You are on page 1of 6

Znanstveni materijalizam obvezuje i samog Stvoritelja; on Boga stavlja u lance, kao to je u Apokalipsi okovan sotona.

On u svemiru ne ostavlja nita slobodno. Gilbert K. Chesterton Sloboda je prikriveno ime za ljubav. Andr Frossard Deterministi su nas doli porobiti, a ne osloboditi. Oni bi zaista svoje naelo mogli nazvati ''lanac'' kauzalnosti. To je najgori lanac koji je ikada sputavao ljudsko bie. Gilbert K. Chesteron Nita nije tako slino ljubavi kao pouda, ali nita joj nije tako opreno. Blaise Pascal Birati se moe samo izmeu Boga i idolopoklonstva. Druge mogunosti nema. Jer sposobnost oboavanja lei u nama i upravljena je nekamo ili na ovom svijetu ili na drugom. Simone Weil Treba znati i to da Bogu moramo na tri naina iskazivati ast. Prvo, kao Ocu koji nas je oblikovao, obnovio, odgojio. Drugo, kao Gospodinu koji nas je istrgnuo iz neprijateljevih ralja, uvao nas od paklene tamnice i napokon nas doveo u svoj vinograd. Tree, kao Sucu pred kojim smo optueni, pred kojim nam je dokazana krivnja i pred kojim smo to priznali. Optuuje nas glas nae savjesti, dokazuje nam krivnju na vlastiti ivot, a sve to potvruje pogled boanske mudrosti. Sv. Bonaventura Svijet je prepun dobrih izreka; samo proputamo da ih primijenimo. Blaise Pascal ivo bie postaje roba na ''tritu ideja''. Princip vrednovanja je isti na tritu ljudi kao i na tritu roba: na prvom mjestu se prodaju ljudi, na drugome roba. Erich Fromm Vjera je in razuma koji na zapovijed volje koju pokree Bog milou daje pristanak boanskoj istini. Sv. Toma Akvinski Prestajemo biti gospodari tehnike i umjesto gospodara postajemo njeni robovi, a tehnika nekada vitalni element stvaranja pokazuje svoje nalije kao boginja destrukcije (kao indijska boica Kali), kojoj su ljudi voljni rtvovati sebe i svoju djecu. Dok se jo uvijek svjesno nadamo boljoj budunosti, kibernetski ljudi potiskuju injenicu da su postali oboavatelji boice destrukcije. Erich Fromm Svaki od nas nosi u sebi temelje jedne druge katedrale koju treba graditi: to je hram Duha Svetoga u naim duama. Mi moramo najprije u nama izgraditi tu katedralu, a onda pomoi graditi katedrale u duama naih blinjih. Bl. Ivan Merz Moramo postaviti na ivot na koncept stvarnosti, ne na koncept pravednosti. Valerio Albisetti

