PaNaNaLiKsiK

Inihanda ni: Michael James C. Corpuz
Ipinasa kay: Mr. Alano

Table of Contents

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Francisco Balagtas ---------------------------1
Talambuhay ni
Francisco Balagtas ---------------------------2
Florante at Laura ni
Francisco Balagtas ---------------------------3
Dr. Jose Rizal
---------------------------4
Talambuhay ni
Dr. Jose Rizal
---------------------------5
Noli me Tangere ni
Dr Jose Rizal
---------------------------6
Avena Magalong --------------------------- 7
Talambuhay ni
Avena Magalong ---------------------------8
Yaman ng Wika
at Panitikan ni
Avena Magalong ----------------------------9
Gabriel Magbaleta ---------------------------10
Talambuhay ni
Gabriel Magbaleta ---------------------------11
Perlas ni
Gabriel Magbaleta ---------------------------12
MauritaReyes
---------------------------13
Talambuhay ni
MauritaReyes
---------------------------14
Ang Bansang
Filipino ni
MauritaReyes
---------------------------15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful