ÎnsĂmÂnȚarea ARTIFICIALĂ la OVINE

În România, oile se reproduc sezonier, în perioada de toamnă, când pot manifesta, în cadrul aceluiași sezon, unul, sau mai multe cicluri estrale. Din acest motiv, în țara noastră oile sunt considerate ca fiind poliestrice sezoniere. Primul ciclu sexual apare la mieluțe la vârsta de 5- luni, dar acest eveniment este puternic influențat de calitatea !ranei si mana"ementului. #ieluțele născute primăvara târziu nu manifestă călduri până toamna anului următor. $ele mai %une rezultate reproductive se o%țin de la mieluțele care sunt date la reproducție, după vârsta de &' luni. Durata unui ciclu sexual la oaie este în medie de &(-&) zile*limite &+-,+ zile-, iar durata estrului este de &-' zile. Faza foliculară &. Proestru , zile '. .stru & / ' zile 0otal fază foliculară 1 / 5 zile Faza luteală ,. #etestru &+ zile 1. Diestru ' zile 0otal fază luteală &' zile 0otal ciclu sexual &( - &) zile În cadrul unui sezon de reproducere care, în România, se deruleaza toamna *când ziua lumina si temperatura exterioara sunt în scădere- ovinele manifestă &-, cicluri de călduri. După ultimul ciclu estral din sezon, diestrul devine anestru sezonier*dacă femela nu a rîmas "estantă-. 2a un ciclu sexual, ovulația se produce spre sfârșitul estrului. 3vulația este spontană și de multe ori este du%lă sau triplă. Estrul poate dura & -)' ore, media fiind ,( ore. Gestația durează 5 luni *&5+ - &55 de zile-. Primele 5+ zile de "estație sunt luteodependente, iar în urmatoarele &++ zile de "estație, sarcina nu mai este dependentă de pro"esteronul secretat de corpul "al%en, deoarece în această perioadă placenta este principala sursă de pro"esteron. În consecință, ovariectomia sau administrarea de P45'alfa dupa 5+ zile de "estație la ovine, nu induce avortul *5607 P80R6$9, &::+, cit.;.26<, &::5-. 4estația "emelară scurtează, de re"ula, durata sarcinii. În cursul ultimelor două zile care preced parturiția, temperatura rectală, la oaie, scade cu +,5 =$. Parturiția este indusă, la termen, de secreția de 8$0> produs de !ipofiza fetală cu cca.5 zile înaintea termenului de fătare. $ortizonul fetal afectează activitatea celulelor steroidosecretoare din cotiledoane, principalii responsa%ili de secreția pro"esteronului în cursul sarcinii. .nzima &)-alfa-!idroxilaza convertește sinteza !ormonală a acestor celule, spre secreția de estro"eni. 8ceasta conduce la diminuarea nivelului P1 în miometru si în placentă si cauzează contractiile uterine,

