

186

18

28 XBA1028 SK LUAGAN

PETI SURAT 193

89008

KENINGAU

6087391198 6087391198

425

384

809

50

29 XBA1029 SK MAGATANG

SK. MAGATANG, PETI SURAT 211

89008

KENINGAU

6087331963 6087331963

124

115

239

22

30 XBA1030 SK MANSIAT

PETI SURAT 240

89007

KENINGAU

TIADA

80

79

159

15

31 XBA1031 SK MEMBULU

PETI SURAT BIL 240

89007

KENINGAU

6087721501

170

134

304

26

32 XBA1032 SK MENAWO

PETI SURAT 204,KG.MINAWO ,

89007

KENINGAU

157

141

298

30

33 XBA1033 SK MERAMPONG

PETI SURAT 137

89007

KENINGAU

6087334917 6087334917

212

191

403

32

34 XBA1034 SK MAMAGUN

PETI SURAT 04

89008

KENINGAU

TIADA

25

19

44

6

35 XBA1035 SK PASIR PUTEH

PETI SURAT 466

89008

KENINGAU

6087331709 6087330931

371

383

754

59

36 XBA1036 SK POHON BATU

PETI SURAT 1519

89008

KENINGAU

TIADA

25

26

51

8

6087730400

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

37 XBA1037 SK KUALA KAHABA

PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN,PETI SURAT 04

89007

KENINGAU

TIADA

TIADA

42

56

98

12

38 XBA1038 SK SENAGANG

PETI SURAT 433

89008

KENINGAU

6087721701 TIADA

82

94

176

15

39 XBA1039 SK SINARON TENGAH

SK SINARON TENGAH, PETI SURAT 240,

89007

KENINGAU

TIADA

TIADA

54

46

100

13

40 XBA1040 SK SODOMON

PETI SURAT 381

89008

KENINGAU

6087337852 TIADA

121

82

203

17

41 XBA1041 SK SOOK

PETI SURAT 2264

89008

KENINGAU

6087365670 6087365670

306

299

605

38

42 XBA1042 SK KEBULU

D/A PPD, PETI SURAT 04, 89008 KENINGAU.

89008

KENINGAU

6087309001

84

92

176

16

43 XBA1047 SK TUARID TAUD

PETI SURAT 874

89008

KENINGAU

6087331623 6087331623

288

236

524

40

44 XBA1048 SK TULID

PETI SURAT 4,SK.TULID,KENINGAU,SABAH.

89007

KENINGAU

6087306023

73

75

148

16

45 XBA1051 SK ULU LIAWAN

PETI SURAT 04

89007

KENINGAU

6087339049 6087339049

77

59

136

15

46 XBA1052 SK ANSIP

Peti Surat 1447

89008

KENINGAU

6087339262 6087339262

119

138

257

25

47 XBA1054 SK MALIMA

PETI SURAT 1214,

89008

KENINGAU

6087306019

95

90

185

17

48 XBA1056 SK PENAGATAN

SK. PENAGATAN, PETI SURAT 138 89007 KENINGAU

89007

KENINGAU

087-334471 608734471

128

117

245

26

49 XBA1058 SK SINUA

PETI SURAT 240

89007

KENINGAU

0138707820 TIADA

102

90

192

12

50 XBA1059 SK MENINIPIR

PETI SURAT 1996

89007

KENINGAU

6087335275 6087335275

100

82

182

14

51 XBA1060 SK MALAING

PETI SURAT 4, PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN KENINGAU 89007

KENINGAU

TIADA

32

28

60

10

52 XBA1061 SK BUNGA RAYA

SK.BUNGA RAYA, PETI SURAT 342, KENINGAU

89008

KENINGAU

152

157

309

29

53 XBA1062 SK SINULIHAN BARU

PS 2575 KENINGAU

89007

KENINGAU

6087306083

135

90

225

16

54 XBA1063 SK SIMBUAN TULID

PETI SURAT04

89008

KENINGAU

6087730500

64

75

139

16

55 XBA1064 SK ULU SENAGANG

PETI SURAT 240

89008

KENINGAU

0138752163 TIADA

64

60

124

13

56 XBA1065 SK GAULAN

PETI SURAT 435

89008

KENINGAU

6087303594

61

56

117

14

57 XBA1066 SK PATIKANG LAUT KENINGAU

PETI SURAT 397

89008

Keningau

6087336916

149

128

277

23

58 XBA1067 SK BINUWOU TENGAH

PETI SURAT 226 SOOK,KENINGAU

89008

KENINGAU

6 087388

53

42

95

11

59 XBA1068 SK RANCANGAN BELIA TIULON

S.K. RANCANGAN BELIA TIULON, PETI SURAT 4,

89008

KENINGAU

TIADA

92

97

189

22

60 XBA1069 SK BINAKAAN

D/A PEJABAT GABUNGAN KENINGAU,PETI SURAT 4

89007

KENINGAU

TIADA

TIADA

62

63

125

11

61 XBA1070 SK BUNANG SOOK

D/A PPG, PETI SURAT 4, 89007 KENINGAU

89007

KENINGAU

0195328641 TIADA

63

58

121

13

62 XBA1071 SK LINTUHUN BARU

PETI SURAT 4

89007

KENINGAU

6087000000

48

50

98

11

63 XBA1072 SK NANGKAWANGAN

PETI SURAT 4

89007

KENINGAU

TIADA

TIADA

19

16

35

8

64 XBA1073 SK NANDAGAN

PETI SURAT 4

89008

KENINGAU

0138761342 TIADA

83

81

164

13

65 XBA1074 SK BINANON

PETI SURAT 4, S.K. BINANON

89007

KENINGAU

0132863005 TIADA

32

42

74

8

66 XBA1075 SK PANGAS

PETI SURAT 4

89007

KENINGAU

TIADA

18

12

30

10

67 XBA1076 SK PEKAN KENINGAU II

PETI SURAT 1517

89008

KENINGAU

6087333591 6087333591

326

253

579

47

68 XBA1101 SK SIBANGALI

PETI SURAT 62

89957

NABAWAN

087-366204 6087366051

35

43

78

8

69 XBA1102 SK LONGONGON

PETI SURAT 62

89957

NABAWAN

6087366204 6087366051

135

147

282

14

70 XBA1103 SK PANDIWAN

PETI SURAT 72,

89957

NABAWAN

6087366204 6087366051

66

60

126

13

71 XBA1104 SK PEKAN PENSIANGAN

PETI SURAT 62

89957

NABAWAN

087-366204 087-366051

97

68

165

17

72 XBA1105 SK PENONTOMON

D/A PPD NABAWAN,P/S 62,89957 NABAWAN.

89957

NABAWAN

6087366204 6087366051

26

27

53

11

73 XBA1106 SK SALAROM

SK. SALAROM, JALAN SEPULOT - KALABAKAN P/S 62

89957

NABAWAN

0132860227

81

63

144

8

74 XBA1107 SK SALILARAN

KG.SALILIRAN PENSIANGAN

89957

NABAWAN

087-366204 6087366051

33

35

68

8

75 XBA1108 SK SEPULOT

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, P/S 62

89957

NABAWAN

087-366204 087-366051

116

100

216

16

TIADA

76 XBA1109 SK KUALA SALONG

PETI SURAT62,

89557

NABAWAN

087-366204 6087366051

123

136

259

12

77 XBA1110 SK KG BAHAGIA

PETI SURAT 63

89957

NABAWAN

6087366004

205

198

403

30

78 XBA1111 SK LOTONG

SK. LOTONG, D/A PPD NABAWAN, PETI SURAT 62

89957

NABAWAN

98

100

198

18

79 XBA1112 SK PEKAN NABAWAN

PETI SURAT 67

89957

NABAWAN

6087366885 6087366300

456

420

876

57

80 XBA1113 SK PEMENTERIAN

PETI SURAT 69,

89957

NABAWAN

6087366204 6087366051

55

45

100

12

81 XBA1114 SK LABANG

D/A PPD NABAWAN,P/S 62

89950

NABAWAN

0132860791 6087366051

120

99

219

22

82 XBA1115 SK ULU MOSOPOH

SK ULU MOSOPOH, PETI SURAT 28,

89957

NABAWAN

6087366204 6087366051

34

28

62

11

83 XBA1116 SK TAMPUSISON

PETI SURAT 38,

89957

NABAWAN

0132860828 6087366051

94

66

160

13

84 XBA1117 SK KEBU BARU

PETI SURAT 47,

89957

NABAWAN

6087366204 6087366051

72

101

173

15

85 XBA1118 SK TETAGAS

PETI SURAT 64,

89957

NABAWAN

6087366204 6087366051

183

210

393

27

86 XBA1119 SK KG ENAM

PETI SURAT 76,

89957

NABAWAN

6087369012 6087366051

83

94

177

16

87 XBA1120 SK BABALITAN

D/A PPD NABAWAN,P/S 62

89957

NABAWAN

087-366204 087-366051

101

97

198

10

88 XBA1121 SK LAYON

D/A PPD NABAWAN,PETI SURAT 62

89957

NABAWAN

0132860230 6087366051

29

29

58

7

89 XBA1122 SK SALINATAN

SK.SALINATAN, PETI SURAT 62

89957

NABAWAN

0132860793

51

45

96

10

90 XBA1123 SK PENGARAAN

D/A PPD NABAWAN P/S 62

89957

NABAWAN

0132860794 6087366051

40

31

71

8

91 XBA1124 SK SALIKU

D/A PETI SURAT 62,PEJABAT PELAJARAN DAERAH

89957

NABAWAN

6087366204

66

61

127

13

92 XBA1125 SK TINADUK

PETI SURAT 62

89957

NABAWAN

087-366204 087-366051

30

31

61

5

93 XBA1126 SKSASANDUKON

D/A PPD NABAWAN,P/S 62

89957

NABAWAN

0132860796 6087366051

31

35

66

11

94 XBA1201 SK GERAS

PETI SURAT 465

89650

TAMBUNAN

6088886700

42

63

105

19

95 XBA1202 SK KAINGARAN

PETI SURAT 124

89657

TAMBUNAN

6087730300

79

74

153

16

96 XBA1203 SK KEROKOT

PETI SURAT 70, JLN TAMBUNAN - RANAU,

89650

TAMBUNAN

TIADA

41

33

74

11

97 XBA1204 SK KIAWAYAN

PETI SURAT 03

89657

TAMBUNAN

6087774942 6087774942

151

133

284

25

98 XBA1205 SK KUMAWANAN

PETI SURAT 168 TAMBUNAN SABAH.

89650

TAMBUNAN

TIADA

24

26

50

11

99 XBA1206 SK KINABAAN

KG KINABAAN

89657

TAMBUNAN

6087774824 6087774824

87

93

180

21

100 XBA1207 SK KUALA NAMADAN TAMBUNAN

PETI SURAT 85

89657

TAMBUNAN

TIADA

TIADA

32

39

71

12

101 XBA1208 SK MONSOK TENGAH

D/A, PEJABAT PENDIDIKAN, P.S 27,

89657

TAMBUNAN

TIADA

TIADA

18

18

36

9

102 XBA1209 SK NUKAKATAN

SK NUKAKATAN D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH P/S 27

89650

TAMBUNAN

TIADA

TIADA

21

14

35

11

103 XBA1210 SK PATAU

PETI SURAT 252

89657

TAMBUNAN

6087774960 6087774960

73

87

160

15

104 XBA1211 SK PEGALAN KUSOB

PETI SURAT 80

89657

TAMBUNAN

TIADA

53

42

95

12

105 XBA1212 SK ROMPON

PETISURAT49,89657 TAMBUNAN,SABAH.