Tko je ljubomoran, nesiguran je u sebe, u vlastitu sposobnost da ljubi, da ivi neovisno, samostalno. Valerio Albisetti Temelj duhovnog ivota lei u neprestanom naprezanju nae volje. Spasitelj je to izrekao rijeima: ''Neka svatko uzme svoj kri svoj svaki dan i slijedi me'' (Lk 9,23). Bl. Ivan Merz Kad neki ovjek eli samo primiti, ne daje ljubav, nego daje nesigurnost. Valerio Albisetti Euharistija, najjae sredstvo, za nas je na ovoj zemlji ona vatra koja u nama pali hre grijeha i daje ivota naoj dui, tako d ai ona usplamti novim arom. Tada mi sami na sebi iskusimo rijei sv. Pavla koji veli: ''ivim ja, ali ne ja nego u meni ivi Krist.'' (Gal,2,20). To je plod presvete Euharistije. Bl. Ivan Merz Grijeiti je ljudski, ivotno, za ive; ustrajati je avolsko, smrtno. Valerio Albisetti Svi gosti koji nam dolaze neka budu primljeni kao Krist, jer e on rei: ''Gost bijah i ne primiste me''. Sv. Benedikt iz Nursije Struktura Kristolike ljubavi je etverostruka: ljubiti drugoga kao samog sebe; voljeti svakog; biti onaj koji e prvi voljeti, opratati i moliti; i, na kraju, biti onaj drugi stavljajui se na mjesto drugoga. William Stainsby Kapitalizam, i idealni ljudski sistem (neostvariv) nazvan Socijalizam oboje izviru iz jedne vrsti uma i oboje su primjenljivi za jednu vrstu bolesnog drutva. Hilaire Belloc Ono to nazivamo ''kapitalizmom'' izranja izravno u svim svojim granama iz izolacije due. Ova izolacija dozvoljava neobuzdano natjecanje. Ono daje superiornoj lukavosti, i jednako superiornom talentu, jednu bezgraninu karijeru. Daje svaku licenciju prodrljivosti i s druge strane lomi tjelesne kosti s kojima se ljudi odravaju u ekonomskoj stabilnosti. Hilaire Belloc Tko umire, prolazi iskustvo krajnje posljedice grijeha. Podlae se punoj odgovornosti ovjekovih ina i preuzima na se istinu i sud, ali ne u pukome zdvajanju, ve zahvaen otkupljenjem koje izvodi Boja ljubav. Tako smrt vie nije samo mraan uas kao krajnja posljedica grijeha; daleko vie, smrt ovjeku omoguava sudionitvo u preobrazbi kojom Boja velikodunost svretak ini novim poetkom, te smrt postaje prelaskom u novi ivot. Romano Guardini Dua i tijelo nisu jasno razgraniene cjeline. Duhovna dua neprestance izgrauje tijelo. Ono to nazivamo ''tijelom'', u svakoj toki svoga postojanja i u svakome inu tvori jedinstvo s duom. Kad bi se dua mogla potpuno odstraniti, ne bi vie bilo niti tijela, nego bi preostala tek nekakva bioloka tvorevina, ili bolje reeno, mnotvo kemijskih spojeva koji se meusobno razgrauju. Romano Guardini

U svim ovjekovim inima i doivljajima uvijek se nanovo ostvaruje umiranje staroga i uskrsnue novoga ovjeka. Romano Guardini Mi gorimo od elje da pronaemo vrsto leite i krajnju vrstu osnovu da na njemu sagradimo toranj to bi se dizao u beskraj, ali svaki se na temelj drma, a zemlja se otvara u bezdane. Blaise Pascal Sila koja sudi svijet nije jednostavno ''istina'' ili ''udoredno dobro'', nego svetost. Romano Guardini Tko se nije odlijepio od materijalnih privezanosti, ne moe istinski ljubiti ni Boga niti blinjega. Sv. Maksim Ispovjedalac Ali ako smo neozbiljni, bezboni i lijeni, te podlaemo razum tjelesnim nasladama, neemo se boriti protiv demona, nego protiv sebe i svoje brae; i vie nego brau, ljubit emo demone, za njih se borei po ljudima. Sv. Maksim Ispovjedalac Jer tko god mrzi svoga brata, ubojica je (1 Iv 3,15). Zbog toga, svaka askeza bez ljubavi nema veze s Bogom. Zato, osuujui nae licemjerje, ree: Ovaj me narod ustima hvali, ali njegovo je srce daleko od mene, i uzalud me aste (Mt 15,8; Iz 29,13). Sv. Maksim Ispovjedalac Onaj kime vladaju strasti, stvara svijet na svoju vlastitu sliku. Anselm Grn Samo kad je srce isto od svih destruktivnih strasti, ovjek e i prema vani zraiti pozitivno. Anselm Grn Presveto Srce Isusovo je najjai faktor za rekristijanizaciju drutva. Sav svjetovni poredak na zemlji bi trebao sluiti da ljudi pripojeni Kristu, uskrsnu na vjenost. ''Idejno je katolicizam univerzalan, pojam koji oznauje da je on intenzivan i ekstenzivan, tj. da on obuhvaa cijelog ovjeka (njegovu duu i tijelo) i drugo, da je on univerzalan nosilac istine, morala i milosti.'' ''Liturgija je centralna umjetnost, jer umjetniki prikazuje ivot Kristov, koji je centar povijesti.''Cijeli ivot od svoje due treba stvarati remek-djelo traei Istinu-Svrhu. Bl. Ivan Merz injenica je da je Bog Otac i da eli sreu svoje djece. Zbo g toga On na sebe uzima sve njihove terete. Osim toga Bog je ljubav, pa eli da i njegova djeca budu ljubav, dakle slobodni i od zabrinutosti koje su ''smetnja ljubavi'' Chiara Lubich Ondje gdje se dvoje ljudi daju jedno drugome i zajedniki daruju ivot djeci, dodiruje se svetost, misterij ovjekove biti, ono to nadilazi nae pravo na raspolaganje nama samima.

