You are on page 1of 16

Tehnika farbanja jaja

Odabir jaja, pranjenje sadraja jajeta, pranje, priprema za farbanje


Traimo jaja besprekorne povrine. Napravimo rupicu: ne veu od 3-4 mm. Drei jaje uspravno udavamo vazduh uz pomo igle od injekcija. Sadaj jajeta e izai pored rupice zbog dejstva unutranjeg pritiska. Posle pranjenja sadraja jajeta ubrizgavamo vodu u jaje. Na kraju i vodu izduvamo iz jajeta, te sve ovo jo jednom ponovimo.

I spoljnu povrinu jajeta operemo istom vodom. Ponovo izduvamo unutranjost jajeta. Jaja ostavimo da se sue u dra jaja koji je postavljen upijajuom hartijom.

Pisaljka za crtanje jajeta

Pravi se na sledei nain: jedna ploica od bakra se uvije u oblik levka i privrsti se za drvce od vinove loze krstopletom.

Upotreba voska
Kao prvo pisaljku zagrejemo nad plamenom svee (u plavom sprektu) brojei do 10. Zatim vrh pisaljke umoimo u otopljen vosak sa svee. Zatim vrh pisaljke stavimo u plamen svee i odmah piemo sa njom! Pisaljku uvek drimo vodoravno, da se drvo ne bi zapalilo.

Pisanje jaja

Prilikom pisanja obe ruke drimo stabilno! Podboimo ih za neto: za sto, kolena i sl. Ruku kojom piemo koristimo kao nogu estara: zbog toga moemo crtati prave linije. Jaje ne smemo pomerati prilikom pisanja ! Sa jednim grejanjem moemo odprilike pola jajeta iscrtati. Pisaljku koristimo kao olovku. Kad piemo liniju ne smemo da vuemo vie puta, ve samo jednom! Uvek nastavljamo tamo gde smo stali! Trudimo se da vuemo paralelne ili uspravne linije! Da bi crte bio lepi, treba ga uporeivati u odnosu na neto.

Kod pisaljke samo vrh crta! (Ni sa stranicom grafitne olovke ne moemo pisati!) Samo sa voskom moemo pisati, a gare e nestati prilikom farbanja! Ako nam pisaljka vie ne pie, vrh treba da joj drimo u plamenu svee brojei samo do 3 da bi se zagrejala na odgovarajui stepen. Zatim je umoimo u istopljeni vosak, Na kraju vrh pisaljke uvek izvadimo iz plamena da dobro pie. Odmah piemo sa njom! Nemojmo onda poeti da razmiljamo gde emo i ta pisati!

Linije po mogunosti treba da se dodiruju! Takice crtamo poslednje na taj nain da zamiljamo kako spajamo linije. Takice treba da nanesemo sa najtoplijim voskom, jer se on lepi na najmanjoj povrini na jajetu.

Ako vosak napupi na jajetu, to znai, da vosak nije bio dovoljno vreo. Pre pisanja trebali smo da due grejemo pisaljku.

Pravilno dranje pisaljke

Pisaljku uvek uspavno drimo na jaje!

Priprema jajeta za farbanje


Napravljenu rupicu na jajetu pre farbanja treba da zaepimo sa voskom, da ne bi ula farba!

Piprema farbe

Farbu za jaje rastvorimo u 2 dl vrele vode. Dodamo 1 kafenu kaiicu 10 postotnog sireta. Ostavimo da se hladi, do temperature nae ruke. Napisano jaje ne smemo staviti u vrelu vodu, jer e se istopiti vosak. Farbu podelimo u 2 ae.

Farbanje jaja

Napisano i zaepljeno jaje staviemo u farbu i pritisnuti sa aom napunjenom vodom do pola. Povremeno emo podii au sa vodom kako bi proverili dali je jaje dovoljno ofarbano. Jaje ne treba da dodirujemo, jer se prilikom dizanja ae jaje okrene. Ako je ofarbano izvadiemo ga. Oprezno emo ga tapkati sa upijajui papirom kako bi uklonili suvinu farbu. Ne sme se jaje brisati, jer emo otetiti farbu! Suimo jaja u drau!

Skidanje voska

Posle suenja vosak emo otopiti nad plamenom gasa.(Ne sme se skidati uz pomo svee, jer ona garavi.) Vosak emo obrisati sa papirom koji dobro upija. Na ovaj nain se istie crte na jajetu i dobija se odreena patina. Namazani vosak na jaje e ga zatiti od praine i izbleivanja.

Farbanje jaja sa vie boja

Uvek napredujemo od svetlije ka tamnijoj boji. Onu boju koju elimo zadrati, premazaemo voskom. Zatim emo staviti jaje u tamniju boju. Ako elimo belu boju, onda emo jaje staviti u isto sire umesto u farbu. Povremeno emo obrisati sa sunerom onaj sloj koje je skinuo sire. Na posledku dobro je ako ga stavimo u isto sire, jer ono ne farba!

Dobar rad Vam elim!