cu o lun"me de aproximativ de '& cm si diametrul 1.&. pentru depistarea corectă se folosesc %er%ecii încercători*cu sorț.5 cm@cămașa va"inală-din cauciuc su%țire. . a condițiilor de temperatură. urmărindu-se și mirosul ce este asemănător cu cel al laptelui a%urind sau al osului proaspăt fiert. Repetarea căldurilor poate fi cauzată de mortalitatea em%rionară înaintea vârstei de &' . în timp ce masculul co%oară. de către om. prezența impurităților . vasectomizați. "radată în care se colectează sperma Recoltarea se face pe o oaie în călduri sau pe un %er%ec ce a fost conten ționat de un aCutor. dar și desimea spermei. identificarea. natalitatea variază între &&+ / &. apropiat de crupa %er%ecului sau a oii în călduri.electroCacularea. . sau cu penisul deviat prin intervenție c!irur"icala-. condiții necesare pentru declanșarea reflexului de eCaculare. cu recipientul colector în sus.cu va"ina artificiala@*fi"&. #etoda recoltării spermei cu va"ina artificială este cea mai răspândită si dă rezultatele cele mai %une. Recoltarea spermei la berbeci.*fi"'8stfel se va face un examen macroscopic al spermei.+ de cm@ inelele de cauciuc-cu rol în fixarea cămașei pe tu%ul va"inal. la rasele auto!tone. <e poate constata totuși o usoara con"estive a vulvei și prezența mucusului fluid în cantitate mică. cu o lun"ime de aproximativ . După eCaculare care se exteriorizează printtr-o mișcare %ruscă. 8stfel. Dacă oile sunt montate cu %er%eci fertili. Însămânțarea se face imediat după depistare și se repetă la -&' ore șiAsau a doua și a treia zi dacă se prelun"esc căldurile.pentru aceasta se folosesc doua metodeB . după răsfrân"ere și recipientul de colectare-pa!arul colector este simplu. de culoare al%-lăptoasă cu nuanță "ăl%uie. 0ul%uraările de reproductie la ovine sunt destul de rare.)?. Principiul acestei metode constă în realizarea prin va"ina artificial. 3peratorul se așează pe partea dreaptă. Întrucât la oaie semnele clinice ale estrului sunt puțin evidente. rata normală a "estației depășește :+?. sau a oii menec!in și înclinat su% un un"!i de 15 +. a femelelor aflate în călduri este dificilă. .respectiv travaliul. ținând cu mâna dreaptă va"inul artificial. presiune și lu%rifiere existente în va"inul natural al femelei în călduri. prezentând o parte mai dilatată ce se introduce în lumenul va"inului artificial și o parte în"ustată. zile.atalitatea variază individual si cu rasa@ în România.xamenul macroscopic este urmat de examenul microscopic pentru a se vedea calitatea spermei și dacă aceasta este %ună pentru a fi utlizată la însămânțarea artificial. în ciuda complexității factorilor care intervin în această direcție. Părțile component ale va"inei artificialeB tu%ul va"inal-format din cauciuc simplu sau pânzat. se va scoate și orienta va"inul cu pa!arul colector în Cos pentru a se scur"e în el toată sperma. %er%ecul având în medie & ml de lic!id seminal. În momentul în care masculul execută saltul recoltatorul va prinde cu mâna stân"ă penisul prin traversal furoului si-l va diriCa către lumenul va"inului artificial. $ervixul este con"estionat și întredesc!is.

<e introduce intrava"inal serin"a semiautomată sau pipeta de însămânțare. confecționat dintr-o %ară metalică îndoită de forma literei D întors. fixat la sol în spatele lui existând o "roapă de 1+ de cm.&-+. iar dacă se folose ște spermă diluată. pe o distanță de +. 8ceastă metodă se aplică cu precădere la mioare.& fi". $ontenția oii se face fără stand prin simpla imo%ilizare de către un în"riCitor. având tiCa pistonului sau cilindrul divizat în zecimi de ml.xistă și serin"i automate pentru inocularea spermei la oaie. Doza inoculată este varia%ilă. prin mișcări de tunelizare. astfelB dacă inseminarea se face cu spermă %rută. în timpul însămânțării.5-&cm. <e poate utilize și un stand metalic. spriCinit pe pământ.5i". . în funcție de sperma ce se utilizează. în față. se introduce speculum va"inal în va"in și apoi capătul serin"ii prin speculum în canalul cervical. în care va sta operatorul. atunci doza variază într +. <perma diluată sau %rută se aspiră în serin"a de inseminare.xistă un stand de lemn. simplu. Pe lân"ă metoda de inseminare cu speculum mai există. doza minimă de inoculare este de +. rotire și înnaintare la nivelul cervixului după care se inoculează sperma. . metoda de inoculare tactilocervicală. După toaleta re"iunii vulvare. <erin"a de însămânțare artificială este din sticlă sau material plastic.5 ml.+'ml. <tandul de însămânțare poate fi de mai multe tipuri. și cu trenul anterior Cos. cu vârful recur%at orientat în sus.' Inocularea spermei <e practică însămânțarea artificială cu speculum prevăzut cu sursă proprie de lumină. Pe acesta se așează oaia cu re"iunea a%dominală și %azinul în sus.rotativ..