89657

TAMBUNAN

6089239100 6089239101

82

79

161

14

106 XBA1213 SK BAMBANGAN

PETI SURAT 147

89657

TAMBUNAN

TIADA

38

35

73

12

107 XBA1214 SK LOTONG

PETI SURAT 173,

89657

TAMBUNAN

6087777074

47

28

75

14

108 XBA1217 SK SUNSURON

PETI SURAT 61,SK SUNSURON

89657

TAMBUNAN

6087774800 6087774800

156

159

315

31

109 XBA1218 SK PEKAN TAMBUNAN

PETI SURAT 15, TAMBUNAN

89657

TAMBUNAN

6087774330 6087774420

269

228

497

49

110 XBA1220 SK TIKOLOD

SK TIKOLOD PETI SURAT 58

89657

TAMBUNAN

6087777009 6087777010

79

58

137

13

111 XBA1221 SK TIMBOU

SK.TIMBOU, PETI SURAT 75,

89657

TAMBUNAN

6087774946

85

83

168

15

112 XBA1223 SK KIPAKU

PETI SURAT 169,

89650

TAMBUNAN

6087774848

98

99

197

15

113 XBA1224 SK TIONG WIDO

PETI SURAT 274

89657

TAMBUNAN

TIADA

TIADA

32

31

63

12

114 XBA1225 SK TINOMPOK LIWAN

PETI SURAT 55

89657

TAMBUNAN

TIADA

TIADA

27

24

51

13

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

115 XBA1226 SK KINALUAN

PETI SURAT 126, SK.KINALUAN

89657

TAMBUNAN

TIADA

116 XBA1227 SK SINTUONG-TUONG

PETI SURAT 27,PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

89657

TAMBUNAN

117 XBA1228 SK RAGKAM

Peti Surat 272

89657

TAMBUNAN

6087775569

118 XBA1229 SK KITOU

PETI SURAT 412, TAMBUNAN

89657

TAMBUNAN

TIADA

119 XBA1301 SK BAMBAN

PETI SURAT 194

89900

TENOM

TIADA

120 XBA1302 SK BATU TININGKANG

WDT 12

89907

121 XBA1303 SK TILIS

WDT 34

122 XBA1304 SK KUNGKULAR

WDT 66

123 XBA1307 SK CHINTA MATA

TIADA

58

57

115

14

14

16

30

11

22

25

47

11

TIADA

72

60

132

13

TIADA

65

63

128

13

TENOM

6087721276 TIADA

113

116

229

20

89908

TENOM

TIADA

TIADA

23

28

51

11

89908

TENOM

TIADA

34

23

57

11

PETI SURAT 173

89908

TENOM

6087735919 6087735919

89

75

164

16

124 XBA1308 SK ENTABUAN

WDT 20

89908

TENOM

6087735220 6087735220

55

64

119

14

125 XBA1309 SK GUMISI

PETI SURAT 159

89908

TENOM

6087746007 6087746008

113

99

212

19

126 XBA1310 SK INUBAI

PETI SURAT 343

89008

TENOM

TIADA

75

76

151

25

127 XBA1312 SK KALANG KANAR

PETI SURAT 216

89908

TENOM

6087735124 TIADA

63

57

120

14

128 XBA1313 SK KG BARU JUMPA

PETI SURAT 236

89908

TENOM

6087737260 6087737260

123

115

238

20

129 XBA1314 SK KEMABONG

PETI SURAT 163

89908

TENOM

6087737345 6087737345

267

220

487

31

130 XBA1317 SK KUALA TOMANI

PETI SURAT 206

89908

TENOM

6087721205 6087721204

361

351

712

36

131 XBA1318 SK LAGUD

PETI SURAT 284

89908

TENOM

6087736023 TIADA

52

55

107

13

132 XBA1320 SK MANDALOM LAMA

WDT 10

89909

TENOM

6087731012 TIADA

66

76

142

14

133 XBA1321 SK MASANOI

PETI SURAT 306

89908

TENOM

TIADA

110

93

203

15

134 XBA1322 SK MANTAILANG

PETI SURAT 266

89908

TENOM

6087736297 TIADA

63

65

128

14

135 XBA1323 SK MELALAP

PETI SURAT 279

89908

TENOM

6087302415 TIADA

104

98

202

18

136 XBA1325 SK PANGI

PETI SURAT 270

89908

TENOM

TIADA

31

29

60

9

137 XBA1328 SK PULONG

PETI SURAT 269

89908

TENOM

6087302411

88

78

166

18

138 XBA1330 SK RUNDUM

PS 340

89908

TENOM

TIADA

TIADA

21

13

34

9

139 XBA1331 SK SAGA

PS 262

89908

TENOM

087 731187 TIADA

67

77

144

11

140 XBA1332 SK LADANG SAPONG

PETI SURAT 113

89907

TENOM

6087736044 6087736044

137

127

264

24

141 XBA1336 SK SUNGAI API

PETI SURAT 326

89908

TENOM

6087737426 TIADA

84

69

153

15

142 XBA1337 SK PEKAN TENOM

PETI SURAT 77

89907

TENOM

6087735628 6087735628

211

208

419

35

143 XBA1340 SK ULU TOMANI

PETI SURAT 299

89908

TENOM

6087746010 6087746009

52

46

98

16

144 XBA1348 SK JAWA SUMBILING

PETI SURAT 319

89908

TENOM

6087302412 TIADA

95

83

178

22

145 XBA1349 SK PAGUOKON

PETI SURAT 207

89908

TENOM

6087737566 TIADA

133

117

250

24

146 XBA1350 SK ULU ENTABUAN

PETI SURAT 366

89908

TENOM

TIADA

26

22

48

7

147 XBA1351 SK KAPULU

PETI SURAT 194

89900

TENOM

0132860234 TIADA

13

18

31

6

148 XBA1352 SK SUMAMBU

PETI SURAT 194

89900

TENOM

TIADA

TIADA

11

8

19

6

149 XBA1353 SK PANGALAT

WDT 29

89909

TENOM

6087739011 TIADA

24

26

50

15

150 XBA1354 SK SIMPANG

WDT 90

89909

TENOM

6087746003 TIADA

37

31

68

14

151 XBA1355 SK BAKUKU

WDT 75

89908

TENOM

TIADA

TIADA

53

48

101

15

152 XBA2001 SK BAMBANGAN

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

6089246580 TIADA

55

68

123

14

153 XBA2002 SK SRI TANJUNG PAPAT 1

PETI SURAT 2653

90730

SANDAKAN

6089218734 6089218734

348

349

697

41

TIADA

154 XBA2003 SK BONGON BESAR

BEG BERKUNCI 02

90500

SANDAKAN

TIADA

155 XBA2004 SK BANDAR

W.D.T 297

90009

SANDAKAN

156 XBA2005 SK SUNGAI PADAS

W.D.T. 121, PEJABAT POS WISMA PERSEKUTUAN,

90500

SANDAKAN

157 XBA2006 SK RANCANGAN SUAN LAMBA

RANCANGAN SUAN LAMBA, LADANG SUNGAI MENANGGOL

90713

158 XBA2007 SK KUALA SUAN LAMBA

JLN UTAMA, SKN - LDU, KM 92, SIMPANG SUKAU

159 XBA2008 SK BATU 16 GUM-GUM

TIADA

15

12

27

8

6089212673 6089210268

260

281

541

48

6089677091

194

184

378

31

SANDAKAN

6089258001

129

121

250

23

90200

SANDAKAN

6089258004 TIADA

103

93

196

11

BEG BERKUNCI 05 PEJABAT POS RUMAH PERSEKUTUAN

90500

SANDAKAN

089-531150 6089531150

311

278

589

48

160 XBA2009 SK GUM-GUM KECIL

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

6089246503 6089246314

115

114

229

16

161 XBA2010 SK GAS

W.D.T 231

90009

SANDAKAN

089-615112 6089615112

488

437

925

60

162 XBA2011 SK KARAMUNTING

WDT 25

90009

SANDAKAN

6089611986 6089611986

678

611

1289

76

163 XBA2013 SK SAKILAN DESA

WDT 135

90009

SANDAKAN

6089232003

59

53

112

17

164 XBA2014 SK PULAU LUBUKAN

PETI SURAT 2593

90729

SANDAKAN

51

78

129

12

165 XBA2016 SK KAMPUNG BARU

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

0138838084

43

26

69

14

166 XBA2017 SK MUMIANG

BEG BERKUNCI 02

90500

SANDAKAN

TIADA

35

34

69

10

167 XBA2018 SK RANCANGAN LUBUH

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

78

75

153

15

168 XBA2019 SK NUNUYAN LAUT

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

608900000

90

73

163

18

169 XBA2021 SK SUNGAI MADANG

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

0128102635

17

13

30

6

170 XBA2024 SK PULAU LIBARAN

BEG BERKUNCI O2,PEJABAT POS WISMA PERSEKUTUAN,

90500

SANDAKAN

40

21

61

9

171 XBA2025 SK PULAU SANGHAI

PEJABAT POS JALAN UTARA, WDT 202,

90309

SANDAKAN

0128111801

100

76

176

15

172 XBA2026 SK PULAU TIMBANG

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

TIADA

58

46

104

13

173 XBA2029 SK LADANG SANDAK

WDT 169

90500

SANDAKAN

089-531755 6089531755

293

275

568

35

174 XBA2030 SK LABUK SUBUR

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

TIADA

69

70

139

17

175 XBA2033 SK SEGALIUD

WDT 70 RUMAH PERSEKUTUAN

90400

SANDAKAN

6089253004 6089230004

176

163

339

29

176 XBA2034 SK SEMAWANG

PETI SURAT 102

90107

BELURAN

39

49

88

13

177 XBA2036 SK SIBUGAL BESAR

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

089-211264 6089211264

169

182

351

30

178 XBA2048 SK KAMPUNG SUAN LAMBA

WDT 22 KINABATANGAN

90200

SANDAKAN

6089290325 TIADA

71

61

132

9

179 XBA2049 SK SUNGAI ANIB 1

WDT 23

90009

SANDAKAN

6089215120 6089215120

419

403

822

55

180 XBA2050 SK KEM TENTERA

WDT 12, RUMAH PERSEKUTUAN

90500

SANDAKAN

6089675066 6089674837

576

516

1092

57

181 XBA2051 SK SUNGAI MANILA

WDT 117

90009

SANDAKAN

089-531835 6089535506

312

273

585

40

182 XBA2059 SK TAMBISAN

SK TAMBISAN,WDT 22

90200

KINABATANGAN

0138597858

87

101

188

16

183 XBA2060 SK TANJONG ARU

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

TIADA

77

64

141

17

184 XBA2062 SK ULU DUSUN

PETI SURAT 2637

90729

SANDAKAN

6089512040 6089512040

242

225

467

41

185 XBA2066 SK TANJONG PISAU

BEG BERKUNCI 02

90500

SANDAKAN

TIADA

TIADA

27

28

55

13

186 XBA2069 SK SIPINONG

BEG BERKUNCI 02

90500

SANDAKAN

0135504495 TIADA

37

51

88

11

187 XBA2073 SK SUNGAI TIRAM

W.D.T. 93, PEJABAT POS RUMAH PERSEKUTUAN

90500

SANDAKAN

6089565536 TIADA

68

55

123

13

188 XBA2076 SK TANJONG BATU

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

6089232904

56

62

118

18

189 XBA2077 SK BATU PUTIH BARU

WDT 58

90500

SANDAKAN

6089667719 6089667719

325

280

605

42

190 XBA2079 SK SUNGAI KAYU

W.D.T 172,

90500

SANDAKAN

089-671382 6089671382

244

201

445

31

191 XBA2080 SK PAMAGUAN

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

TIADA

TIADA

20

13

33

7

192 XBA2081 SK PITAS

BEG BERKUNCI 02, WISMA PERSEKUTUAN SANDAKAN

90400

SANDAKAN

TIADA

TIADA

2

5

7

4

TIADA

TIADA

608900000

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

193 XBA2082 SK SG ANIB 2

WDT 23

90009

SANDAKAN

6089272104 6089225129

429

419

848

55

194 XBA2083 SK SRI TANJUNG PAPAT 2

WDT 771

90009

SANDAKAN

6089218742 6089218742

371

347

718

47

195 XBA2084 SK MUHIBBAH

BATU 4, JALAN CECILY UTARA

90000

SANDAKAN

089-212662 6089212662

516

460

976

70

196 XBA2085 SK TERUSAN BARU

BEG BERKUNCI 02

90400

SANDAKAN

TIADA

33

30

63

12

197 XBA2086 SK TAMAN RIMBA

WDT 98, PEJABAT POS RUMAH PERSEKUTUAN

90500

SANDAKAN

089-672122 6089672122

424

414

838

42

198 XBA2087 SK SERI MANIS

JALAN GUM-GUM MANIS, BATU 16 1/2, PETI SURAT 446

90705

SANDAKAN

6089535144 6089535143

109

92

201

18

199 XBA2088 SK KG BAHAGIA

WDT 288,

90009

SANDAKAN

089 616009 6089616009

154

166

320

31

200 XBA2089 SK MERPATI

WDT 106 WISMA PERSEKUTUAN

90500

SANDAKAN

6089671725 6089671725

523

507

1030

43

201 XBA2090 SK KG PERTANIAN

BEG BERKUNCI 02, PEJABAT POS WISMA PERSEKUTUAN,

90500

SANDAKAN

0138855433 TIADA

97

109

206

18

202 XBA2091 SK MAWAR

JALAN SIBUGA

90000

SANDAKAN

6089632487

224

222

446

31

203 XBA2092 SK BANDAR DUA

W.D.T 585

90009

SANDAKAN

6089617202 6089617202

427

407

834

45

204 XBA2093 SK SUNGAI ANIB III

BEG BERKUNCI 08

90500

SANDAKAN

6089632706 6089632706

304

286

590

46

205 XBA2101 SK BAWANG

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH, PETI SURAT 27,

90107

BELURAN

TIADA

61

42

103

12

206 XBA2102 SK PEKAN BELURAN

PETI SURAT 8

90107

BELURAN

6089511235 6089511235

439

451

890

52

207 XBA2103 SK ANSUAN

PETI SURAT 08,

89300

TELUPID

TIADA

TIADA

36

45

81

12

208 XBA2104 SK GOLONG

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

TIADA

TIADA

62

38

100

9

209 XBA2105 SK WONOD

PETI SURAT 21

89300

TELUPID

6089521655 6089521655

143

143

286

18

210 XBA2106 SK JAMBONGAN

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

49

42

91

15

211 XBA2107 SK KAINGARAN

PETI SURAT 76

89308

RANAU

TIADA

149

169

318

24

212 XBA2108 SK KENIOGAN

W.D.T 27,

90109

BELURAN

6208257002

69

67

136

11

213 XBA2109 SK KIABAU

SK. KIABAU WDT.NO. 08 TELUPID

89300

TELUPID

0135564675 TIADA

25

21

46

7

214 XBA2110 SK KOLAPIS

PETI SURAT 51

90107

BELURAN

6089511491 TIADA

83

96

179

19

215 XBA2111 SK LIDONG

PETI SURAT 04, BELURAN.

90107

BELURAN

TIADA

TIADA

39

37

76

11

216 XBA2112 SK LINGKABAU

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

TIADA

TIADA

70

65

135

10

217 XBA2113 SK LUBANG BUAYA

PETI SURAT 27, 90107 BELURAN, SABAH.

90107

BELURAN

37

22

59

7

218 XBA2114 SK MALINSAU

PEJABAT PELAJARAN DAERAH, BEG BERKUNCI NO 8

89300

RANAU

6088959011

216

169

385

32

219 XBA2115 SK ULU MUANAD

PETI SURAT 07

90107

BELURAN

6089511942 TIADA

113

98

211

19

220 XBA2116 SK PAMOL

PETI SURAT 225

90108

BELURAN

143

101

244

28

221 XBA2117 SK PERANCANGAN

SK PERANCANGAN PETI SURAT 27

90107

BELURAN

38

36

74

11

222 XBA2118 SK BASAI BARU

PETI SURAT 179

90107

BELURAN

53

42

95

13

223 XBA2119 SK SIMPANGAN

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

122

115

237

19

224 XBA2120 SK MALALIN

SK.MALALIN PETI SURAT 27

90107

BELURAN

TIADA

25

26

51

8

225 XBA2121 SK SUALOK

WDT 26

90109

BELURAN

6089253005

65

64

129

17

226 XBA2122 SK SUNGAI NANGKA

SK SUNGAI NANGKA PETI SURAT 38

90107

BELURAN

6089514912

109

84

193

18

227 XBA2123 SK SUNGAI SAPI

PETI SURAT 24

90107

BELURAN

53

49

102

12

228 XBA2124 SK SUNGAI-SUNGAI

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

6089252001

120

103

223

17

229 XBA2125 SK TAGAS-TAGAS

PETI SURAT 178

90108

BELURAN

TIADA

TIADA

46

41

87

13

230 XBA2126 SK TANJUNG NIPIS

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

TIADA

90

111

201

17

231 XBA2127 SK TELUPID

PETI SURAT 4

89300

TELUPID

72

52

124

13

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

6089521651 6089521651

232 XBA2128 SK TERUSAN SUGUT

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

233 XBA2129 SK TETABUAN

PETI SURAT 18

90107

BELURAN

234 XBA2130 SK BUIS

PETI SURAT 08

89300

TELUPID

235 XBA2131 SK KABULUH

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH, PETI SURAT 27

90107

BELURAN

236 XBA2132 SK TAMPAT

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

237 XBA2133 SK MAIDAN

D/A PPD BELURAN PETI SURAT 27 90107 BELURAN

90107

BELURAN

238 XBA2134 SK OBAH

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

239 XBA2135 SK KAWIYAN SUGUT

PEJABAT PELAJARAN DAERAH RANAU

89300

RANAU

240 XBA2136 SK BUKIT BESI

WDT 15

90109

BELURAN

241 XBA2137 SK GABUNGAN

PETI SURAT 07

89300

TELUPID

0198721748 TIADA

242 XBA2138 SK BOTITION

PETI SURAT 110, BELURAN

90100

SANDAKAN

TIADA

243 XBA2139 SK TANGKUNGON

SK TANGKUNGON, PETI SURAT 06

89300

TELUPID

244 XBA2140 SK MANGKAPOH

SK.MANGKAPOH, PETI SURAT 723

89308

RANAU

245 XBA2141 SK KARAGASAN

SK KARAGASAN D/A PEJ. PELAJARAN DAERAH RANAU

89300

RANAU

246 XBA2142 SK NANGOH

PETI SURAT 34

90107

247 XBA2143 SK BALABAN JAYA

WDT 17

248 XBA2144 SK ULU SAPI

6089259002

TIADA

TIADA

58

50

108

10

66

56

122

12

69

80

149

11

118

88

206

12

28

33

61

11

35

23

58

8

30

37

67

8

114

121

235

16

15

20

35

7

90

74

164

15

57

39

96

12

6088552280 6088552280

104

113

217

16

TIADA

113

116

229

13

6088884001

114

99

213

19

BELURAN

6089263001

129

116

245

20

90109

BELURAN

6089514914 6089514914

124

102

226

18

PETI SURAT 115

89300

TELUPID

6088552045 6088552045

218

211

429

33

249 XBA2147 SK ABUAN

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

0132863006

35

37

72

7

250 XBA2148 SK PANTAI BORING

JETI PEKAN BELURAN, KG PANTAI BORING, SANDAKAN

90100

BELURAN

58

59

117

12

251 XBA2149 SK MOYNOD

WDT 1

90109

BELURAN

89

118

207

24

252 XBA2150 SK SERI PAGI

PETI SURAT27

90107

BELURAN

50

50

100

11

253 XBA2151 SK PEKAN TELUPID

PETI SURAT 03

89300

TELUPID

6089521730 6089521731

349

370

719

54

254 XBA2152 SK BINTANG MAS

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, 08, 89300 TELUPID

89300

TELUPID

TIADA

255 XBA2153 SK JAYA BAKTI

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

6089565436 6089565464

256 XBA2154 SK PINANGKAU

JETI PEKAN BELURAN, SK PINANGKAU PETI SURAT 27

90107

BELURAN

257 XBA2155 SK SUNGAI NAFAS

PETI SURAT 21

90107

BELURAN

TIADA

258 XBA2156 SK TANGKARASON

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

6089262038

259 XBA2157 SK LIMAU-LIMAU

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

260 XBA2158 SK BINSULUNG

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

261 XBA2159 SK MONOPOD

PETI SURAT 27

90107

BELURAN

262 XBA2201 SK ABAI

SK.ABAI,WDT 22

90200

263 XBA2202 SK BALAT

WDT 22 KINABATANGAN

264 XBA2203 SK BATU PUTEH

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

57

50

107

17

182

180

362

24

36

29

65

13

84

92

176

11

41

45

86

13

9

10

19

5

87

87

174

12

31

24

55

11

24

16

40

5

30

25

55

9

150

149

299

31

TIADA

16

25

41

10

TIADA

18

31

49

6

6089521728 6089521728

39

27

66

8

TELUPID

6087721435

98

86

184

16

90200

SANDAKAN

TIADA

64

69

133

10

89300

telupid

6087721900 6087721900

105

110

215

15

TIADA

TIADA

KINABATANGAN

TIADA

TIADA

90200

SANDAKAN

TIADA

TIADA

WDT 312

90200

SANDAKAN

6089551106 6889551107

265 XBA2204 SK BILIT

WDT 22 KOTA KINABATANGAN

90200

SANDAKAN

TIADA

266 XBA2205 SK SRI GANDA

WDT 22 KINABATANGAN

90200

SANDAKAN

TIADA

267 XBA2206 SK INARAD

PETI SURAT 08, TELUPID

89300

SANDAKAN

268 XBA2207 SK KERAMUAK

WDT 08

89300

269 XBA2208 SK KUAMUT

WDT 22 KINABATANGAN

270 XBA2209 SK LANGKABONG

PETI SURAT 112,

TIADA

271 XBA2210 SK BUKIT GARAM

WDT 13

90200

SANDAKAN

6089562058 6089562058

284

266

550

39

272 XBA2211 SK MASAUM

SK MASAUM, WDT 08,

89300

TELUPID

TIADA

273 XBA2212 SK MINUSUH

SK.MINUSUH PETI SURAT 08, 89300 TELUPID.

89300

TELUPID

6087307003

42

58

100

10

80

79

159

274 XBA2213 SK PENANGAH

PETI SURAT 8 TELUPID

89300

TELUPID

6087307006 TIADA

17

186

188

374

275 XBA2214 SK MENGKAWAGO

SK MENGKAWAGO PETI SURAT 8

89300

TELUPID

TIADA

25

43

53

96

276 XBA2215 SK SUKAU

WDT 198

90200

KINABATANGAN

6089845006 6089845004

11

176

184

360

30

277 XBA2216 SK TAMPASAK

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH, PETI SURAT 08,

89300

TELUPID

278 XBA2217 SK MENANAM

SK. MENANAM, TELUPID, PETI SURAT NO. O8

89300

TELUPID

0135530865 TIADA

39

42

81

12

0138727752

86

85

171

279 XBA2218 SK TUNDUN BOHANGIN

W.D.T 22,

90200

KOTA KINABATANGAN

TIADA

13

TIADA

32

41

73

280 XBA2219 SK SUNGAI LOKAN

WDT 58

90200

SANDAKAN

8

TIADA

TIADA

24

22

46

281 XBA2220 SK KENANG-KENANGAN

PETI SURAT 08,

89300

8

TELUPID

TIADA

TIADA

17

23

40

5

282 XBA2221 SK ENTILIBON

PETI SURAT 05,

283 XBA2222 SK SANGAU

WDT 22 KINABATANGAN

89300

TELUPID

TIADA

TIADA

201

202

403

27

90200

SANDAKAN

TIADA

TIADA

28

20

48

284 XBA2225 SK BUANG SAYANG

7

SK BUANG SAYANG WDT 37

90200

SANDAKAN

6089561002 TIADA

60

50

110

18

285 XBA2226 SK DESA PERMAI

WDT 22 KINABATANGAN

90200

SANDAKAN

TIADA

TIADA

13

6

19

9

286 XBA2227 SK SOGO-SOGO

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH, W.D.T 08.

