Najis

Perkara yang menghalang dari melakukan ibadat wajib

Najis Najis terbahagi kepada 3 a)Najis Mukhaffafah ( Najis Ringan ) b)Najis Mutawasitah( Najis Pertengahan ) c)Najis Mughlazah ( Najis berat ) .

Najis Mukhafafah Najis yang ringan Bermaksud Air kencig kanak-kanak lelaki yang berumur di bawah 2 tahun yang minum susu ibunya Cara menyucikannya Merenjiskan air pada tempat yang terkena najis dengan air mutlak .

Najis Mutasittah Najis yang SEDERHANA Bermaksud Air kencig kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun keatas yang TIDAK minum susu ibunya Cara menyucikannya Membasuh dengan menggunakann air mutlak yang mengalir .

Najis Mughallazah Najis yang BERAT Bermaksud terkena najis Anjing atau Babi Cara menyucikannya Membasuh dengan menggunakann air mutlak sebanyak 6 kali basuhan Membasuh dengan menggunakan air yang bercampur tanah dengan 1 kali basuhan .