Joseph Ratzinger ovjekov ivot nije pokus. To nije ugovor o najmu, nego darivanje svojega ja tebi. A to darivanje ovjeka ovjeku moe biti primjereno ovjekovoj biti samo u obliku potpune i bezuvjetne ljubavi. Joseph Ratzinger Spolnost ovjeka vodi u Stvoriteljevu blizinu, dovodi ga do najvie odgovornosti. On time sam odgovorno sudjeluje u izvorima ivota. Svaki je pojedinac Boje stvorenje a istodobno je i dijete svojih roditelja. Stoga postoji odreeno podudaranje Bojega stvaralatva i ovjekove spolnosti. Spolnost je neto snano jer je u igri odgovornost za novoga ovjeka koji nam pripada, a ipak nam ne pripada, koji dolazi od nas, a ipak ne dolazi od nas. Iz toga, mislim, proizlazi da je sveta stvar dati ivot drugome i prihvatiti odgovornost za njegovo bioloko podrijetlo. Joseph Ratzinger Svetost je pustolovina, jedina to postoji. Georges Bernanos Svakoj je osobi potrebno integralno i integrirajue obrazovanje kulturno, profesionalno, znanstveno, duhovno i apostolsko koje bi joj omoguilo da ivi skladan unutarnji ivot i koje bi joj dopustilo da prenese nadu onome tko je trai. Kranski identitet sve vie postavlja stalan zahtjev za obrazovanjem, budui da je neznanje najopasniji neprijatelj nae vjere. Tko moe rei da uistinu ljubi Krista, ako se ne trudi da ga bolje upozna? papa Ivan Pavao II. Lien ljubavi, ovjek je rtvom podmukle zamke koja sve vie suava vidokruge bratstva te istovremeno pojedinca tjera na to da sebe samog, vlastito ja i vlastita zadovoljstva pretvara u jedinu mjeru prosudbe. Sebino gledanje, uzrok osiromaenja istinske ljubavi vodi do najgorih zamki kakve su danas prisutne u svijetu mladih. papa Ivan Pavao II. On je taj koji vas poziva da mladost doivljavate kao radosno proljee, kao ovo dananje sicilijansko proljee, da ovo proljee doivite u ugodnome iskustvu predaje: to je njegov dar, dar Kristov, dar ponuen svakome od nas, kao i dar nas samih Njemu, dar nas samih drugima, po drugima, opet Njemu. Tu je perspektiva izgradnje druge kulture, jedne nove kulture, kulture ljubavi. Ovdje smo da stvaramo realnost, poetnu ali objektivnu, taj veliki projekt kulture ljubavi. papa Ivan Pavao II. Koliko li patnji, koliko li tjeskoba i bijede uzrokuje nezaposlenost! Stoga prva i osnovna briga svih i svakog pojedinca, ljudi iz vlasti, politiara, sindikalnih voa i poslodavaca, mora biti ova: dati posla svima. papa Ivan Pavao II. Temeljno jedinstvo ljudskog roda, ije podrijetlo see od Boga koji je Stvoritelj svega, zahtijeva da se nijedna skupina ne smatra nadreena drugoj. Jednako tako zahtijeva da se integracija gradi na stvarnoj