89300

TELUPID

0138888078 TIADA

101

72

173

13

287 XBA2228 SK PARIS

WDT 72

90200

SANDAKAN

6089565917 TIADA

200

161

361

31

288 XBA2229 SK LINAYUKAN

LINAYUKAN TELUPID PETI SURAT 151

89300

TELUPID

0138893644 TIADA

103

103

206

15

289 XBA2230 SK MALIAU

PETI SURAT 08

89300

TELUPID

TIADA

TIADA

47

36

83

11

290 XBA2231 SK LADANG SUNGAI BENDERA

WDT 22 KINABATANGAN

90200

SANDAKAN

TIADA

TIADA

28

20

48

8

291 XBA2232 SK SAGUON

SK. SAGUON, PETI SURAT 8

89300

TELUPID

0195306189

63

51

114

11

292 XBA2233 SK SAPAGAYA

WDT 22 KINABATANGAN

90714

SANDAKAN

TIADA

13

13

26

5

293 XBA2234 SK JAYA BARU

WDT 22

90200

SANDAKAN

6089561134 6089561134

144

126

270

30

294 XBA2236 SK KOTA KINABATANGAN

WDT 89

90200

SANDAKAN

6089561980 6089561312

275

252

527

40

295 XBA2237 SK SANDAU

PETI SURAT 60449

91114

LAHAD DATU

6089845003 6089845002

118

115

233

17

296 XBA2238 SK KIANDONGO

WDT 08

89300

TELUPID

TIADA

TIADA

44

56

100

12

297 XBA2239 SK SINAR JAYA

WDT 68

90200

SANDAKAN

6089562049 TIADA

83

78

161

13

298 XBA2240 SK LITANG

WDT 22 KINABATANGAN

90200

SANDAKAN

TIADA

TIADA

16

18

34

10

299 XBA2241 SK PARIS 3

WDT 218

90200

SANDAKAN

6089791209 TIADA

244

240

484

28

300 XBA2242 SK SENTOSA JAYA

WDT 227

90200

SANDAKAN

TIADA

TIADA

82

70

152

15

301 XBA2243 SK TIDUNG/TABIN

WDT 22

90200

SANDAKAN

TIADA

TIADA

38

24

62

10

302 XBA2244 SK IMBAK

WDT 08

89300

TELUPID

0135412100 TIADA

64

59

123

14

303 XBA2245 SK KIRONGGU

KG. KIRONGGU, JALAN TELUPID ENTILIBON.

89300

TELUPID

0128622691 TIADA

24

24

48

8

304 XBA2246 SK SINGGAH MANIS

WDT 22 KINABATANGAN

90200

SANDAKAN

TIADA

TIADA

54

75

129

16

305 XBA2247 SK ULU ANSUAN

PETI SURAT 08,

89300

TELUPID

TIADA

TIADA

61

64

125

13

306 XBA2248 SK KOPURON

PETI SURAT 08

89300

SANDAKAN

0198691394 TIADA

51

36

87

13

307 XBA2249 SK BUKIT GARAM II

WDT 299

90200

SANDAKAN

6089561422 TIADA

279

246

525

35

308 XBA3001 SK BATU 22 BALUNG

KILOMETER 31, APAS BALUNG,PETI SURAT 61474

91024

TAWAU

6089919431 6089919597

331

304

635

42

309 XBA3002 SK DESA SUBUR

PETI SURAT 60904

91019

TAWAU

6089796171 TIADA

36

37

73

16

TIADA

TIADA

TIADA

310 XBA3003 SK ANDRASSY

PETI SURAT 679

91008

TAWAU

6089918439 6089918439

96

80

176

22

311 XBA3004 SK BALUNG

PETI SURAT 696

91008

TAWAU

6089925172 6089925172

372

338

710

43

312 XBA3005 SK BATU PAYONG

PETI SURAT 60804

91018

TAWAU

6089752364 6089752364

172

151

323

35

313 XBA3006 SK BERGOSONG

PETI SURAT 499

91007

TAWAU

6089926400 TIADA

53

43

96

15

314 XBA3007 SK BUKIT QUOIN

PETI SURAT 60468

91014

TAWAU

6089923864 6089923864

245

219

464

43

315 XBA3008 SK BLOK 31

PETI SURAT 60647

91016

TAWAU

6089922205 6089922205

153

158

311

30

316 XBA3009 SK UMAS-UMAS

PETI SURAT 60911

91019

TAWAU

6089922124 6089753080

545

548

1093

81

317 XBA3018 SK INDERSABAH

PETI SURAT 891

91008

TAWAU

6089918387 6089919413

152

129

281

27

318 XBA3019 SK KALABAKAN

PETI SURAT 60840

91018

TAWAU

6089799004

398

373

771

50

319 XBA3020 SK KEM KABOTA

PETI SURAT 1196

91036

TAWAU

6914023

213

255

468

45

320 XBA3021 SK KINABUTAN BESAR

PETI SURAT 763

91008

TAWAU

6089774235 6089774235

391

330

721

52

321 XBA3022 SK KUALA APAS

PETI SURAT 61843

91028

TAWAU

0198133201

134

111

245

31

322 XBA3023 SK KUALA MEROTAI

PETI SURAT 60285

91012

TAWAU

6089927969 6089927969

100

83

183

19

323 XBA3030 SK MENTADAK BARU

PETI SURAT 884

91008

TAWAU

6089750378 TIADA

97

79

176

20

324 XBA3032 SK MEROTAI BESAR

PETI SURAT 572

91008

TAWAU

6089902772 6089901501

651

569

1220

73

325 XBA3037 SK RANGGU

PETI SURAT 842, 91008 TAWAU

91008

TAWAU

6089925493

195

185

380

31

326 XBA3039 SK SERUDONG BARU

PETI SURAT 885

91008

TAWAU

6089926994

128

107

235

18

327 XBA3046 SK SUNGAI HJ MATAHIR

PETI SURAT 781

91008

TAWAU

57

47

104

16

328 XBA3047 SK SUNGAI IMAM

PETI SURAT 554

91008

TAWAU

6089796200 6089795008

111

116

227

21

329 XBA3048 SK PANGLIMA HABIBULLAH

PETI SURAT 821

91008

TAWAU

TIADA

79

73

152

14

330 XBA3049 SK SUNGAI TONGKANG

WDT 296

91009

TAWAU

TIADA

TIADA

45

47

92

12

331 XBA3050 SK TANJONG BATU

PETI SURAT 60494

91014

TAWAU

6089772898 6089772898

654

674

1328

82

332 XBA3051 SK BANDAR TAWAU

PETI SURAT 214

91007

TAWAU

6089772866 6776082

532

523

1055

71

333 XBA3054 SK WAKUBA

PETI SURAT 61732

91027

TAWAU

6089922906 6089922906

106

80

186

21

334 XBA3063 SK KG JAWA

PETI SURAT 60662

91016

TAWAU

6089748492 6089748494

159

147

306

30

335 XBA3065 SK MUHIBBAH RAYA

PETI SURAT 61524

91025

TAWAU

6089712682 6089715736

666

598

1264

73

336 XBA3066 SK PASIR PUTIH

PETI SURAT 1116

91036

TAWAU

089 769715 089 769715

690

572

1262

89

337 XBA3067 SK BATU 4 JALAN APAS

PETI SURAT 61660

91026

TAWAU

6089912715 6912715

613

543

1156

67

338 XBA3068 SK KG TITINGAN

PETI SURAT 61134

91021

TAWAU

6089914214 6089912372

564

537

1101

69

339 XBA3069 SK BANDAR TAWAU II

PETI SURAT 61364

91023

TAWAU

6089763805 6089763805

452

434

886

74

340 XBA3070 SK TAMAN TAWAU

PETI SURAT 62281

91032

TAWAU

6089766818 6089759518

618

570

1188

81

341 XBA3071 SK ULU KALABAKAN

PETI SURAT 2030

91045

TAWAU

6089920861 6089772728

41

38

79

13

342 XBA3072 SK TG BATU KERAMAT

PETI SURAT 1474

91008

TAWAU

6089765413

167

146

313

31

343 XBA3073 SK PERDANA

PETI SURAT 2035

91045

TAWAU

6089715218 6089715218

76

77

153

22

344 XBA3074 SK MELODI

PETI SURAT 2024

91045

TAWAU

6089914315 6089914315

121

136

257

23

345 XBA3075 SK SENTOSA

PETI SURAT 2070

91045

TAWAU

6089913517 6089913517

124

109

233

24

346 XBA3076 SK BRANTIAN

PETI SURAT 1082,

91008

TAWAU

6089927371 TIADA

54

42

96

15

347 XBA3077 SK BAHAGIA

WDT 183

91007

TAWAU

6089714984 6089714984

369

357

726

53

348 XBA3078 SK JAMBATAN PUTIH

WDT 184

91009

TAWAU

6089714194 6089713546

270

219

489

47

6914023

349 XBA3079 SK KUKUSAN

WDT 185

91009

TAWAU

6089711914 6089713662

242

220

462

51

350 XBA3101 SK BANGINGOD

PETI SURAT 60931

91118

LAHAD DATU

TIADA

351 XBA3102 SK BIKANG

PETI SURAT 60188

91111

LAHAD DATU

TIADA

54

47

101

12

6089817001 TIADA

36

39

75

352 XBA3103 SK BINUANG

PETI SURAT 61314

91121

LAHAD DATU

6089822095 6089822095

12

287

276

563

353 XBA3104 SK TAWAIYARI

PETI SURAT 61319

91121

LAHAD DATU

TIADA

34

71

78

149

354 XBA3105 SK SAHABAT 4

PETI SURAT 141

91150

LAHAD DATU

6089812869 6089812869

14

228

211

439

30

355 XBA3106 SK SABAH COCOA

PETI SURAT 60999

91118

LAHAD DATU

6089821858

356 XBA3107 SK AMALANIA

PETI SURAT 61059

91119

LAHAD DATU

TIADA

14

11

25

10

88

68

156

357 XBA3108 SK LAHAD DATU II

PETI SURAT 61047

91119

LAHAD DATU

16

6089884754 6089883410

951

911

1862

102

358 XBA3115 SK PEKAN

PETI SURAT 60125.

91111

359 XBA3119 SK BATU 6 1/2 SEGAMA

PETI SURAT 61042

91119

LAHAD DATU

6089882817 6089886817

974

887

1861

104

LAHAD DATU

6089867082

150

165

315

29

360 XBA3123 SK SEPAGAYA

PETI SURAT 60807

361 XBA3129 SK TELISAI

PETI SURAT 61134

91117

LAHAD DATU

6089885406 6089885406

246

251

497

39

91120

LAHAD DATU

TIADA

112

116

228

362 XBA3130 SK TANJUNG LABIAN

16

PETI SURAT 61130,

91120

LAHAD DATU

6089804038 6089816838

108

126

234

20

363 XBA3131 SK TANJONG PARAS

PETI SURAT 60821

91117

LAHAD DATU

TIADA

108

99

207

18

364 XBA3132 SK TUNGKU

PETI SURAT 60995

91118

LAHAD DATU

6089871089 6089871089

150

169

319

31

365 XBA3133 SK ULU TUNGKU

PETI SURAT 61149

91120

LAHAD DATU

48

34

82

12

366 XBA3135 SK SRI DARUN

PETI SURAT 60766

91117

LAHAD DATU

TIADA

71

53

124

13

367 XBA3136 SK KG SILAM

PETI SURAT 60945

91118

LAHAD DATU

6089867791

220

202

422

32

368 XBA3137 SK BUKIT BALACON

PETI SURAT 60591

91115

LAHAD DATU

6089816300 6089816300

190

191

381

33

369 XBA3138 SK LOK BUANI

PETI SURAT 60288

91112

LAHAD DATU

TIADA

TIADA

36

28

64

13

370 XBA3139 SK SRI PANTAI

PETI SURAT 60684

91116

LAHAD DATU

6089816202 TIADA

124

121

245

19

371 XBA3140 SK SILABUKAN

PETI SURAT 60903

91118

LAHAD DATU

TIADA

171

149

320

31

372 XBA3141 SK SAHABAT 16

PETI SURAT 60875

91117

LAHAD DATU

6089811228 6089811228

349

328

677

49

373 XBA3142 SK TERUSAN

PETI SURAT 61484

91123

LAHAD DATU

6089821713 6089821713

73

55

128

17

374 XBA3143 SK JEROCO

PETI SURAT 61371

91122

LAHAD DATU

TIADA

80

84

164

18

375 XBA3144 SK LAHAD DATU III

PETI SURAT 61087,

91120

LAHAD DATU

6089884030 6089884030

419

413

832

59

376 XBA3145 SK SAHABAT II

PETI SURT 61700

91125

LAHAD DATU

6089871231 6089871231

294

286

580

45

377 XBA3146 SK FAJAR HARAPAN

PETI SURAT 61814

91126

LAHAD DATU

TIADA

290

273

563

35

378 XBA3147 SK.CENDERAWASIH

PETI SURAT 60035

91110

LAHAD DATU

6089812455 6089812455

396

381

777

52

379 XBA3148 SK PERMAI

PETI SURAT 60651

91113

LAHAD DATU

TIADA

56

43

99

12

380 XBA3149 SK PAYANG

PETI SURAT 61345

91122

LAHAD DATU

6089866554 TIADA

208

158

366

27

381 XBA3150 SK UNICO DESA

PETI SURAT 60288

91112

LAHAD DATU

TIADA

84

71

155

12

382 XBA3151 SK LAHAD DATU IV

PETI SURAT 61595

91124

LAHAD DATU

6089867923 TIADA

182

164

346

29

383 XBA3201 SK TUN FUAD

PETI SURAT 126

91207

KUNAK

TIADA

86

72

158

22

384 XBA3202 SK KUNAK I

PETI SURAT 9

91207

KUNAK

6089851216 6089851216

403

344

747

50

385 XBA3203 SK KUNAK 2

PETI SURAT 12

91207

KUNAK

6089851352 6089851352

214

156

370

33

386 XBA3204 SK LORMALONG

PETI SURAT 43

91207

KUNAK

6089856002

133

137

270

21

387 XBA3205 SK MOSTYN

PETI SURAT 41

91207

KUNAK

6089855625 TIADA

180

154

334

31

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

388 XBA3206 SK PANGI

PETI SURAT 7

91207

KUNAK

6089857011 TIADA

262

228

490

35

389 XBA3207 SK GADING-GADING

PETI SURAT 65

91207

KUNAK

TIADA

390 XBA3208 SK LADANG GIRAM

PETI SURAT 49

91207

KUNAK

TIADA

55

46

101

16

6089854092 TIADA

86

85

171

391 XBA3209 SK SKIM KOKOS

PETI SURAT 66,

91207

KUNAK

TIADA

24

59

62

121

392 XBA3210 SK KUNAK JAYA

PETI SURAT 64

91207

KUNAK

15

6089851563 6089851563

248

286

534

393 XBA3211 SK MADAI

PETI SURAT 104

91207

KUNAK

34

6089856003 TIADA

230

253

483

35

394 XBA3213 SK TANJUNG KERAMAT

PETI SURAT 52

91207

KUNAK

TIADA

36

395 XBA3214 SK KAMPUNG SELAMAT

WDT 100

91209

KUNAK

6089852915 TIADA

328

41

77

12

311

639

396 XBA3215 SK LADANG BINUANG

PETI SURAT 130

91207

KUNAK

0132860248 TIADA

109

56

83

192

397 XBA3301 SK BALIMBANG

PETI SURAT 137

91308

SEMPORNA

6089786800

18

245

212

457

398 XBA3302 SK BUBUL

PETI SURAT 130

91308

SEMPORNA

32

6089781158 6089781158

612

533

1145

65

399 XBA3303 SK BUGAYA

PETI SURAT 299

91308

400 XBA3304 SK GELAM-GELAM

PETI SURAT 484

91308

SEMPORNA

6089785357 6089785357

448

436

884

55

SEMPORNA

6089786488 TIADA

119

126

245

401 XBA3305 SK HAMPALAN

PETI SURAT 443

22

91308

SEMPORNA

6089784187

139

119

258

402 XBA3306 SK KABOGAN

17

PETI SURAT 95

91308

SEMPORNA

6089786807 TIADA

306

249

555

45

403 XBA3307 SK PULAU LARAPAN

W.D.T 42

91309

SEMPORNA

0132860249

48

54

102

10

404 XBA3308 SK LIHAK-LIHAK

KAMPUNG LIHAK-LIHAK

91309

SEMPORNA

6089857003 TIADA

141

154

295

24

405 XBA3309 SK MENAMPILIK

PETI SURAT 51

91307

SEMPORNA

6089786423 TIADA

406 XBA3312 SK PEGAGAU

PETI SURAT 460

91308

SEMPORNA

6089793047

407 XBA3313 SK PULAU BAIT

W.D.T 27

91308

SEMPORNA

6089786188

408 XBA3314 SK PULAU BUM-BUM

W.D.T 23

91309

SEMPORNA

6089786671 TIADA

409 XBA3315 SK PULAU OMADAL

PETI SURAT 209

91308

SEMPORNA

0132860250

410 XBA3316 SK SELAKAN

PETI SURAT 429

91308

SEMPORNA

6089786016

15

11

26

7

411 XBA3317 SK PEKAN SEMPORNA

PETI SURAT 48

91307

SEMPORNA

6089781684 6089781684

646

669

1315

82

412 XBA3318 SK TANJUNG KAPOR

W.D.T 113

91309

SEMPORNA

6089782611

179

167

346

32

413 XBA3319 SK KAMPUNG POKAS

W.D.T 5

91309

SEMPORNA

TIADA

81

72

153

15

414 XBA3320 SK SISIPAN

PETI SURAT 465

91308

SEMPORNA

6089782146 TIADA

89

74

163

17

415 XBA3321 SK SULABAYAN

PETI SURAT 136

91308

SEMPORNA

6089782630

83

61

144

10

416 XBA3322 SK SUNGAI TUHOK

PETI SURAT 346

91308

SEMPORNA

6089785178

256

245

501

37

417 XBA3323 SK TAGASAN

PETI SURAT 197

91308

SEMPORNA

184

199

383

32

418 XBA3324 SK TAMPI-TAMPI

PETI SURAT 84

91308

SEMPORNA

187

178

365

30

419 XBA3325 SK TERUSAN BARU

PETI SURAT 292

91308

SEMPORNA

TIADA

106

95

201

20

420 XBA3326 SK TERUSAN TENGAH

PETI SURAT 135

91308

SEMPORNA

089-784139 TIADA

218

210

428

34

421 XBA3327 SK PULAU DENAWAN

W.D.T 08

91309

SEMPORNA

TIADA

12

6

18

5

422 XBA3328 SK EGANG-EGANG

W.D.T 65

91309

SEMPORNA

6089784140

102

92

194

18

423 XBA3329 SK KAMPUNG SIMUNUL

SK. KAMPUNG SIMUNUL, PETI SURAT 208

91308

SEMPORNA

6089782982 6089785169

594

602

1196

58

424 XBA3330 SK PULAU PABABAG

W.D.T 125

91309

SEMPORNA

6089792007 6089792007

73

81

154

18

425 XBA3331 SK KUBANG PINANG

PETI SURAT 466

91308

SEMPORNA

6089232401

219

211

430

36

426 XBA3332 SK KALUMPANG

PETI SURAT 469,

91308

SEMPORNA

0132860251 TIADA

116

100

216

25

TIADA

6089786720 6089786720

TIADA

6

7

13

6

225

211

436

34

82

78

160

18

196

180

376

30

13

6

19

6

427 XBA3333 SK PULAU MABUL

PETI SURAT 453

91308

SEMPORNA

6089782029 6089784801

81

67

148

8

428 XBA3334 SK BANGAU-BANGAU

PETI SURAT 187

91308

SEMPORNA

6089786560

429 XBA3335 SK LABUAN HAJI

W.D.T 146

91309

SEMPORNA

6089786986 6089786986

548

476

1024

58

36

36

72

430 XBA3336 SK PULAU SUMANDI

W.D.T 71

91309

SEMPORNA

6089784895

14

95

85

180

431 XBA3337 SK TONGKALLOH

PETI SURAT 367

91309

SEMPORNA

18

089-785206 TIADA

129

101

230

432 XBA3338 SK PEKAN SEMPORNA II

PETI SURAT 319

91308

19

SEMPORNA

6089781528 6089781528

415

354

769

51

433 XBA3339 SK BUBUL II

PETI SURAT 297

434 XBA3340 SK BUKIT LALANG

W.D.T 55

91308

SEMPORNA

6089782841 6089782841

259

280

539

41

91309

SEMPORNA

6089781012 TIADA

212

183

395

435 XBA4001 SK GANTISAN

29

SK. GENTISAN P/S 13983

88846

KOTA KINABALU

6088411022 6088411022

321

253

574

47

436 XBA4003 SK BABAGON TOKI

JALAN KIAMBALANG

88857

INANAM

31

22

53

12

437 XBA4004 SK BANTAYAN

PETI SURAT A-339

89357

INANAM

6088421255 6088421255

117

117

234

14

438 XBA4007 SK DARAU

PETI SURAT 11881

88820

KOTA KINABALU

6088491326 6088491326

636

606

1242

63

439 XBA4010 SK GUDON MENGGATAL

WDT 41

89359

INANAM

6088491011 6088491011

244

247

491

30

440 XBA4011 SK PENGIRAN SITI HAFSAH KARAMBUNAI PETI SURAT 12946

88832

KOTA KINABALU

6088411140 6088411140

112

105

217

25

441 XBA4012 SK KEBAGU

PETI SURAT 14649

88853

KOTA KINABALU

6088438400 6088438400

148

146

294

20

442 XBA4013 SK KEBAYAU TELIPOK

PETI SURAT 43, PEJABAT POS MINI TELIPOK,

88450

KOTA KINABALU

0198617757

42

40

82

14

443 XBA4014 SK KEPAYAN

PETI SURAT 395,TG. ARU

88858

KOTA KINABALU

6088221490 6088221490

655

627

1282

69

444 XBA4016 SK KIONSOM INANAM

PETI SURAT A-472

89357

INANAM

6088424400 6088424400

124

118

242

22

445 XBA4017 SK KERONGGU

WDT 13 INANAM, 89359 INANAM.