fără apă și mâncare. . ce se introduce în va"inul oii și se lasă acolo timp de &'-&1 zile. zona se tunde și se dezinfectează corespunzător pielea. rezultând un număr excesiv de nașteri multiple.pre"ătindu-se astfel zona a%dominală în re"iunea pu%iană.<e recur"e la anestezie locală. Înainte de această procedură ciclul estral tre%uie sincronizat. Dacă însămânțarea are loc la vârful sezonului de reproducere naturală și femelele se afla intr-o starea %ună atunci doza de P#<4 scade.umărul de spermatozoizi folosiți pentru inseminarea laparoscopică este de aproximativ o treime din cea necesară pentru 68 cervicală cu material seminal atât proapăt cât și decon"elat. având loc dezvoltarea foliculară.ivelul crescut de pro"esteron in!i%ă dezvoltarea folicură și astfel oaia nu mai prezintă ciclu estral. #ușc!ii a%dominali nu sunt tăiați.(. starea de întreținere. <onda de manipulare este folosită pentru a aduce uterul în poziția corectă pentru însămânțare.3 altă metodă de 68 este cea prin laparoscopie. sonda este înlocuită cu . cu atât este mai %ună rata de concepție. iar după ce canula este scoasă acestea revin în poziție normală.ndoscopul este prevăzut cu o sursă de lumină ceea ce-i permite te!nicianului să vizualizeze tractul reproductiv ovin. având loc o vindecare mai rapidă.. <e poate folosi și material seminal proaspăt de %er%ec dar însămânțarea ar tre%ui să ai%ă loc la &+ de ore de la recoltare. 0ot în aceaste zile se administreaza și P#<4 aproximativ 1++ D6. 6nseminarea laparoscopică este o procedură. Dacă se administrează prea mult P#<4. ce se folosește foarte des în alte țări. pentru a nu se leza vezica urinară sau rumenul. $u '1 de ore înaintea intevenției c!irur"icale.*fi"1. se va face o dietă completă. Înainte de inseminare paitele sunt decon"elate la . . acolo unde a fost administrat anestezicul. 8stfel se folosește un %uret impre"nat cu pro"esteron.*fi"). pentru a facilita perforarea peretelui a%dominal cu un trocar.În ziua &'-&1 când este eliminat %uretul. <e fac ' incizii mic în piele. în cavitatea a%dominală. 6nseminarea va tre%ui făcută la 5(-(( de ore după retra"erea %uretului și a tratamentului cu P#<4. în funcție de rasă. nivelul de pro"esteron scade. În această perioadă este a%sor%it lent prin peretele va"inal în circuația san"vină. și cazuri când uterul este corect poiționat.5. printr-o terapie cu !ormoni. .)-. +$ timp de '-5 minute.ste necesară o paietă pe oaie aceasta conținând 1+-(+ de milioane de spermatozoizi după con"elare. fi%rele musculare fiind îndepărtate. $u cât aparatul reproductiv este mai puțin manipulat.<e ridică EpatulE astfel încât parte posterioară să fie ridicată la 1++.Paletele sunt stocate în azot lic!id la -&:(+$. După ce uterul a fost poziționat corect. rata ovula ției va crește.xistă. minoră. c!irur"icală prin care materialul seminal este plasat în coarnele uterine. inCectându-se la 5 cmm anterior de u"er și câte ' cm pe fiecare parte a liniei mediane. iar în locul lui se introduce un endoscop și o sondă de manipulare. dioxidul de car%on având și ușor efect anestezic.însă. . 3aia se așează pe spate într-un EpatE laparoscopic. *fi".*fi" . În urma perforării peretelui a%dominal trocarul este scos din canulă.3 cantitate mică de dioxid de car%on este folosită în cavitatea a%dominală pentru a aCuta la izolarea uterului de alte or"ane.

datorită perforării vaselor san"uine superficiale.xistă și cazuri când pot apărea sân"erări.8cul ce străpun"e peretele ueterin este extrem de fin. . 3dată ce am%ele coarne uterine au fost însămânțate. nu este nevoie de o sutură foarte amplă. reluându-și activitatea. 3aia este eli%erată.pistolul de inoculare a materialului seminal. *fi":-#aterialul seminal este inCectat direct în lumenul uterin. iar un spraF ant%acterian topic este aplicat pe cele ' incizii mici. canulele sunt scoase. 8ceastă procedură durează doar '-5 minute.+1 mm. aceeași procedură aplicându-se și celuilalt corn uterin. având un diametru +. iar incidența infecției în aceste cazuri este destul de redus . dacă sân"erarea continuă se pun capse c!irur"icale.