solidarnosti i na slobodi razlikovanja. Stoga drava ima dunost potivati i tititi razlike koje postoje meu njezinim graanima te dopustiti da njihova raznolikost slui opem dobru. papa Ivan Pavao II. Ideoloka neutralnost, dostojanstvo ljudske osobe, izvor svih prava, prvenstvo osobe pred drutvom, potivanje demokratski donesenih pravnih normi, pluralizam drutvenih organizacija, nezamjenjive su vrijednosti bez kojih nije mogue trajno graditi zajedniki dom na istoku i zapadu, svima dostupan i svijetu otvoren. Ne moe postojati drutvo dostojno ovjeka, a koje ne potuje uzviene i trajne vrijednosti. Kad ovjek sebe uini iskljuivim mjerilom svega, ne pozivajui se na Onoga od koga sve dolazi i kome se ovaj svijet vraa, onda on poinje robovati svojoj konanosti. papa Ivan Pavao II. Sve su stvari nastale iz nitavila i tee k beskraju. Blaise Pascal Nema mira ako se ne potuju prava svih naroda, a posebno onih najranjivijih. papa Ivan Pavao II. Bog isti ee i bre one koji su spremniji i jai za trpljenje, a mlitavije, naprotiv vodi veom a polagano i uza slabe napasti pruajui im ee odmor za osjete, da se ne bi vratili natrag; tako da ovi kasno dolaze do iste savrenosti u ovom ivotu, a neki nikada. Onima koji jo imaju takozvanu hebetudo mentis ili prirodnu grubost, to je svaki ovjek stjee grijehom, i rastresenost duha na vanjske stvari, treba da se ta grubost rasvijetli, razbistri i sabere pomou muka i tjeskoba duhovne noi. Sv. Ivan od Kria Ako smo svi prisiljeni na relativizam, to onda postaje novim totalitarizmom. Joseph Ratzinger U poetku duhovnog ienja boanska vatra upravlja sve svoje djelovanje vie na to da pripravi duu negoli da je ugrije; ali tokom vremena, kad ju je ve dosta ugrijala dua vrlo esto osjea ljubavni ar. S druge strane razum se pomou tame sve vie isti i tada se esto dogodi da teologija mistike i ljubavi dok uie volju ranjava takoer i razum rasvjetljujui ga kojom tako ugodnom i slasnom boanskom spoznajom i svjetlou, da se volja pomou nje veoma zapali. Sv. Ivan od Kria Put trpljenja je sigurniji i korisniji negoli put uivanja i djelovanja: prvo, jer u trpljenju dua prima od Boga nove snage, dok u djelovanju i uivanju izlae svoje slaboe i nesavrenosti; drugo, jer se u trpljenju vjebaju i stjeu kreposti, a dua se isti i postaje mudrija i razboritija. Sv. Ivan od Kria A sredite due jest Bog. Kad on stigne do njega svom sposobnou svoga bia i svom snagom svoga djelovanja i svoje tenje, stigla je u svoje zadnje i najdublje sredite u Bogu Sv. Ivan od Kria Bog ne daje odgovora na nae oajno pitanje: On daje sama sebe.

Franois Mauriac Da vas Bog nije trebao tamo gdje jeste, ne bi vas bio tamo stavio. Paul Claudel Svaka je ljubav stvaralaka. Andr Ferrire Ponizni su, naprotiv, daleko od toga da bi htjeli biti uitelji bilo komu, uvijek su pripravni uputiti se i proslijediti putem koji je razliit od onoga kojim idu, kad im se to zapovijeda, jer se ne uzdaju u se. Sv. Ivan od Kria Obitelj je kola rtve. Tu se ovjek ui odricanju, gospodarenju sobom, posveivanju i ivljenju za druge. Antonio Federico Ozanam Moramo uvijek ii protiv duha vremena. Ana Marija Taigi Budi noni cvrak. Kvasi svaku no odar svoj, suzama svojim natapaj svoju postelju. Bdij i budi kao vrabac osamljen. Pjevaj duhom, pjevaj i razumom: ''Blagosivaj duo moja Gospodina, i ne zaboravljaj ni jednoga dobroinstva njegova: jer on prata sve opaine tvoje, i ozdravlja te od svih bolesti tvojih, i izbavlja od pokvarenosti ivot tvoj''. Sv. Jeronim