89359

KOTA KINABALU

6088423057 6088423057

68

62

130

15

446 XBA4018 SK KITOBU

PETI SURAT 175

89357

KOTA KINABALU

6088422707 6088386544

102

98

200

19

447 XBA4019 SK KOKOL

PETI SURAT 12470.

88827

KOTA KINABALU

6088442928 6442928

83

65

148

15

448 XBA4020 SK KOLOMBONG KOTA KINABALU

JALAN NOUNTUN INANAM

88870

KOTA KINABALU

088-432032 088-431871

425

349

774

60

449 XBA4023 SK LIKAS

PETI SURAT 11966

88813

KOTA KINABALU

6088426360 6088426360

864

760

1624

76

450 XBA4031 SK MALAWA

PETI SURAT 281

88857

INANAM

6088494595 6088494595

263

233

496

33

451 XBA4033 SK NATAI TELIPOK

peti 10975

88810

kota kinabalu

6088886100 6088886100

27

19

46

10

452 XBA4034 SK PORING-PORING

W.D.T 48

89350

INANAM

6088271202 TIADA

39

23

62

14

453 XBA4035 SK PULAU GAYA

PETI SURAT 13758

88840

KOTA KINABALU

6088444146

558

584

1142

61

454 XBA4036 SK RAMPAYAN MENGGATAL

PETI SURAT 15439

88863

KOTA KINABALU

6088492123 6088492123

287

274

561

35

455 XBA4037 SK RUMINDING

SK.RUMINDING,PETI SURAT A-208

89357

INANAM

0132860230 TIADA

5

5

10

5

456 XBA4041 SK PULAU SEPANGGAR

WDT 167

88901

KOTA KINABALU

088 475105 TIADA

181

164

345

22

457 XBA4042 SK SEMBULAN

PETI SURAT 140

89458

TANJUNG ARU, K. KINABALU 088-215270 088-212669

543

607

1150

65

458 XBA4059 SK TALUNGAN TELIPOK

PETI SURAT 110

88450

KOTA KINABALU

6088470233 6088470233

48

46

94

10

459 XBA4060 SK TAMPULAN

PETI SURAT 58 POS MINI TELIPOK

88450

KOTA KINABALU

TIADA

41

36

77

12

460 XBA4061 SK TANJUNG ARU 1

PETI SURAT 64 TANJUNG ARU

88858

KOTA KINABALU

6088215910 6088211266

475

487

962

81

461 XBA4064 SK TOMBONGON

PETI SURAT 12470

88827

KOTA KINABALU

0138532761 TIADA

46

34

80

10

462 XBA4072 SK UNGGUN MENGGATAL

WDT.293,

88902

KOTAKINABALU

6088493200

260

255

515

32

463 XBA4073 SK POMOTODON

PETI SURAT 204

88857

INANAM

6088424255 6088424255

162

174

336

26

464 XBA4090 SK KEM TELUK SEPANGGAR

Pos Mini, Peti surat No ,813

88450

Kota kinabalu

6088482251 6088482860

157

126

283

30

465 XBA4091 SK INANAM LAUT

WDT 46

88450

INANAM

6088421208 6088421208

476

371

847

55

TIADA

TIADA

466 XBA4092 SK BUKIT PADANG

SK.BUKIT PADANG

88300

KOTA KINABALU

6088249420 6249420

300

173

473

71

467 XBA4093 SK TOBOBON

PETI SURAT A-171

88857

INANAM

6088491708 6088497394

821

803

1624

82

468 XBA4094 SK LAPASAN

PETI SURAT 14340

88849

KOTA KINABALU

6088442384 088-TIADA

95

94

189

20

469 XBA4095 SK SRI GAYA

LORONG SELADANG OFF JALAN KEBAJIKAN,KOTA KINABAL

88300

KOTA KINABALU.

6088224779 6088257164

547

487

1034

56

470 XBA4096 SK TANJUNG ARU II

PETI SURAT 653

88858

KOTA KINABALU

088-212837 088-212837

411

348

759

45

471 XBA4097 SK INANAM II

PETI SURAT 321

88450

MENGGATAL

6088427958 6088427248

560

546

1106

61

472 XBA4098 SK MUTIARA KOTA KINABALU

JALAN AMAN 1, OFF JALAN LINTAS,

88300

KOTA KINABALU

6088437492 6088431473

457

320

777

48

473 XBA4099 SK LUYANG KOTA KINABALU

PETI SURAT 21834,

88776

KOTA KINABALU

088 714721 088 718734

252

186

438

48

474 XBA4101 SK BABAGON

PETI SURAT 234

89507

PENAMPANG

6088719884

216

191

407

29

475 XBA4102 SK BUAYAN

SK.BUAYAN, PETI SURAT 181

89507

PENAMPANG

TIADA

25

28

53

4

476 XBA4103 SK BUIT HILL

PETI SURAT 147

89507

PENAMPANG

6088764369 6088761063

228

219

447

34

477 XBA4105 SK KIPOVO

PETI SURAT 329

89507

PENAMPANG

6088727592 6088727592

44

48

92

12

478 XBA4106 SK KEM LOK KAWI

PPD DAERAH PENAMPANG

89580

PENAMPANG

6088762909 6088762909

539

464

1003

67

479 XBA4107 SK LONGKOGUNGON

PETI SURAT 266

89507

PENAMPANG

TIADA

4

3

7

3

480 XBA4108 SK MOYOG

PETI SURAT 9

89507

PENAMPANG

6088724510 6088724510

118

119

237

18

481 XBA4109 SK TANSAU

D/A PPD PENAMPANG

88200

PENAMPANG

6088764393 6088764393

389

395

784

47

482 XBA4111 SK PETAGAS

PETI SURAT 55

89457

TANJUNG ARU

6088764589 6088764589

441

401

842

52

483 XBA4112 SK PUTATON INOBONG

PETI SURAT 451

89507

PENAMPANG

6088715264 6088715264

56

56

112

12

484 XBA4113 SK PUUN TUNOH

PETI SURAT 71

89507

PENAMPANG

6088713227 6088723049

135

105

240

24

485 XBA4120 SK SUGUD

PETI SURAT 273

89507

PENAMPANG

6088716441 6088716441

124

134

258

22

486 XBA4121 SK TERIAN

PETI SURAT 181

89507

PENAMPANG

0132860236 TIADA

14

14

28

7

487 XBA4122 SK TOMBOVO

PETI SURAT 11022

88811

KOTA KINABALU

6088763508 6088763508

271

227

498

32

488 XBA4125 SK TAMPASAK TOGUDON

PETI SURAT 321

89507

PENAMPANG

TIADA

49

35

84

11

489 XBA4126 SK PEKAN PUTATAN

JALAN PEJABAT DAERAH KECIL PUTATAN

88200

KOTA KINABALU

6088761941 6088763625

719

683

1402

72

490 XBA4128 SK BAHANG

PETI SURAT 147

89507

PENAMPANG

6088723949 6088723949

315

316

631

42

491 XBA4129 SK KIBABAIG

PETI SURAT 664

89507

PENAMPANG

6088723854 6088723854

381

345

726

62

492 XBA4130 SK KG CONTOH

PETI SURAT 147,SK.KG CONTOH

89507

PENAMPANG

6088765107 6088764766

359

342

701

49

493 XBA4131 SK PENAMPANG

PETI SURAT 30247, PEJABAT POS BEVERLY

88700

KOTA KINABALU

6088701164 6088701175

417

341

758

54

494 XBA4203 SK BELATIK

PETI SURAT 285

89608

PAPAR

6088919795

42

33

75

10

495 XBA4204 SK BENONI

PETI SURAT 186

89608

PAPAR

6088913003 6088913891

330

265

595

43

496 XBA4205 SK BERINGIS

PETI SURAT686

89608

PAPAR

6088750952

140

153

293

26

497 XBA4214 SK DAINGIN

PETI SURAT 132, D/A PEJABAT PELAJARAN PAPAR

89608

PAPAR

6088909433

73

84

157

15

498 XBA4215 SK GANA

PETI SURAT 641

89608

PAPAR

088 916106 TIADA

74

76

150

15

499 XBA4217 SK KAIDUAN

PETI SURAT 132

89608

PAPAR

088 906002 tiada

44

43

87

13

500 XBA4218 SK KELATUAN

SK. KELATUAN, PETI SURAT 143,

89608

PAPAR

6088916175

102

92

194

17

501 XBA4219 SK KAWANG

KM 30, JALAN LAMA KK-PAPAR, KG. KAWANG.

