You are on page 1of 1

PENJAGAAN BIJI BENIH DAN SEMAIAN ANAK BENIH

Posted: 27 June 2008 in EM Tags: bakteria baik inokulan

Cara untuk menyemai anak benih:


2 helai surat khabar di rendam dalam besen berisi air (2- !am" #sikan bi!i benih ke dalam sebuah $a%an& Tuang air sehingga memenuhi ' $a%an tersebut& Tambahkan ( sudu garam& )iarkan bi!i benih selama (* minit untuk membunuh kuman& Toskan& Tebarkan surat khabar yang lemba+ itu, tabur bi!i benih ke atas +ermukaan salah satu helaiannya& Tutu+ dan gulung& -im+an dalam +lasti$ lutsinar (beg +lastik" Tiu+ dengan na.as sehingga +lasti$ kembung& #kat dengan kemas dan !emur di ba%ah matahari& Plastik sedia untuk di buka sele+as /!am& -ele+as / !am, buka +lasti$ dan kelurkan anak benih, masukkan dalam tray anak semaian& 0ulung semula surat khabar dan ulangi langkah * ke langkah 8 untuk bi!i benih yang belum ber$ambah