You are on page 1of 1

Tarihsel ve estetik butun normlarn silindii bir doneme ozgu sergiler olmalarna ramen, piyasann iletme modellerine gore

ileyen bienallerin omrunu doldurdukca her acldklar metropolde birbirini tekrarlayan tekduze, bktran-usandran gosterilere donutuu biliniyor. Bu durumun yaratt patoloji marazi haldaralma duygusu!, "#. $stanbul Bienali%nde iyice trmanyor. &rnein, artk kimsenin izlemeye sabrnn yetmedii video sanat gosterileri. 'ito (teyerl%in )*uze Bir +abrika mdr,makalesinde."/ )beyaz kuplerin siyah kutular- dedii odalarda gosterilen, boluk-porcuk izlenen ve sonunda hicbir anlam i0ade etmeyen binlerce imge. 1ideo i0ratnn yaratt anlamszln en uc ornei "". 2ocumenta%da yaanm3 bu sergide, bir izleyicinin 2ocumenta%nn ack olduu "44 gun icinde izleyebileceinden daha cok video sunulmu. 1ideolarn realizmi, aslnda bienalin tamamna egemen olan estetiin bir yansmas. Bunun "#. Bienal%deki en vahim ornei ise, 5aranti Bankas%nn galerisi olan (alt%n giriine yerletirilen direni cadr enstalasyonu son 2ocumenta%da ve Berlin (anat +uar%nda da basbaya Occupy militanlar sergilenmiti.! 6iyasa ikonolojisinden tureyen bu cada )simulakra realizmi-, 77. 2unya (ava ari0esinde partidevletlerinde avangard ezmek icin imal edilen )sosyalist realizm- gibi resmi realizmlerden bile daha gayri hakiki8 kendinden ve arkasndaki otoriteden baka bir ey gostermiyor. (on donem butun $stanbul bienallerini dolduran ve cok-kulturluluu kutsayan iler "#. Bienal%de de eksik deil. &ysa bu neoliberal politikalar coktan geride kald. 9rtk 9ngela *erkel ve 2avid :ameron gibi 9vrupa egemenleri bile, ;i<ek=>in cok onceleri acklad gibi, cok-kulturluluun rkcl beslediini duunuyor..?/ Bienal izleyicilerini usandran dier bir grup i de, kendi anlarnn ve deneyimlerinin sanata tercume edilebilecek olcude ayrcalkl olduuna inanan ve bunlara ait belgeleri izleyicilere dayatan sanatclara ait.