89608

PAPAR

6088750095 6088750095

194

155

349

30

502 XBA4220 SK KAYAU

W.D.T 04

89609

PAPAR

6088917062 tiada

43

38

81

13

503 XBA4221 SK KELANAHAN

PETI SURAT 24

89607

PAPAR

6088913498 6088911907

88

102

190

22

504 XBA4222 SK KAMBIZAAN

PETI SURAT 132

89608

PAPAR

TIADA

33

17

50

13

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

505 XBA4226 SK PEKAN KINARUT

PETI SURAT 622

89600

PAPAR

088-750513 088-754659

1571

79

506 XBA4227 SK KOGOPON

PETI SURAT 132

89608

PAPAR

6909002

44

507 XBA4228 SK KUALA PAPAR

JLN PANTAI MANIS

89600

PAPAR

6088913852 6088913852

225

50

94

12

230

455

508 XBA4229 SK LANGKAWIT

PETI SURAT 117

89608

PAPAR

6088916139 6088912873

60

41

70

130

509 XBA4230 SK LIMPUTONG

PETI SURAT381

89600

PAPAR

6088911213 6088

15

48

42

90

510 XBA4231 SK LINGAN

WDT 03 PAPAR

89609

PAPAR

TIADA

13

30

29

59

11

511 XBA4233 SK. MANDALIPAU

D/A PETI SURAT 132, PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH,

89608

PAPAR

512 XBA4234 SK MOOK

PETI SURAT 184

89608

PAPAR

6088906010 6088906011

45

36

81

11

088-750201 6088750201

106

71

177

513 XBA4236 SK PADAWAN BESAR

PETI SURAT 168

89608

PAPAR

6088919269 TIADA

17

46

36

82

514 XBA4237 SK PEKAN PAPAR

PETI SURAT 50

89607

PAPAR

16

088-913648 088 913908

334

289

623

515 XBA4241 SK PENGALAT BESAR

PETI SURAT 47

89607

41

PAPAR

6088911060 6088916934

281

254

535

36

516 XBA4242 SK PENGALAT KECIL

PETI SURAT 181

517 XBA4244 SK RAMPAZAN

KG RAMPAZAN

89608

PAPAR

6088913499 6088913499

122

101

223

20

89607

PAPAR

6088911966 6899911966

104

95

199

518 XBA4245 SK SABANDIL

22

PETI SURAT 138

89608

PAPAR

088-912781 tiada

32

62

94

14

519 XBA4256 SK TAMPASAK

PETI SURAT 132, PEJ PEL DAERAH PAPAR

89608

PAPAR

088-751339 tiada

149

130

279

23

520 XBA4257 SK TANAKI

PETI SURAT 648

89608

PAPAR

6088751701 6088751701

28

24

52

11

521 XBA4258 SK BUANG SAYANG

PETI SURAT 499

89608

PAPAR

6088914264 6088914264

131

93

224

28

522 XBA4259 SK PANTAI MANIS PAPAR

JALAN PANTAI MANIS

89600

PAPAR

088-911943 088-911943

90

107

197

21

523 XBA4260 SK SURATI

PETI SURAT 255

89608

PAPAR

6088917859 6088911793

180

146

326

32

524 XBA4303 SK BERUNGIS TUARAN

PETI SURAT 107

89208

TUARAN

6088793542 6088793542

200

147

347

33

525 XBA4304 SK BOLONG

PETI SURAT 109

89208

TUARAN

088 788128

99

68

167

18

526 XBA4306 SK BUNDUNG

PETI SURAT 81

89208

TUARAN

6088228846 6475018

70

66

136

16

527 XBA4308 SK BUNGALIO

WDT86

89250

TAMPARULI

TIADA

TIADA

53

52

105

12

528 XBA4309 SK BARU-BARU

PETI SURAT 594

89208

TUARAN

TIADA

TIADA

87

86

173

16

529 XBA4310 SK SUNGAI DAMIT

PETI SURAT 294

89208

TUARAN

6099782145 6088782145

128

107

235

27

530 XBA4314 SK GAYANG

PETI SURAT 605

89209

TUARAN

6088496535 6088496535

173

161

334

27

531 XBA4317 SK KAULUAN

PETI SURAT 598

89208

TUARAN

6088782542

61

49

110

14

532 XBA4320 SK KINDU

PETI SURAT 883

89208

TUARAN

6088886001

81

62

143

17

533 XBA4321 SK PEKAN KIULU

PETI SURAT 594

89208

TUARAN

6088782249 6088782249

90

88

178

17

534 XBA4324 SK LOKUB

PETI SURAT 594

89208

TUARAN

TIADA

65

58

123

17

535 XBA4327 SR. PENDIDIKAN KHAS K.KINABALU

SRPK KOTA KINABALU

89208

TUARAN

6088793632 6088793631

46

45

91

33

536 XBA4328 SK MALANGANG BARU

PETI SURAT 391

89257

TAMPARULI

6088782784

87

93

180

16

537 XBA4329 SK MANTOB

PETI SURAT 610

89208

TUARAN

6088899616 TIADA

70

57

127

13

538 XBA4330 SK MENGKABONG

PETI SURAT 596

89209

TUARAN

6088788177 Tiada

293

284

577

43

539 XBA4331 SK NONGKOLUD

PETI SURAT 805

89208

TUARAN

6088788401 6088788401

195

215

410

32

540 XBA4332 SK PAHU

SK.Pahu, WDT No 89

89259

Tuaran

0132860805 TIADA

22

13

35

10

541 XBA4333 SK PENIMBAWAN

PETI SURAT 130

89208

TUARAN

TIADA

TIADA

108

115

223

21

542 XBA4334 SK PORING

PETI SURAT 594

89208

TUARAN

TIADA

TIADA

7

5

12

6

543 XBA4335 SK PUKAK

PETI SURAT 608

89208

TUARAN

TIADA

TIADA

89

70

159

13

TIADA

TIADA

823

748

544 XBA4336 SK RANGALAU BARU

PETI SURAT 594

89208

TUARAN

6088782629 TIADA

32

32

545 XBA4337 SK RANGALAU LAMA

PETI SURAT 594

89208

TUARAN

0198972287 TIADA

29

28

57

9

546 XBA4341 SK SELUPOH

PETI SURAT 614

89208

TUARAN

6088788743

95

93

188

19

547 XBA4343 SK SERUSUP

PETI SURAT 609

89208

TUARAN

6088791722 6088791722

144

115

259

30

548 XBA4358 SK TAMBALANG

PETI SURAT 113

89208

TUARAN

6088788789 6088788789

170

176

346

33

549 XBA4359 SK TAMBULAONG

D/A PEJ. PELAJARAN DAERAH, PETI SURAT 594 TUARAN

89208

TUARAN

6088783284

12

13

25

9

550 XBA4363 SK PEKAN TELIPOK

PETI SURAT 516

89208

TUARAN

088-492051 6492051

282

291

573

38

551 XBA4365 SK TERMUNONG

PETI SURAT 615

89208

TUARAN

6088791755 6794232

102

83

185

19

552 XBA4372 SK PEKAN TUARAN

PETI SURAT 79

89207

TUARAN

6088794279 6088794279

372

354

726

42

553 XBA4375 SK TUDAN

PETI SURAT 594

89208

TUARAN

TIADA

TIADA

29

34

63

8

554 XBA4376 SK WASAI

PETI SURAT 594

89208

TUARAN

0132860237 TIADA

25

22

47

8

555 XBA4382 SK RUGADING

PETI SURAT 370

89208

TUARAN

6088301987 6088301987

116

95

211

20

556 XBA4383 SK KITAPOL

PETI SURAT 594

89208

TUARAN

24

18

42

7

557 XBA4384 SK LAYA-LAYA

PETI SURAT 212

89208

TUARAN

6088788254 6088788254

116

139

255

35

558 XBA4385 SR PENDIDIKAN KHAS PEKAN TUARAN

PETI SURAT 240

89208

TUARAN

088-787201 088-787201

16

14

30

23

559 XBA4386 SK SUNGOI

KG SUNGOI JLN KENINGAU,PETI SURAT 618,

89208

TUARAN

TIADA

19

22

41

6

560 XBA4401 SK BANTAYAN

PETI SURAT 86,

89257

TAMPARULI

6088782601

118

109

227

18

561 XBA4402 SK BAWANG

S.K BAWANG,W.D.T NO:15

89250

TAMPARULI

6088782134 6088782134

62

46

108

12

562 XBA4403 SK BONGOL

D/A PEJABAT POS TAMPARULI,

89250

TAMPARULI

TIADA

TIADA

36

27

63

12

563 XBA4404 SK BUNDUTAHURI

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

TIADA

TIADA

20

27

47

7

564 XBA4405 SK GONTUNG

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

32

27

59

8

565 XBA4406 SK GAYARATAU

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

32

23

55

12

566 XBA4407 SK GIOK

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

24

20

44

8

567 XBA4408 SK KAYANGAT

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH, WDT 15,

89250

TAMPARULI

6088981649 6088981649

54

61

115

13

568 XBA4409 SK KELAWAT

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

TIADA

35

24

59

12

569 XBA4410 SK LAPUTONG

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

6088783455 6088783455

41

51

92

10

570 XBA4411 SK LINUNGKUAN

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

6088886009

19

22

41

9

571 XBA4412 SK LOKOS

WDT 15

89250

TAMPARULI

33

27

60

13

572 XBA4413 SK RUNGUS

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

6088886005

52

64

116

13

573 XBA4414 SK RUNGUS NAHABA

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

TIADA

21

17

38

10

574 XBA4415 SK SARADAN

SK.SARADAN WDT 15

89250

TAMPARULI

35

32

67

14

575 XBA4416 SK SAMBAH

W.D.T 15,89250

89250

TAMPARULI

6088

24

16

40

10

576 XBA4417 SK SINULIHAN

W.D.T.15

89250

TAMPARULI

TIADA

16

17

33

8

577 XBA4418 SK TAGINAMBUR

SK TAGINAMBUR, WDT 15,

89250

TAMPARULI

18

11

29

8

578 XBA4419 SK PEKAN TAMPARULI

PETI SURAT 46,SK PEKAN TAMPARULI

89257

TAMPARULI

6088782001 6088783219

327

254

581

45

579 XBA4420 SK PEKAN TENGHILAN

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

6088981200 6088981200

183

198

381

29

580 XBA4422 SK TIONG PERUNGUSAN

PEJABAT PELAJARAN DAERAH TAMPARULI, WDT NO 15

89250

TAMPARULI

51

40

91

11

581 XBA4423 SK TOGOP

WDT 15

89250

TAMPARULI

28

19

47

11

582 XBA4424 SK TOMIS

WDT 15

89250

TAMPARULI

32

39

71

11

TIADA

TIADA

6088783798 6088783798

TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

6088

64

10

583 XBA4425 SK TOPOKON

KM 24 JALAN TOPOKON TENGHILAN

89250

TAMPARULI

6088794849 6088794849

100

84

184

17

584 XBA4426 SK WANGKOD

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

6088969522

585 XBA4427 SK GUAKON BARU

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

TIADA

TIADA

73

53

126

12

22

17

39

586 XBA4428 SK LINGGA BARU

WDT 15

89250

TAMPARULI

TIADA

TIADA

11

26

28

54

587 XBA4429 SK KAPA

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

13

6088782120 6088782120

69

72

141

588 XBA4431 SK TINAMBAK

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

15

TAMPARULI

6088794830

59

40

99

12

589 XBA4432 SK KOPORINGAN

D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

590 XBA5002 SK BALAMBANGAN BANGGI

WDT 150

89250

TAMPARULI

6088783294 6088783294

25

21

46

9

89058

KUDAT

TIADA

61

56

117

13

591 XBA5003 SK LAKSIAN
592 XBA5004 SK DOGOTON

PETI SURAT 382

89058

KUDAT

0132860806 TIADA

61

66

127

14

PETI SURAT 319

89058

KUDAT

0132860807 TIADA

72

45

117

12

593 XBA5005 SK BANGAU, KUDAT

PETI SURAT 577

89058

KUDAT

6088613360

111

90

201

13

594 XBA5006 SK BARAMBANGON

PETI SURAT319, 89058 KUDAT SABAH

89058

KUDAT

6088695103 TIADA

595 XBA5007 SK PEKAN KUDAT II

PETI SURAT 291

89058

KUDAT

6088622669 6088622135

596 XBA5008 SK PATA

SK.PATA,PETI SURAT 319,

89058

KUDAT

597 XBA5009 SK INDARASON LAUT

PETI SURAT 321

89058

598 XBA5010 SK GUMANDANG

PETI SURAT 319

599 XBA5011 SK.SEMAYAN BANGGI

38

41

79

11

410

361

771

46

0132860243 TIADA

62

59

121

15

KUDAT

6088636007

87

87

174

18

89058

KUDAT

TIADA

TIADA

43

43

86

12

SK.SEMAYAN BANGGI, PETI SURAT 319,

89058

KUDAT

TIADA

TIADA

20

26

46

11

600 XBA5013 SK KG MINYAK

PETI SURAT 319

89058

KUDAT

6088636001 TIADA

43

26

69

16

601 XBA5014 SK KAPITANGAN

SK. KAPITANGAN, PULAU BANGGI, PETI SURAT 319

89058

KUDAT

0132860809 TIADA

47

54

101

9

602 XBA5015 SK KARAKIT BANGGI

PETI SURAT 382 KUDAT

89058

KUDAT

6088671525 6088671525

158

159

317

26

603 XBA5016 SK BATU LAYAR

PETI SURAT 382

89058

KUDAT

TIADA

TIADA

52

41

93

13

604 XBA5017 SK TANJUNG MANAWALI

SK TG MANAWALI BANGGI, PETI SURAT 319

89058

KUDAT

0132860811 TIADA

30

19

49

11

605 XBA5018 SK TUN DATU HJ MUSTAPHA

PETI SURAT 235

89058

KUDAT

6088611428 6088611428

361

349

710

54

606 XBA5019 SK MUHIBBAH

PETI SURAT 319

89058

KUDAT

6088623014 6088623014

118

119

237

19

607 XBA5024 SK LIMAU-LIMAUAN

SK.LIMAU-LIMAUAN,PETI SURAT 319

89058

KUDAT

33

34

67

14

608 XBA5025 SK LIMBUAK

PETI SURAT 382

89058

KUDAT

0132860812 0132860812

37

28

65

11

609 XBA5028 SK LOKOTON

PETI SURAT 319

89058

KUDAT

6088896501 TIADA

135

117

252

21

610 XBA5040 SK MATUNGGONG

PETI SURAT 317

89058

KUDAT

6088615218 6088615218

239

209

448

26

611 XBA5041 SK NANGKA KUDAT

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH, PETI SURAT 319

89058

KUDAT

TIADA

49

52

101

11

612 XBA5043 SK PADANG

SK. PADANG, BANGGI, PETI SURAT 319,

89058

KUDAT

TIADA

TIADA

133

140

273

25

613 XBA5046 SK PERAPAT LAUT

PPD KUDAT

89058

KUDAT

TIADA

TIADA

25

22

47

12

614 XBA5047 SK PINAWANTAI KUDAT

PETI SURAT 318

89058

KUDAT

6088613739

238

208

446

30

615 XBA5055 SK SEBAYAN

SK SEBAYAN, P/S 319

89058

KUDAT

TIADA

106

89

195

21

616 XBA5061 SK SIKUATI

PETI SURAT 121

89057

KUDAT

6088612344 6088612344

214

192

406

30

617 XBA5067 SK SUANGPAI

SK SUANGPAI, PETI SURAT 319.

89058

KUDAT

TIADA

36

30

66

12

618 XBA5071 SK PALAK

PETI SURAT 319,

89058

KUDAT

0132860813 TIADA

24

27

51

10

619 XBA5074 SK TERONGKONGAN

PETI SURAT 392

89058

KUDAT

TIADA

47

50

97

12

620 XBA5076 SK TIGA PAPAN, KUDAT

PETI SURAT 458

89058

KUDAT

6088896601

95

90

185

17

621 XBA5083 SK LOKTOHOG, BANGGI

PETISURAT382

89058

KUDAT

6088671007 6088671007

50

51

101

13

TIADA

TIADA

TIADA

622 XBA5088 SK DUALOG

PETI SURAT 319

89058

KUDAT

0195320799 TIADA

29

40

69

11

623 XBA5089 SK PARAPAT DARAT

PETI SURAT 320,

89058

KUDAT

6088630014

99

92

191

16

624 XBA5091 SK LAMPAKI KUDAT

d/a Pejabat Pelajaran Daerah, Peti Surat 319,

89058

KUDAT

TIADA

TIADA

52

37

89

11

625 XBA5092 SK LOTONG

PETI SURAT 319

89059

KUDAT

TIADA

TIADA

80

89

169

14

626 XBA5093 SK PANUDAHAN

D/A PPD KUDAT,PETI SURAT 319,KUDAT

89058

KUDAT

6088637012

108

115

223

16

627 XBA5094 SK GARAU KUDAT

PETI SURAT 570

89058

KUDAT

637006

110

83

193

16

628 XBA5095 SK SABUR

SK SABUR BANGGI PETI SURAT 382

89058

KUDAT

TIADA

130

103

233

17

629 XBA5096 SK BINGOLON, KUDAT

PPD P/S 319

89058

KUDAT

TIADA

TIADA

53

68

121

15

630 XBA5097 SK PULAU TIGABU

SK. PULAU TIGABU BANGGI,PETI SURAT 319

89058

KUDAT

0132860815 TIADA

53

47

100

15

631 XBA5098 SK DAMPIRIT

D/A SK DAMPIRIT, P/S 319, KUDAT

89058

KUDAT

6088615122 TIADA

48

42

90

14

632 XBA5099 SK LANDUNG AYANG

D/A PPD KUDAT, PETI SURAT 319

89058

KUDAT

6088611511 6088611411

182

192

374

28

633 XBA5101 SK PEKAN KOTA MARUDU

PETI SURAT 156

89108

KOTA MARUDU

088-661546 6088661546

227

207

434

36

634 XBA5102 SK BENGKONGAN

PETI SURAT 27

89107

KOTA MARUDU

088-613809 6088613809

193

185

378

33

635 XBA5103 SK LANGKON

PETI SURAT 140

89108

KOTA MARUDU

TIADA

263

231

494

33

636 XBA5104 SK MARAK-PARAK

PETI SURAT 31

89107

KOTA MARUDU

6088690125 TIADA

263

216

479

28

637 XBA5105 SK MASALOG

PETI SURAT 271

89108

KOTA MARUDU

088-661714 TIADA

176

151

327

27

638 XBA5106 SK POPOK

PETI SURAT 291

89108

KOTA MARUDU

6088661749 TIADA

193

179

372

27

639 XBA5107 SK SAMPIR

PETI SURAT 41

89107

KOTA MARUDU

640 XBA5108 SK SAMPARITA

PETI SURAT 310

89108

KOTA MARUDU

TIADA

641 XBA5109 SK SIMPANGAN

WDT 23

89109

642 XBA5110 SK TAGAROH

PETI SURAT 57

643 XBA5111 SK TANDEK

TIADA

51

50

101

15

TIADA

238

218

456

28

KOTA MARUDU

088-661272 TIADA

159

144

303

26

89107

KOTA MARUDU

088 662436 088 662436

253

231

484

35

PETI SURAT 381

89108

KOTA MARUDU

088-661662 6088661662

214

212

426

34

644 XBA5112 SK TANJUNG BATU

PETI SURAT 138

89108

KOTA MARUDU

6088671984 TIADA

149

124

273

22

645 XBA5113 SK TARITIPAN

WDT 36

89109

KOTA MARUDU

088 630016 TIADA

195

166

361

29

646 XBA5114 SK TIGAMAN

PETI SURAT 64

89107

KOTA MARUDU

6088896801 TIADA

155

162

317

29

647 XBA5115 SK TIMBANG BATU

PETI SURAT 30

89107

KOTA MARUDU

6088663253 TIADA

227

221

448

29

648 XBA5116 SK SUNSUI

PETI SURAT 136, 89108 KOTA MARUDU

89108

KOTA MARUDU

TIADA

TIADA

48

43

91

13

649 XBA5117 SK ONGKILAN

PETI SURAT 319

89108

KOTA MARUDU

TIADA

142

117

259

28

650 XBA5118 SK TEMUNO TERINGAI DARAT

PETI SURAT 306

89108

KOTA MARUDU

6088896805 TIADA

117

106

223

17

651 XBA5119 SK MELANGKAP

PETI SURAT 317

89108

KOTA MARUDU

6088896210 TIADA

94

100

194

14

652 XBA5120 SK TAGIBANG

D/A PPG, PETI SURAT 297 89108 KOTA MARUDU

89108

KOTA MARUDU

0132860239 TIADA

40

40

80

13

653 XBA5121 SK MANGARIS

PETI SURAT 445

89108

KOTA MARUDU

TIADA

TIADA

82

72

154

15

654 XBA5122 SK PANAITAN

SK.PANAITAN, PETI SURAT 331,

89108

KOTA MARUDU

6088664725 TIADA

141

124

265

21

655 XBA5124 SK TUMUNDA SALIMANDUT

PETI SURAT 127

89108

KOTA MARUDU

088-662802 TIADA

186

179

365

32

656 XBA5125 SK TALANTANG

D/A PPD KOTA MARUDU

89100

KOTA MARUDU

6088663211 TIADA

246

254

500

26

657 XBA5126 SK MANGIN

PETI SURAT 452

89100

KOTA MARUDU

TIADA

TIADA

74

74

148

15

658 XBA5127 SK LAMPADA

D/A PPG KOTA MARUDU, PETI SURAT 297,

89108

KOTA MARUDU

6088886901 TIADA

109

108

217

14

659 XBA5128 SK KOROMOKO

PETI SURAT 281

89108

KOTA MARUDU

TIADA

TIADA

37

37

74

13

660 XBA5129 SK GANA

PETI SURAT 337

89108

KOTA MARUDU

0132860817 TIADA

155

134

289

18

661 XBA5130 SK RANAU

PETI SURAT 389

89108

KOTA MARUDU

088-662096 6088662094

662 XBA5131 SK BINTASAN

PETI SURAT 297

89108

KOTA MARUDU

663 XBA5132 SK KOTA MARUDU II

BEG BERKUNCI 14,

89109

KOTA MARUDU

6088661781 6088661755

664 XBA5201 SK BAWING

PETI SURAT 130, 89108 KOTA MARUDU

89108

KOTA MARUDU

TIADA

665 XBA5202 SK DANDUN

PETI SURAT 130

89108

KOTA MARUDU

666 XBA5203 SK KANIBONGAN

PETI SURAT 130

89108

KOTA MARUDU

667 XBA5204 SK KUSILAD

WDT 42, PITAS

89109

KOTA MARUDU

668 XBA5205 SK LIU

Peti Surat 365

89108

kota marudu

669 XBA5206 SK MAPAN-MAPAN

PETI SURAT 130

89108

KOTA MARUDU

670 XBA5207 SK MALUBANG

PETI SURAT 130

89108

671 XBA5208 SK PANTAI

PETI SURAT 130,PITAS

672 XBA5209 SK PINGGAN-PINGGAN
673 XBA5210 SK PEKAN PITAS

TIADA

186

136

322

25

79

72

151

15

215

226

441

32

TIADA

29

19

48

10

TIADA

121

139

260

18

088-613855 088-671994

331

301

632

36

6088633014

132

121

253

28

TIADA

51

58

109

10

TIADA

TIADA

34

31

65

10

KOTA MARUDU

TIADA

TIADA

89

82

171

16

89108

KOTA MARUDU

TIADA

TIADA

97

96

193

14

PETI SURAT 453

89108

KOTA MARUDU

6088671652 6088671652

269

279

548

39

PETI SURAT 446,

89108

KOTA MARUDU

6088613023 6088613023

268

287

555

42

674 XBA5211 SK ROSOB

SK. ROSOB, JALAN PINGGAN-PINGGAN, P/S 130

89108

KOTA MARUDU.

6088625130 TIADA

145

113

258

25

675 XBA5212 SK TELAGA

PETI SURAT 130,PITAS.

89108

KOTA MARUDU

6088638002 TIADA

98

94

192

19

676 XBA5213 SK PANDAN MANDAMAI

PETI SURAT 130

89108

KOTA MARUDU

TIADA

TIADA

71

60

131

10

677 XBA5214 SK PINAPAK

PETI SURAT 130

89108

KOTA MARUDU

6088896315 TIADA

80

97

177

17

678 XBA5215 SK SENAJA

PETI SURAT 130

89108

KOTA MARUDU

TIADA

TIADA

52

59

111

16

679 XBA5216 SK SALIMPODON DARAT

PETI SURAT 130

89108

KOTA MARUDU

6088630012 TIADA

145

150

295

22

680 XBA5217 SK MANGKAPON PITAS

PETI SURAT 130

89108

KOTA MARUDU

088 886200 TIADA

80

72

152

15

681 XBA5218 SK BONGKOL PITAS

PETI SURAT 150

89000

PITAS

6088684950

159

143

302

25

682 XBA5219 SK BAWANG PITAS

PETI SURAT 130

89108

KOTA MARUDU

6088671745 TIADA

57

66

123

17

683 XBA5220 SK KASAGAAN

PETI SURAT 130

89108

KOTA MARUDU

6088671468 6088671468

17

684 XBA5221 SK MARINGGAN PITAS

PETI SURAT 130

89108

KOTA MARUDU

685 XBA5222 SK MANGGIS/MONGKUBOU

PETI SURAT 130

89108

KOTA MARUDU

TIADA

686 XBA5223 SK MANDURIAN

PETI SURAT 130

89108

687 XBA5224 SK KIBUBUK / SAHABAT SATU

SK. KIBUBUK/SAHABAT SATU PITAS, PETI SURAT 130.

89108

688 XBA5225 SK NIBANG

PETI SURAT 130, PITAS

689 XBA5226 SK DALLAS, PITAS

PETI SURAT 130

690 XBA5227 SK RUKOM

88

97

185

TIADA

47

53

100

8

TIADA

85

70

155

13

KOTA MARUDU

6088633008 TIADA

73

67

140

11

KOTA MARUDU

6088633006 TIADA

68

85

153

12

89108

KOTA MARUDU

TIADA

TIADA

77

55

132

14

89108

KOTA MARUDU

TIADA

TIADA

45

42

87

11

PETI POS NO 14,

89100

PITAS

TIADA

TIADA

91

78

169

14

691 XBA5228 SK MAGANDAI

D/A P.P.G KOTA MARUDU, PETI SURAT 297

89108

KOTA MARUDU

TIADA

62

63

125

10

692 XBA5229 SK DATONG

PETI SURAT 130

89108

PITAS

TIADA

44

38

82

14

693 XBA5230 SK BANGKAU-BANGKAU

PETI SURAT 130, 89108 KOTA MARUDU

89108

KOTA MARUDU

TIADA

26

23

49

9

694 XBA5231 SK SOSOP

PETI SURAT 130.

89108

Pitas

TIADA

66

58

124

11

695 XBA5232 SK PEKAN PITAS II

PETI POS 12

89100

KOTA MARUDU

6088623441

207

223

430

28

696 XBA5301 SK AMBONG

PETI SURAT 59

89157

KOTA BELUD

6088931027

64

77

141

16

697 XBA5302 SK ROSOK/BENGKAHAK LAMA

PETI SURAT 105,

89158

KOTA BELUD

6088963004 TIADA

129

134

263

27

698 XBA5303 SK BANGKAHAK BARU

PETI SURAT 163

89158

KOTA BELUD

TIADA

TIADA

90

88

178

16

699 XBA5306 SK DALAS, KOTA BELUD

W.D.T 107

89150

KOTA BELUD

6088881178 TIADA

39

47

86

12

TIADA

TIADA

700 XBA5307 SK DUDAR

PETI SURAT 195

89158

KOTA BELUD

TIADA

TIADA

41

49

90

11

701 XBA5308 SK GENSURAI

WDT 106

89158

KOTA BELUD

702 XBA5309 SK KEGURAAN

peti surat 221

89158

kota belud

TIADA

68

65

133

15

6088969302 TIADA

103

81

184

703 XBA5310 SK LABUAN

PETI SURAT 103

89158

KOTA BELUD

6088976315 6088976315

17

104

124

228

704 XBA5311 SK KAUNG

PETI SURAT 97,

89158

KOTA BELUD

22

TIADA

62

45

107

705 XBA5312 SK KEBAYAU

PETI SURAT 92

89158

KOTA BELUD

15

6088972087 TIADA

47

58

105

12

706 XBA5313 SK KELAWAT

PETI SURAT 112

89158

KOTA BELUD

707 XBA5314 SK KESAPANG

PETI SURAT 215

89158

60

42

102

13

KOTA BELUD

6088977113 TIADA

126

125

251

708 XBA5315 SK KIAU I

JALAN TAMPARULI RANAU, PETI SURAT 185,

22

89158

KOTA BELUD

6088959001

138

117

255

709 XBA5316 SK KINASARABAN, KOTA BELUD

18

WDT 101

89150

KOTA BELUD

6088966079 6088966079

162

159

321

27

710 XBA5317 SK PEKAN KOTA BELUD

WDT 161,

89150

KOTA BELUD

6088976179 6088976562

431

435

866

67

711 XBA5320 SK KULAMBAI

PETI SURAT 104

89158

KOTA BELUD

6088931857 6088931857

259

246

505

35

712 XBA5321 SK LASAU PODI

PETI SURAT 42

89157

KOTA BELUD

6088959003 TIADA

145

145

290

19

713 XBA5322 SK MELANGKAP, KBELUD

WDT 110

89159

KOTA BELUD

088 959006 6088959005

122

93

215

16

714 XBA5323 SK MENGKULAT

SK MENGKULAT, PETI SURAT 321

89158

KOTA BELUD

TIADA

27

20

47

10

715 XBA5324 SK NAHABA

SK.NAHABA,PETISURAT131.

89158

KOTA BELUD

TIADA

TIADA

82

81

163

14

716 XBA5325 SK NANAMUN

PETI SURAT 229,

89158

KOTA BELUD

TIADA

TIADA

93

91

184

22

717 XBA5326 SK NARINANG

PETI SURAT 125,

89158

KOTA BELUD

TIADA

TIADA

58

43

101

13

718 XBA5328 SK PANDASAN

PETI SURAT 201

89158

KOTA BELUD

6088963001 TIADA

92

99

191

18

719 XBA5329 SK PELADOK

PETI SURAT 129

89158

KOTA BELUD

6088976797 6088976797

130

114

244

22

720 XBA5330 SK PIASAU

S.K PIASAU,PETI SURAT 120

89158

KOTA BELUD

6088977371 6977371

183

171

354

27

721 XBA5331 SK PITURU

PETI SURAT 206

89158

KOTA BELUD

6088969861 TIADA

60

69

129

13

722 XBA5332 SK PULAU MANTANANI

PETI SURAT 187

89150

KOTA BELUD

6088969080 6088969080

67

71

138

13

723 XBA5333 SK JAWI-JAWI

WDT 103

89150

KOTA BELUD

6088976594 6088976594

135

137

272

26

724 XBA5334 SK RANGALAU

PETI SURAT 232

89158

KOTA BELUD

6088977881 6088977881

50

54

104

13

725 XBA5335 SK SAYAP

PETI SURAT 96

89158

KOTA BELUD

TIADA

85

73

158

14

726 XBA5336 SK SEMBIRAI

PETI SURAT 246

89158

KOTA BELUD

6088976046 6088976046

202

204

406

29

727 XBA5340 SK SUANG PUNGGOR

PETI SURAT 250,

89158

KOTA BELUD

6088931281

95

90

185

17

728 XBA5341 SK TABURAN

PETI SURAT 141

89158

KOTA BELUD

TIADA

58

52

110

11

729 XBA5343 SK TAMAU

PETI SURAT 210

89158

KOTA BELUD

6088931962 6088931962

224

193

417

31

730 XBA5344 SK TAMBATUAN

PETI SURAT 99,SK.TAMBATUAN, JALAN RANAU KOTA BELUD 89158

KOTA BELUD

TIADA

TIADA

26

24

50

10

731 XBA5345 SK TAMBULIAN

SK. TAMBULIAN, PETI SURAT 140.

89158

KOTA BELUD

6088977445 TIADA

86

97

183

17

732 XBA5346 SK TAMPASUK I

W. D. T. 158

89150

KOTA BELUD

6088976282 6088976282

274

227

501

36

733 XBA5347 SK TAMU DARAT

PETI SURAT 166

89158

KOTA BELUD

088-976367 608897637

126

123

249

20

734 XBA5348 SK TENGKURUS

WDT 108

89150

KOTA BELUD

088-977564 6088977564

77

85

162

16

735 XBA5349 SK TARINTIDON

KG TERINTIDON, KM 20 JLN KEM PARADISE, KOTA BELUD

89150

KOTA BELUD

TIADA

TIADA

35

43

78

10

736 XBA5350 SK TAUN GUSI

PETI SURAT 60

89157

KOTA BELUD

6088976143 TIADA

188

162

350

37

737 XBA5352 SK TIMBANG

WDT 100

89158

KOTA BELUD

6088931371 6088971290

140

135

275

29

738 XBA5353 SK TIMBANG DAYANG

PETI SURAT 101

89158

KOTA BELUD

088-977511 tiada

167

150

317

28

TIADA

TIADA

739 XBA5354 SK TUGUSON

WDT 102

89150

KOTA BELUD

6088971360

31

34

65

11

740 XBA5355 SK TAMPASUK II

D/A PPD KOTA BELUD

89150

KOTA BELUD

088-977623 6088977623

741 XBA5356 SK SARANG

PETI SURAT 240

89158

KOTA BELUD

6042400223 TIADA

110

108

218

16

61

57

118

742 XBA5358 SK RAMPAYAN ULU

SK. RAMPAYAN ULU, PETI SURAT 198

89158

KOTA BELUD

11

6088931990 6088931990

75

77

152

743 XBA5360 SK LASAU TINTAPON

WDT,111,SK. LASAUTINTAPON.

89150

17

KOTA BELUD

6088931928 TIADA

37

38

75

744 XBA5361 SK KUALA ABAI

PETI SURAT 156

13

89159

KOTA BELUD.

6088931851 TIADA

154

169

323

29

745 XBA5362 SK PODOS
746 XBA5363 SK PANGKALAN ABAI

WDT 99

89150

KOTA BELUD

TIADA

TIADA

53

49

102

12

WDT 104

89157

KOTA BELUD

6088931327 TIADA

83

66

149

16

747 XBA5364 SK MENUNGGUI

SK. MENUNGGUI, W.D.T 209

89158

KOTA BELUD

6088972907 TIADA

172

140

312

21

748 XBA5365 SK PINOLOBU

WDT 95

89158

KOTA BELUD

TIADA

57

67

124

12

749 XBA5366 SK ULU KUKUT

JALAN KE KOTA MARUDU

89158

KOTA BELUD

TIADA

TIADA

55

50

105

13

750 XBA5401 SK BADUKAN

PPD RANAU

89300

RANAU

6088876899

21

18

39

10

751 XBA5402 SK BONGKUD

PPD RANAU

89300

RANAU

6088878266

124

87

211

20

752 XBA5403 SK BUNDU TUHAN

PETI SURAT 38

89307

RANAU

6088888113

79

67

146

17

753 XBA5404 SK GANA-GANA

PPD RANAU

89300

RANAU

01548100750TIADA

12

15

27

9

754 XBA5405 SK KAMPONG LIBANG

D/A PEJ. PELAJARAN DAERAH, BEG BERKUNCI 08,

89300

RANAU

6088875979

104

93

197

21

755 XBA5406 SK KEMBURONGOH

PPD RANAU

89308

RANAU

TIADA

42

39

81

11

756 XBA5407 SK KANANAPON

SK KANANAPON RANAU D/A PEJ. PELAJARAN DAERAH

89300

RANAU

6088879785

54

48

102

12

757 XBA5408 SK KERANAAN

PPD RANAU

89300

RANAU

37

23

60

11

758 XBA5409 SK KIMONDOU

PETI SURAT 23

89307

RANAU

6088876630

101

105

206

20

759 XBA5410 SK KITUNTUL

PETI SURAT 78,

89308

RANAU

6088875372 6088888808

73

64

137

14

760 XBA5412 SK KUNDASANG

PETI SURAT 91

89308

RANAU

6088889248 6088889248

358

325

683

56

761 XBA5413 SK LONGUT

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH

89300

RANAU

TIADA

TIADA

8

8

16

5

762 XBA5414 SK LANGSAT

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH RANAU

89300

RANAU

TIADA

TIADA

47

57

104

13

763 XBA5415 SK LIPASU

PPD RANAU

89300

RANAU

6088885002

116

97

213

19

764 XBA5416 SK LOHAN

PETI SURAT 79,

89308

RANAU

6088875166 6088875166

289

309

598

49

765 XBA5417 SK MATUPANG

PPD RANAU

89300

RANAU

TIADA

82

70

152

14

766 XBA5418 SK MAUKAB

SK. MAUKAB, JALAN RANDAGONG HIMBAAN, RANAU.

89300

RANAU

767 XBA5419 SK MARAKAU

SK MARAKAU, PETI SURAT 22

89307

RANAU

6088875175

768 XBA5420 SK MIRURU

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH

89300

RANAU

TIADA

769 XBA5421 SK MOHIMBOYON

SK.MOHIMBOYON D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH

89300

RANAU

TIADA

770 XBA5422 SK NALAPAK

SK. NALAPAK, PETI SURAT 74, 89308 RANAU

89308

771 XBA5423 SK NAMPASAN

SK NAMPASAN, PETI SURAT 72

772 XBA5424 SK NAPONG
773 XBA5425 SK NARAWANG

TIADA

TIADA
TIADA

29

36

65

12

111

84

195

16

TIADA

78

107

185

12

TIADA

43

50

93

12

RANAU

6088875601 TIADA

125

94

219

17

89307

RANAU

TIADA

31

37

68

10

PPD RANAU

89307

RANAU

6877062

57

68

125

13

SK NARAWANG,D/A PEJ PEND. DAERAH, 89300 RANAU

89300

RANAU

088 878696

99

86

185

17

774 XBA5427 SK PAGINATAN

PETI SURAT 73

89308

RANAU

TIADA

80

73

153

14

775 XBA5428 SK PAUS

PPD RANAU

89300

RANAU

TIADA

TIADA

81

72

153

14

776 XBA5430 SK PERANCANGAN

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH

89300

RANAU

TIADA

TIADA

61

49

110

12

777 XBA5431 SK PINAUSUK

SK.PINAUSUK, PETI SURAT 550

89308

RANAU

60885005

TIADA

74

83

157

15

TIADA

778 XBA5432 SK PINAWANTAI RANAU

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH, SK.PINAWANTAI

89300

RANAU

6088959015

64

779 XBA5433 SK PORING

D/A PEJ.PELAJARAN DAERAH

89300

RANAU

6088878637

780 XBA5434 SK PEKAN RANAU

SK PEKAN RANAU, PETI SURAT 4

89307

RANAU

6088875341 6088876526

781 XBA5437 SK RANDAGONG

PEJABAT PELAJARAN DAERAH RANAU

89307

RANAU

TIADA

782 XBA5438 SK RATAU

SEK.KEB.RATAU D/APEJ.PELAJARAN DAERAH RANAU

89300

RANAU

783 XBA5439 SK SAGINDAI

PPD RANAU

89300

RANAU

784 XBA5442 SK TAGUDON LAMA

PPD RANAU

89300

RANAU

785 XBA5443 SK TAMPIOS

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH, BEG BERKUNCI 8

89300

RANAU

786 XBA5444 SK TIMBUA

PETI SURAT 75

89300

RANAU

0888959020 TIADA

787 XBA5445 SK TINANOM

SK TINANOM D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH RANAU.

89300

RANAU

TIADA

788 XBA5446 SK TOBOH

PPD RANAU

89300

789 XBA5447 SK TOGOP DARAT

SK. TOGOP DARAT, PETI SURAT 332,

790 XBA5448 SK TONGOU

PETI SURAT 93,RANAU

791 XBA5449 SK TUDAN

85

149

14

72

82

154

17

296

290

586

45

TIADA

57

63

120

12

TIADA

TIADA

20

22

42

11

TIADA

TIADA

45

58

103

13

TIADA

32

33

65

10

53

61

114

12

138

141

279

24

TIADA

31

39

70

10

RANAU

0132860820 TIADA

39

29

68

10

89300

RANAU

TIADA

47

35

82

13

89308

RANAU

TIADA

TIADA

37

25

62

18

PPD RANAU

89300

RANAU

0132860821 TIADA

33

26

59

12

792 XBA5450 SK WAANG

SK. WAANG

89300

RANAU

TIADA

61

53

114

11

793 XBA5451 SK KINIRASAN

PPD RANAU

89300

RANAU

TIADA

TIADA

42

29

71

11

794 XBA5452 SK KIROKOT

PETI SURAT 92

89308

RANAU

TIADA

TIADA

42

45

87

12

795 XBA5453 SK NUNUK RAGANG

PEJABAT PELAJARAN DAERAH RANAU, BEG BERKUNCI NO. 8 89300

RANAU

TIADA

113

98

211

15

796 XBA5454 SK TIBABAR

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH

89308

RANAU

6088959017

122

114

236

16

797 XBA5455 SK KANDAWAYON

PETI SURAT 56,

89308

RANAU

6088877018

65

82

147

14

798 XBA5456 SK TIANG

PPD RANAU

89300

RANAU

0132860822 TIADA

11

14

25

6

799 XBA5457 SK PAHU HIMBAAN

PEJABAT PELAJARAN DAERAH RANAU, BEG BERKUNCI NO 8 89308

RANAU

01548100808TIADA

54

51

105

13

800 XBA5458 SK KEPANGIAN

SK. KEPANGIAN, D/A PEJ. PEL. DAERAH, 89300 RANAU.

89300

RANAU

TIADA

TIADA

44

43

87

12

801 XBA5460 SK KAULUAN

PPD RANAU

89300

RANAU

TIADA

TIADA

52

45

97

15

802 XBA5461 SK SAGIBAN

PPD RANAU

89300

RANAU

TIADA

TIADA

66

70

136

12

803 XBA5462 SK NARADAN (NAWANON)

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH, BEG BERKUNCI NO 8.

89300

RANAU

TIADA

TIADA

41

62

103

12

804 XBA5463 SK PEKAN DUA

PETI SURAT 504,RANAU

89308

RANAU

088-876629 6088876629

190

148

338

37

805 XBA5464 SK KINAPULIDAN

PETI SURAT 259

89308

RANAU

6088876190 TIADA

115

106

221

18

806 XBA5465 SK TARAWAS

D/A PEJ. PELAJARAN DAERAH, PETI SURAT NO 8 RANAU

89300

RANAU

TIADA

53

41

94

14

807 XBA5466 SK.KILIMU

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

89300

RANAU

6088876300 6000

168

140

308

29

808 XBA5467 SK.KINASARABAN

D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH

89300

RANAU

TIADA

69

44

113

12

809 XBA5468 SK NUKAKATAN

PEJABAT PELAJARAN DAERAH RANAU

89300

RANAU

TIADA

TIADA

24

25

49

10

810 XBA6002 SK BANGKALALAK

PETI SURAT 266

89808

BEAUFORT

TIADA

TIADA

77

77

154

13

811 XBA6003 SK BATANDOK

PETI SURAT 204

89808

BEAUFORT

6087223144

51

46

97

14

812 XBA6005 SK BENTUKA

PETI SURAT 336

89808

BEAUFORT

6087209481 TIADA

56

42

98

12

813 XBA6007 SK BUKAU

PETI SURAT 554

89808

BEAUFORT

6087224116 087 224116

96

93

189

18

814 XBA6010 SK GADONG

PETISURAT 165

89808

BEAUFORT

6087223431 TIADA

104

109

213

24

815 XBA6012 SK GARAMA

PETI SURAT 327

89808

BEAUFORT

6087211336 TIADA

40

28

68

14

816 XBA6013 SK KABAJANG

PETI SURAT 167

89808

BEAUFORT

6087227004 TIADA

49

64

113

16

TIADA

817 XBA6014 SK. KEBATU

PETI SURAT 163,

89808

BEAUFORT

6087212518 TIADA

66

54

120

17

818 XBA6015 SK KEBULU

PETI SURAT 267

89808

BEAUFORT

6087208449 TIADA

35

36

71

15

819 XBA6017 SK BIAH BATU 65

PETI SURAT 102

89807

BEAUFORT

TIADA

TIADA

53

37

90

12

820 XBA6019 SK KEPAWA

PETI SURAT 77

89807

BEAUFORT

6087221980 TIADA

27

23

50

12

821 XBA6020 SK KOTA KLIAS

PETI SURAT 201,

89808

BEAUFORT

6087881170 TIADA

41

39

80

14

822 XBA6022 SK KLIAS BARU

PETI SURAT 159

89807

BEAUFORT

6087212601 6087212601

215

207

422

29

823 XBA6023 SK KLIAS KECIL

PETI SURAT 191

89808

BEAUFORT

6087881144

60

81

141

14

824 XBA6025 SK KUKURO

PETI SURAT 236

89807

BEAUFORT

TIADA

TIADA

23

9

32

11

825 XBA6028 SK LAGO

PETI SURAT 240

89808

BEAUFORT

TIADA

TIADA

34

34

68

12

826 XBA6031 SK LINGKUNGAN

PETI SURAT 346

89808

BEAUFORT

087-871329 TIADA

56

43

99

16

827 XBA6032 SK LUAGAN

PETI SURAT 156

89807

BEAUFORT

6087213671 6087213671

77

88

165

20

828 XBA6033 SK LUBOK

PETI SURAT 395

89808

BEAUFORT

6087871281 TIADA

55

52

107

14

829 XBA6034 SK LUMAT

PETI SURAT 146

89807

BEAUFORT

6087213394 TIADA

64

61

125

17

830 XBA6035 SK LADANG-LUMADAN

PETI SURAT 394

89808

BEAUFORT

6087224142 TIADA

92

80

172

17

831 XBA6036 SK LUPAK

PETI SURAT 83,

89807

BEAUFORT

087-214990 TIADA

99

87

186

23

832 XBA6037 SK MARABA

PETI SURAT 203

89808

BEAUFORT

6087871235 6087871235

59

58

117

14

833 XBA6040 SK MEMPAGAR

PETI SURAT 85

89807

BEAUFORT

6087211113 6087211113

162

136

298

28

834 XBA6041 SK BATU 60

PETI SURAT 96,

89807

BEAUFORT

6087211421 TIADA

48

52

100

11

835 XBA6042 SK NUKAHAN

PETI SURAT 294

89808

BEAUFORT

6087208004

23

15

38

12

836 XBA6043 SK PADAS DAMIT

PETI SURAT 183

89808

BEAUFORT

TIADA

71

84

155

16

837 XBA6047 SK RANCANGAN KLIAS

PETI SURAT 334,

89808

BEAUFORT

6087214180 6087214180

106

96

202

22

838 XBA6057 SK SUASA

PETI SURAT 195

89808

BEAUFORT

TIADA

TIADA

47

48

95

14

839 XBA6059 SK TAKULI

PETI SURAT 166

89808

BEAUFORT

6087212708 TIADA

40

45

85

15

840 XBA6060 SK WESTON

PETI SURAT 448

89800

BEAUFORT

6087871448 6087871448

89

100

189

29

841 XBA6062 SK PEKAN BEAUFORT

PETI SURAT 157

89807

BEAUFORT

6087211858 6087211858

257

213

470

52

842 XBA6063 SK LAJAU

PETI SURAT 268

89808

BEAUFORT

6087211799 TIADA

97

124

221

19

843 XBA6064 SK KARANGAN

PETI SURAT 1179

89808

BEAUFORT

TIADA

TIADA

14

10

24

11

844 XBA6067 SK JABANG

PETI SURAT 339

89808

BEAUFORT

TIADA

TIADA

27

17

44

12

845 XBA6068 SK PINTAS

PETI SURAT 931,

89808

BEAUFORT

TIADA

TIADA

66

58

124

17

846 XBA6101 SK TIONG BARU

PETI SURAT 15

89727

MEMBAKUT

TIADA

TIADA

17

9

26

11

847 XBA6102 SK BINSULOK

PETI SURAT 48,

89727

MEMBAKUT

6087214014 6087214014

132

97

229

24

848 XBA6103 SK KG BAMBANGAN

PETI SURAT 69,

89728

MEMBAKUT

TIADA

44

29

73

13

849 XBA6104 SK KG BRUNEI

PETI SURAT 46

89727

MEMBAKUT

6087887054 6087887054

91

116

207

23

850 XBA6105 SK LEMBAH PORING

PETI SURAT 70

89728

MEMBAKUT

TIADA

851 XBA6106 SK PEKAN MEMBAKUT

PETI SURAT 03

89727

BEAUFORT

6087887511 6087887511

852 XBA6107 SK SINOKO

PETI SURAT 32

89727

MEMBAKUT

TIADA

853 XBA6108 SK TAHAK

PETI SURAT 44

89727

854 XBA6109 SK TAMALANG

PETI SURAT 115

855 XBA6110 SK PENGIRAN JAYA PIMPING

JALAN PANTAI PIMPING, KG PIMPING MEMBAKUT

TIADA

TIADA

TIADA

32

18

50

11

172

176

348

29

TIADA

29

23

52

14

MEMBAKUT

6087887576 TIADA

48

43

91

13

89728

MEMBAKUT

6087250144 TIADA

32

35

67

13

89728

MEMBAKUT,

6087887192 6087887192

107

97

204

23

856 XBA6111 SK PEKAN BONGAWAN

PETI SURAT 7

89700

BONGAWAN

6087861437 6087861918

317

248

565

49

857 XBA6112 SK SUMBILING

SK.SUMBILING,PETI SURAT 51.

89700

BONGAWAN

6087862001 6087862038

97

94

191

18

858 XBA6113 SK VIGING ULU

PETI SURAT 37

89700

BONGAWAN

6087861560 6087861560

36

34

70

11

859 XBA6114 SK ULU LUMAGAR

JALAN ULU lumagar BONGAWAN, peti surat 44

89700

BONGAWAN

TIADA

50

35

85

13

860 XBA6115 SK KIMANIS

PETI SURAT 187

89608

PAPAR

6088912176 6088912176

110

126

236

28

861 XBA6116 SK BANDAU

PETI SURAT 36

89727

MEMBAKUT

6087887349

66

65

131

18

862 XBA6117 SK MANDAHAN

PETI SURAT 24

89700

BONGAWAN

6088911743 6088911743

70

59

129

16

863 XBA6118 SK SAGA-SAGA

D/A PETI SURAT 15 PPD MEMBAKUT

89727

MEMBAKUT

6087889937 6087889937

80

65

145

24

864 XBA6119 SK NYARIS-NYARIS

PETI SURAT 46

89700

BONGAWAN

6087861316 TIADA

153

157

310

28

865 XBA6201 SK BANTING

PETI SURAT 60

89857

SIPITANG

6087811024 6087811024

68

49

117

14

866 XBA6204 SK KEBAWANG

PETI SURAT 50

89857

SIPITANG

6087821455 6087821546

17

9

26

13

867 XBA6205 SK KAWANG

PETI SURAT 63

89857

SIPITANG

TIADA

75

69

144

21

868 XBA6206 SK KUALA MENGALONG

PETI SURAT 62

89857

SIPITANG

TIADA

34

30

64

14

869 XBA6207 SK LONG PASIA

PETI SURAT 50

89857

SIPITANG

6013860254 TIADA

36

37

73

11

870 XBA6208 SK LUBANG BUAYA

PETI SURAT 59

89857

SIPITANG

6087812578 TIADA

55

39

94

14

871 XBA6209 SK LUBOK DARAT

PETI SURAT 64

89857

SIPITANG

6087821388 TIADA

29

23

52

13

872 XBA6210 SK MELAMAM

SK.MELAMAM PETI SURAT 57

89857

SIPITANG

TIADA

69

73

142

19

873 XBA6211 SK MENDULONG

PETI SURAT 50

89857

SIPITANG

6087848101 TIADA

89

78

167

17

874 XBA6212 SK MELALIA

PETI SURAT 55

89857

SIPITANG

6087730102 6087730102

71

57

128

15

875 XBA6213 SK MELIGAN

PETI SURAT 50

89857

SIPITANG

087-821455 TIADA

61

70

131

13

876 XBA6214 SK MERINTAMAN

PETI SURAT 58

89857

SIPITANG

087-821322 6087821322

151

122

273

27

877 XBA6215 SK MESAPOL

PETI SURAT 54

89857

SIPITANG

6087821179 TIADA

83

80

163

21

878 XBA6216 SK PANTAI

PETI SURAT 23

89857

SIPITANG

6087811675 TIADA

56

46

102

16

879 XBA6217 SK PELAKAT

PETI SURAT 56

89857

SIPITANG

087-821609 TIADA

82

89

171

22

880 XBA6219 SK SINDUMIN

PETI SURAT 53

89857

SIPITANG

6087811175 6087811175

100

100

200

24

881 XBA6220 SK PEKAN SIPITANG

PETI SURAT 21

89857

SIPITANG

6087821030 6087821230

415

387

802

61

882 XBA6223 SK ULU SIPITANG

SK. ULU SIPITANG, PETI SURAT 52,

89857

SIPITANG

087-821336 TIADA

92

85

177

20

883 XBA6224 SK PADANG BERAMPAH

PETI SURAT 61

89857

SIPITANG

6087802088 6087802088

382

353

735

51

884 XBA6225 SK SOLOB

PETI SURAT 50

89857

SIPITANG

6087821455 TIADA

23

31

54

14

885 XBA6226 SK ULU BOLE

PETI SURAT 50

89857

SIPITANG

087-821455 TIADA

9

11

20

8

886 XBA6227 SK KELANGSAT

D/A. PEJ. PELAJARAN DAERAH SIPITANG, PETI SURAT 50

89857

SIPITANG

6087821455 TIADA

68

80

148

15

887 XBA6301 SK BATU LINTING

PETI SURAT 111

89747

KUALA PENYU.

24

18

42

13

888 XBA6302 SK BERANGKOK

W D T 51

89740

KUALA PENYU

6087208723 TIADA

38

37

75

12

889 XBA6304 SK JANANG

PETI SURAT 96

89747

KUALA PENYU

087-884757 TIADA

3

6

9

6

890 XBA6305 SK KERUKAN

PETI SURAT 123

89747

KUALA PENYU

087-897081

50

40

90

15

891 XBA6307 SK KILUGUS

PETI SURAT 72

89747

KUALA PENYU

6087229076

62

46

108

17

892 XBA6308 SK LAMBIDAN

PETI SURAT 12

89767

MENUMBOK

13

17

30

11

893 XBA6309 SK PEKAN KUALA PENYU

PETI SURAT 24

89747

KUALA PENYU

6097884261

116

118

234

30

894 XBA6311 SK MANSUD

wdt 80

89747

kuala penyu

6087897086

39

34

73

13

TIADA

895 XBA6312 SK MELIKAI

PETI SURAT 08

89767

MENUMBOK

087 831751

78

73

151

17

896 XBA6313 SK PEKAN MENUMBOK

PETI SURAT 30 MENUMBOK

89767

MENUMBOK

087-831049 087-831049

897 XBA6315 SK MENUMPANG

PETI SURAT 142

89747

KUALA PENYU

087-884415

135

136

271

26

43

37

80

898 XBA6316 SK MENUNGGANG

PETI SURAT 157

89747

KUALA PENYU

087-897115

13

116

100

216

899 XBA6317 SK PALU-PALU

PETI SURAT 88

89747

KUALA PENYU

17

087-884120 TIADA

89

93

182

900 XBA6319 SK SINAPOKAN

PETI SURAT 18

89767

18

MENUMBOK

6087229561

64

53

117

14

901 XBA6325 SK TANJUNG ARU

PETI SURAT 64

902 XBA6326 SK TEMPURONG

PETI SURAT 53

89760

MENUMBOK

6087831648

28

35

63

13

89747

KUALA PENYU

087-884516

39

36

75

903 XBA6327 SK TENAMBAK

12

PETI SURAT 26

89747

KUALA PENYU

087- 884873

60

60

120

16

904 XBA6328 SK SANGKABOK

PETI SURAT 23

89767

KUALA PENYU

087-831643 6087831643

47

38

85

14

905 XBA6329 SK KEKAPOR

WDT65

89740

KUALA PENYU

29

27

56

13

906 XBA6330 SK RIMBAAN

PETI SURAT 94

89747

KUALA PENYU

087-884766 TIADA

14

19

33

16

907 XBC1012 SJK(C) CHENG MING

PETI SURAT 44

89007

KENINGAU

6087331184 6087331184

82

112

194

17

908 XBC2004 SJK(C) CHENG MIN

PETI SURAT 676

90707

SANDAKAN

6089210941 6089214113

166

140

306

29

909 XBC4002 SK(C) ANGLO-CHINESE

PETI SURAT 552

89507

PENAMPANG

6088715153 6088725071

484

470

954

45

910 XCA1043 SK ST FRANCIS XAVIER

PETI SURAT 24

89007

KENINGAU

6087331329 6087331329

617

561

1178

69

911 XCA1046 SK ST JAMES APIN-APIN (M)

SRK ST JAMES, D/A PPG KGU, P/S4 89007 KENINGAU.

89007

KENINGAU

6087338377 6087338377

120

119

239

25

912 XCA1213 SRK ST DAVID TOBOH (M)

PETI SURAT 18

89657

TAMBUNAN

6087773240 6087773240

269

249

518

44

913 XCA1214 SK NAMBAYAN

SK.NAMBAYAN,PETI SURAT 13,

89657

TAMBUNAN

6087774396 6087774396

233

200

433

31

914 XCA1216 SRK ST THERESA

PETI SURAT 22

89657

TAMBUNAN

6087774246 608777426

161

143

304

26

915 XCA1333 SK ST ANTHONY (M)

PETI SURAT 315

89908

TENOM

6087735458 6087735458

139

135

274

29

916 XCA1335 SK ST PIUS PAMILAAN (M)

PETI SURAT 129

89907

TENOM

0195304476 TIADA

82

63

145

17

917 XCA2039 SK ST GABRIEL

PETI SURAT 916

90710

SANDAKAN

192

169

361

32

918 XCA2040 SK LUNG MANIS

BEG BERKUNCI 02

90500

SANDAKAN

TIADA

84

78

162

18

919 XCA2041 SK ST MARY CONVENT

PETI SURAT 1186

90713

SANDAKAN

089-212376 089-212376

0

672

672

38

920 XCA2042 SK ST MARY TOWN (M)

PETI SURAT 43

90700

SANDAKAN

089-213567 6089213567

578

0

578

36

921 XCA2043 SK ST MARY LABUK (M)

PETI SURAT 2906

90732

SANDAKAN

6089211630 6089211630

214

0

214

18

922 XCA2044 SK LADANG TOMANGGONG

wdt 22 kinabatangan

90200

KINABATANGAN

TIADA

37

41

78

10

923 XCA2047 SK ST MONICA

PETI SURAT183

90702

SANDAKAN

6089212666 6089212666

399

369

768

40

924 XCA2053 SK SUNG SIEW

PPM 250 ELOPURA

90000

SANDAKAN

089-213423 6089213423

516

454

970

51

925 XCA2105 SK HOLY CROSS

PETI SURAT 95

90107

BELURAN

6089511604 6089511604

67

50

117

12

926 XCA2132 SK LADANG SABAPALM

PETI SURAT 901

90710

SANDAKAN

32

46

78

10

927 XCA2201 SK LADANG BODE KRETAM

WDT 241

90009

SANDAKAN

TIADA

30

28

58

14

928 XCA2205 SRK PEKAN TONGOD

SK. PEKAN TONGOD, PETI SURAT 08, PPD TELUPID

89300

TELUPID

01988859897

227

220

447

29

929 XCA2223 SK TANGKONG

WDT 22 KINABATANGAN

90200

SANDAKAN

TIADA

3

2

5

9

930 XCA3001 SK ABAKA

PETI SURAT 1702

91042

TAWAU

6089750566 6089750566

89

95

184

25

931 XCA3007 SK BOMBALAI (M)

peti surat 62162

91031

tawau

6089750790 6089770790

211

211

422

35

932 XCA3010 SK BRUMAS

PETI SURAT 60966

91019

TAWAU

0198999005

175

164

339

32

933 XCA3011 SK MELATI

PETI SURAT 61542

91025

TAWAU

6089748177 6089748027

72

54

126

18

6089611587
TIADA

TIADA

TIADA

TIADA

934 XCA3016 SK HOLY TRINITY

PETI SURAT 60156

91011

TAWAU

6089772516 6089751135

455

451

906

57

935 XCA3029 SK LUASONG

PETI SURAT 60793

91017

TAWAU

936 XCA3031 SK MEROTAI KECIL

PETI SURAT 61247

91022

TAWAU

6089902624 6089902624

117

113

230

19

89

76

165

937 XCA3043 SK ST PATRICK

PETI SURAT 510

91008

TAWAU

22

6089715423 6089713184

510

493

1003

938 XCA3053 SK LADANG TIGER

PETI SURAT 60584

91015

57

TAWAU

6089902558 6089902558

55

51

106

939 XCA3055 SK WALLACE BAY

PETI SURAT 61147

16

91021

TAWAU

TIADA

89

80

169

17

940 XCA3106 SK BAKAPIT
941 XCA3107 SK KENNEDY BAY

PETI SURAT 61162

91120

LAHAD DATU

90

77

167

19

PETI SURAT 61519

91123

LAHAD DATU

6089822094

167

143

310

26

942 XCA3126 SK ST DOMINIC

PETI SURAT 61196

91120

LAHAD DATU

6089882861 6089882861

369

327

696

47

943 XCA3128 SK ST STEPHENS

PETI SURAT 61270

91121

LAHAD DATU

TIADA

TIADA

215

166

381

30

944 XCA3304 SK LADANG SEGARIA

PETI SURAT 212

91308

SEMPORNA

TIADA

TIADA

65

57

122

22

945 XCA4024 SK LOK YUK INANAM

PETI SURAT 11757

88819

KOTA KINABALU

6088432033 6088432033

166

129

295

17

946 XCA4026 SK LOK YUK LIKAS

PETI SURAT 12122

88823

KOTA KINABALU

6088428027 6088420164

464

403

867

45

947 XCA4039 SK SACRED HEART (M)

PETI SURAT 14690

88853

KOTA KINABALU

6088242381 6088242382

599

0

599

44

948 XCA4047 SRK ST AGNES

PETI SURAT 224,PEJABAT POS LIKAS, JLN TELUK LIKAS

88856

LIKAS

6088423233 6088422822

662

616

1278

75

949 XCA4048 SK ST CATHERINE (M)

PETI SURAT 11338

88815

KOTA KINABALU

6088422922 6088422922

101

107

208

16

950 XCA4050 SK ST FRANCIS CONVENT (M)

PETI SURAT 10071

88801

KOTA KINABALU

6088224859 6088250188

0

773

773

45

951 XCA4057 SK STELLA MARIS (M)

PETI SURAT 238

88858

TANJUNG ARU

6088221551 6088210661

546

515

1061

56

952 XCA4114 SK ST ALOYSIUS LIMBANAK

PETI SURAT 11910

88821

KOTA KINABALU

6088718071 6088718071

178

173

351

26

953 XCA4115 SK ST ANTHONY

PETI SURAT 11039

88811

KOTA KINABALU

6088711728 6088713728

143

124

267

22

954 XCA4116 SK ST JOSEPH

PETI SURAT 427

89507

PENAMPANG

6088711140 6088725967

237

183

420

28

955 XCA4118 SK ST PAUL KOLOPIS

PETI SURAT 414

89507

PENAMPANG

6088718450 6088718450

162

128

290

22

956 XCA4119 SK ST THERESA INOBONG

PETI SURAT 739

89507

PENAMPANG

6088716002 6088716002

130

86

216

17

957 XCA4235 SK OUR LADY (M)

WDT38 PAPAR

89608

KOTA KINABALU

6088914203 TIADA

68

77

145

14

958 XCA4246 SK SACRED HEART KG BIAU (M)

PETI SURAT 590

89608

PAPAR

088-912617 6088912617

54

46

100

12

959 XCA4252 SK ST JOSEPH (M)

PETI SURAT 298 89608 PAPAR

89608

PAPAR

6088913588 088 913588

137

121

258

32

960 XCA4254 SK ST MARY (M)

PETI SURAT 353

89608

PAPAR

088-913082 TIADA

174

143

317

26

961 XCA4351 SK LOK YUK TELIPOK

PETI SURAT 176

89208

TUARAN

088-491045 TIADA

289

268

557

33

962 XCA4352 SK ST JOHN (M)

PETI SURAT 664

89208

TUARAN

6088788753 6088788753

272

260

532

37

963 XCA4369 SK TOMBONGON

PETI SURAT 109

89257

TAMPARULI

6088782641 6088782641

83

68

151

14

964 XCA4401 SK ST JAMES TENGHILAN TAMPARULI (M) D/A PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, W.D.T. 15

89250

TAMPARULI

088-981533 6088981533

70

82

152

15

965 XCA5022 SK LAJONG

PETI SURAT 589,KUDAT

89058

KUDAT

78

75

153

14

966 XCA5023 SK LOK YUK BATU 1, KUDAT.

SK LOK YUK BATU 1 PETI SURAT 474

89058

KUDAT

6088612118 6088612118

204

168

372

26

967 XCA5027 SK LODUNG , KUDAT

D/A PPD KUDAT, PETI SURAT 319,

89058

KUDAT

TIADA

74

52

126

14

968 XCA5029 SK LOK YUK TAMALANG, KUDAT

peti surat 133

89057

kudat

6088612370 6088612370

86

78

164

16

969 XCA5030 SK LOK YUK SIKUATI

PETI SURAT 188

89057

KUDAT

6088613563

88

117

205

16

970 XCA5063 SK ST JAMES (M)

PETI SURAT 160

89057

KUDAT

6088611362 088 612363

244

219

463

30

971 XCA5064 SK ST PETER, KUDAT

PETI SURAT 171

89058

KUDAT

6088611364 6088611364

289

294

583

38

972 XCA5078 SK TINANGOL

SK. TINANGOL, PETI SURAT 527,

89058

KUDAT

088-613700 6088615226

143

164

307

28

TIADA

TIADA
TIADA

TIADA

TIADA

973 XCA5339 SK ST EDMUND (M)

PETI SURAT 174

89158

KOTA BELUD

608897516

6088976516

99

114

213

19

974 XCA5342 SK TAGINAMBUR

PETI SURAT 113

89158

KOTA BELUD

6088976442 6088976442

111

123

234

21

975 XCA5440 SK ST BENEDICT (M)

PETI SURAT 03

89307

RANAU

6088875030 6088875030

227

199

426

29

976 XCA5441 SRK DON BOSCO

SK DON BOSCO, PETI SURAT 352, 89308 RANAU

89308

RANAU

6088888098 6088888098

93

73

166

16

977 XCA6050 SK ST.JOHN

PETI SURAT 150

89807

BEAUFORT

087-212276 TIADA

148

98

246

27

978 XCA6055 SK ST PAUL (M)

PETI SURAT 54

89807

BEAUFORT

6087211548 6087211548

239

203

442

36

979 XCA6101 SK ST PATRICK

PETI SURAT 31

89727

MEMBAKUT

6087887875 6087887875

97

90

187

23

980 XCA6320 SK ST. AUGUSTINE

PETI SURAT 15

89747

KUALA PENYU

087-885458

15

17

32

12

981 XCA6321 SK ST JOSEPH

PETI SURAT 14

89747

KUALA PENYU

087-884512

26

15

41

10

982 XCA6322 SK ST. PETER BUNDU

PETI SURAT 108

89747

KUALA PENYU

087-884059

125

127

252

23

983 XCA6324 SK ST. STEPHEN

PETI SURAT 20

89747

KUALA PENYU

32

19

51

13

984 XCC1049 SJK(C) YUK KONG

PETI SURAT 58

89007

KENINGAU

6087331602 6087331602

184

160

344

25

985 XCC1050 SJK(C) YUK YIN

PETI SURAT 16,

89007

KENINGAU

6087339023 6087331370

743

731

1474

70

986 XCC1222 SRJK(C) YUH MIN

PETI SURAT 12

89657

TAMBUNAN

6087774090 6087774090

165

163

328

24

987 XCC1303 SJK(C) CHI VUN ENTABUAN

PETI SURAT 171

89908

TENOM

6087737166 6087737166

41

36

77

12

988 XCC1304 SJK(C) YUK HWA

PETI SURAT 126

89907

TENOM

6087737389 6087737389

99

90

189

16

989 XCC1305 SJK(C) CHUNG HWA

PETI SURAT 106

89907

TENOM

6087736993

153

136

289

26

990 XCC1315 SJK(C) KONG MIN

PETI SURAT 44

89907

TENOM

6087735293 6087735293

61

61

122

15

991 XCC1324 SJK(C) PADA

PETI SURAT 139,

89907

TENOM

6087737616 6087737616

72

65

137

13

992 XCC1327 SJK(C) PHUI YING

PETI SURAT 81

89907

TENOM

6087737939

18

20

38

11

993 XCC1341 SJK(C) VUN SHIN

PETI SURAT 161

89908

TENOM

6087302414 6087302437

29

37

66

11

994 XCC1342 SJK(C) YUK NAM

PETI SURAT 62

89907

TENOM

6087731393 6087731393

38

30

68

11

995 XCC1343 SJK(C) YUK SYN

PETI SURAT 185

89908

TENOM

0138553050 TIADA

14

13

27

9

996 XCC1346 SJK(C) TSI SIN

PETI SURAT 321

89908

TENOM

6087736063 6087736063

72

66

138

13

997 XCC2006 SJK(C) CHI HWA

PETI SURAT 118

90701

SANDAKAN

6089212744 6089219414

629

604

1233

71

998 XCC2013 SJK(C) LOK YUK

PETI SURAT 269

90703

SANDAKAN

6089226582 6089226582

60

56

116

14

999 XCC2016 SJK(C) MING CHUNG

MAIL BAG 35

90009

SANDAKAN

089-531369 6089531369

76

76

152

15

1000 XCC2020 SJK(C) PEA WHA

PETI SURAT NO. 2

90700

SANDAKAN

6089531102 6089531102

72

76

148

14

1001 XCC2022 SJK(C) PEI YING

PETI SURAT 99

90701

SANDAKAN

6089226553 6089226553

164

123

287

24

1002 XCC2023 SJK(C) PUI GIN

PETI SURAT 490

90705

SANDAKAN

6089660262 6089671287

449

459

908

45

1003 XCC2056 SJK(C) SYN HUA

PETI SURAT 368

90704

SANDAKAN

6089660558 6089660558

420

388

808

44

1004 XCC2058 SJK(C) TAI TONG

PETI SURAT 403

90704

SANDAKAN

6089663077 6089663077

379

368

747

37

1005 XCC2063 SJK(C) YUK CHOI

PETI SURAT 244

90702

SANDAKAN

089-212009 6089212009

279

268

547

31

1006 XCC3012 SJK(C) CHUNG HWA

PETI SURAT 143

91007

TAWAU

089-912231 6911188

154

203

357

28

1007 XCC3014 SJK(C) HING HWA

PETI SURAT 142

91007

TAWAU

6089772621 6089775490

384

405

789

44

1008 XCC3026 SJK(C) KUNG MING

PETI SURAT 207

91007

TAWAU

6089775588 6089755903

169

174

343

24

1009 XCC3027 SJK(C) KUOK MING

PETI SURAT 196

91007

TAWAU

6089774116 6089753984

138

111

249

19

1010 XCC3034 SJK(C) PHUI YUK

PETI SURAT 328

91007

TAWAU

6089926970 6089918310

72

59

131

16

1011 XCC3041 SJK(C) SIN HWA

PETI SURAT 17

91007

TAWAU

6089771018 6089756950

606

578

1184

61

TIADA

1012 XCC3057 SJK(C) YUK CHIN

PETI SURAT 84

91007

TAWAU

6089713284 6089714967

877

830

1707

83

1013 XCC3104 SJK(C) CHEE VUN

PETI SURAT 60079

91110

LAHAD DATU

6089881173 6089881173

203

215

418

24

1014 XCC3109 SJK(C) KIAU SHING

PETI SURAT 60085

91110

LAHAD DATU

6089866832 6089866832

47

64

111

13

1015 XCC3124 SJK(C) SIEW CHING

PETI SURAT 60018

91110

LAHAD DATU

6089881616 6089883636

411

384

795

44

1016 XCC3125 SJK(C) SIN WAH

PETI SURAT 60117

91110

LAHAD DATU

6089867572 6089867572

71

76

147

13

1017 XCC3134 SJK(C) YUK CHOI

PETI SURAT 60098

91110

LAHAD DATU

6089883212 6089883212

239

237

476

23

1018 XCC3201 SJK(C) PAI SHENG

PETI SURAT 20

91207

KUNAK

089-851230 6089851230

104

104

208

15

1019 XCC3311 SJK(C) NYUK HWA

PETI SURAT 24

91307

SEMPORNA

6089781545 6089781545

183

188

371

24

1020 XCC4001 SJK(C) CHUNG HWA LIKAS

PETI SURAT 4

89400

LIKAS

6088428608 6088428964

1037

1061

2098

89

1021 XCC4006 SRJK(C) CHUNG HWA KG AIR K KINABALU PETI SURAT 10215,

88802

KOTA KINABALU

6088225052 6088230217

1116

1030

2146

90

1022 XCC4009 SJK(C) GOOD SHEPHERD MENGGATAL

PETI SURAT 12353

88826

MENGGATAL

6088492328 6088492328

184

209

393

26

1023 XCC4025 SJK(C) LOK YUK LIKAS

PETI SURAT 282

88856

KOTA KINABALU

6088427084 6088431229

430

430

860

48

1024 XCC4030 SJK(C) LOK YUK MENGGATAL

PETI SURAT 10378

88804

KOTA KINABALU

6088492631 6088492631

144

157

301

19

1025 XCC4044 SJK(C) SHAN TAO

PETI SURAT 10026

88000

KOTA KINABALU

6088232719 6088224752

872

868

1740

67

1026 XCC4052 SJK(C) ST JAMES KOTA KINABALU

PETI SURAT 10963

88100

Kota Kinabalu

6088425740 6088428410

607

640

1247

56

1027 XCC4054 SJK(C) ST PETER TELIPOK (M)

PEJABAT POS MINI, PETI SURAT 275

88450

KOTA KINABALU

6088491046 6088495013

200

237

437

27

1028 XCC4066 SJK(C) YICK NAM

PETI SURAT A-56

89357

INANAM

6088425552 6088432899

528

532

1060

46

1029 XCC4104 SJK(C) HWA SHIONG

PETI SURAT 11212

88813

KOTA KINABALU

6088764250 6088764375

332

363

695

45

1030 XCC4124 SJK(C) YUE MIN

PETI SURAT 13

89507

PENAMPANG

6088711558 6088718254

649

633

1282

56

1031 XCC4202 SJK(C) ANGLO CHINESE

PETI SURAT 453

89608

PAPAR

6088913606 6088913606

51

56

107

13

1032 XCC4211 SJK(C) CHENG HWA

PETI SURAT 27

89607

PAPAR

088-913545 088-913545

172

169

341

26

1033 XCC4212 SJK(C) CHENG MING

P.O.BOX 85

89608

PAPAR

TIADA

58

44

102

12

1034 XCC4216 SJK(C) HWA YIN RAMPAZAN

PETI SURAT 118

89608

Papar

6088912167 6088912167

27

20

47

9

1035 XCC4225 SJK(C) KIN KIAU

PETI SURAT 328

89608

PAPAR

6088750751 6088750751

110

115

225

17

1036 XCC4248 SJK(C) SEN MING

PETI SURAT 128

89608

PAPAR

6088916417 6088916417

16

8

24

8

1037 XCC4251 SJK(C) ST JOSEPH (M)

PETI SURAT 150

89608

89600

088-913641 088-913641

162

208

370

25

1038 XCC4258 SJK(C) TUNG SHAN

PETI SURAT 169

89608

PAPAR

6088916975 6088916975

41

41

82

12

1039 XCC4309 SJK(C) CHEN SIN

PETI SURAT 1

89207

TUARAN

6088788361 6088788361

253

262

515

26

1040 XCC4323 SJK(C) KOK WAH TALIBONG

PETI SURAT 69

89207

TUARAN

6088782928 6088782928

42

48

90

12

1041 XCC4403 SJK(C) ST PHILLIP (M)

PETI SURAT 61

89257

TAMPARULI

6088782081 6088782081

101

114

215

16

1042 XCC4404 SJK(C) CHUNG HWA TAMPARULI

PETI SURAT 77,

89257

TAMPARULI

6088782026 6088782026

123

143

266

20

1043 XCC4412 SJK(C) CHUNG HWA TENGHILAN

WDT. 15

89250

TAMPARULI

6088981319 6088981319

41

48

89

12

1044 XCC5012 SJK(C) HWA LIAN

PETI SURAT 47

89057

KUDAT

6088611279 6088611279

93

93

186

15

1045 XCC5031 SJK(C) LOK YUK PINANGSOO,KUDAT

PETI SURAT 99

89057

KUDAT

6088614829 6088614829

52

57

109

13

1046 XCC5034 SJK(C) LOK YUK BATU 1 KUDAT

PETI SURAT 67

89057

KUDAT

6088611278 6088611278

77

81

158

13

1047 XCC5042 SJK(C) Our Lady Immaculate,Kudat.

PETI SURAT 136

89057

KUDAT

6088612360 6088612360

59

47

106

12

1048 XCC5052 SJK(C) SACRED HEART,TAJAU,KUDAT

PETI SURAT 135

89057

KUDAT

6088671244 6088671244

65

45

110

15

1049 XCC5065 SJK(C) ST PETER (M)

PETI SURAT 349

89058

KUDAT

6088611763 6088611763

80

83

163

14

1050 XCC5080 SJK(C) YUK HWA TEMALANG

PETI SURAT 43

89057

KUDAT

6088613526 6088613526

45

38

83

10

tiada

1051 XCC5122 SJK(C) KHOI MING

PETI SURAT 34

89107

KOTA MARUDU

088-661337 088-661337

314

280

594

34

1052 XCC5305 SJK(C) CHUNG HWA

PETI SURAT 14

89157

KOTA BELUD

088-976522 088-976522

234

229

463

28

1053 XCC5429 SJK(C) PAI WEN

PETI SURAT 9,

89307

RANAU

6088875381 088-875381

238

237

475

27

1054 XCC6008 SJK(C) CHE HWA

PETI SURAT 240,

89808

BEAUFORT

6087871462

4

3

7

4

1055 XCC6027 SJK(C) KUNG MING (1)

PETI SURAT 5

89807

BEAUFORT

6087211598 6087226219

278

279

557

34

1056 XCC6030 SJK(C) LIAN HWA

PETI SURAT 379

89808

BEAUFORT

6224591

9

10

19

7

1057 XCC6101 SJKC PEI YIN

PETI SURAT 20

89727

MEMBAKUT

6087887550 6087887550

103

113

216

11

1058 XCC6102 SJK(C) BONG HWA

PETI SURAT 28

89700

BONGAWAN

6087861992 6087861992

28

31

59

9

1059 XCC6103 SK PEKAN KIMANIS

PEKAN KIMANIS

89608

PAPAR

6088911398 6088911398

276

223

499

36

1060 XCC6202 SJK(C) CHUNG HWA SIPITANG

PETI SURAT 65

89857

SIPITANG

6087821037 6087821037

125

127

252

20

1061 XCC6203 SJK(C) CHUNG HWA MESAPOL

PEKAN MESAPOL , PETI SURAT 17 , MESAPOL, SIPITANG.

89857

SIPITANG

6087821181 6087821181

76

78

154

13

1062 XCC6218 SJK(C) SIN BOON SINDUMIN

BERDEPAN DENGAN PADANG PEKAN SINDUMIN.

89857

SIPITANG

087-811164 087-811164

8

8

16

3

1063 XCC6303 SJK(C) CHUNG HWA

PETI SURAT 16

89747

KUALA PENYU

087-884368 087-884368

58

65

123

15

1064 XCC6318 SJK(C) PUI HWA

PETI SURAT 15

89767

MENUMBOK

087-831078 087-831078

34

43

77

10

6224591